Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Законодательные и нормативные акты Украины

1994 год

Страница 1

Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10 |

<< Главная страница

Державний комітет України з нагляду за охороною праці (Держнаглядпраці)
Наказ № 130 від 30.12.1994

Про затвердження Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці


Президент
Указ № 827/94 від 30.12.1994

Про заходи щодо прискорення процесу малої приватизації в Україні


Укоопспілка
Постанова № 180 від 30.12.1994

Про затвердження Правил складання, обробки і затвердження товарно-грошових звітів торговельних підприємств споживчої кооперації України


Державний комітет України з нагляду за охороною праці (Держнаглядпраці)
Наказ № 133 від 30.12.1994

Про затвердження Інструкції про порядок зупинки експлуатації об'єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці


Кабінет Міністрів України
Угода від 29.12.1994

Угода між Урядом України й Урядом Республіки Узбекистан про вільну торгівлю (укр/рос)


Мінсоцзахист (Мінсоцзабез)
Наказ № 225/69/13-306 від 29.12.1994

Про внесення змін і доповнень до "Положення про порядок призначення і виплати щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття непрацездатним громадянам з мінімальними доходами", затвердженого наказом Міністерства соціального захисту населення,


Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (МЗЕЗторг)
Наказ № 237 від 28.12.1994

Про затвердження Правил продажу продовольчих товарів


Кабінет Міністрів України
Постанова № 882 від 28.12.1994

Про Порядок віднесення операцій резидентів при здійсненні ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товар...


Президент
Указ № 812/94 від 28.12.1994

Про деякі заходи щодо підтримки підприємств, установ, організацій в умовах лібералізації цін


Фонд соцстраху
Постанова № 44 від 28.12.1994

Про затвердження Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування України


Фонд соцстраху
Постанова № 46 від 28.12.1994

Про затвердження Положення про порядок фінансування санаторіїв-профілакторіїв та оздоровлення в них за рахунок коштів Фонду соціального страхування України


Національний банк
Лист № 220 від 28.12.1994

Внесення змін до спільного листа НБУ і Мінфіну про черговість виконання доручень підприємств, організацій і установ


Верховна Рада України
Постанова № 335/94-ВР від 28.12.1994

Про введення в дію Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"


Верховна Рада України
Закон № 334/94-ВР від 28.12.1994

Про оподаткування прибутку підприємств


Колегія державного комітету України з питань житлово-комунального господарства (Держжитлокомунгосп)
Правила від 27.12.1994

Технічні правила ремонту і утримання міських вулиць та доріг КТМ 204 України 010-94


Президент
Указ № 809/94 від 27.12.1994

Про заходи щодо введення у готівковий обіг іменних приватизаційних майнових сертифікатів


Міністерство освіти і науки України (МОН)
Наказ № 362 від 27.12.1994

Про затвердження Інструкції про порядок оформлення особових справ неповнолітніх, які направляються до спеціальних загальноосвітніх шкіл та спеціальних професійних училищ для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання


Колегія державного комітету України з питань житлово-комунального господарства (Держжитлокомунгосп)
Правила від 27.12.1994

Технічні правила ремонту і утримання міських вулиць та доріг КТМ 204 України 010-94


Фонд державного майна
Наказ № 841 від 26.12.1994

Про внесення змін та доповнень до Інструкції щодо умов і правил здійснення посередницької діяльності з приватизаційними паперами та контролю за їх дотриманням


Кабінет Міністрів України
Постанова № 870 від 26.12.1994

Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи


Кабінет Міністрів України
Постанова № 868 від 26.12.1994

Про величину середнього душового доходу та розміри цільової грошової допомоги непрацездатним громадянам з мінімальними доходами


Верховна Рада України
Закон № 328/94-ВР від 24.12.1994

Про ратифікацію Договору між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку про надання Україні Реабілітаційної позики


Верховна Рада України
Закон № 318/94-ВР від 22.12.1994

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких положень Декрету Кабінету Міністрів України "Про оплату праці"


Верховна Рада України
Закон № 320/94-ВР від 22.12.1994

Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів


Верховна Рада України
Закон № 325/94-ВР від 22.12.1994

Про внесення змін і доповнень до законів України "Про вибори народних депутатів України", "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" та "Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 865 від 22.12.1994

Про затвердження Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин


Кабінет Міністрів України
Постанова № 855 від 21.12.1994

Про розміри надбавок до посадових окладів працівників за дипломатичні ранги України, персональні звання та ранги державних службовців


Міністерство транспорту України (Мінтранс)
Наказ № 630 від 21.12.1994

Про затвердження Інструкції про порядок видачі, зберігання і знищення посвідчення члена екіпажу


Президент
Указ № 790/94 від 21.12.1994

Про заходи щодо забезпечення розвитку цивільної авіації України


Президент
Указ № 785/94 від 21.12.1994

Про встановлення рентної плати за нафту і природний газ, що видобуваються в Україні


Президент
Указ № 789/94 від 21.12.1994

Про реформування системи матеріально-технічного забезпечення народного господарства


Верховна Рада України
Закон № 305/94-ВР від 20.12.1994

Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального кодексу Україн


Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Положення № 276 від 20.12.1994

Положення про обласні, Київське та Севастопольське міські управління статистики


Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Положення № 276 від 20.12.1994

Положення про районний (міський) відділ статистики


Верховна Рада України
Закон № 306/94-ВР від 20.12.1994

Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків стосовно податків на доходи і майно


Кабінет Міністрів України
Постанова № 853 від 19.12.1994

Про Положення про формування кадрового резерву для державної служби


Міжнародні угоди України
Правила від 18.12.1994

Загальні правила, що застосовуються до меморандумів про фінансування


Організація об'єднаних націй (ООН)
Договір від 17.12.1994

Договір до Енергетичної Хартії та Заключний акт до неї. Протокол до Енергетичної Хартії з питань енергетичної ефективності і суміжних екологічних аспектів


Верховна Рада України
Закон № 299/94-ВР від 16.12.1994

Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального кодексу Україн


Міністерство оборони України (Міноборони)
Наказ № 292 від 16.12.1994

Про затвердження Інструкції про виділення сил та технічних засобів Збройних Сил України для спільного патрулювання та взаємодії з органами Міністерства внутрішніх справ України


Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України (Мінекономіки)
Наказ № 179 від 15.12.1994

Про відміну декларування зміни цін на кінескопи


Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України (Мінекономіки)
Наказ № 178 від 15.12.1994

Про відміну декларування зміни цін на вино шампанське


Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України (Мінекобезпеки)
Наказ № 116 від 15.12.1994

Про затвердження Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами


Верховна Рада України
Постанова № 293/94-ВР від 15.12.1994

Про проект Положення про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення


Верховна Рада України
Закон № 287/94-ВР від 14.12.1994

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України


Кабінет Міністрів України
Постанова № 840 від 14.12.1994

Про затвердження Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання розпоряджень (приписів) посадових осіб органів державного пожежного нагляду


Державний комітет україни у справах містобудування і архітектури
Положення № 4 від 14.12.1994

Положення про взаємовідносини організацій - генеральних підрядників з субпідрядними організаціями


Національний банк
Лист № 19010/3091 від 14.12.1994

Зміни в "Порядок визначення і використання курсу карбованця"


Пенсійний фонд
Постанова № 11-4 від 13.12.1994

Про затвердження Інструкції по бухгалтерському обліку та звітності в органах Пенсійного фонду України


Кабінет Міністрів України
Постанова № 825 від 12.12.1994

Про затвердження переліку матеріалів, продуктів та послуг, що не можуть бути використані як плата за користування надрами


Фонд державного майна
Наказ № 787 від 12.12.1994

Про затвердження Типового статуту відкритого акціонерного товариства


Кабінет Міністрів України
Постанова № 827 від 12.12.1994

Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення


Кабінет Міністрів України
Постанова № 834 від 12.12.1994

Про затвердження Положення про Державний комітет України у справах містобудування і архітектури


Органи влади країн СНД
Правила від 10.12.1994

Правила комплексних розрахунків між залізничними адміністраціями держав-учасниць Співдружності, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки


Органи влади країн СНД
Правила від 10.12.1994

Доповнення розділу 5 Правил взаєморозрахінків за використання вантажних вагонів в міждержавному сполученні


Міністерство закордонних справ України (МЗС)
Декларація від 09.12.1994

Декларація про заходи ліквідації міжнародного тероризму


Верховна Рада України
Постанова № 283/94-ВР від 09.12.1994

Про порядок застосування статті 5 Закону України "Про громадянство України" щодо військовослужбовців


Органи влади країн СНД
Рішення від 09.12.1994

Рішення про Єдину методологію митної статистики зовнішньої торгівлі держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (укр/рос)


Організація об'єднаних націй (ООН)
Конвенція від 09.12.1994

Конвенція про охорону персоналу Організації Об'єднаних Націй та зв'язаного з нею персоналу


Органи влади країн СНД
Рішення від 09.12.1994

Рішення про заходи щодо поліпшення роботи залізниць держав-учасниць Співдружності (укр/рос)


Верховна Рада України
Закон № 282/94-ВР від 09.12.1994

Про ратифікацію Консульської Конвенції між Україною і Корейською Народно-Демократичною Республікою


Органи влади країн СНД
Угода від 09.12.1994

Угода про встановлення для учасників Великої Вітчизняної війни, трудівників тилу військових років і вдів загиблих воїнів додаткових пільг і матеріальної допомоги в зв'язку з 50-річчям Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років


Антимонопольний комітет
Розпорядження № 15-Р від 09.12.1994

Про затвердження Положення про порядок розгляду заяв на одержання згоди органів Антимонопольного комітету України на створення, реорганізацію (злиття, приєднання), придбання активів (цілісних майнових комплексів) або часток (акцій, паїв), ліквідацію госп


Верховна Рада України
Закон № 281/94-ВР від 09.12.1994

Про ратифікацію Консульської Конвенції між Україною і Соціалістичною Республікою В'єтнам


Президент
Указ № 738/94 від 08.12.1994

Про Національну комісію з питань регулювання електроенергетики


Держкомсекрет, техзахистінформ
Наказ № 44 від 08.12.1994

Про затвердження Типової форми трудового договору з працівником, діяльність якого пов'язана з державною таємницею, та Зобов'язання громадянина України у зв'язку з допуском до державної таємниці


Вищий арбітражний суд
Лист № 01-8/891 від 08.12.1994

Про Інструкцію по актово-претензійній роботі на залізницях держав-учасниць Співдружності, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки


Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Інструкція № 266 від 07.12.1994

Інструкція про порядок заповнення статичної звітності N 1-ІФ "Звіт про формування інноваційного фонду та використання коштів на інноваційну діяльність"


Фонд державного майна
Наказ № 770 від 06.12.1994

Про внесення змін та доповнень до Інструкції про порядок видачі дозволу на здійснення комерційної діяльності з приватизаційними паперами


Верховна Рада України
Постанова № 273/94-ВР від 06.12.1994

Про реалізацію Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про Державний бюджет України на 1994 рік"


Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (МЗЕЗторг)
Наказ № 221 від 06.12.1994

Про внесення змін і доповнень, уточнень та роз'яснень до Наказу МЗЕЗ України N 210 від 18.11.1994 року


Національний банк
Положення № 209 від 05.12.1994

Положення про депозитний (ощадний) сертифікат Національного банку України


Кабінет Міністрів України
Постанова № 814 від 05.12.1994

Про затвердження Положення про порядок надання грошових виплат населенню на покриття витрат за оплату житлово-комунальних послуг у зв'язку з підвищенням тарифів на них


Президент
Указ № 723/94 від 05.12.1994

Про заходи щодо запобігання недобросовісній рекламі та її припинення


Мінчорнобиль
Наказ № 184/121 від 02.12.1994

Про затвердження Положення про порядок надходження і використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення


Національний банк
Положення № 204 від 02.12.1994

Положення про порядок видачі приватизаційних майнових сертифікатів


Фонд державного майна
Наказ № 758 від 02.12.1994

Про внесення змін та доповнень до Інструкції про умови ліцензування представницької діяльності з приватизаційними паперами


Верховна Рада України
Закон № 272/94-ВР від 02.12.1994

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про Державний бюджет України на 1994 рік"


Верховна Рада України
Закон № 264/94-ВР від 01.12.1994

Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі


Верховна Рада України
Закон № 263/94-ВР від 01.12.1994

Про внесення доповнення до статті 4 Закону України "Про підприємництво"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 803 від 01.12.1994

Питання Міністерства у справах преси та інформації


Верховна Рада України
Закон № 265/94-ВР від 01.12.1994

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України


Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)
Положення № 05-4075 від 01.12.1994

Про ставки погодинної оплати праці за проведення учбових занять


Міністерство транспорту України (Мінтранс)
Наказ № 608 від 01.12.1994

Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів рейсовими літаками цивільної авіації на регулярних лініях в межах України


Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)
Положення № 23 від 01.12.1994

Про порядок реалізації державних гарантій педагогічним працівникам, викладачам вищої школи, науково-технічним, медичним, фармацевтичним працівникам, працівникам культури, фізкультури і спорту, архівних установ в частині оплати праці


Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)
Положення № 23 від 01.12.1994

Про порядок реалізації державних гарантій педагогічним працівникам, викладачам вищої школи, науково-технічним, медичним, фармацевтичним працівникам, працівникам культури, фізкультури і спорту, архівних установ в частині оплати праці


Кабінет Міністрів України
Постанова № 804 від 01.12.1994

Про затвердження Положення про порядок стажування у державних органах


<< Главная страница

Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10 |Украина онлайн