Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Законодательные и нормативные акты Украины

1996 год

Страница 1

Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10 | Стр. 11 | Стр. 12 | Стр. 13 | Стр. 14 | Стр. 15 |

<< Главная страница

Кабінет Міністрів України
Постанова № 1591 від 31.12.1996

Про Програму зайнятості населення на 1997 - 2000 роки


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1589 від 31.12.1996

Про Порядок надання додаткової жилої площі особам, які внаслідок Чорнобильської катастрофи перенесли променеву хворобу будь-якого ступеня або стали інвалідами, дітям-інвалідам, які потребують особливого догляду, та сім'ям, що втратили годувальника з числ


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1590 від 31.12.1996

Про перелік товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 1997 році


Міністерство промислової політики України
Наказ від 31.12.1996

Про затвердження Положення про порядок збирання та переробки відпрацьованих свинцево-кислотних акумуляторів


Міністерство оборони України (Міноборони)
Наказ № 402 від 31.12.1996

Про затвердження Положення про органи державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України


Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Наказ № 594 від 31.12.1996

Про затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням в Україну алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на які встановлено акцизний збір


Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС)
Наказ № 28 від 31.12.1996

Про затвердження Положення про порядок виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сім'ям за втрату годувальника


Національний банк
Постанова № 354 від 31.12.1996

Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку капітальних вкладень, основних засобів та нематеріальних активів установ банків України


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1592 від 31.12.1996

Про умови оплати праці працівників органів державної податкової служби


Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Наказ № 592 від 31.12.1996

Про затвердження Положення про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів


Національний банк
Постанова № 343 від 30.12.1996

Інструкція N 10 "Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків"


Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт)
Наказ № 580 від 30.12.1996

Про затвердження Положення про державний метрологічний нагляд


Національний банк
Постанова № 348 від 30.12.1996

Про затвердження змін та доповнень до деяких нормативних актів Національного банку України з питань безготівкових розрахунків


Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт)
Наказ № 581 від 30.12.1996

Про затвердження Інструкції про порядок здійснення державного метрологічного нагляду


Національний банк
Інструкція № 348 від 30.12.1996

Зміни до Інструкції N 7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України", затвердженої постановою Правління Національного банку України від 02.08.96 р. N 204 (із змінами, внесеними постановою Правління Національного банку України від 06.12.


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1587 від 28.12.1996

Про серйозні недоліки в роботі та невідкладні заходи щодо поліпшення діяльності цивільної авіації


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1568 від 28.12.1996

Про зупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 6 вересня 1996 р. N 1075 "Про затвердження Положення про порядок визначення амортизації та віднесення амортизаційних відрахувань на витрати виробництва (обігу)"


Президент
Указ № 1279/96 від 28.12.1996

Про дальше вдосконалення державного експортного контролю


Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Лист № 11/1-9841 від 28.12.1996

Стосовно порядку переміщення товарів громадян через митний кордон України


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1561 від 28.12.1996

Про заходи щодо перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему


Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Наказ № 389 від 28.12.1996

Про затвердження Інструкції про облік роздрібного товарообороту і товарних запасів


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ № 393 від 27.12.1996

Про затвердження Порядку відшкодування витрат на утримання центрів медико-соціальної реабілітації неповнолітніх


Верховна Рада України
Закон № 653/96-ВР від 26.12.1996

Про внесення зміни до статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів"


Національний банк
Постанова № 333 від 26.12.1996

Про затвердження нормативних актів Національного банку України і внесення змін та доповнень до чинних нормативних актів Національного банку України


Національний банк
Положення № 333 від 26.12.1996

Положення про порядок підтримки Національним банком України ліквідності банківської системи через операції РЕПО купівлі/продажу державних цінних паперів


Національний банк
Положення № 333 від 26.12.1996

Положення про порядок формування банківською системою України обов'язкових резервів


Національний банк
Положення № 333 від 26.12.1996

Тимчасове положення про депозитарій Національного банку України


Верховний Суд
Постанова № 14 від 25.12.1996

Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 28 вересня 1990 р. N 7 "Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і ділової репутації громадян та організацій"


Верховний Суд
Постанова № 13 від 25.12.1996

Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ


Верховна Рада України
Закон № 644/96-ВР від 25.12.1996

Про ратифікацію Договору про принципи відносин та співробітництва між Україною і Соціалістичною Республікою В'єтнам


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1548 від 25.12.1996

Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)


Верховна Рада України
Закон № 645/96-ВР від 25.12.1996

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Королівства Швеція про сприяння та взаємний захист інвестицій


Верховна Рада України
Закон № 638/96-ВР від 25.12.1996

Про ратифікацію Угоди між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку про надання позики на реструктуризацію вугільної галузі


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Постанова № 13/5 від 24.12.1996

Про розміри витрат, пов'язаних з підготовкою наукових кадрів у підвідомчих АМН України установах


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Наказ № 41 від 24.12.1996

Про затвердження Порядку застосування окремих норм статей 3 та 8 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"


Міністерство транспорту України (Мінтранс)
Наказ № 415 від 24.12.1996

Про організацію повітряних перевезень літерними та підконтрольними рейсами


Національний банк
Постанова № 327 від 23.12.1996

Про "Перелік документів Національного банку України, установ і організацій його системи, акціонерно-комерційних та комерційних банків України із зазначенням строків зберігання"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1543 від 23.12.1996

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Кабінету Міністрів України


Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Держкомісціннихпаперів)
Наказ № 328 від 23.12.1996

Про затвердження Положення про організаційно оформлені позабіржові торговельно-інформаційні системи


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Лист № 18-4217 від 23.12.1996

Про втрату чінності і внесення змін до нормативних документів Міністерства фінансів України


Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Наказ № 376 від 23.12.1996

Про затвердження форми державної статистичної звітності "Про суми отриманих пільг по оподаткуванню в розрізі окремих видів податків і пільг щодо кожного виду податку" та Інструкції по її заповненню


Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Держкомісціннихпаперів)
Наказ № 329 від 23.12.1996

Про затвердження Положення про саморегулівну організацію ринку цінних паперів


Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Держкомісціннихпаперів)
Наказ № 330 від 23.12.1996

Про затвердження Тимчасового положення про надання регулярної та особливої інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій


Національний банк
Перелік № 327 від 23.12.1996

Перелік документів Національного банку України, установ і організацій його системи, акціонерно-комерційних та комерційних банків України із зазначенням строків зберігання


Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (МЗЕЗторг)
Наказ № 797 від 23.12.1996

Про внесення змін і доповнень до наказу МЗЕЗторгу України від 24.02.96 N 133а


Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Держкомісціннихпаперів)
Наказ № 331 від 23.12.1996

Про затвердження Правил здійснення торговцями цінними паперами комерційної та комісійної діяльності по цінних паперах


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ № 383 від 23.12.1996

Про затвердження Державних санітарних правил і норм "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Наказ № 40 від 23.12.1996

Про затвердження Порядку відображення податкових пільг, встановлених Постановою Верховної Ради України від 6 грудня 1996 року N 573/96-ВР "Про звільнення від оподаткування грошових коштів, які спрямовуються на проведення новорічних і різдвяних свят для д


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1539 від 23.12.1996

Про порядок забезпечення природним газом народного господарства і населення в 1997 році


Міністерство оборони України (Міноборони)
Наказ № 395 від 23.12.1996

Про затвердження Інструкції про порядок оформлення, обліку, видачі та збереження документів для виїзду за кордон у службових справах військовослужбовців та працівників Збройних Сил України


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1542 від 23.12.1996

Про впорядкування виплати стипендій аспірантам, а також стипендій Президента України, іменних стипендій студентам, учням навчальних закладів та аспірантам


Верховна Рада України
Закон № 630/96-ВР від 20.12.1996

Про ратифікацію Угоди про поставки товарів для забезпечення національних гідрометеорологічних служб держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав


Національний банк
Постанова № 326 від 20.12.1996

Про доповнення до Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках України


Верховна Рада України
Закон № 633/96-ВР від 20.12.1996

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Киргизької Республіки про виробничу кооперацію


Міністерство транспорту України (Мінтранс)
Наказ № 411 від 20.12.1996

Про затвердження Правил технічної експлуатації залізниць України


Верховна Рада України
Закон № 626/96-ВР від 20.12.1996

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань діяльності підприємств зв'язку


Верховна Рада України
Закон № 620/96-ВР від 19.12.1996

Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про застосування амністії в Україні"


Верховна Рада України
Закон № 621/96-ВР від 19.12.1996

Про внесення зміни до статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито"


Президент
Розпорядження № 655/96-рп від 19.12.1996

Про внесення змін до Розпорядження Президента України від 15 листопада 1995 року N 409


Верховна Рада України
Закон № 615/96-ВР від 18.12.1996

Про ратифікацію Угоди про проведення узгодженої політики в галузі транзиту природного газу


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Правила № 382 від 18.12.1996

Державні санітарні правила авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України


Верховна Рада України
Закон № 613/96-ВР від 18.12.1996

Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект розвитку енергоринку України) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1523 від 18.12.1996

Про порядок провадження діяльності страховими посередниками


Верховна Рада України
Закон № 614/96-ВР від 18.12.1996

Про ратифікацію Договору про дружбу та співробітництво між Україною та Республікою Вірменія


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1525 від 18.12.1996

Про затвердження Положення про державну систему обліку та контролю ядерних матеріалів


Національний банк
Порядок № 12-214/1349-7655 від 18.12.1996

Тимчасовий порядок здійснення платежів на потреби підприємства та виплати простроченої заробітної плати


Верховна Рада України
Закон № 612/96-ВР від 18.12.1996

Про ратифікацію Кредитної угоди (Проект розвитку ринку електроенергетики) між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1538 від 18.12.1996

Про затвердження Комплексної програми розвитку медичної промисловості на 1997-2003 роки


Верховна Рада України
Закон № 608/96-ВР від 17.12.1996

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України з питань оподаткування товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України


Верховна Рада України
Закон № 609/96-ВР від 17.12.1996

Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність"


Верховна Рада України
Закон № 607/96-ВР від 17.12.1996

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності у вигляді штрафу


Національна комісія регулювання електроенергетики України
Постанова № 256 від 16.12.1996

Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії


Міністерство оборони України (Міноборони)
Наказ № 383 від 16.12.1996

Про визначення військового аеродрому Умань як аеродрому спільного використання


Організація об'єднаних націй (ООН)
від 16.12.1996

Типовий закон про електронну торгівлю Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі


Міністерство транспорту України (Мінтранс)
Наказ № 398 від 16.12.1996

Про затвердження Положення про пожежну (пожежно-сторожову) охорону на підприємствах авіаційного транспорту України


Головне управління державної служби України (Головдержслужба)
Наказ № 43 від 16.12.1996

Про затвердження Порядку інформування центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами про зміни облікових даних керівників, спеціалістів та осіб, зарахованих до кадрового резерву на ці посади


Президент
Указ № 1218/96 від 14.12.1996

Про заходи щодо створення Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування


Президент
Указ № 1228/96 від 14.12.1996

Про склад Кабінету Міністрів України


Верховна Рада України
Закон № 598/96-ВР від 13.12.1996

Про забезпечення виплати заробітної плати працівникам установ та організацій, що фінансуються з бюджету, та соціальних виплат населенню


Верховна Рада України
Закон № 594/96-ВР від 13.12.1996

Про правовий режим майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України


Міністерство рибного господарства Україна (Мінрибгосп)
Наказ № 214 від 13.12.1996

Про розподіл лімітів спеціального використання рибних запасів та інших об'єктів водного промислу Азово-Чорноморського басейну та внутрішніх водойм в 1997 році


Президент
Указ № 1207/96 від 13.12.1996

Про опублікування актів законодавства України в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України"


Верховна Рада України
Закон № 589/96-ВР від 12.12.1996

Про внесення зміни до статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито"


Міністерство лісового господарства України (Держкомлісгосп)
Наказ № 153 від 12.12.1996

Про затвердження Типового договору про умови ведення мисливського господарства


Кабінет Міністрів України
Розпорядження № 799-р від 12.12.1996

Про зміни до переліку товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 1996 р. N 602


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Наказ № 29 від 11.12.1996

Про затвердження Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків державними податковими адміністраціями


Національний банк
Лист № 12-214/1315-7432 від 11.12.1996

Про перелік балансових рахунків


<< Главная страница

Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10 | Стр. 11 | Стр. 12 | Стр. 13 | Стр. 14 | Стр. 15 |Украина онлайн