Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення

Організація об'єднаних націй (ООН)

Конвенція від 03.03.1973

Страница 13

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23 Стр. 24 Стр. 25 Стр. 26 Стр. 27 Стр. 28 Стр. 29 Стр. 30 Стр. 31 Стр. 32 Стр. 33 Стр. 34 Стр. 35 Стр. 36 Стр. 37 Стр. 38 Стр. 39 Стр. 40 Стр. 41 Стр. 42 Стр. 43 Стр. 44 Стр. 45 Стр. 46 Стр. 47 Стр. 48

<< Главная страница


          
           
Кулан кіанг

          
          Equus 
onager*=336

          
           
Кулан туркменський

          
Equus onager khur=33

          
 Кулан індійський

          
Equus przewalskii=337

          
 Кінь Пржевальського

          
          Equus 
zebra hartmannae

          
           
Зебра гірська Хартмана

          
Equus zebra zebra

          
 Зебра гірська капська
Tapiridae - Тапірові

          
Tapiridae spp.**

          
 Тапірові - всі види

          
          Tapirus 
terrestris

          
           
Тапір рівнинний
Rhinocerotidae - Носороги

          
Rhinocerotidae spp.**

          
 Носороги - всі види

          
          
Ceratotherium simum simum*

          
          +209 
^503

          
           
Носоріг білий


   ARTIODACTYLA - ПАРНОКОПИТНІ
Suidae - 
Свині

          
Babyrousa babyrussa

          
 Бабіруса

          
Sus salvanius

          
 Свиня карликова
Tayassuidae - Пекарі

          
          
Tayassuidae spp.*-104

          
           
Пекарі - всі види

          
Catagonus wagneri

          
 Пекарі Вагнера
Hippopotamidae - Бегемотові

          
          
Hexaprotodon

          
          
liberiensis=338

          
           
Бегемот карликовий

          
          
Heppopotamus amphibius

          
           
Бегемот звичайний або

          
           
гіпопотам
Camelidae - Верблюдові

          
          Lama 
guanicoe

          
           
Гуанако

          
Vicugna vicugna   Vicugna vicugna*+210^504

          
**-105        Вікунья

          
 Вікунья
Moschidae - Кабарги

          
Moscbusspp.**+211  Moscbusspp.*-106

          
 Кобарга - всі види Кабарга
Cervidae - Оленеві

         
 Axis porcinus annamiticus=339

          
 Олень індокитайський свинячий

          
Axis porcinus calamianensis=340

          
 Олень філіпінський свинячий

          
Axis porcinus kuhli=341

          
 Олень свинячий Кулі

          
Blastocerus dichotomus

          
 Олень болотний олень або гуемал

          
Dama mesopotamica=342

          
 Лань іранська

          
Cervus duvaucelii

          
 Барасинга

          
          Cervus 
elaphus bactrianus

          
           
Олень бухарський

          
           
благородний

          
Cervus elaphus hanglu

          
 Кашмирський (персидський) олень

          
Cervus eiai

          
 Олень-ліра або таменг або олень Ельда

          
Hippocamelus spp.

          
 Південно-американські олені - всі види

          
Megamuntiacus vuquanghensis

          
 Мунтжак гігантський

          
Mintiacus crinifrons

          
 Мунтжак чорний

          
Ozotoceros bezoarticus

          
 Олень пампасний

          
          Pudu 
mephistophiles

          
           
Пуду північний
Antilocapridae - Вилорогові

          
Antiocapra americana+212

          
 Вилоріг
Bovidae - Порожнисторогі

          
Addax nasomaculatus

          
 Адакс

          
          Ammotragus 
lervia

          
           
Баран гривастий

          
           
північно-африканський

          
Bison bison athabascae

          
 Бізон американський лісовий

          
Bos gaurus=343

          
 Гаур або гаор

          
Bos mutus=344^501

          
 Як дикий

          
Bos sauveli=345

          
 Купрей

          
Bubalus depressicornis=346

          
 (Рівнинний) Аноа або буйвол карликовий

          
Bubalus mindorensis=346

          
 Міндоранський буйвол або тамарау

          
Bubalus quarlesi=346

          
 Гірський аноа

          
          Budorcas 
taxicolor

          
           
Такин

          
Capra falconeri

          
 Гвинторогий козел

          
          
Cephalophus dorsalis

          
          Дукер 
чорноспинний

          
Cephalophus jentinki

          
 Дукер чепрачний

          

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23 Стр. 24 Стр. 25 Стр. 26 Стр. 27 Стр. 28 Стр. 29 Стр. 30 Стр. 31 Стр. 32 Стр. 33 Стр. 34 Стр. 35 Стр. 36 Стр. 37 Стр. 38 Стр. 39 Стр. 40 Стр. 41 Стр. 42 Стр. 43 Стр. 44 Стр. 45 Стр. 46 Стр. 47 Стр. 48Украина онлайн