Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Законодательные и нормативные акты Украины

1996 год

Страница 6

| Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10 | Стр. 11 | Стр. 12 | Стр. 13 | Стр. 14 | Стр. 15 |

<< Главная страница

Український союз об'єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення (Укрсоюзсервіс)
Правила № 21 від 12.09.1996

Доповнення до Правил присвоєння категорій підприємствам, що надають перукарські послуги


Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Лист № 11/6-6742 від 11.09.1996

Про допущення до перевезень вантажів, що знаходяться під митним контролем


Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України (Мінекобезпеки)
Наказ № 105 від 11.09.1996

Про внесення змін і доповнень до лімітів добування диких парнокопитних тварин в сезон полювання 1996-1997 рр., затверджених наказом від 28.05.96 р. N 50


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Наказ № 77 від 11.09.1996

Про визнання такою, що втратила чинність Інструкція про порядок сплати дивідендів (частини прибутку) суб'єктами підприємницької діяльності, створеними за участю державних підприємств і організацій, затверджена наказом Головної державної податкової


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1099 від 11.09.1996

Про затвердження Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1094 від 11.09.1996

Про затвердження переліку предметів промислового призначення, що застосовуються у виробничій сфері, вивезення (пересилання) яких громадянами України, іноземцями та особами без громадянства за межі митної території України забороняється


Державний комітет україни у справах містобудування і архітектури
Наказ № 165 від 10.09.1996

Про внесення змін і доповнень до Методики обстеження і паспортизації гідротехнічних споруд систем гідравлічного вилучення та складування промислових відходів та хвостів


Президент
Указ № 821/96 від 10.09.1996

Про виключне право Банкнотно-монетного двору Національного банку України


Міністерство закордонних справ України (МЗС)
Угода від 10.09.1996

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Хорватія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно


Колегія державного комітету України з питань житлово-комунального господарства (Держжитлокомунгосп)
Наказ № 77/44 від 10.09.1996

Про затвердження Правил користування готелями та надання готельних послуг в Україні


Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України (Мінекономіки)
Наказ № 120/190 від 10.09.1996

Про затвердження Положення про порядок уцінки і реалізації продукції, що залежалась, з групи товарів широкого вжитку і продукції виробничо-технічного призначення


Верховна Рада України
Закон № 357/96-ВР від 10.09.1996

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про оплату праці"


Верховна Рада України
Закон № 358/96-ВР від 10.09.1996

Про внесення змін до Закону України "Про ратифікацію Угоди про створення міждержавного Євразійського об'єднання вугілля та металу"


Міністерство палива та енергетики України (Мінпаливенерго)
Наказ № 157 від 09.09.1996

Про затвердження Положення про порядок створення, обліку та використання коштів цільового фонду "Фінансування екологічної реконструкції Миронівської ДРЕС"


Пенсійний фонд
Постанова № 11-1 від 06.09.1996

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами страхових внесків до Пенсійного фонду України, а також обліку надходження і витрачання його коштів


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1072 від 06.09.1996

Про затвердження Положення про центр медико-соціальної реабілітації неповнолітніх


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1075 від 06.09.1996

Про затвердження Положення про порядок визначення амортизації та віднесення амортизаційних відрахувань на витрати виробництва (обігу)


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1074 від 05.09.1996

Про затвердження Положення про державний вищий навчальний заклад


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1073 від 05.09.1996

Про затвердження Порядку справляння плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і тимчасових нормативів плати за їх спеціальне використання


Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України (Мінекономіки)
Наказ № 118 від 05.09.1996

Про граничний розмір роздрібних цін на газ природний


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1071 від 05.09.1996

Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров'я, що фінансуються з бюджету


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ № 274 від 04.09.1996

Про затвердження схем посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників закладів охорони здоров'я та соціального захисту населення


Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Держкомісціннихпаперів)
Наказ № 193 від 03.09.1996

Про внесення змін та доповнень про Положення про порядок навчання та атестації фахівців на право ведення реєстру власників іменних цінних паперів


Міжнародні угоди України
Угода від 03.09.1996

Угода між Україною та Федеративною Республікою Німеччина про співпрацю у справах осіб німецького походження, які проживають в Україні


Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)
Наказ № 270/187 від 02.09.1996

Про затвердження Порядку проведення розрахунків за зерно, що закуповується у населення


Міністерство оборони України (Міноборони)
Наказ № 252/289 від 02.09.1996

Про передачу ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою Міністерства оборони України у власність областей


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1003 від 02.09.1996

Про підвищення ролі та відповідальності Міністерства економіки і Міністерства фінансів у формуванні й реалізації державної економічної та фінансово-бюджетної політики


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1023 від 31.08.1996

Про заходи щодо додаткового залучення коштів до Пенсійного фонду


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1033 від 31.08.1996

Про заходи щодо залучення додаткових надходжень до бюджету та підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів для забезпечення фінансування соціальних виплат населенню


Кабінет Міністрів України
Угода від 31.08.1996

Угода між Урядом України і Урядом Грузії про співробітництво з прикордонних питань


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1024 від 31.08.1996

Про порядок індексації вартості об'єктів житлового фонду


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1031 від 31.08.1996

Про встановлення плати за користування підручниками в загальноосвітніх школах


Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт)
Наказ № 367 від 30.08.1996

Про внесення змін до Розмірів реєстраційного збору за державну реєстрацію технічних умов і змін до них


Президент
Указ № 771/96 від 30.08.1996

Питання Національного агентства України з питань розвитку та європейської інтеграції


Міністерство освіти і науки України (МОН)
Наказ № 285 від 30.08.1996

Про внесення змін та доповнень до Умов прийому слухачів на підготовчі відділення при вищих навчальних закладах України


Вищий арбітражний суд
Постанова № 2 від 29.08.1996

Про затвердження роз'яснень Президії Вищого Арбітражного Суду України з питань практики застосування законодавства


Національна комісія регулювання електроенергетики України
Постанова № 65 від 29.08.1996

Про порядок розрахунків за спожиту населенням електроенергію


Державний комітет у справах охорони державного кордону України (Держкомкордон)
Наказ № 388 від 29.08.1996

Про затвердження Положення про курси підвищення кваліфікації офіцерського складу Прикордонних військ України


Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (МЗЕЗторг)
Наказ № 534 від 29.08.1996

Про внесення змін до наказу МЗЕЗторгу від 26.02.96 р. N 134-а "Про затвердження Положення про порядок ліцензування експорту товарів у 1996 році та Положення про порядок ліцензування імпорту товарів у 1996 році"


Національна комісія регулювання електроенергетики України
Постанова № 61 від 28.08.1996

Про визначення екологічної складової тарифу на електроенергію для споживачів Донецької області


Мінліспгосп
Наказ № 107/1040 від 28.08.1996

Про затвердження Положення про приватизацію переробних підприємств лісового господарства


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 177 від 28.08.1996

Про затвердження Інструкції про переоцінку цінних паперів


Фонд державного майна
Наказ № 991/112/178/252 від 28.08.1996

Про скасування наказу від 27.02.95 N 216/40/30/63


Фонд державного майна
Наказ № 990/111/177/251 від 28.08.1996

Про скасування наказу від 27.02.95 N 220/27/32/62


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 182/992 від 28.08.1996

Про затвердження Порядку реєстрації додаткового випуску акцій у зв'язку з проведенням індексації основних фондів та збільшенням статутного фонду відкритих акціонерних товариств, акції яких перебувають у загальнодержавній власності, та інформації про їх


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1010 від 27.08.1996

Про вдосконалення порядку ввезення (пересилання) громадянами предметів (товарів) в Україну


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1009 від 27.08.1996

Про внесення доповнень до Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей


Національний банк
Лист № 12-111/1178 від 27.08.1996

Про план рахунків


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1011 від 27.08.1996

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1994 р. N 276 та від 17 травня 1994 р. N 316


Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (МЗЕЗторг)
Наказ № 530 від 27.08.1996

Про затвердження Положення про штрихове кодування товарів


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1002 від 26.08.1996

Про переоцінку товарів (робіт, послуг) та механізм контролю за переглядом цін та формуванням вартісних показників в умовах грошової реформи


Держком грошової реформи
Рішення № 1/96 від 26.08.1996

Про заходи щодо підготовки до проведення грошової реформи


Президент
Указ № 762/96 від 25.08.1996

Про грошову реформу в Україні


Міністерство лісового господарства України (Держкомлісгосп)
Наказ № 98 від 23.08.1996

Про строки та порядок полювання на парнокопитних звірів на території України в сезон 1996-1997 років


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 174 від 23.08.1996

Про затвердження Порядку видачі довідок про оплату іноземним суб'єктом господарської діяльності продукції українського походження


Кабінет Міністрів України
Постанова № 992 від 22.08.1996

Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням


Кабінет Міністрів України
Постанова № 990 від 22.08.1996

Про Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій


Президент
Указ № 760/96 від 22.08.1996

Про утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій


Національний банк
Інструкція № 219 від 22.08.1996

Інструкція про порядок перерахування статей балансів банків та обліку операцій в установах банків у зв'язку з обміном карбованців на гривні


Національний банк
Інструкція № 219 від 22.08.1996

Інструкція про порядок вилучення з обігу і утилізації українських карбованців


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1005 від 22.08.1996

Про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом окремих видів виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, що можуть використовуватися для створення озброєння, військової чи спеціальної техніки


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 173/16 від 21.08.1996

Про затвердження Порядку видачі, обліку та погашення векселів, які видаються в рахунок видатків, пов'язаних з оплатою природного газу, що споживається бюджетними установами та організаціями, а також дотацій на відшкодування різниці в цінах за природний г


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 172 від 21.08.1996

Про затвердження Порядку зарахування до Державного бюджету України дивідендів, одержаних від акцій, що належать державі в акціонерних товариствах


Фонд державного майна
Наказ № 961 від 20.08.1996

Про затвердження коефіцієнтів індексації вартості оборотних засобів, зданих в оренду


Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт)
Наказ № 348 від 20.08.1996

Про внесення зміни до Порядку проведення атестації виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затвердженого наказом Держстандарту України від 29.02.96 N 85


Міністерство освіти і науки України (МОН)
Наказ № 278 від 20.08.1996

Про затвердження Положення про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію


Фонд державного майна
Наказ № 951 від 19.08.1996

Про внесення змін до наказу Фонду N 656 від 07.06.96 "Про затвердження Переліку витрат з позабюджетних фондів приватизації, спрямованих на відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією та інформаційним забезпеченням процесу приватизації"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 977 від 19.08.1996

Про внесення змін до ставок ввізного мита на окремі види товарів


Кабінет Міністрів України
Постанова № 975 від 19.08.1996

Про внесення змін до Положення про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності


Державний комітет України з матеріальних ресурсів (Держкомресурсів)
Наказ № 78 від 16.08.1996

Про затвердження Положення з проведення контролю паперу (картону), призначеного для пакування сухих харчових продуктів за санітарно-гігієнічними показниками якості та безпечності


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Положення № 259 від 16.08.1996

Положення про комісію з питань етики для оцінки етичних та морально-правових аспектів програми клінічних випробувань


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ № 259 від 16.08.1996

Щодо питань створення лікарських засобів


Ліцензійна палата
Інструкція № ЛП-27/52 від 15.08.1996

Інструкція про умови і правила здійснення підприємницької діяльності, пов'язаної із профорієнтацією населення та контроль за їх дотриманням


Кабінет Міністрів України
Постанова № 961 від 15.08.1996

Про затвердження Методики оцінки вартості майна під час приватизації


Ліцензійна палата
Наказ № ЛП-27/52 від 15.08.1996

Про затвердження Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на надання послуг, пов'язаних із профорієнтацією населення і Інструкції про умови і правила здійснення підприємницької діяльності, пов'яза


Ліцензійна палата
Інструкція № ЛП-26/51 від 15.08.1996

Інструкція про умови і правила здійснення посередницької діяльності у працевлаштуванні на роботу, в тому числі за кордоном та контроль за їх дотриманням


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 169 від 15.08.1996

Про затвердження Положення про бухгалтерський облік фінансових результатів від здійснення операцій, що підлягають патентуванню


Кабінет Міністрів України
Постанова № 954 від 14.08.1996

Про впорядкування діяльності митних ліцензійних складів


Кабінет Міністрів України
Постанова № 967 від 14.08.1996

Про доповнення переліку товарів, щодо яких не застосовуються пільги, встановлені статтею 1 Указу Президента України від 30 червня 1995 р. N 499


Кабінет Міністрів України
Постанова № 959 від 14.08.1996

Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті


Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Наказ № 382 від 14.08.1996

Про затвердження Порядку митного оформлення вивезення продукції, одержаної іноземним суб'єктом господарської діяльності в результаті господарських операцій з продукцією українського походження на території України


Кабінет Міністрів України
Постанова № 946 від 14.08.1996

Про подальше вдосконалення контролю за якістю тютюнових виробів, що імпортуються в Україну


Кабінет Міністрів України
Постанова № 953 від 14.08.1996

Про заходи щодо посилення контролю за ввезенням в Україну алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що імпортуються суб'єктами підприємницької діяльності


Кабінет Міністрів України
Постанова № 948 від 14.08.1996

Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для товарів і послуг


Кабінет Міністрів України
Постанова № 951 від 14.08.1996

Про внесення змін до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні


Національна комісія регулювання електроенергетики України
Постанова № 36 від 12.08.1996

Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом


Фонд державного майна
Наказ № 913 від 12.08.1996

Про затвердження примірного договору на проведення оцінки майна та форми акта приймання-передачі звіту з оцінки майна, що перебуває у загальнодержавній власності, під час створення підприємства з іноземними інвестиціями


<< Главная страница

| Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10 | Стр. 11 | Стр. 12 | Стр. 13 | Стр. 14 | Стр. 15 |Украина онлайн