Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Законодательные и нормативные акты Украины

1996 год

Страница 14

| Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10 | Стр. 11 | Стр. 12 | Стр. 13 | Стр. 14 | Стр. 15 |

<< Главная страница

Державний комітет України по геології і використанню надр (Держкомгеології)
Наказ № 19/29 від 15.02.1996

Про затвердження Інструкції про порядок укладання договорів на виконання геофізичних робіт у свердловинах, що буряться на нафту і газ


Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Наказ № 51 від 15.02.1996

Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій


Президент
Указ № 128/96 від 14.02.1996

Про державні стипендії видатним діячам науки, освіти та культури


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 29 від 14.02.1996

Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті


Верховна Рада України
Закон № 46/96-ВР від 14.02.1996

Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян"


Верховна Рада України
Закон № 47/96-ВР від 14.02.1996

Про внесення доповнення до статті 22 Закону України "Про зайнятість населення"


Державний комітет зв'язку та інформатизації України
Наказ № 24 від 14.02.1996

Про підвищення граничних тарифів на основні послуги зв'язку


Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт)
Наказ № 5 від 13.02.1996

Про затвердження Інструкції про порядок опломбовування виробничих, складських, торговельних та інших приміщень, а також неправильних, несправних і таких, що не мають відповідного клейма, чи з порушеними термінами повірки вимірювальних приладів


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 26 від 13.02.1996

Про затвердження Положення про порядок видачі, обліку, погашення та відстрочення оплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання), що видається суб'єктом підприємницької діяльності при здійсненні операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекон...


Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)
Наказ № 16 від 12.02.1996

Про підвищення з 1 січня 1996 р. заробітної плати робітників, зайнятих обслуговуванням органів державної виконавчої влади, судів, органів прокуратури, державних податкових інспекцій та митної служби


Кабінет Міністрів України
Постанова № 200 від 12.02.1996

Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів


Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (МЗЕЗторг)
Наказ № 79 від 12.02.1996

Про визначення операцій як таких, що належать до операцій з давальницькою сировиною


Кабінет Міністрів України
Постанова № 192 від 12.02.1996

Про внесення змін до ставок ввізного мита на окремі види товарів, які не виробляються в Україні


Президент
Указ № 124/96 від 10.02.1996

Про заходи щодо вдосконалення кон'юнктурно-цінової політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності


Кабінет Міністрів України
Постанова № 186 від 09.02.1996

Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт


Верховна Рада України
Закон № 43/96-ВР від 09.02.1996

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Туркменистану про виробничу кооперацію


Верховна Рада України
Закон № 44/96-ВР від 09.02.1996

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Гвінейської Республіки про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво


Верховна Рада України
Закон № 42/96-ВР від 09.02.1996

Про ратифікацію Угоди між урядами держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав про звільнення від сплати мита, податків і видачі спеціальних дозволів за провезення нормативних документів, еталонів, засобів вимірювань і стандартних зразків, що пр...


Кабінет Міністрів України
Постанова № 170 від 08.02.1996

Про порядок діяльності комісії для ліквідації міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади


Вищий арбітражний суд
Роз'яснення № 02-5/62 від 08.02.1996

Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам


Національна комісія регулювання електроенергетики України
Постанова № 3 від 08.02.1996

Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ № 2 від 07.02.1996

Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства України


Президент
Указ № 116/96 від 07.02.1996

Про структурну перебудову вугільної промисловості


Національний банк
Лист № 13-211/342 від 07.02.1996

Щодо порядку декларування резидентами України валютних цінностей та майна, що знаходяться за межами України


Фонд державного майна
Наказ № 124 від 07.02.1996

Про затвердження Положення про приватизацію державних часток (паїв, акцій) у майні міжгосподарських підприємств


Верховна Рада України
Постанова № 36/96-ВР від 07.02.1996

Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про пенсійне забезпечення"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 166 від 07.02.1996

Про забезпечення сільського господарства зернозбиральною технікою


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 22/36 від 07.02.1996

Про затвердження "Порядку надання і повернення бюджетної позички для централізованої закупівлі і поставки запасних частин до тракторів та інших машин"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 161 від 07.02.1996

Про порядок обігу сертифікатів, отриманих громадянами України як компенсацію втрат від знецінення грошових заощаджень в установах Ощадного банку та колишнього Укрдержстраху


Верховна Рада України
Закон № 30/96-ВР від 06.02.1996

Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби


Верховна Рада України
Закон № 34/96-ВР від 06.02.1996

Про ратифікацію Угоди між Україною та Естонською Республікою про вільну торгівлю


Верховна Рада України
Закон № 29/96-ВР від 06.02.1996

Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року "Про Єдиний митний тариф України"


Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Лист № 11/18-727 від 06.02.1996

Об импорте и таможенном оформлении автомобильной охранной сигнализации


Міністерство освіти і науки України (МОН)
Наказ № 38 від 06.02.1996

Про затвердження Положення про Похвальний лист "За відмінні успіхи у навчанні" та Похвальну грамоту "За особливі успіхи у вивченні окремих предметів"


Міністерство транспорту України (Мінтранс)
Положення № 16/ДСК від 05.02.1996

Положення про використання повітряного простору України


Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України (Мінекобезпеки)
Наказ № 11 від 05.02.1996

Про затвердження Положення про порядок формування, використання позабюджетного фонду регулювання ядерної та радіаційної безпеки Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України.


Верховна Рада України
Закон № 27/96-ВР від 02.02.1996

Про внесення змін і доповнень до Цивільного процесуального кодексу України


Колегія державного комітету України з питань житлово-комунального господарства (Держжитлокомунгосп)
Наказ № 10 від 02.02.1996

Про внесення змін і доповнень до Правил організації поховання та ритуального обслуговування в населених пунктах України, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу від 03.03.95 N 10 і Правил приймання і виконання замовлень на виготовлення та встановлення н


Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України (Мінекономіки)
Наказ № 16 від 02.02.1996

Про внесення змін до наказу Міністерства економіки від 20.12.95 N 187 "Про нормативи відрахувань за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету"


Верховна Рада України
Постанова № 25/96-ВР від 01.02.1996

Про введення в дію Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність"


Верховна Рада України
Закон № 24/96-ВР від 01.02.1996

Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність"


Верховна Рада України
Постанова № 23/96-ВР від 01.02.1996

Про затвердження Положення про "День Уряду України" у Верховній Раді України


Кабінет Міністрів України
Постанова № 150 від 01.02.1996

Про Концепцію професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення


Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Інструкція № 28 від 31.01.1996

Інструкція до заповнення державної статистичної звітності за формою N 2-ТМ (трудова міграція) "Звіт підприємств, організацій та установ про чисельність та склад іноземців, які тимчасово працюють в Україні"


Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Наказ № 28 від 31.01.1996

Про затвердження форм державної статистичної звітності про зовнішню трудову міграцію для Міністерства праці України


Національний банк
Постанова № 20 від 31.01.1996

Про внесення змін та доповнень до Положення "Про порядок формування і розміри страхових фондів комерційних банків", затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.06.95 р. N 167


Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Інструкція № 28 від 31.01.1996

Інструкція до заповнення державної статистичної звітності за формою N 1-ТМ (трудова міграція) "Звіт про чисельність та склад громадян України, які тимчасово працюють за кордоном"


Президент
Указ № 102/96 від 31.01.1996

Про внесення змін і доповнень до Указу Президента України від 30 грудня 1994 року N 829


Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України (Мінекобезпеки)
Наказ № 8 від 30.01.1996

Про внесення змін та доповнень до Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів


Верховна Рада України
Закон № 11/96-ВР від 30.01.1996

Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб та сім'ю України


Вищий арбітражний суд
Постанова № 1 від 30.01.1996

Про затвердження роз'яснень Президії Вищого Арбітражного Суду України з питань практики застосування законодавства


Міністерство освіти і науки України (МОН)
Наказ № 24 від 29.01.1996

Про затвердження Інструкції про екзамени, переведення та випуск учнів загальноосвітніх навчально-виховних закладів України


Міністерство освіти і науки України (МОН)
Наказ № 21 від 29.01.1996

Про затвердження Умов прийому на перший курс вищих навчальних закладів України


Державний комітет України з нагляду за охороною праці (Держнаглядпраці)
Наказ № 13 від 29.01.1996

Про затвердження Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів


Міністерство освіти і науки України (МОН)
Наказ № 25/20 від 29.01.1996

Про затвердження Інструкції про звільнення від перевідних і випускних екзаменів учнів середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів України за станом здоров'я


Кабінет Міністрів України
Постанова № 135 від 29.01.1996

Про затвердження Правил охорони ліній електрозв'язку


Фонд державного майна
Наказ № 81 від 29.01.1996

Про внесення доповнень до Положення про Типовий бізнес-план


Національний банк
Положення № 15 від 26.01.1996

Положення про порядок бухгалтерського та депозитарного обліку розміщення, обігу, сплати відсотків та погашення облігацій внутрішньої державної позики в банківських установах


Національний банк
Положення № 15 від 26.01.1996

Положення про проведення аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики


Національний банк
Положення № 15 від 26.01.1996

Положення про порядок функціонування ринку облігацій внутрішньої державної позики


Національний банк
Постанова № 15 від 26.01.1996

Про нормативні документи, що регламентують функціонування ринку державних цінних паперів


Держ. аг. інформатизації (ДАІНУ)
Наказ № 19 від 26.01.1996

Про вдосконалення організації діяльності Агентства щодо експертизи у галузі інформатизації


Кабінет Міністрів України
Постанова № 123 від 25.01.1996

Про затвердження Тимчасового порядку справляння плати за спеціальне використання диких тварин


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Положення № 14 від 25.01.1996

Основні положення про організацію та проведення профілактичних щеплень


Кабінет Міністрів України
Постанова № 125 від 25.01.1996

Про внесення змін і доповнень до Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ № 14 від 25.01.1996

Про затвердження Календаря профілактичних щеплень, Переліку протипоказань до щеплень, Основних положень про організацію та проведення профілактичних щеплень, Форми подачі інформації про випадок побічної дії (ускладнення) після застосування імунобіологічн


Президент
Указ № 77/96 від 23.01.1996

Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів


Кабінет Міністрів України
Конвенція від 23.01.1996

Конвенція між Урядом України і між Урядом Словацької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і майно


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 13 від 23.01.1996

Про квартальну бухгалтерську звітність підприємств


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Інструкція № 13 від 23.01.1996

Зміни та доповнення до Інструкції про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства


Кабінет Міністрів України
Постанова № 115 від 22.01.1996

Про затвердження Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках


Кабінет Міністрів України
Постанова № 116 від 22.01.1996

Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей


Кабінет Міністрів України
Постанова № 107 від 22.01.1996

Про внесення змін до деяких рішень Уряду України


Президент
Указ № 76/96 від 22.01.1996

Про затвердження мережі та кількісного складу суддів районних (міських) судів України


Кабінет Міністрів України
Постанова № 113 від 22.01.1996

Про розміри і Порядок справляння та використання зборів за виконання робіт, пов'язаних з наданням послуг під час здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон


Кабінет Міністрів України
Постанова № 118 від 22.01.1996

Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України


Національний банк
Постанова № 12 від 22.01.1996

Про заходи щодо удосконалення нормативних актів Національного банку Україн


Державний комітет у справах охорони державного кордону України (Держкомкордон)
Наказ № 30 від 20.01.1996

Про затвердження Тимчасового положення про порядок забезпечення жилою площею в Прикордонних військах України


Міністерство освіти і науки України (МОН)
Наказ № 12 від 19.01.1996

Про затвердження Положення про золоту медаль "За особливі успіхи у навчанні" та про срібну медаль "За успіхи у навчанні"


Вищий арбітражний суд
Лист № 01-8/18 від 19.01.1996

Про практику вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням пункту 11 статті 10 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"


Президент
Указ № 63/96 від 18.01.1996

Про Національну програму "Діти України"


Міністерство промислової політики України
Наказ № 14 від 18.01.1996

Про тимчасове запровадження державного регулювання цін на продукцію підприємств Мінпрому України


Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (МЗЕЗторг)
Наказ № 30 від 18.01.1996

Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні


Верховна Рада України
Закон № 5/96-ВР від 18.01.1996

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Словацької Республіки про заохочення і взаємний захист інвестицій


Президент
Указ № 65/96 від 18.01.1996

Про внесення змін до Указу Президента України від 27 жовтня 1992 року N 515


Вищий арбітражний суд
Роз'яснення № 02-5/15 від 17.01.1996

Про зміни та доповнення до Роз'яснень Президії Вищого Арбітражного Суду України від 18 липня 1994 року N 02-5/492 "Про участь в арбітражному процесі відособлених підрозділів юридичних осіб" та від 17 січня 1995 року N 02-5/20 "Про деякі питання практики


Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Наказ № 18 від 17.01.1996

Про особливості митного оформлення підакцизних товарів, що ввозяться на митну територію України суб'єктами підприємницької діяльності


<< Главная страница

| Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10 | Стр. 11 | Стр. 12 | Стр. 13 | Стр. 14 | Стр. 15 |Украина онлайн