Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Законодательные и нормативные акты Украины

До 1994 года

Страница 35

| <<Первая ... | Стр. 19 | Стр. 20 | Стр. 21 | Стр. 22 | Стр. 23 | Стр. 24 | Стр. 25 | Стр. 26 | Стр. 27 | Стр. 28 | Стр. 29 | Стр. 30 | Стр. 31 | Стр. 32 | Стр. 33 | Стр. 34 | Стр. 35 | Стр. 36 | Стр. 37 | Стр. 38 | Стр. 39 | Стр. 40 | Стр. 41 | Стр. 42 | Стр. 43 | Стр. 44 | Стр. 45 | Стр. 46 | Стр. 47 | Стр. 48 | Стр. 49 | Стр. 50 | ... Последняя>> |

<< Главная страница

Органи влади СРСР
Інші № 4015-85 від 19.11.1985

Граничний вміст токсичних сполук в промислових відходах в накопичувачах, які розміщені за теріторією підприємств/організації


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 409 від 19.11.1985

Про скасування Комісії Президії Ради Міністрів Української РСР з питань галузей групи "Б" і торгівлі


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 411 від 19.11.1985

Про дальший розвиток і підвищення ефективності сільського господарства та інших галузей агропромислового комплексу Київської області в 1986-1990 роках


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 407 від 19.11.1985

Про заходи щодо виконання постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ "Про Всесоюзне соціалістичне змагання за успішне проведення зимівлі худоби, збільшення виробництва і закупівель продуктів тваринництва в зимовий період 1985/86 року"


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 408 від 19.11.1985

Про продовження на 1985 рік чинності постанови Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 17 грудня 1973 р. N 586


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 406 від 19.11.1985

Про схвалення та представлення на ратифікацію Міжнародної конвенції електрозв'язку (Найробі, 1982 рік)


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 412 від 19.11.1985

Про Державний агропромисловий комітет Української РСР


Рада Міністрів УРСР
Розпорядження № 660-р від 18.11.1985

Про створення у м. Харкові Радіоастрономічного пункту Академії наук УРСР на базі Відділення радіоастрономії Інституту радіофізики і електроніки цієї Академії


Органи влади СРСР
Інструкція № 22 від 15.11.1985

Інструкція про виконавче провадження


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 401 від 14.11.1985

Про підсумки республіканського соціалістичного змагання обласних і Київського міського студентських загонів, які працювали на території Української РСР влітку 1985 року


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 403 від 14.11.1985

Про заходи по збільшенню виробництва і поліпшенню торгівлі безалкогольними напоями та мінеральними водами в 1986-1990 роках


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 404 від 14.11.1985

Про заходи щодо поліпшення санаторно-курортної допомоги дітям в республіці


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 402 від 14.11.1985

Про присвоєння імен учбовим і культурно-освітнім закладам


Рада Міністрів УРСР
Розпорядження № 646-р від 12.11.1985

Про затвердження форм, по яких представляється в Раду Міністрів УРСР та Держплан УРСР інформація про результати розгляду зауважень і пропозицій до проекту Основних напрямів економічного та соціального розвитку СРСР на 1986-1990 роки на період до 2000 року


Органи влади СРСР
Постанова № 1077 від 12.11.1985

Про переведення на нові умови господарювання підприємств зв'язку та виробничо-технічних управлінь зв'язку системи Міністерства зв'язку СРСР


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 398 від 10.11.1985

Про посилення роботи з економії та раціонального використання нафтородуктів в народному господарстві


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 396 від 02.11.1985

Про поширення досвіду безготівкових розрахунків трудящих по квартирній платі, платі за комунальні і інші послуги за місцем роботи


Рада Міністрів УРСР
Розпорядження № 631-р від 02.11.1985

Про поширення на одиноких працюючих чоловіків, які мають двох і більше дітей віком до 12 років, порядку та умов надання додаткової відпустки по догляду за дітьми та першочергового права на одержання щорічної відпустки


Міжнародні організації та союзи
Рекомендації від 01.11.1985

Переглянута рекомендація про міжнародну стандартизацію статистики випуску і розповсюдження книг, газет та періодичних видань


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 395 від 31.10.1985

Про внесення змін до Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу


Міжнародні організації та союзи
Декларація від 30.10.1985

Декларація прав людини і особистої свободи медичних працівників


Органи влади СРСР
Стандарт № 3453 від 28.10.1985

Землі. Терміни та визначення ГОСТ 26640-85 (СТ СЭВ 4472-84)


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 379 від 22.10.1985

Про забезпечення виконання визначених постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 11 вересня 1985 р. N 874 завдань щодо розвитку промисловості мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин і сировини для них у 1986-1990 роках


Міжнародні організації та союзи
Поправки від 16.10.1985

Поправки до Конвенції Міжнародної організації морського супутникового зв'язку (ІНМАРСАТ)


Міжнародні організації та союзи
Поправки від 16.10.1985

Поправки до Експлуатаційної угоди


Міжнародні організації та союзи
Хартія від 15.10.1985

Європейська хартія місцевого самоврядування


Верховний Суд
Постанова № 7 від 11.10.1985

Про практику застосування судами України законодавства, спрямованого на подолання пияцтва і алкоголізму, викоренення самогоноваріння


Міжнародні договора СРСР
Протокол від 10.10.1985

Протокол до Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Соціалістичної Федеративної Республіки Югославія про міжнародне автомобільне сполучення від 18 червня 1970 року


Рада Європи
Конвенція від 03.10.1985

Конвенція про охорону архітектурної спадщини Європи (укр/рос)


Міжнародні організації та союзи
Положення від 01.10.1985

Положення стосовно медичних кадрів - III


Міжнародні організації та союзи
Положення від 01.10.1985

Положення про торгівлю живими органами


Органи влади СРСР
Положення № 166 від 30.09.1985

Основні положення обліку тари на підприємствах, в виробничих об'єднаннях і організаціях


Органи влади СРСР
Інструкція від 25.09.1985

Інструкція з прийняття, зберігання, відпуску, транспортування та обліку етилового спирту


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 361 від 24.09.1985

Про посилення роботи щодо ресурсозбереження, зниження матеріалоємності виробництва в народному господарстві республіки у зв'язку з постановою ЦК КПРС від 29 серпня 1985 року


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 349 від 17.09.1985

Про внесення змін до постанови Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 30 вересня 1981 р. N 496


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 348 від 16.09.1985

Про дальший розвиток і підвищення ефективності проведення атестацій робочих місць і їх раціоналізації в промисловості та інших галузях народного господарства


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 343 від 16.09.1985

Про організаторську роботу Міністерства зв'язку УРСР по зміцненню державної, трудової і виконавчої дисципліни, поліпшенню стилю і методів керівництва відповідно до вимог квітневого (1985 р.) Пленуму ЦК КПРС і травневого (1985 р.) Пленуму ЦК Компартії...


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 348 від 16.09.1985

Про дальший розвиток і підвищення ефективності проведення атестації робочих місць і їх раціоналізації в промисловості та інших галузях народного господарства


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 341 від 10.09.1985

Про заходи по виконанню постанови ЦК КПРС від 9 серпня 1985 р. про додаткові резерви збільшення виробництва м'яса


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 342 від 09.09.1985

Про затвердження Правил бронювання жилих приміщень в Українській РСР


Органи влади СРСР
Правила № 263 від 05.09.1985

Основні правила роботи відомчих архівів


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 331 від 27.08.1985

Про всемірне поширення нових методів господарювання і посилення їхнього впливу на прискорення науково-технічного прогресу


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 328 від 27.08.1985

Про додаткові заходи по поліпшенню організації закупок і переробки хутрових та шубних овчин


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 332 від 27.08.1985

Про заходи по дальшому розвитку матеріально-технічної бази торгівлі і громадського харчування в 1986-1990 роках та в період до 2000 року


Органи влади СРСР
Норми № 93 від 23.08.1985

Норми природного убутку маси риби соленої безтузлучної, холодного копчення, в'яленої і баличних виробів при перевезеннях залізничним транспортом


Рада Європи
Конвенція № ETS N 120 від 19.08.1985

Європейська конвенція про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час спортивних заходів, і зокрема футбольних матчів (ETS N 120) (укр/рос)


Органи влади СРСР
Постанова № 783 від 15.08.1985

Про поширене проведення атестації робочих місць та їх раціоналізації у промисловості та інших галузях народного господарства


Органи влади СРСР
Інструкція № 06/21-8-446 від 15.08.1985

Інструкція про порядок надходження, зберігання, відпуску і обліку нафти та нафтопродуктів на нафтобазах, наливних пунктах і автозаправних станціях системи Держкомнафтопродукту СРСР


Органи влади СРСР
Наказ № 1078 від 14.08.1985

Про затвердження Положення про наркологічний диспансер


Органи влади СРСР
Постанова № 270/17-2 від 12.08.1985

Про затвердження Типового положення про організацію підбору та атестації бригадирів у виробничих об'єднаннях і на підприємствах


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 299 від 30.07.1985

Про продаж громадянам товарів тривалого користування в кредит


Органи влади СРСР
Постанова № 244/123/16-44 від 26.07.1985

Про порядок виплати одноразової винагороди за вислугу років працівникам проектних, дослідницьких і проектно-дослідницьких організацій


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 296 від 26.07.1985

Про заходи з розширення підготовки і підвищення кваліфікації кадрів для галузей промисловості, що випускають товари народного споживання і сфери послуг на 1986-1990 роки і на період до 2000 року


Рада Міністрів УРСР
Розпорядження № 441-р від 25.07.1985

Про виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 5 липня 1985 р. N 628


Європ. економ. співтовариство (ЄЕС)
Директива № 85/374/ЄЕС від 25.07.1985

Директива Ради 85/374/ЄЕС "Про наближення законів, постанов та адміністративних положень держав-членів щодо відповідальності за неякісну продукцію"


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 282 від 18.07.1985

Про дальше збільшення виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій для продажу населенню


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 275 від 16.07.1985

Про внесення змін і доповнень до Положення про Головне управління річкового флоту при Раді Міністрів Української РСР


Органи влади СРСР
Постанова № 2228 від 16.07.1985

Охорона природи. Землі. Класифікація порушених земель для рекультивації ГОСТ 17.5.1.02-85


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 269 від 15.07.1985

Про визнання такими, що втратили чинність, постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР у зв'язку з скасуванням деяких комісій і рад


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 261 від 10.07.1985

Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду Української РСР у зв'язку з прийняттям Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення


Органи влади СРСР
Постанова № 643 від 09.07.1985

Про збільшення максимальних розмірів персональних пенсій республіканського та місцевого значення


Міжнародні організації та союзи
Протокол від 08.07.1985

Протокол про скорочення викидів сірки або їх транскордонних потоків принаймні на 30 відсотків до Конвенції 1979 року про транскордонне забруднення повітря на великі відстані


Органи влади СРСР
Постанова № 628 від 05.07.1985

Про додаткові заходи щодо будівництва молодіжних житлових комплексів і кооперативних житлових будинків для молоді


Президія Верховної Ради УРСР
Указ № 704-XI від 01.07.1985

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР


Органи влади СРСР
Інструкція № 100 від 01.07.1985

Типова інструкція про порядок списання непридатних будинків, споруджень, машин, обладнання, транспортних засобів та іншого


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 250 від 28.06.1985

Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР у зв'язку з затвердженням Положення про пенсійне забезпечення осіб начальницького і рядового складу органів Міністерства внутрішніх справ СРСР та їх сімей


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 246 від 28.06.1985

Про організацію виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 6 червня 1985 р. N 535 "Про додаткові заходи по забезпеченню збирання врожаю, заготівель сільськогосподарських продуктів і кормів у 1985 році та успішного проведення зимівлі худоби в період ...


Верховний Суд
Постанова № 6 від 28.06.1985

Про хід виконання судами України законодавства, а також постанов Пленуму Верховного Суду України з питань призначення покарання


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 251 від 28.06.1985

Про заходи по поліпшенню нормування праці в народному господарстві


Міжнародні організації та союзи
Рекомендації від 28.06.1985

Рекомендація R (85) 11 Комітету міністрів державам-членам стосовно положення потерпілого в межах кримінального права та кримінального процесу


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 247 від 27.06.1985

Про внесення змін до Положення про Міністерство автомобільного транспорту Української РСР


Міністерство закордонних справ України (МЗС)
Конвенція від 26.06.1985

Конвенція про служби гігієни праці N 161


Міжнародні організації та союзи
Рекомендації від 26.06.1985

Рекомендація щодо служб гігієни праці N 171


Міністерство закордонних справ України (МЗС)
Рекомендації від 25.06.1985

Рекомендація щодо статистики праці N 170


Міністерство закордонних справ України (МЗС)
Конвенція від 25.06.1985

Конвенція про статистику праці N 160


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 245 від 24.06.1985

Про ліміти чисельності працівників апарату управління та розміри граничних асигнувань на його утримання


Міжнародні організації та союзи
Конвенція від 23.06.1985

Європейська конвенція про правопорушення, що пов'язані з культурною власністю


Організація об'єднаних націй (ООН)
від 21.06.1985

Типовий закон ЮНСІТРАЛ щодо міжнародного торгівельного арбітражу


Органи влади СРСР
Постанова № 9 від 21.06.1985

Про судову практику у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 242 від 20.06.1985

Про вдосконалення оплати праці наукових співробітників, конструкторів та технологів промисловості


Органи влади СРСР
Постанова № 569 від 20.06.1985

Про внесення змін до Положення про пенсійне забезпечення осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та їх сімей


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 241 від 18.06.1985

Про роботу, здійснювану в господарствах Херсонської області по підвищенню ефективності використання меліорованих земель у світлі рішень жовтневого (1984 р.) Пленуму ЦК КПРС і листопадового (1984 р.) Пленуму ЦК Компартії України


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 238 від 18.06.1985

Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду Української РСР


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 243 від 18.06.1985

Про аварію на Криворізькій вузловій підстанції і порушенні електропостачання комбінату "Криворіжсталь"


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 233 від 14.06.1985

Про додатковий розподіл концентрованих кормів для потреб громадського тваринництва


Рада Міністрів УРСР
Постанова № 234 від 14.06.1985

Про організацію виконання постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 14 травня 1985 р. N 436 "Про першочергові заходи щодо поліпшення матеріального добробуту малозабезпечених пенсіонерів і сімей, посилення піклування про одиноких престарілих ...


Міжнародні організації та союзи
Договір від 14.06.1985

Договір між Королівством Нідерландів, Королівством Бельгії, Федеративною Республікою Німеччина, Французькою Республікою та Великим Герцогством Люксембург щодо поетапної відміни контролю на загальних кордонах (Шенгенська угода)


<< Главная страница

| <<Первая ... | Стр. 19 | Стр. 20 | Стр. 21 | Стр. 22 | Стр. 23 | Стр. 24 | Стр. 25 | Стр. 26 | Стр. 27 | Стр. 28 | Стр. 29 | Стр. 30 | Стр. 31 | Стр. 32 | Стр. 33 | Стр. 34 | Стр. 35 | Стр. 36 | Стр. 37 | Стр. 38 | Стр. 39 | Стр. 40 | Стр. 41 | Стр. 42 | Стр. 43 | Стр. 44 | Стр. 45 | Стр. 46 | Стр. 47 | Стр. 48 | Стр. 49 | Стр. 50 | ... Последняя>> |Украина онлайн