Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Законодательные и нормативные акты Украины

2004 год

Страница 1

Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10 | Стр. 11 | Стр. 12 | Стр. 13 | Стр. 14 | Стр. 15 | Стр. 16 | Стр. 17 | Стр. 18 | Стр. 19 | Стр. 20 | Стр. 21 | Стр. 22 | Стр. 23 |

<< Главная страница

Кабінет Міністрів України
Постанова № 1782 від 31.12.2004

Деякі питання врегулювання міжбюджетних відносин


Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)
Наказ № 496 від 31.12.2004

Про запровадження ідентифікації і реєстрації коней


Державний комітет україни у справах містобудування і архітектури
Наказ № 246 від 31.12.2004

Про розгляд звернень щодо завершення будівництва і введення в експлуатацію житлових будинків, розпочатих будівництвом до 1 липня 1995 року


Мiнiстерство внутрiшнiх справ України (МВС)
Наказ № 1664 від 31.12.2004

Про внесення змін та доповнень до наказу МВС України від 22.10.2003 N 1217 "Про виконання Закону України від 5 квітня 2001 року "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення правил дорожнь...


Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)
Наказ № 497 від 31.12.2004

Про запровадження ідентифікації та реєстрації свиней


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1790 від 31.12.2004

Про внесення зміни у додаток 1 до Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору


Київська обласна державна адміністрація (Київоблдержадміністрація)
Розпорядження № 973 від 31.12.2004

Про затвердження нового складу комісії з проведення щорічного обласного конкурсу "Місто (селище) найкращого благоустрою"


Національна комісія регулювання електроенергетики України
Постанова № 1284 від 31.12.2004

Про продовження дії постанови НКРЕ від 25.12.2002 N 1448


Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)
Наказ № 501 від 31.12.2004

Про затвердження Положення про ліцензійну комісію з ліцензування провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)


Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)
Наказ № 498 від 31.12.2004

Про запровадження ідентифікації та реєстрації овець і кіз


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Наказ № 733 від 31.12.2004

Про внесення змін та доповнень до наказу ДПА України від 24.03.2004 N 160


Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінприроди)
Наказ № 527 від 30.12.2004

Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України


Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (ДК ринків фінансових послуг)
Розпорядження № 3259 від 30.12.2004

Про затвердження Методики визначення звичайної ціни страхового тарифу


Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації (Державіаслужба)
Наказ № 255 від 30.12.2004

Про затвердження Положення про сертифікацію суб'єктів, що надають агентські послуги з продажу авіаційних перевезень на території України


Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Інструкція № 673 від 30.12.2004

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 12-лг "Звіт про порушення лісового законодавства та проведення лісозахисних робіт "


Міністерство юстиції України (Мін'юст)
Наказ № 144/5 від 30.12.2004

Про внесення змін та доповнень до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 N 53/5


Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Інструкція № 673 від 30.12.2004

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 4-лг "Звіт про залишки деревини на лісосіках і очищення місць рубок"


Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Інструкція № 674 від 30.12.2004

Інструкція щодо заповнення форм державних статистичних спостережень за станом атмосферного повітря N 2-ТП (повітря) (річна) та N 2-ТП (повітря) (квартальна) "Звіт про охорону атмосферного повітря"


Державний комітет у справах охорони державного кордону України (Держкомкордон)
Наказ № 849/313 від 30.12.2004

Про внесення змін до спільного наказу Державного комітету у справах охорони державного кордону України і Міністерства закордонних справ України від 22.02.2001 N 19/21/6-410-98


Київська міська державна адміністрація (Київміськдержадміністрація)
Розпорядження № 2425 від 30.12.2004

Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 19.02.2004 N 265


Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)
Наказ № 489 від 30.12.2004

Про затвердження Положення про ліцензійну комісію з ліцензування провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, що визначені Законом України "Про карантин рослин", які переміщуються через державний ко...


Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Наказ № 674 від 30.12.2004

Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень з охорони навколишнього природного середовища


Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)
Наказ № 488 від 30.12.2004

Про затвердження Положення про умови проведення конкурсу з визначення виконавців Загальнодержавної програми селекції у тваринництві, що фінансується з Державного бюджету України


Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)
Наказ № 338 від 29.12.2004

Про затвердження форми N 10-ПІ поштова - річна "Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів" та Інструкції щодо її заповнення


Держком по запасах корисних копалин
Наказ № 298 від 29.12.2004

Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ лікувальних грязей


Державне казначейство
Наказ № 229 від 29.12.2004

Про затвердження Порядку складання річних фінансових звітів за 2004 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів


Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України (Мінекономіки)
Наказ № 451 від 29.12.2004

Про підвищення ефективності залучення та використання коштів міжнародних фінансових організацій


Міністерство промислової політики України
Наказ № 721 від 29.12.2004

Про затвердження Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни дорожніх транспортних засобів


Національна комісія регулювання електроенергетики України
Постанова № 1262 від 29.12.2004

Про збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію на 2005 рік


Державний комітет ядерного регулювання України (Держатомрегулювання)
Наказ № 198 від 29.12.2004

Про затвердження "Основних положень забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу"


Національний банк
Постанова № 692 від 29.12.2004

Про окремі питання діяльності банків


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 845 від 29.12.2004

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 N 57


Національний банк
Постанова № 689 від 29.12.2004

Про затвердження Положення про систему електронної пошти Національного банку України


Київська міська рада (Київміськрада)
Рішення № 1051/2461 від 28.12.2004

Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2005 рік


Державне казначейство
Наказ № 226 від 28.12.2004

Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 25.05.2004 N 89 "Про затвердження Порядку обслуговування державного бюджету за видатками"


Державне казначейство
Наказ № 225 від 28.12.2004

Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 09.08.2004 N 136


Державний комітет України з питань регулярної політики та підприємництва (Держпідприємництво)
Наказ № 148 від 28.12.2004

Про затвердження Положення про представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі


Укоопспілка
Інструкція № П-17/Р-12 від 28.12.2004

Інструкція про проведення звітів і виборів у профспілці працівників споживчої кооперації України


Київська міська рада (Київміськрада)
Рішення № 1050/2460 від 28.12.2004

Про бюджет міста Києва на 2005 рік


Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (ДК ринків фінансових послуг)
Розпорядження № 3197 від 28.12.2004

Про затвердження Положення про порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя


Міністерство юстиції України (Мін'юст)
Наказ № 142/5/310 від 27.12.2004

Про затвердження Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 827 від 27.12.2004

Про затвердження змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 823 від 27.12.2004

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2002 N 999 "Про затвердження цін на дорогоцінні метали, що скуповуються у населення у виробах і брухті"


Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)
Наказ № 479 від 27.12.2004

Про Узгоджувальну комісію на ринку молока


Рахункова палата ВР
Постанова № 28-6 від 27.12.2004

Про затвердження Стандарту Рахункової палати "Порядок підготовки і проведення перевірок та оформлення їх результатів"


Міністерство лісового господарства України (Держкомлісгосп)
Наказ № 278 від 27.12.2004

Про затвердження Правил пожежної безпеки в лісах України


Міністерство транспорту та зв'язку України (Мінтрансзв'язку України)
Наказ № 1142 від 27.12.2004

Про затвердження Форми паспорта міського та приміського автобусного маршруту загального користування, Форми паспорта міжміського автобусного маршруту загального користування та Інструкції про порядок складання та ведення паспортів міського, примісько...


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1758 від 25.12.2004

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1757 від 25.12.2004

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Форма № 718 від 24.12.2004

Звіт про обсяги закупівлі та/або реалізації тютюнових виробів


Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації (Державіаслужба)
Наказ № 248 від 24.12.2004

Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на право експлуатації міжнародної повітряної лінії


Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації (Державіаслужба)
Наказ № 247 від 24.12.2004

Про затвердження Положення про призначене авіапідприємство з боку України на експлуатацію міжнародної повітряної лінії


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 817 від 24.12.2004

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів"


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ № 640/663 від 24.12.2004

Про затвердження форм первинної облікової документації та форм звітності з питань ВІЛ-інфекції/СНІД та інструкцій щодо їх заповнення


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1742 від 24.12.2004

Про утворення Державного департаменту з питань адаптації законодавства


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 25280/7/21-5217 від 24.12.2004

Щодо продажу марок акцизного збору


Президент
Указ № 1527/2004 від 24.12.2004

Про Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України


Міністерство палива та енергетики України (Мінпаливенерго)
Наказ № 817 від 24.12.2004

Про затвердження Інструкції з організації проведення обстежень електричних, тепловикористовуючих установок, теплових мереж та оформлення їх результатів


Державний департамент України з питань виконання покарань
Наказ № 247 від 24.12.2004

Про затвердження Переліку закладів охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України


Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)
Наказ № 330 від 24.12.2004

Про внесення змін до наказу Міністерства праці України від 02.10.96 N 77


Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт)
Наказ № 289 від 24.12.2004

Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності пакування (пакувальних матеріалів) та відходів пакування


Служба безпеки України (СБУ)
Наказ № 111 від 24.12.2004

Про внесення змін до наказу Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 22 жовтня 1999 року N 4


Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Наказ № 993 від 24.12.2004

Про затвердження Переліку закритих військових містечок Державної прикордонної служби України


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Інструкція № 640/663 від 24.12.2004

Інструкція щодо заповнення форми звітності N 1-ВІЛ/СНІД "Звіт про осіб із станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за ___ квартал 20___ року" (квартальна)


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 818 від 24.12.2004

Про затвердження змін до Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Інструкція № 640/663 від 24.12.2004

Інструкція щодо заповнення форми звітності N 2-ВІЛ/СНІД "Звіт про осіб із станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за 20___ рік" (річна)


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Інструкція № 640/663 від 24.12.2004

Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації N 502-2/о "Повідомлення про зміни в Реєстраційній карті ВІЛ-інфікованої особи"


Верховна Рада України
Закон № 2290-IV від 23.12.2004

Про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про відходи"


Асоціація "Перша фондова торговельна система"
Положення № 4 від 23.12.2004

Положення про Постійно діючий Третейський суд при Асоціації "Перша фондова торговельна система"


Київська міська рада (Київміськрада)
Рішення № 853/2263 від 23.12.2004

Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради від 28 листопада 2002 року N 102/262 "Про затвердження Регламенту Київської міської ради в новій редакції"


Верховна Рада України
Закон № 2294-IV від 23.12.2004

Про призупинення приватизації підприємств нафтопереробної промисловості України


Верховна Рада України
Закон № 2287-IV від 23.12.2004

Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування сільськогосподарських підприємств


Адміністративна рада фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Рішення № 36 від 23.12.2004

Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб у банках - учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - квартальна форма звітності N 1 Ф


Верховна Рада України
Закон № 2286-IV від 23.12.2004

Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва


Національний банк
Постанова № 673 від 23.12.2004

Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України


Верховна Рада України
Закон № 2292-IV від 23.12.2004

Про внесення змін до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною"


Верховна Рада України
Закон № 2291-IV від 23.12.2004

Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"


Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)
Наказ № 473/809 від 23.12.2004

Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України та Міністерства фінансів України від 17 квітня 2003 року N 113/299 "Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України на проведення державних виставкових заходів...


Міністерство освіти і науки України (МОН)
Наказ № 972/914 від 23.12.2004

Про затвердження Порядку підтвердження належності товарів до таких, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України відповідно до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове та технологічне співробітництво


Міністерство освіти і науки України (МОН)
Наказ № 973 від 23.12.2004

Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України


Міністерство транспорту та зв'язку України (Мінтрансзв'язку України)
Наказ № 1129 від 23.12.2004

Про знижки до граничних акордних ставок плати за виконання навантажувально-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами у портах Україн


Адміністративна рада фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Рішення № 34 від 23.12.2004

Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб у банках - тимчасових учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - квартальна форма звітності N 1-ТФ


Адміністративна рада фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Рішення № 37 від 23.12.2004

Про затвердження змін і доповнень до Правил надання звітності банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб


Фонд державного майна
Наказ № 2929/227 від 23.12.2004

Про затвердження Порядку визначення вартості відтворення чи заміщення земельних поліпшень - будинків, будівель та споруд малоповерхового житлового будівництва


Адміністративна рада фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Рішення № 35 від 23.12.2004

Про затвердження змін та доповнень до Положення про порядок визначення банків - агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1735 від 23.12.2004

Про затвердження Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1715 від 23.12.2004

Питання Державної іпотечної установи


<< Главная страница

Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10 | Стр. 11 | Стр. 12 | Стр. 13 | Стр. 14 | Стр. 15 | Стр. 16 | Стр. 17 | Стр. 18 | Стр. 19 | Стр. 20 | Стр. 21 | Стр. 22 | Стр. 23 |Украина онлайн