Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Законодательные и нормативные акты Украины

1996 год

Страница 7

| Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10 | Стр. 11 | Стр. 12 | Стр. 13 | Стр. 14 | Стр. 15 |

<< Главная страница

Кабінет Міністрів України
Постанова № 938 від 12.08.1996

Про подальше посилення контролю за ввезенням, вивезенням та переміщенням транзитом через територію України алкогольних напоїв і тютюнових виробів, на які встановлено акцизний збір


Фонд державного майна
Акт № 913 від 12.08.1996

Акт приймання-передачі звіту з оцінки майна, що перебуває у загальнодержавній власності, під час створення підприємств з іноземними інвестиціями


Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (МЗЕЗторг)
Наказ № 519 від 12.08.1996

Про додаткові заходи по виконанню постанови Кабінету Міністрів України від 30.07.96 р. N 854


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 165/247 від 09.08.1996

Про внесення змін і доповнень до Порядку визначення середньозважених цін на зерно по наслідках біржових торгів в Україні за спотовими контрактами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України та Міністерства сільського господарства і


Фонд державного майна
Наказ № 903 від 09.08.1996

Про затвердження положень, з питань приватизації майна в агропромисловому комплексі


Фонд державного майна
Положення № 903 від 09.08.1996

Положення про типовий план приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу


Фонд державного майна
Положення № 903 від 09.08.1996

Положення про порядок приватизації майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а також заснованих на їх базі орендних підприємств


Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (МЗЕЗторг)
Наказ № 506 від 08.08.1996

Про застосування ст.4 Указу Президента України від 10.02.96 р. N 124/96


Вищий арбітражний суд
Лист № 01-8/294 від 08.08.1996

Про деякі питання участі прокурора в арбітражному процесі


Кабінет Міністрів України
Постанова № 925 від 07.08.1996

Про внесення змін до ставок ввізного мита на окремі види товарів та до деяких рішень Уряду України


Кабінет Міністрів України
Постанова № 928 від 07.08.1996

Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій


Кабінет Міністрів України
Постанова № 937 від 07.08.1996

Про затвердження Порядку видачі, обліку і погашення векселів, виданих під час ввезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну


Кабінет Міністрів України
Постанова № 930 від 07.08.1996

Про затвердження типових положень про місцеві державні органи земельних ресурсів


Пенсійний фонд
Постанова № 10-3 від 07.08.1996

Про затвердження Порядку переведення і виплати пенсій відповідно до Тимчасової угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про гарантії прав громадян, які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях, які прирівнені до районів Крайньої


Кабінет Міністрів України
Постанова № 929 від 07.08.1996

Про посилення контролю за режимами споживання електричної і теплової енергі


Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Наказ № 228/253 від 07.08.1996

Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, зберігання, застосування єдиної первинної транспортної документації для перевезення вантажів автомобільним транспортом та обліку транспортної роботи


Кабінет Міністрів України
Постанова № 920 від 06.08.1996

Про хід заготівлі зерна до державних та регіональних ресурсів


Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)
Наказ № 239 від 06.08.1996

Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду та державного контролю за додержанням законодавства про пестициди і агрохімікати в галузі рослинництва


Президент
Указ № 628/96 від 05.08.1996

Про додаткові заходи щодо зміцнення законності та правопорядку в Україні


Кабінет Міністрів України
Постанова № 918 від 05.08.1996

Про затвердження Комплексної програми соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та створення Національної наглядової ради з її реалізації


Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (МЗЕЗторг)
Наказ № 503 від 03.08.1996

Про затвердження Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами


Національний банк
Постанова № 204 від 02.08.1996

Про затвердження Інструкції "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України" (Інструкція N 7)


Кабінет Міністрів України
Постанова № 894 від 02.08.1996

Про заходи щодо упорядкування реалізації електричної енергії і розрахунків за неї


Кабінет Міністрів України
Постанова № 893 від 02.08.1996

Про розмір державного збору за видачу імпортних ліцензій


Державний комітет України по геології і використанню надр (Держкомгеології)
Наказ № 29 від 02.08.1996

Про затвердження Порядку визначення вартості робіт по проведенню державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин


Кабінет Міністрів України
Постанова № 906 від 02.08.1996

Про створення державної інспекції праці Міністерства праці


Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)
Наказ № 64 від 02.08.1996

Про затвердження Положення про навчальний заклад державної служби зайнятості


Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)
Наказ № 65 від 02.08.1996

Про умови оплати праці працівників центрів стандартизації, метрології та сертифікації Держстандарту України, що здійснюють державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та засобами вимірювань


Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (МЗЕЗторг)
Наказ № 502 від 02.08.1996

Про визнання таким, що втратив чинність, наказ МЗЕЗторгу від 27.05.96 N 293 та скасування наказу МЗЕЗторгу від 11.07.96 N 374а


Кабінет Міністрів України
Постанова № 912 від 02.08.1996

Про затвердження Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади


Кабінет Міністрів України
Постанова № 907 від 02.08.1996

Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 1996 р. N 602


Кабінет Міністрів України
Постанова № 890 від 02.08.1996

Про заходи щодо погашення заборгованості за обов'язковими платежами до Пенсійного фонду за рахунок продукції власного виробництва та майна


Кабінет Міністрів України
Постанова № 891 від 02.08.1996

Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 1995 р. N 675


Кабінет Міністрів України
Постанова № 899 від 02.08.1996

Про платежі за користування надрами


Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт)
Наказ № 329 від 02.08.1996

Про затвердження Порядку проведення робіт з сертифікації продукції іноземних виробництв за схемами з обстеженням, атестацією та сертифікацією систем якості


Кабінет Міністрів України
Постанова № 882 від 01.08.1996

Про призупинення приймання та переробки давальницької сировини для виробництва спирту, горілки і лікеро-горілчаних виробів та про порядок обкладання їх акцизним збором


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ № 239 від 01.08.1996

Про затвердження державних санітарних правил та норм (ДСН 239-96)


Кабінет Міністрів України
Постанова № 879 від 01.08.1996

Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати


Міністерство освіти і науки України (МОН)
Наказ № 257 від 01.08.1996

Про стипендії Верховної Ради України


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 161 від 01.08.1996

Про затвердження Порядку розподілу та використання коштів, одержаних від реалізації конфіскованих товарів та предметів, товарів та інших предметів, що зберігалися під митним контролем, власник яких не знайшовся у встановлений нормативними актами термін,


Національна комісія регулювання електроенергетики України
Постанова № 28 від 31.07.1996

Про затвердження Правил користування електричною енергією


Президент
Указ № 621/96 від 31.07.1996

Про заходи щодо реформування податкової політики


Кабінет Міністрів України
Постанова № 851 від 30.07.1996

Про подальше вдосконалення контролю за якістю лікеро-горілчаних виробів та виноробної продукції, що імпортуються в Україну


Кабінет Міністрів України
Постанова № 854 від 30.07.1996

Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями


Кабінет Міністрів України
Постанова № 846 від 30.07.1996

Про верифікацію сертифікатів про походження товарів з України


Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Наказ № 217 від 30.07.1996

Про затвердження форми державної статистичної звітності про дорогоцінні метали, коштовне каміння та органогенні утворення, які містяться в музейних предметах


Кабінет Міністрів України
Постанова № 853 від 30.07.1996

Про затвердження Порядку здійснення іноземними суб'єктами господарської діяльності операцій з продукцією українського походження на території України без вивезення її з митної території України


Кабінет Міністрів України
Постанова № 863 від 30.07.1996

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. N 285 та від 19 лютого 1996 р. N 212


Кабінет Міністрів України
Постанова № 850 від 30.07.1996

Про порядок надання державним підприємствам повноважень на експорт, імпорт та оптову торгівлю спиртом етиловим, коньячним і плодовим


Кабінет Міністрів України
Постанова № 855 від 30.07.1996

Про впорядкування видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на виробництво спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Інструкція № 233 від 29.07.1996

Інструкція про проведення флюорографічних обстежень


Міністерство освіти і науки України (МОН)
Наказ № 254 від 29.07.1996

Про внесення змін і доповнень до наказу Міносвіти України від 05.01.95 р. N 8 "Про затвердження типових навчальних планів і програм підготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів"


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Інструкція № 233 від 29.07.1996

Інструкція про поділ на групи контингентів протитуберкульозних диспансерних закладів


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Інструкція № 233 від 29.07.1996

Інструкція про порядок оформлення відпусток хворих на туберкульоз з лікарень і санаторіїв


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ № 233 від 29.07.1996

Про затвердження інструкцій щодо надання медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Інструкція № 233 від 29.07.1996

Інструкція про застосування туберкулінових проб


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Інструкція № 233 від 29.07.1996

Інструкція про застосування вакцини туберкульозної БЦЖ і БЦЖ-М


Кабінет Міністрів України
Постанова № 831 від 26.07.1996

Про підвищення розмірів пенсій, призначених до 1 серпня 1996 р., та порядок обчислення пенсій, що призначаються після 1 серпня 1996 року


Академія медичних наук України
Постанова № 7 від 26.07.1996

Про затвердження схем посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників науково-дослідних установ Академії медичних наук України


Національний банк
Лист № 12-214/722 від 26.07.1996

Щодо проведення заліку взаємної заборгованості підприємств, установ і організацій усіх форм власності


Кабінет Міністрів України
Постанова № 839 від 26.07.1996

Про додаткові заходи щодо соціального захисту населення в умовах реформування системи платежів за житлово-комунальні послуги


Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України (Мінекономіки)
Наказ № 100 від 26.07.1996

Про скасування наказу Мінекономіки від 14.06.96 р. N 75


Міністерство оборони України (Міноборони)
Наказ № 208 від 26.07.1996

Про затвердження Положення про комісії для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу ветеранів війни та визначенням осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"


Президент
Указ № 596/96 від 26.07.1996

Про зміни в системі центральних органів виконавчої влади України


Кабінет Міністрів України
Постанова № 832 від 26.07.1996

Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян


Кабінет Міністрів України
Постанова № 837 від 26.07.1996

Про розмір допомоги на поховання


Кабінет Міністрів України
Постанова № 836 від 26.07.1996

Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи


Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України (Мінекономіки)
Наказ № 101 від 26.07.1996

Про граничний розмір роздрібних цін на газ сітьовий


Кабінет Міністрів України
Постанова № 834 від 26.07.1996

Про підвищення заробітної плати працівників бюджетних установ і організацій


Міністерство освіти і науки України (МОН)
Наказ № 252 від 25.07.1996

Про розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників навчальних закладів


Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Наказ № 344/510 від 25.07.1996

Про затвердження Інструкції про порядок застосування охорони і супроводження товарів, що переміщуються транзитом через митну територію України


Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Наказ № 342/82/244/154-Б від 25.07.1996

Про затвердження Інструкції про порядок застосування механізму фінансових гарантій при транзитних перевезеннях підакцизних товарів


Мiнiстерство внутрiшнiх справ України (МВС)
Наказ № 524 від 24.07.1996

Про затвердження Положення про порядок видачі народним депутатам України та окремим посадовим особам апарату Верховної Ради України у тимчасове користування вогнепальної зброї, її обліку і зберігання


Мiнiстерство внутрiшнiх справ України (МВС)
Наказ № 523 від 24.07.1996

Про затвердження Положення про порядок придбання, видачі, обліку, зберігання та застосування вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів індивідуального захисту працівниками судів і правоохоронних органів, а також особами, які беруть ...


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 151/229 від 23.07.1996

Про внесення змін до Порядку надання і повернення бюджетної позички для централізованої закупівлі і поставки запасних частин до тракторів та інших машин, затвердженого наказом Мінфіну і Мінсільгосппроду від 07.02.96 N 22/36


Національний банк
Постанова № 182 від 23.07.1996

Про внесення змін та доповнень до положень "Про порядок створення і реєстрації комерційних банків" і "Про порядок ліцензування банків в Україні"


Державний комітет України з нагляду за охороною праці (Держнаглядпраці)
Наказ № 126 від 23.07.1996

Про затвердження Правил атестації фахівців неруйнівного контролю


Національний банк
Положення № 184 від 23.07.1996

Положення про комісію з питань нагляду та регулювання діяльності банків


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ № 222 від 23.07.1996

Про затвердження Санітарних правил і норм по застосуванню харчових добавок


Міжнародні організації та союзи
Кодекс від 23.07.1996

Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб


Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (МЗЕЗторг)
Наказ № 410 від 23.07.1996

Про внесення змін та доповнень до "Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності спеціальних санкцій - тимчасового зупинення ЗЕД та застосування режиму індивідуального ліцензування за порушення діючого законодавства Укра


Державний комітет України з нагляду за охороною праці (Держнаглядпраці)
Наказ № 125 від 23.07.1996

Про затвердження "Правил будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів та водопідігрівачів з температурою води не вище 115 град.С (НПАОП 0.00-1.26-96)


Мінліспгосп
Наказ № 77 від 22.07.1996

Про затвердження Системи ведення лісового насінництва


Держпідприємства і акціонерні компанії
Наказ № 1 від 22.07.1996

Про затвердження Тимчасового порядку розподілу коштів, що надходять за використаний природний газ на транзитні і консолідований транзитний рахунки, відкриті газозбутовими організаціями та Державною акціонерною холдинговою компанією "Укргаз"


Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)
Наказ № 227/150/99/231 від 22.07.1996

Про затвердження Порядку надання і повернення бюджетної позички за поставлену техніку і обладнання сільськогосподарським товаровиробникам


Кабінет Міністрів України
Постанова № 770 від 20.07.1996

Про внесення змін до ставок ввізного мита на окремі види товарів


Міністерство лісового господарства України (Держкомлісгосп)
Наказ № 75 від 20.07.1996

Про строки і порядок полювання на пернату дичину на території України в сезон 1996-1997 рр.


<< Главная страница

| Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10 | Стр. 11 | Стр. 12 | Стр. 13 | Стр. 14 | Стр. 15 |Украина онлайн