Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Законодательные и нормативные акты Украины

До 1994 года

Страница 38

| <<Первая ... | Стр. 22 | Стр. 23 | Стр. 24 | Стр. 25 | Стр. 26 | Стр. 27 | Стр. 28 | Стр. 29 | Стр. 30 | Стр. 31 | Стр. 32 | Стр. 33 | Стр. 34 | Стр. 35 | Стр. 36 | Стр. 37 | Стр. 38 | Стр. 39 | Стр. 40 | Стр. 41 | Стр. 42 | Стр. 43 | Стр. 44 | Стр. 45 | Стр. 46 | Стр. 47 | Стр. 48 | Стр. 49 | Стр. 50 | Стр. 51 | Стр. 52 | Стр. 53 | ... Последняя>> |

<< Главная страница

Верховний Суд
Постанова № 5 від 29.06.1984

Про практику застосування судами України законодавства про повторні злочини


Міністерство закордонних справ України (МЗС)
Рекомендації від 26.06.1984

Рекомендація щодо політики в галузі зайнятості N 169


Міжнародні договора СРСР
Договір від 26.06.1984

Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Туніською Республікою про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах


Президія Верховної Ради УРСР
Указ № 7194-X від 22.06.1984

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР


Міжнародні договора СРСР
Угода від 19.06.1984

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Італійської Республіки про міжнародне автомобільне пасажирське та вантажне сполучення


Міжнародні договора СРСР
Протокол від 19.06.1984

Протокол щодо застосування Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Італійської Республіки про міжнародне автомобільне пасажирське та вантажне сполучення


Органи влади СРСР
Постанова № 72 від 15.06.1984

Про затвердження норм природного убутку нерудних будівельних матеріалів при зберіганні і перевезенні та скасування норм природного убутку ряду вантажів при річкових перевезеннях


Верховна Рада УРСР
Закон № 7131-X від 15.06.1984

Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР


Верховна Рада УРСР
Закон № 7132-X від 15.06.1984

Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про самооподаткування сільського населення"


Міжнародні договора СРСР
Угода від 12.06.1984

Угода, що стосується Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Королівства Нідерландів про повітряне сполучення від 17 червня 1958 року


Органи влади СРСР
Указ № 340-XI від 08.06.1984

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Союзу РСР


Органи влади СРСР
Наказ № 650 від 07.06.1984

Про медично-санітарне забезпечення ветеранів праці в будинках-інтернатах


Органи влади СРСР
Положення № 170/10-101 від 06.06.1984

Положення про порядок та умови застосування змінного (гнучкого) графіка роботи для жінок, які мають дітей


Організація об'єднаних націй (ООН)
Резолюція від 25.05.1984

Резолюція 1984/50 Економічної і Соціальної Ради ООН від 25 травня 1984 року "Заходи, що гарантують захист прав тих, хто приречений до страти"


Міжнародні організації та союзи
Протокол від 25.05.1984

Протокол 1984 року про зміну Міжнародної конвенції про створення Міжнародного фонду для компенсації шкоди від забруднення нафтою 1971 року


Рада Європи
Декларація від 25.05.1984

Європейська декларація стосовно завдань у галузі культури


Європ. економ. співтовариство (ЄЕС)
Рішення № 84/339/Євратом від 24.05.1984

Рішення Комісії 84/339/Євратом, що змінює Рішення 71/57/Євратом стосовно реорганізації Спільного Атомного Дослідницького Центра (СДЦ)


Органи влади СРСР
Постанова № 486 від 23.05.1984

Про внесення змін і доповнень в рішення Уряду СРСР в зв'язку з прийняттям Закону СРСР "Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями"


Рада Європи
Резолюція № II від 23.05.1984

Резолюція N II Ради Європи про Європейську декларацію стосовно завдань у галузі культури


Органи влади СРСР
Наказ № 557 від 17.05.1984

Про внесення змін до Інструкції з обліку продуктів харчування


Міністерство закордонних справ України (МЗС)
Протокол від 10.05.1984

Протокол, що стосується зміни Конвенції про міжнародну цивільну авіацію


Органи влади СРСР
Постанова № 421 від 08.05.1984

Про зміни і визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду СРСР у зв'язку з затвердженням Повітряного кодексу Союзу РСР


Міжнародні організації та союзи
Доповідь від 30.04.1984

Доповідь наради експертів держав-учасниць Наради з безпеки та співробітництва в Європі, що передбачена Заключним актом НБСЄ та підсумковим документом Мадридської зустрічі, з тим, щоб продовжити на основі Заключного акта розгляд загальноприйнятного ме...


Органи влади СРСР
Постанова № 1501 від 27.04.1984

Охорона природи. Землі. Класифікація малопродуктивних угідь для землювання ГОСТ 17.5.1.06-84


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 189 від 26.04.1984

Про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним та технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання


Органи влади СРСР
Постанова № 355 від 24.04.1984

Про внесення змін та доповнень до постанови Ради Міністрів СРСР від 23 січня 1981 р. N 105 "Про прийомку в експлуатацію завершених будівельних об'єктів"


Органи влади СРСР
Закон № 5-XI від 11.04.1984

Про затвердження Указів Президії Верховної Ради СРСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів СРСР


Європ. економ. співтовариство (ЄЕС)
Директива № 84/253/ЄЕС від 10.04.1984

Восьма Директива 84/253/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств, основою якої є Стаття 54 (3) (g) Угоди стосовно затвердження осіб, відповідальних за проведення нормативних ревізій (аудиту) документів бухгалтерського обліку


Органи влади СРСР
Постанова № 91/6-24 від 30.03.1984

Про внесення доповнень і змін в Типове положення про виробничу бригаду, бригадира, раду бригади та раду бригадирів, затвердженого постановою Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦСПС від 31 грудня 1980 рік N 389/22-119


Органи влади СРСР
Положення № 92/6-25 від 30.03.1984

Типове положення про майстра виробничої дільниці виробничого об'єднання (комбінату), науково-виробничого об'єднання, промислового підприємства, будівельної та ремонтно-будівельної організації


Органи влади СРСР
Лист № 54 від 29.03.1984

Про Інструкцію з обліку надходження і витрачання пально-мастильних матеріалів і єдиних талонів на відпуск нафтопродуктів на підприємствах, в організаціях, колгоспах і радгоспах


Органи влади СРСР
Указ № 10986-X від 26.03.1984

Про зміну і визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів СРСР у житлових питаннях


Органи влади СРСР
Наказ № 75 від 23.03.1984

Про затвердження диференційованих розмірів списання втрат непродовольчих і продовольчих товарів в магазинах (відділах, секціях) самообслуговування


Органи влади СРСР
Розпорядження № 386р від 05.03.1984

Щодо оплати праці спеціалістів, службовців, робітників-почасовиків і молодшого обслуговуючого персоналу відділень, агенств і міських (операційних) управлінь контор Держбанку СРСР, відділень Зовнішторгбанку СРСР і ощадних кас


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 123 від 05.03.1984

Про доповнення пункту 3 Інструкції про порядок про продажу товарів тривалого користування в кредит


Президія Верховної Ради УРСР
Указ № 6591-X від 29.02.1984

Про внесення змін і доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР


Міжнародні організації та союзи
Рекомендації від 28.02.1984

Рекомендація R (84) 5 Комітету міністрів державам-членам стосовно принципів цивільного судочинства, що направлені на удосконалення судової системи


Органи влади СРСР
Постанова № 191 від 23.02.1984

Щодо допомоги з державного соціального страхування


Рада Європи
Рекомендації № R(84)3 від 23.02.1984

Рекомендація N R (84) 3 Комітету міністрів Ради Європи "Про принципи телевізійної реклами"


Органи влади СРСР
Інструкція № 01/21-8-72 від 03.02.1984

Інструкція з обліку надходження і витрачання паливно-мастильних матеріалів і єдиних талонів на відпуск нафтопродуктів на підприємствах, в організаціях, колгоспах і радгоспах


Органи влади СРСР
Інструкція від 25.01.1984

Інструкція про порядок узгодження застосування електрокотлів та інших електоронагрівальних приладів


Органи влади СРСР
Наказ № 78 від 20.01.1984

Про затвердження Інструкції з обліку товарів на аптечних складах (базах) аптечних управлінь системи Міністерства охорони здоров'я СРСР


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 36 від 19.01.1984

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду Української РСР про пільги по сільськогосподарському податку


Міжнародні договора СРСР
Договір від 19.01.1984

Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Республікою Кіпр про правову допомогу в цивільних та кримінальних справах


Міжнародні організації та союзи
Правила від 17.01.1984

Правила процедури Ради організації щодо збереження лосося в північній Атлантиці, що створена відповідно до Конвенції про збереження лосося в північній частині Атлантичного океану


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 17 від 13.01.1984

Про збільшення доходів і видатків Державного бюджету УРСР на 1984 рік за пропозиціями Планово-бюджетної та інших постійних комісій Верховної Ради Української РСР


Верховна Рада УРСР
Закон № 6421-X від 13.01.1984

Про Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1984 рік


Верховна Рада УРСР
Закон № 6425-X від 13.01.1984

Про затвердження Указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР


Верховна Рада УРСР
Закон № 6426-X від 13.01.1984

Про затвердження Указів Президії Верховної Ради Української РСР про перетворення деяких органів державного управління та про внесення змін і доповнень до статей 24 і 28 Закону Української РСР "Про Раду Міністрів Української РСР"


Верховна Рада УРСР
Закон № 6423-X від 13.01.1984

Про Державний бюджет Української РСР на 1984 рік


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 6 від 04.01.1984

Про затвердження актів державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом автомобільного шляху Ростов - Одеса - Рені на ділянці с. Сичавка - м. Одеса в обхід Григорівського лиману, Одеська область


Міжнародні організації та союзи
Резолюція від 01.01.1984

Резолюція 820 (1984) Парламентської асамблеї Ради Європи "Про стосунки парламентів держав-членів Ради Європи із засобами масової інформації"


Європ. економ. співтовариство (ЄЕС)
Директива № 84/5/ЄЕС від 30.12.1983

Друга директива Ради 84/5/ЄЕС "Щодо зближення законів держав-членів стосовно страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів"


Органи влади СРСР
Закон № 10575-X від 29.12.1983

Про затвердження Указів Президії Верховної Ради СРСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів СРСР


Органи влади СРСР
Правила № 2956а-83 від 28.12.1983

Санітарні правила влаштування, обладнання, експлуатації амбулаторно-поліклінічних установ стоматологічного профілю, охорони праці і особистої гігієни персоналу


Органи влади СРСР
Наказ № 309 від 27.12.1983

Про затвердження норм природного убутку м'яса і м'ясопродуктів при холодильній обробці та зберіганні на розподільних холодильниках торгівлі


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 523 від 22.12.1983

Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питань земельного законодавства


Міжнародні організації та союзи
Конвенція від 16.12.1983

Регіональна конвенція щодо визнання учбових курсів, дипломів про вищу освіту і наукових ступеней у державах Азії та Тихого океану


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 495 від 12.12.1983

Про доповнення переліку державних заказників Української РСР


Міжнародні договора СРСР
Угода від 10.12.1983

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Туніської Республіки про морське судноплавство


Міжнародні організації та союзи
Статут від 01.12.1983

Статут Міжнародної академії астронавтики


Рада Європи
Конвенція від 24.11.1983

Європейська конвенція щодо відшкодування збитку жертвам насильницьких злочинів (ETS N 116)


Організація об'єднаних націй (ООН)
Резолюція від 22.11.1983

Із Резолюції 38/14 Генеральної Асамблеї ООН "Друге десятиріччя дій боротьби проти расизму та расової дискримінації"


Міжнародні договора СРСР
Угода від 17.11.1983

Угода щодо застосування митних документів в прямому автомобільному сполученні у разі перевезення вантажів


Органи влади СРСР
Указ № 10291-X від 16.11.1983

Про внесення змін до статті 13 Положення про матеріальну відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 463 від 12.11.1983

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду Української РСР з питань прибуткового податку з населення


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 442 від 25.10.1983

Про визнання такими, що втратили чинність, постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань розрахунків у народному господарстві


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 445 від 25.10.1983

Про виключення окремих споруд із списку пам'яток містобудування і архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави


Органи влади СРСР
Постанова № 1015 від 21.10.1983

Про зміни і визнання такими, що втратили чинність деяких рішень Уряду СРСР з питань земельного законодавства


Органи влади СРСР
Норми від 19.10.1983

Норми втрат (бою) виробів з ніздрюватого бетону при транспортуванні


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 430 від 13.10.1983

Про порядок утворення і використання резерву для подання фінансової допомоги об'єднанням, підприємствам і господарським організаціям


Міжнародні організації та союзи
Декларація від 01.10.1983

Венеціанська декларація стосовно невиліковних захворювань


Міжнародні організації та союзи
Положення від 01.10.1983

Положення стосовно медичних кадрів - I


Міжнародні організації та союзи
Рекомендації від 01.10.1983

Рекомендації, що стосуються боксу


Рада Європи
Рекомендації № R(83)13 від 23.09.1983

Рекомендація N R (83) 13 Комітету міністрів Ради Європи "Про роль середньої школи в підготовці молоді до життя"


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 397 від 22.09.1983

Про курортний збір з громадян, які прибувають на відпочинок у курортні місцевості Української РСР без путівок чи курсовок


Міжнародні організації та союзи
Висновок від 06.09.1983

Підсумковий документ Мадридської зустрічі 1980 року представників держав-учасниць Наради з безпеки та співробітництва в Європі, що будбулася на основі положень Заключного акта, стосовно подальших кроків після Наради


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 359 від 27.08.1983

Про генеральний план розвитку міста Севастополя


Органи влади СРСР
Указ № 9814-X від 12.08.1983

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів СРСР


Органи влади СРСР
Постанова № 761 від 08.08.1983

Про визнання такими, що втратили чинність рішень Уряду СРСР з питання засвідчення копій документів, що стосуються прав громадян


Органи влади СРСР
Наказ № 916 від 04.08.1983

Про затвердження Інструкції по санітарно-протиепідемічному режиму і охороні праці персоналу інфекційних лікарень (відділень)


Органи влади СРСР
Указ № 9779-X від 04.08.1983

Про порядок видачі і засвідчення підприємствами, установами й організаціями копій документів, що стосуються прав громадян


Органи влади СРСР
Указ № 9763-X від 01.08.1983

Про приєднання СРСР до Конвенції про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів 1956 року


Органи влади СРСР
Положення № 105 від 29.07.1983

Положення про документи і документообіг в бухгалтерському обліку


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 311 від 22.07.1983

Про класифікацію і мережу територій та об'єктів природно-заповідного фонду Української РСР


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 299 від 11.07.1983

Про порядок створення, реорганізації і ліквідації підприємств, об'єднань, організацій і установ республіканського та місцевого підпорядкування


Міжнародні організації та союзи
Декларація від 10.07.1983

Гавайська декларація II


<< Главная страница

| <<Первая ... | Стр. 22 | Стр. 23 | Стр. 24 | Стр. 25 | Стр. 26 | Стр. 27 | Стр. 28 | Стр. 29 | Стр. 30 | Стр. 31 | Стр. 32 | Стр. 33 | Стр. 34 | Стр. 35 | Стр. 36 | Стр. 37 | Стр. 38 | Стр. 39 | Стр. 40 | Стр. 41 | Стр. 42 | Стр. 43 | Стр. 44 | Стр. 45 | Стр. 46 | Стр. 47 | Стр. 48 | Стр. 49 | Стр. 50 | Стр. 51 | Стр. 52 | Стр. 53 | ... Последняя>> |Украина онлайн