Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Законодательные и нормативные акты Украины

2000 год

Страница 1

Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10 | Стр. 11 | Стр. 12 | Стр. 13 | Стр. 14 | Стр. 15 | Стр. 16 | Стр. 17 | Стр. 18 | Стр. 19 | Стр. 20 |

<< Главная страница

Президент
Указ № 1394/2000 від 30.12.2000

Про внесення змін до Указу Президента України від 15 грудня 1999 року N 1572


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1930 від 30.12.2000

Про встановлення граничного розміру залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1931 від 30.12.2000

Про схвалення Державної програми розвитку транспортно-дорожнього комплексу на 2000-2004 роки


Президент
Указ № 1393/2000 від 30.12.2000

Питання Національної служби посередництва і примирення


Державний комітет України з питань регулярної політики та підприємництва (Держпідприємництво)
Наказ № 89/67 від 29.12.2000

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, виробництвом, впровадженням, обслуговуванням, дослідженням ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, наданням послуг у галузі техніч...


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ від 29.12.2000

Про затвердження Інструкції про застосування переліку професійних захворювань


Вищий арбітражний суд
Лист № 01-8/795 від 29.12.2000

Про деякі приписи законодавства про відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями державних і громадських організацій


Державний комітет України з питань регулярної політики та підприємництва (Держпідприємництво)
Наказ № 88/66 від 29.12.2000

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, використання, експлуатації, сертифікаційних випробувань, тематичних досліджень, експертизи, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного...


Національний банк
Постанова № 520 від 29.12.2000

Про затвердження Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 356 від 29.12.2000

Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку


Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Наказ № 416/299 від 29.12.2000

Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Форма № 369 від 29.12.2000

Медична облікова документація, що використовується в стаціонарах та поліклініках (амбулаторіях) (Форми NN 027/о, 027-1/о, 027-2/о, 028/о, 029/о, 035/о, 036/о, 038/о, 039-5/о, 039-6/о, 039-7/о, 039-8/о, 039-9/о, 042/о, 044/о, 046/о, 047/о, 048/о, 049-...


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ № 369 від 29.12.2000

Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)


Національна комісія регулювання електроенергетики України
Постанова № 1293 від 29.12.2000

Про затвердження Методики визначення обсягів закупівлі електроенергії ДП "102 підприємство електричних мереж ВМС України" на Оптовому ринку електричної енергії України


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1908 від 28.12.2000

Про Реєстр закладів охорони здоров'я і підприємств зооветеринарного постачання, що здійснюють оптову торгівлю спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1923 від 28.12.2000

Про утворення Міжвідомчої комісії з питань забезпечення ефективного і безпечного функціонування авіаційного транспорту, авіаційної промисловості, авіації загального призначення та системи використання повітряного простору України


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ від 28.12.2000

Про внесення змін до Порядку відшкодування витрат, пов'язаних з транспортуванням, зберіганням, експертною оцінкою, сертифікацією, знищенням конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави та кошти від реалізації якого надходять до Д...


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1903 від 28.12.2000

Про діяльність Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна"


Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)
Наказ № 362 від 28.12.2000

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства


Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Держкомісціннихпаперів)
Рішення № 246 від 28.12.2000

Про скасування рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.04.2000 N 42


Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Держкомісціннихпаперів)
Рішення № 245 від 28.12.2000

Про здійснення кодифікації (нумерації) цінних паперів


Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)
Наказ № 359 від 28.12.2000

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників целюлозно-паперової промисловості


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1922 від 28.12.2000

Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців


Державний комітет України з питань регулярної політики та підприємництва (Держпідприємництво)
Наказ № 85/65 від 28.12.2000

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, впровадження, сертифікаційних випробувань, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1933 від 28.12.2000

Про забезпечення безпеки мореплавства в районі м. Севастополя


Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)
Наказ № 367 від 28.12.2000

Про впорядкування умов оплати праці працівників центрів з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт"


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 353 від 28.12.2000

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1911 від 28.12.2000

Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2001 році


Міністерство оборони України (Міноборони)
Наказ від 28.12.2000

Про визнання спільного наказу від 05.11.97 N 402/237/402 таким, що втратив чинність


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1919 від 28.12.2000

Про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил


Державне казначейство
Наказ № 140 від 27.12.2000

Про внесення змін до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ


Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Держкомісціннихпаперів)
Рішення № 244 від 27.12.2000

Про затвердження Порядку реєстрації випуску акцій акціонерними товариствами, які створені в процесі приватизації (корпоратизації) і 100 відсотків акцій яких належать державі, при зміні форми випуску


Міністерство лісового господарства України (Держкомлісгосп)
Наказ № 153 від 27.12.2000

Про затвердження Інструкції про порядок видачі ліцензій на добування мисливських тварин та порядок здійснення полювання на цих тварин


Державне казначейство
Наказ № 141 від 27.12.2000

Про затвердження Інструкції про порядок складання за 2000 рік річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1888 від 26.12.2000

Про утворення Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів


Національна комісія регулювання електроенергетики України
Постанова № 1257 від 26.12.2000

Про внесення змін до Порядку застосування тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, затвердженого постановою НКРЕ від 10.03.99 N 309


Міністерство освіти і науки України (МОН)
Наказ № 618 від 26.12.2000

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2000 року N 491 "Про Положення про порядок маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів та фонограм"


Державний комітет України з питань регулярної політики та підприємництва (Держпідприємництво)
Умови № 82/350 від 26.12.2000

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоц...


Київська міська рада (Київміськрада)
Рішення № 156/1133 від 26.12.2000

Про бюджет м. Києва на 2001 рік


Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)
Наказ № 353 від 26.12.2000

Про окремі умови оплати праці працівників Національної опери України


Державний комітет України з питань регулярної політики та підприємництва (Держпідприємництво)
Наказ від 26.12.2000

Про втрату чинності Інструкції про умови і правила провадження підприємницької діяльності з судово-експертної діяльності (ліцензійні умови) та контроль за їх дотриманням


Державний комітет України з питань регулярної політики та підприємництва (Держпідприємництво)
Умови № 82/350 від 26.12.2000

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ № 363 від 26.12.2000

Про затвердження форми висновку лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу та інструкції про порядок його заповнення


Державний комітет України з питань регулярної політики та підприємництва (Держпідприємництво)
Наказ № 82/350 від 26.12.2000

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, з виготовлення виробів з дорогоцінних металі...


Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України (Мінекономіки)
Наказ № 280 від 26.12.2000

Про затвердження Положення про порядок створення та головні функції тендерних комітетів щодо організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 348 від 25.12.2000

Про внесення змін та доповнень до бюджетної класифікації України


Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України (Мінекономіки)
Наказ № 279 від 25.12.2000

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів МЗЕЗторгу


Президент
Указ № 1370/2000 від 25.12.2000

Про внесення змін до Указу Президента України від 29 грудня 1999 року N 1625


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 347 від 25.12.2000

Про внесення змін та доповнень до Переліку власних надходжень бюджетних установ та організацій


Президент
Указ № 1375/2000 від 25.12.2000

Про Концепцію дальшого реформування оплати праці в Україні


Президент
Указ № 1376/2000 від 25.12.2000

Про Комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 349 від 25.12.2000

Про внесення змін та доповнень до бюджетної класифікації України


Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України (Мінекономіки)
Наказ № 277 від 25.12.2000

Про затвердження Положення про порядок складання річного фінансового плану державним підприємством


Національний банк
Постанова № 495 від 22.12.2000

Про затвердження Положення про філії (територіальні управління) Національного банку України


Міністерство закордонних справ України (МЗС)
Угода від 22.12.2000

Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про гарантії транзиту російського природного газу територією України


Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України (Мінекономіки)
Наказ № 274 від 21.12.2000

Про затвердження Положень про регіональні та обласні управління з питань банкрутства Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції


Верховна Рада України
Закон № 2156-III від 21.12.2000

Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"


Верховна Рада України
Закон № 2168-III від 21.12.2000

Про внесення змін до статті 45 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік"


Верховна Рада України
Постанова № 2160-III від 21.12.2000

Про продовження терміну використання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду


Верховна Рада України
Закон № 2186-III від 21.12.2000

Про затвердження Указу Президента України "Про зміни меж території у Вінницькій області, яку оголошено зоною надзвичайної екологічної ситуації"


Верховна Рада України
Закон № 2199-III від 21.12.2000

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування у зв'язку з запровадженням спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та створенням спеціальної економічної зони "Порт Крим" в Автоно...


Верховна Рада України
Закон № 2189-III від 21.12.2000

Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальну економічну зону "Порт Крим" в Автономній Республіці Крим


Верховна Рада України
Закон № 2183-III від 21.12.2000

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік"


Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Наказ № 744 від 21.12.2000

Про виправлення технічної помилки


Мiнiстерство внутрiшнiх справ України (МВС)
Наказ № 920 від 21.12.2000

Про затвердження Положення про вахтовий метод служби (роботи) органів і підрозділів внутрішніх справ України в зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення Чорнобильської АЕС


Верховна Рада України
Закон № 2188-III від 21.12.2000

Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності


Верховна Рада України
Закон № 2182-III від 21.12.2000

Про внесення змін до деяких законів України щодо передачі об'єктів права державної власності у комунальну власність


Верховна Рада України
Закон № 2171-III від 21.12.2000

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про розформування Національної гвардії України"


Верховна Рада України
Закон № 2180-III від 21.12.2000

Про внесення зміни до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"


Верховна Рада України
Закон № 2157-III від 21.12.2000

Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні


Київська міська рада (Київміськрада)
Рішення № 118/1095 від 21.12.2000

Про орендну плату за землю в м. Києві


Міністерство транспорту України (Мінтранс)
Наказ № 726 від 21.12.2000

Про затвердження змін і доповнень до Збірника тарифів на роботи та послуги, які надаються вантажовласникам морськими портами України


Верховна Рада України
Закон № 2181-III від 21.12.2000

Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами


Президент
Указ № 1355/2000 від 20.12.2000

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких Указів Президента України


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1845 від 20.12.2000

Про затвердження Типового положення про управління охорони здоров'я обласної, Севастопольської міської державної адміністрації та Головне управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 337 від 20.12.2000

Про втрату чинності наказів


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1867 від 20.12.2000

Про затвердження Комплексної програми пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій


Національна комісія регулювання електроенергетики України
Постанова № 1215 від 20.12.2000

Про внесення змін та доповнень до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії


Організація об'єднаних націй (ООН)
Резолюція від 19.12.2000

Резолюція 1333 (2000), ухвалена Радою Безпеки на її 4251-му засіданні, 19 грудня 2000 року


Державний комітет України з питань регулярної політики та підприємництва (Держпідприємництво)
Наказ № 79/215 від 19.12.2000

Про затвердження Ліцензійних умов провадження розроблення, випробування, виробництва, експлуатації ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземної космічної інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складу кос...


Міністерство транспорту України (Мінтранс)
Наказ № 718 від 19.12.2000

Про внесення змін і доповнень до Ставок зборів за аеронавігаційне обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 22.04.97 N 145


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1838 від 19.12.2000

Про розрахунки за поставлений з Туркменістану природний газ


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ № 347 від 19.12.2000

Про затвердження Інструкції про здійснення нагляду за побічними реакціями/діями лікарських засобів


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ № 346/877 від 19.12.2000

Про заходи щодо запобігання небезпечним діям з боку осіб, які страждають на тяжкі психічні розлади


Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)
Наказ № 255 від 19.12.2000

Про затвердження Положення про Українську державну насіннєву інспекцію


Президент
Указ № 1348/2000 від 19.12.2000

Про заходи щодо розвитку кооперативного руху та посилення його ролі в реформуванні економіки України на ринкових засадах


Державне казначейство
Наказ № 131 від 19.12.2000

Про затвердження Порядку виконання державного бюджету за доходами


<< Главная страница

Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10 | Стр. 11 | Стр. 12 | Стр. 13 | Стр. 14 | Стр. 15 | Стр. 16 | Стр. 17 | Стр. 18 | Стр. 19 | Стр. 20 |Украина онлайн