Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Законодательные и нормативные акты Украины

До 1994 года

Страница 1

Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10 | Стр. 11 | Стр. 12 | Стр. 13 | Стр. 14 | Стр. 15 | Стр. 16 | Стр. 17 | Стр. 18 | Стр. 19 | Стр. 20 | Стр. 21 | Стр. 22 | Стр. 23 | Стр. 24 | Стр. 25 | Стр. 26 | Стр. 27 | Стр. 28 | Стр. 29 | Стр. 30 | Стр. 31 | ... Последняя>> |

<< Главная страница

Мiнiстерство внутрiшнiх справ України (МВС)
Наказ № 859/550/86 від 31.12.1993

Про затвердження Положення про спеціалізовані служби організації дорожнього руху


Міністерство оборони України (Міноборони)
Наказ № 313 від 31.12.1993

Про затвердження Положення про Головну контрольно-ревізійну інспекцію Міністерства оборони України


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 70 від 31.12.1993

Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита, затвердженої наказом від 22 квітня 1993 р. N 15


Національний банк
Постанова № 117 від 31.12.1993

Про затвердження Правил про порядок відкриття розрахункових, поточних та бюджетних рахунків в установах банків


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1086 від 31.12.1993

Про першочергові заходи щодо забезпечення видачі паспортів громадянина України


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1094 від 31.12.1993

Про затвердження Правил дорожнього руху


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ № 258 від 30.12.1993

Про затвердження Положення про факультет (відділення) підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів та інститутів удосконалення лікарів України


Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)
Лист № 04-4629/01-3/8 від 29.12.1993

Доповнення, що вносяться до Положення про порядок призначення та виплати державної допомоги сім'ям з дітьми


Державний комітет України з нагляду за охороною праці (Держнаглядпраці)
Наказ № 138 від 29.12.1993

Про типове положення про професійні воєнізовані аварійно-рятувальні формування


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Інструкція № 34-100/200 від 29.12.1993

Про строки сплати у 1994 році податку на добавлену вартість та акцизного збору


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ № 256 від 29.12.1993

Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок


Президент
Указ № 612/93 від 29.12.1993

Про приватизацію автозаправних станцій, що реалізують пально-мастильні матеріали виключно населенню


Державний комітет України з нагляду за охороною праці (Держнаглядпраці)
Наказ № 135 від 28.12.1993

Про Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці. (ДНАОП 0.00-4.11-93)


Міністерство юстиції України (Мін'юст)
Наказ № 22/5 від 28.12.1993

Про затвердження Положення про кваліфікаційну комісію нотаріату


Національний банк
Інструкція № 19010/3086-7838 від 28.12.1993

В доповнення до "Порядку викупу Національним банком України коштів в іноземній валюті"


Укоопспілка
Постанова № 200 від 27.12.1993

Про затвердження нормативних документів, що регламентують порядок роботи об'єктів громадського харчування споживчої кооперації України


Міністерство транспорту України (Мінтранс)
Наказ № 3-1027 від 27.12.1993

Про виключення з державної реєстрації Таблиці значень граничних розходжень визначення маси нетто нафти і нафтопродуктів при різних способах і методах виміру на станціях відправлення і станціях призначення України


Державний комітет україни у справах містобудування і архітектури
Наказ № 245 від 27.12.1993

Про затвердження Положення про експериментальне будівництво


Укоопспілка
Наказ № 200 від 27.12.1993

Положення про порядок формування і застосування цін в об'єктах громадського харчування споживчої кооперації України


Верховна Рада України
Закон № 3807-XII від 24.12.1993

Про органи реєстрації актів громадянського стану


Фонд державного майна
Наказ № 583 від 24.12.1993

Про затвердження Типового договору на обслуговування комерційним банком довірчого товариства


Органи влади країн СНД
Рішення від 24.12.1993

Рішення про Штаб з координації військового співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав


Верховна Рада України
Закон № 3814-XII від 24.12.1993

Про Національний архівний фонд та архівні установи


Верховна Рада України
Закон № 3808-XII від 24.12.1993

Про фізичну культуру і спорт


Верховна Рада України
Закон № 3806-XII від 24.12.1993

Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення


Верховна Рада України
Постанова № 3819-XII від 24.12.1993

Про порядок введення в дію Закону України "Про біженців"


Міжнародні угоди України
Угода від 24.12.1993

Угода про співробітництво в галузі інвестиційної діяльності (укр/рос)


Національний банк
Лист № 19019/3027 від 24.12.1993

Про порядок надання індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за межі України


Верховна Рада України
Закон № 3813-XII від 24.12.1993

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державну податкову службу в Україні"


Верховна Рада України
Постанова № 3811-XII від 24.12.1993

Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань


Верховна Рада України
Закон № 3818-XII від 24.12.1993

Про біженців


Верховна Рада України
Закон № 3805-XII від 24.12.1993

Про посилення кримінальної відповідальності за деякі злочини проти держави


Кабінет Міністрів України
Угода від 24.12.1993

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухилення від сплати податків стосовно податків на доходи і майно


Верховна Рада України
Закон № 3792-XII від 23.12.1993

Про авторське право і суміжні права


Верховна Рада України
Закон № 3784-XII від 23.12.1993

Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність"


Верховна Рада України
Закон № 3785-XII від 23.12.1993

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху


Верховна Рада України
Постанова № 3771-XII від 23.12.1993

Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"


Верховна Рада України
Закон № 3781-XII від 23.12.1993

Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів


Міністерство закордонних справ України (МЗС)
Договір від 23.12.1993

Договір про проведення узгодженої антимонопольної політики


Верховна Рада України
Постанова № 3789-XII від 23.12.1993

Про заходи щодо стабілізації соціально-економічного становища в Україні


Верховна Рада України
Закон № 3787-XII від 23.12.1993

Про внесення змін і доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України та до Положення про комісії в справах неповнолітніх Української РСР


Верховна Рада України
Закон № 3779-XII від 23.12.1993

Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми


Верховна Рада України
Постанова № 3769-XII від 23.12.1993

Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"


Органи влади країн СНД
Угода від 23.12.1993

Угода про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав


Верховна Рада України
Закон № 3791-XII від 23.12.1993

Про внесення зміни до статті 10 Закону України "Про банки і банківську діяльність"


Верховна Рада України
Закон № 3780-XII від 23.12.1993

Про внесення змін і доповнень до окремих статей Кримінально-процесуального кодексу України з питань права на захист підозрюваного, обвинуваченого і підсудного


Верховна Рада України
Закон № 3790-XII від 23.12.1993

Про внесення доповнення до Декрету Кабінету Міністрів України "Про порядок обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України"


Верховна Рада України
Закон № 3782-XII від 23.12.1993

Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві


Верховна Рада України
Закон № 3795-XII від 23.12.1993

Про внесення доповнень і змін до Закону Української РСР "Про свободу совісті та релігійні організації"


Міністерство транспорту України (Мінтранс)
Наказ № 508 від 22.12.1993

Про затвердження Правил нормування робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації України


Кабінет Міністрів України
Розпорядження № 1129-р від 22.12.1993

Про перелік уповноважених організацій, які здійснюють експорт вугілля


Верховна Рада України
Закон № 3767-XII від 22.12.1993

Про міжнародні договори України


Держатомнагляд
Наказ № 213 від 22.12.1993

Про затвердження Тимчасового положення про порядок видачі спеціальних дозволів (ліцензій) на експлуатацію ядерних установок, умови та правила здійснення цього виду діяльності,


Верховна Рада України
Закон № 3759-XII від 21.12.1993

Про телебачення і радіомовлення


Державний комітет України з нагляду за охороною праці (Держнаглядпраці)
Наказ № 132 від 21.12.1993

Про Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві


Національний банк
Інструкція № 26014/1393-7697 від 21.12.1993

Щодо зниження дії грошового мультиплікатора


Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Наказ № 341 від 21.12.1993

Про затвердження Інструкції про атестацію службових осіб митних органів України


Верховна Рада України
Постанова № 3757-XII від 21.12.1993

Про Державну програму демонополізації економіки і розвитку конкуренції


Верховна Рада України
Постанова № 3760-XII від 21.12.1993

Про порядок введення в дію Закону України "Про телебачення і радіомовлення"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1049 від 20.12.1993

Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади


Міністерство освіти і науки України (МОН)
Наказ № 455 від 20.12.1993

Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України


Мінсоцзахист (Мінсоцзабез)
Лист № 05-250/4-04 від 20.12.1993

Стосовно документів, на підставі яких надаються пільги, передбачені Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"


Верховна Рада України
Закон № 3745-XII від 17.12.1993

Про пожежну безпеку


Верховна Рада України
Закон № 3744-XII від 17.12.1993

Про Державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні


Верховна Рада України
Постанова № 3747-XII від 17.12.1993

Про порядок введення в дію Закону України "Про пожежну безпеку"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1058 від 17.12.1993

Про затвердження переліку і зразків документів про освіту та вчені звання в Україні


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1046 від 17.12.1993

Про перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 1994 році


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 109 від 16.12.1993

Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з приватизацією та орендою державних підприємств


Верховна Рада України
Постанова № 3724-XII від 16.12.1993

Про введення в дію Закону України "Про державну службу"


Верховна Рада України
Закон № 3714-XII від 16.12.1993

Про внесення доповнень до статті 4 Закону України "Про підприємництво"


Президент
Указ № 596/93 від 16.12.1993

Президент України Указ


Верховна Рада України
Закон № 3709-XII від 16.12.1993

Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про господарські товариства"


Верховна Рада України
Закон № 3719-XII від 16.12.1993

Про внесення змін і доповнень до статей 43,43-1 Кодексу законів про працю України


Верховна Рада України
Закон № 3718-XII від 16.12.1993

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України


Верховна Рада України
Закон № 3708-XII від 16.12.1993

Про внесення доповнень до Закону України "Про плату за землю"


Національний банк
Інструкція № 19010/2942-7593 від 16.12.1993

Про здійснення операцій з купівлі валютних коштів


Верховна Рада України
Закон № 3712-XII від 16.12.1993

Про внесення змін і доповнень до статті 4 Закону України "Про підприємництво"


Верховна Рада України
Закон № 3706-XII від 16.12.1993

Про доповнення статті 42 Кодексу законів про працю України


Верховна Рада України
Закон № 3710-XII від 16.12.1993

Про внесення змін до Закону України "Про господарські товариства"


Верховна Рада України
Закон № 3713-XII від 16.12.1993

Про внесення доповнення до статті 4 Закону України "Про підприємництво"


Верховна Рада України
Постанова № 3720-XII від 16.12.1993

Про затвердження Положення про порядок комплектування, матеріально-технічного, військового, фінансового та соціально-побутового забезпечення спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України


Верховна Рада України
Закон № 3721-XII від 16.12.1993

Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні


Національний банк
Інструкція № 19010/2943-7594 від 16.12.1993

Тимчасовий порядок проведення операцій з купівлі та продажу валютних надходжень на Тендерах Центру клірингових розрахунків при Українській міжбанківській валютній біржі


Верховна Рада України
Закон № 3716-XII від 16.12.1993

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України


Верховна Рада України
Закон № 3723-XII від 16.12.1993

Про державну службу


Національний банк
Лист № 17010/2013-7550 від 15.12.1993

План рахунків бухгалтерського обліку в банках України


Верховна Рада України
Закон № 3682-XII від 15.12.1993

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про захист прав споживачів"


<< Главная страница

Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10 | Стр. 11 | Стр. 12 | Стр. 13 | Стр. 14 | Стр. 15 | Стр. 16 | Стр. 17 | Стр. 18 | Стр. 19 | Стр. 20 | Стр. 21 | Стр. 22 | Стр. 23 | Стр. 24 | Стр. 25 | Стр. 26 | Стр. 27 | Стр. 28 | Стр. 29 | Стр. 30 | Стр. 31 | ... Последняя>> |Украина онлайн