Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про заходи щодо збільшення виробництва і прискорення насичення ринку товарами народного споживання

Рада Міністрів УРСР

Постанова № 273 від 12.09.1988

<< Главная страница       
   РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР


          
   П О С Т А Н О В А

          
від 12 вересня 1988 р. N 273

          
      Київ


       Про заходи щодо 
збільшення виробництва

       і прискорення 
насичення ринку товарами

          
  народного споживання   У рішеннях  XIX  Всесоюзної  
конференції КПРС поставлено
завдання прискорити 
 насичення ринку різноманітними  товарами,
повсюдно 
 розгорнути роботу по збільшенню їх випуску. Для 
його
реалізації необхідно вжити додаткових заходів щодо 
 нарощування
виробництва  непродовольчих  товарів,  
поліпшення  їх якості,
постачання ними населення, 
 досягнення перелому в розв'язанні цієї
насущної соціально-економічної й 
політичної проблеми.


   Рада Міністрів Української РСР 
 відмічає, що незважаючи на
позитивні зміни в 
 цій галузі, що намітились за останні 
роки,
пропонування товарів все ще відстає від 
зростання купівельної
спроможності населення. В торгівлі 
 не вистачає одягу, взуття,
предметів  культурно-побутового 
 й господарського призначення,
товарів для 
 дітей та осіб похилого віку, а якість 
наявних у
продажу товарів, як і раніше, 
 викликає серйозне незадоволення
радянських людей.


   Розвиток виробництва товарів народного споживання 
стримується
слабкістю матеріальної та науково-технічної 
 бази, нестачею і
низькою якістю сировини. 
 Повільно нарощуються  спеціалізовані
потужності, а 
 в ряді випадків низька змінність виробництва. 
 В
галузях і на підприємствах, що 
 виробляють товари  народного
споживання, недостатньо 
 використовуються можливості нових методів
господарювання, 
 прогресивних форм організації й  
стимулювання
праці, в тому числі другої моделі 
 госпрозрахунку, орендного
підряду.


   Разом з тим багато міністерств і відомств 
 УРСР, керівників
підприємств і об'єднань продовжують розглядати 
виробництво товарів
народного споживання як справу тимчасову, 
 побічну, непрестижну.
Ради народних депутатів не мобілізують 
наявні місцеві ресурси, не
використовують  зростаючі  
 можливості   кооперативної   та
індивідуальної 
 трудової  діяльності,  слабо  й  
непослідовно
застосовують свої права  для  
координації  роботи  в  цьому
найважливішому 
напрямі.


   Міністерства і відомства УРСР, 
 облвиконкоми, Київський і
Севастопольський  міськвиконкоми 
 недостатньо контролюють стан
справ, глибоко  не 
 аналізують  причини  відставання, 
 нерідко
самоусуваються від від вжиття дійових заходів 
 щодо поліпшення
планування, стимулювання, 
 матеріально-технічного постачання та
організації 
ефективного виробництва споживчих товарів.


   Рада Міністрів УРСР вважає, що 
 становище у  виробництві
товарів народного 
 споживання, вся організація цієї справи 
не
відповідають лінії партії  на  активну  
соціальну  політику,
підвищення  добробуту  народу.  
Це негативно позначається на
ставленні людей до перебудови, 
 їх довір'ї до реальності намічених
перетворень. Тут 
 потрібні рішучі й відчутні зміни, 
 необхідні
екстрені заходи щодо прискореного нарощування виробництва 
 товарів
народного споживання з тим щоб не тільки подолати допущене в 
перші
роки дванадцятої п'ятирічки відставання, але й добитися 
збільшення
їх випуску понад завдання п'ятирічного плану, 
 створити надійну
основу для прийняття підвищених планів на тринадцяту 
п'ятирічку.


   На виконання постанови Ради 
 Міністрів СРСР від 5 серпня
1988 р.  N  
970  "Про заходи щодо збільшення виробництва 
 і
прискорення насичення ринку товарами народного 
 споживання" Рада
Міністрів Української РСР п о с т а н о в 
л я є:


   1. Керуючись  настановами 
  XIX  Всесоюзної  
 партійної
конференції, наступними рішеннями ЦК КПРС та ЦК 
Компартії України
вважати невідкладним політичним завданням 
 забезпечити вже до
кінця дванадцятої п'ятирічки різке 
збільшення виробництва товарів
народного  споживання,  поліпшити 
 їх якість, асортимент і в
основному 
нормалізувати постачання ними населення.


   2. Міністерствам і відомствам 
УРСР, виконкомам місцевих Рад
народних депутатів, керівникам 
промислових підприємств і об'єднань
предметно розглянути причини 
 незадовільного  стану  справ  в
організації 
виробництва та постачання населення товарами народного
споживання, 
 негайно здійснити  дійові  й  конкретні  
заходи,
мобілізувати всі можливі резерви для збільшення обсягу їх 
випуску,
поліпшення якості, розширення асортименту, в 
 найкоротші строки
наситити ринок цими товарами в кожній області, 
місті й районі.


   3. Передбачити перевищеняя 
завдань п'ятирічки по виробництву
товарів легкої промисловості в 
 роздрібних цінах підприємствами
Міністерства легкої 
промисловості УРСР в 1989 році на 612,5 млн. і
в 1990 році на 1676,9 млн. 
карбованців.


   4. Міністерству легкої 
 промисловості УРСР, облвиконкомам,
Київському і 
 Севастопольському міськвиконкомам,  
підприємствам
(об'єднанням):


   забезпечити в  1989-1990  роках 
 технічне  переозброєння
підприємств згідно з 
додатком N 1 на базі додатково виділюваного
власного устаткування, 
 в тому числі закуповуваного  у  
фірм
капіталістичних країн, маючи на увазі 
 збільшити в 1990 році
порівняно з планом 1988 року 
виробництво і поставку торговельним
організаціям пальт і 
напівпальт на 0,95 млн. штук (7,5 процента),
курток на 1,25 млн. штук 
(20,2 процента), брюк на 1 млн. штук (4,7
процента), спідниць і 
 блуз на 3,76 млн. штук (1,9 процента),
шкіряного 
взуття на 0,75 млн. пар (0,4 процента), жіночих колготок
на 54 млн. пар (в 
1,8 раза).


   Покласти персональну  
 відповідальність  за   проведення
технічного 
 переозброєння  зазначених  підприємств на 
 першого
заступника Міністра легкої промисловості 
 УРСР т. Вільського;


   створити в 1989-1990 роках у 
 районах з вільними трудовими
ресурсами невеликі 
 підприємства (філіали) та кооперативи  
по
виробництву  трикотажних і швейних виробів, 
 взуття та інших
товарів, попит на які не 
задовольняється, використовуючи для цієї
мети вивільнювані адміністративні та 
інші будинки, а також будинки
з полегшених металевих 
 конструкцій  комплектної  поставки  й
будинки-модулі 
з металевих конструкцій згідно з додатками N 2 і 3.


   Взяти до відома, що Рада 
 Міністрів СРСР постановою від
5 серпня 1988 р. N 
970:


   надала підприємствам  (об'єднанням)  
системи  Міністерства
легкої промисловості СРСР, розташованим у 
регіонах з надлишковими
трудовими ресурсами, право переходити на 
двозмінний трибригадний
графік роботи  з  
урахуванням  досвіду  підприємств  легкої
промисловості 
Узбецької РСР;


   звільнила підприємства легкої промисловості 
 від лімітування
чисельності працівників місцевими 
органами.


   5. Міністерству  легкої  
промисловості УРСР, Міністерству
місцевої  
промисловості  УРСР,  облвиконкомам  і  
 Київському
міськвиконкому,  підприємствам (об'єднанням) 
 вжити заходів до
повного використання виробничих 
 потужностей підприємств шляхом
удосконалення 
 організації праці, підвищення змінності роботи, а
також 
додаткового залучення у 1988-1989 роках робітничих 
 кадрів
згідно з додатком N 4.


   6. Установити  обсяги  
виробництва непродовольчих товарів
народного  
споживання  по  промисловості  
 республіканського
підпорядкування на 1989-1990 роки згідно з додатком N 
5.


   Міністерствам і відомствам УРСР довести в 
десятиденний строк
зазначені обсяги до підпорядкованих 
 підприємств і повідомити
облвиконкомам, Київському і 
Севастопольському міськвиконкомам.


   Вказаним виконкомам  забезпечити 
  дійовий  контроль  за
виконанням встановлених 
завдань.


   7. Держплану УРСР,  
Держпостачу  УРСР,  міністерствам  і
відомствам 
 УРСР, облвиконкомам, Київському та 
Севастопольському
міськвиконкомам   забезпечити  
  пріоритетне    
виділення
матеріально-технічних ресурсів на 1989 рік і наступні роки, 
 маючи
на увазі повне збалансування виробництва 
 товарів  народного
споживання з матеріальними 
ресурсами.


   8.  Міністерствам  
і  відомствам  УРСР,  облвиконкомам,
Київської  
та Севастопольському міськвиконкомам для 
 виконання
встановлених цією постановою завдань 
 провести організаторську
роботу  в  трудових  
колективах  по  нарощуванню виробництва
непродовольчих 
 товарів народного споживання,  
перепрофілюванню
підприємств   і   виробництв,  
 що  виробляють  продукцію
виробничо-технічного 
 призначення, потреба в якій знижується, на
випуск 
 товарів народного споживання. З питань, що 
потребують
рішення Уряду УРСР, внести відповіді пропозиції до Ради 
Міністрів
УРСР.


   9. Міністерству торгівлі УРСР, 
 Держплану УРСР, Держпостачу
УРСР, іншим 
 міністерствам і відомствам УРСР, які 
розробляють
баланси та плани розподілу непродовольчих товарів, у 
 зв'язку з
роботою,  що проводиться по 
 вдосконаленню апарату управління
максимально скоротити 
 в  1989-1990  роках  поставки  
товарів
позаринковим  споживачам.  Направити  
вивільнені  ресурси  в
торговельну мережу для продажу 
населенню.


   10. Міністерствам  і  
відомствам  УРСР,  облвиконкомам,
Київському 
 та Севастопольському міськвиконкомам, 
 підприємствам
(об'єднанням) ширше розгорнути роботу по створенню 
кооперативів по
виробництву  товарів народного споживання, 
 впровадженню нових
ефективних форм організації 
 праці: бригадного,  колективного,
сімейного,  
 орендного,  індивідуального  підряду.  
 Повніше
використовувати для цього наявні виробничі потужності, 
 особливо в
другу і третю зміни.


   II. Міністерству торгівлі УРСР, 
 міжобласним координаційним
центрам по розвитку і 
 розміщенню виробництва товарів, що 
 не
плануються в централізованому порядку, облвиконкомам, 
 Київському
та Севастопольському  міськвиконкомам,  
Міністерству  місцевої
промисловості  УРСР, Міністерству 
 лісової промисловості УРСР і
Міністерству лісового господарства 
УРСР забезпечити більш тісний
взаємозв'язок промислових 
 підприємств і торговельних організацій
щодо нарощування виробництва цих 
товарів в обсягах, які до кінця
п'ятирічки повністю задовольнили 
б потреби населення.


   12 . Довести до відома, що Рада Міністрів СРСР 
постановою від
5 серпня 1988 р. N 970:


   1) Доручила центральним плановим 
 і господарським органам
вжити додаткових заходів до 
вдосконалення господарського механізму
виробництва  товарів 
  народного   споживання,   
підвищити
заінтересованість  місцевих  Рад народних 
 депутатів, трудових
колективів у нарощуванні випуску товарів і 
 повнішому задоволенні
попиту населення.


   Комісії по  вдосконаленню  
 управління,  планування  і
господарського 
механізму запропоновано підготувати і внести до
Ради 
Міністрів СРСР пропозиції з цього питання.


   2) Доручила Держплану СРСР з 
 участю Міністерства легкої
промисловості СРСР, 
 Міністерства хімічної промисловості 
 СРСР,
Держагропрому СРСР, інших заінтересованих організацій розглянути 
в
IV кварталі 1988 р. забезпечення сировинними ресурсами намічуваних
на 
 1990 рік обсягів виробництва товарів легкої 
промисловості,
вжити заходів до їх збалансованості.


   3) Зобов"язала Міністерство хімічної 
 промисловості  СРСР
забезпечити введення в дію у 
1989 році закуповуваних за кордоном
машин для виробництва синтетичних 
текстурованих ниток і поставку
додатково в 1990 році 
 підприємствам та об'єднанням Міністерства
легкої промисловості СРСР 
вказаних ниток у кількості 12 тис. тонн
для виробництва жіночих 
колготок.


   4) Прийняла пропозицію Міністерства легкої 
промисловості СРСР
про направлення (за згодою трудових 
 колективів)  у  1989  і
1990 роках  додатково 
 до  п'ятирічного плану на будівництво
об'єктів 
виробничого призначення і житлове будівництво 
 щорічно
капітальних вкладень у розмірі 400 млн. крб. 
 за рахунок фондів
розвитку виробництва, науки і техніки 
 та соціального розвитку
підприємств, а також кредитів 
банку.


   Держплану СРСР доручено передбачати 
 виділення Міністерству
легкої промисловості СРСР на вказане 
будівництво щорічно лімітів
будівельно-монтажних робіт в 
 обсязі 226 млн. крб., у тому числі
виконуваних підрядним способом - 150 
млн. карбованців.


   5) Дозволила виробництво запасних 
 частин для автомобілів
підприємствам усіх галузей народного 
господарства, зараховуючи їх
до випуску товарів народного 
споживання.


   6) Зобов'язала Міністерство загального 
машинобудування СРСР,
Міністерство авіаційної промисловості СРСР, 
Міністерство оборонної
промисловості  СРСР,  Міністерство  
машинобудування  СРСР  і
Міністерство суднобудівної 
промисловості СРСР здійснити необхідні
заходи щодо реконструкції 
 та  розширення  підприємств,  які
випускають 
побутові холодильники й морозильники, з метою створення
в найближчі роки 
 додаткових виробничих потужностей на 2 
 млн.
холодильників  і  морозильників  на рік, 
 що відповідають за
конструкцією, дизайном та 
енергоспоживанням світовому технічному
рівню.


   Прийняла пропозицію Міністерства чорної 
металургії СРСР про
створення потужностей по випуску на 
підприємствах галузі до кінця
тринадцятої п'ятирічки холодильників і 
морозильників в обсязі не
менше 1 млн. штук.


   7) Доручила Міністерству електротехнічної 
промисловості СРСР,
міжгалузевому державному об'єднанню "Електроприлад" разом 
 з Бюро
Ради  Міністрів  СРСР по 
 машинобудуванню, Держпланом СРСР і
Держпостачем СРСР 
розглянути й вирішити питання нарощування 
 в
1989-1990 роках   виробничих   потужностей 
   на   випуск
16 млн. електродвигунів 
малої потужності та 1,1 млрд. гальванічних
елементів і батарей 
 для електропобутової та 
 радіоелектронної
техніки.


   8) Враховуючи зростаючі потреби 
 населення  і  житлового
будівництва у шпалерах 
 та необхідність різкого підвищення їх
якості, 
 зобов'язала  Міністерство лісової промисловості  
СРСР
забезпечити  в  поточній  п'ятирічці  
прискорений  розвиток
матеріальної бази по їх виробництву, 
 з тим щоб уже в 1990 році
збільшити обсяг 
 випуску шпалер не менш як у 1,4 раза порівняно з
планом 1988 
року.


   9) Установила міністерствам СРСР 
 завдання  по  значному
розширенню фірмової 
 торговельної мережі на 1989-1990 роки 
 та
введенню в дію фірмових магазинів.


   Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, 
Київському та
Севастопольському  міськвиконкомам  зосередити 
 організаторську
роботу на виконанні настанов XXVII 
з'їзду КПРС і XIX Всесоюзної
партійної конференції по соціальній 
переорієнтації нашої економки,
випереджаючому  розвитку  
виробництва  предметів  споживання.
Забезпечити постійний 
контроль за реалізацією намічених заходів
щодо  
збільшення  виробництва  товарів  народного 
 споживання,
поліпшення організації цієї роботи на 
 всіх рівнях, підвищити
вимоги до службових осіб, 
 керівних кадрів за безумовне виконання
рішень Партії і Уряду з даних 
питань.     Голова

   Ради Міністрів УРСР     
           
  В.МАСОЛ


   Керуючий Справами

   Ради Міністрів УРСР     
           
  К.БОЙКО


   Інд. 23        
           
    Додаток N 1

          
        до постанови Ради 
Міністрів УРСР

          
         від 12 вересня 
1988 р. N 273          
     ПЕРЕЛІК

      підприємств Мінлегпрому 
УРСР, що підлягають

      технічному 
переозброєнню на базі додатково

    виділюваного сучасного устаткування, 
в тому числі

      закуповуваного у фірм 
капіталістичних 
країн

----------------------------------------------------------------

          
     |     | Збільшення 
обсягів

          
     |     | 
виробництва

          
     | Строк  
|--------------------------

          
     | вико-  | кількість  | млн. 
крб.

          
     | нання  |     
  | в роз-

          
     | робіт  |     
  | дрібних

          
     |     |   
    | цінах

          
     |     |   
    |------------

          
     |     |   
    | 1989 | 1990

          
     |     |   
    | рік | рік

          
     |     |   
    |   
 |
------------------------------------------------------------------


          
 Трикотажна промисловість

Орджонікідзевська трикотажна 
 грудень  0,2 млн. штук  4,2 12
фабрика, 
Дніпропетровська   1988 -   трикотажних
область 
           
квітень  виробів

          
      1989 року

Дніпропетровське 
виробниче  грудень  1 млн. штук   -  
 59,2
експериментальне трикотажне  1988 -   
трикотажних
об'єднання "Дніпрянка"    січень  
 виробів

          
      1990 року

Броварська фабрика 
верхнього грудень  0,2 млн. штук  4,2  
7,8
трикотажу, Київська область  1988 -   
верхнього

          
      квітень  
 трикотажу

          
      1989 року

Київське виробниче 
трикотажне жовтень  1 млн. штук   -  
 18,2
об'єднання імені Рози Люксем- 1988 -   
трикотажних
бург         
     січень   виробів

          
      1990 року


          
      1989 -     
      32,8 22,2

          
      1990 роки

Миколаївське виробниче 
    жовтень  2 млн. штук   3,1 
 36,9
трикотажне об'єднання     1988 -  
 трикотажних

          
      липень   виробів

          
      1989 року 6 млн.пар

          
           
жіночих

          
           
колготок    18,8 26,3

Горлівська фабрика 
трикотаж- жовтень  1 млн. штук   4,3 
 20,8
ного полотна, Донецька    1988 -  
 трикотажних
область        
    червень  виробів

          
      1989 року

Ворошиловградська 
трикотаж-  жовтень - 1 млн. штук   -  
 68,3
на фабрика         
  грудень  трикотажних

          
      1989 року 
 виробів

Харківська панчішна      
вересень  6 млн. пар   9,8 35,3
фабрика  
          1988 - 
  жіночих

          
      січень   колготок

          
      1989 року

Червоноградське 
виробниче   вересень  6 млн. пар   18,8 
 26,3
панчішне об'єднання,     1988 - 
  жіночих
Львівська область      
 січень   колготок

          
      1989 року

Чернівецьке виробниче 
пан-  жовтень  6 млн. пар   18,8 
 26,3
чішне об'єднання імені 50-  1988 -   
жіночих
річчя Великої Жовтневої    січень   
колготок
соціалістичної революції   1989 
року

Рубіжанська панчішна фабрика, листопад  6 млн. пар  
 18,8 26,3
Ворошиловградська область   1988 -  
 жіночих

          
      січень   колготок

          
      1989 року

Прилуцька панчішна 
фабрика,  жовтень  6 млн. пар   18,8 
 26,3
Чернігівська область     1988 - 
  жіночих

          
      січень   колготок

          
      1989 року

Житомирська панчішна 
     жовтень - 18 млн. пар  45,8 
 64,2
фабрика "Комсомолка"     грудень 
  жіночих

          
      1989 року колготок

Фабрика 
товарного полотна   вересень  2,5 тис. тонн 125  
250
для швейної промисловості,  1988 -   
трикотажного
м. Київ         
   березень  полотна

          
      1989 року

Ясінянська фабрика 
штучного  жовтень  2 млн. кв. м  20,4 
 99,6
хутра, Закарпатська область  1988 -   
трикотажного

          
      січень   хутра

          
      1989 року

Жовтоводська фабрика 
штучного жовтень  1,5 млн. кв. м 15,0 75
хутра, 
 Дніпропетровська   1988 -   
трикотажного
область         
   січень   хутра

          
      1989 року

Донецьке виробниче 
трикотаж- січень -  1 млн. штук   4,5 20,8
не 
об'єднання         червень 
  трикотажних

          
      1989 року 
 виробів

Шахтарська швейно-трикотажна червень - 1 млн. 
штук   -  22,5
фабрика, Донецька область  
 грудень  трикотажних

          
      1988 року 
 виробів

Львівське виробниче трикотаж- 1989 -    - 
      19,8 13,3
не об'єднання імені 
XXVI   1990 роки
з'їзду КПРС

Мукачівське виробниче 
три-    -"-    -     
  13,3  8,8
котажне об'єднання імені
60-річчя СРСР, 
Закарпатська
область

Харківське виробниче три-    
 -"-    -      19,7 
 13,3
котажне об'єднання


       
 Текстильно-галантерейна промисловість

Марганецька стрічко-ткацька 
 жовтень - 6 млн. пар   18,8 26,3
фабрика, 
Дніпропетровська   грудень  жіночих
область  
          1988 року 
 колготок

Київська фабрика текстильно- 1989 -   
 -         
 12
художніх виробів       
 1990 роки

Львівське виробниче текстиль-  -"-  
  -         
 21
но-галантерейне об'єднання
"Юність"


          
  Швейна промисловість

Криворізька швейна фабрика,  
лютий -  2,8 млн. штук 18,8 37,7
Двіпропетровська 
область   серпень  швейних

          
      1989 року 
 виробів

Черкаське виробниче швейне  січень -  0,8 
млн. штук 22,5 31,8
об'єднання      
     липень   швейних

          
      1989 року виробів

Київське 
виробниче швейне    -"-   1,5 млн. штук 
 21  29,6
об'єднання "Юність" імені    
     швейних
XXVI з'їзду КПРС   
          
виробів

Полтавське виробниче швейне  лютий   1,5 
млн. штук 32  64
об'єднання "Ворскла"    
  1988 -   швейних

          
      серпень  виробів

          
      1989 року

Львівське виробниче 
швейне  січень -  1,7 млн. штук 27  
 37,4
об'єднання "Весна"      липень 
  швейних

          
      1989 року 
 виробів

Дніпропетровське виробниче  березень - 0,8 
млн.штук  16,5 49,5
швейне об'єднання "Дніпро"  
 вересень  комплектів

          
      1989 року швейних

          
           
виробів

Ворошиловградське виробниче  1989 -    - 
      5,2 57,6
швейне об'єднання 
      1990 роки

Одеське виробниче 
швейне     -"-    -   
    4,0 44,3
об'єднання імені В.В. 
Воров-
ського

Київське виробниче швейне    -"- 
   -       5,5 
 60,8
об'єднання "Україна"


          
  Взуттєва промисловість

Київська базова експеримен-  
червень - 0,1 млн. пар  3,4  8,8
тальна взуттєва 
фабрика    липень   взуття
імені 50-річчя 
Радянської   1989 року
України

Запорізьке виробниче 
взуттєве червень - 0,05 млн. пар  1,2  3,3
об'єднання 
          серпень 
  взуття

          
      1989 року

Донецьке виробниче 
      липень -  0,1 млн. пар  
 2,5 14,2
взуттєве об'єднання      
серпень  взуття

          
      1989 року

Криворізька взуттєва 
     серпень -      
    -  10,9
фабрика, Дніпропетровська 
  жовтень
область       
     1989 року

Миколаївська взуттєва  
   вересень -  -      
 -   4,8
фабрика       
     жовтень

          
      1989 року

Дніпропетровське 
виробниче  липень -  0,1 млн. пар  1,5  
7,5
взуттєве об'єднання      серпень  
 взуття

          
      1989 року

Львівське ордена 
Трудового  червень - 0,2 млн. пар  5,5 
 10,5
Червоного Прапора виробниче  липень   
взуття
взуттєве об'єднання      1989 
року
"Прогрес"

Житомирська взуттєва     
 жовтень -  -       - 
  9,1
фабрика        
    листопад

          
      1989 року

Кременчуцька взуттєва 
    червень -  -     
  0,5  3,7
фабрика, Полтавська область  
серпень

          
      1989 року

Закарпатське виробниче 
    серпень - 0,05 млн. пар  2,2 
 14,0
взуттєве об'єднання      жовтень 
  взуття

          
      1989 року

Харківське виробниче 
     червень -  -    
   3,2  6,2
взуттєве об'єднання    
  липень

          
      1989 року

Одеське виробниче 
взуттєве  листопад -  -      
 -   8,1
об'єднання імені Жовтневої  
 грудень
революції        
   1989 року

Ворошиловградське виробниче  квітень 
- 0,1 млн. пар  2,4  5,4
взуттєве об'єднання імені 
  травень  взуття
50-річчя Великої Жовтневої  
 1989 року
соціалістичної революції

Білоцерківське виробниче 
   серпень -  -      
 -   6,9
взуттєве об'єднання,     
 жовтень
Київська область       
 1989 р.

Чернівецьке виробниче     липень - 
  -       1,0  
2,9
взуттєве об'єднання      серпень

          
      1989 року

Сімферопольське 
виробниче   вересень - 0,1 млн. пар  0,5  
1,5
шкіряно-взуттєве об'єднання  жовтень  взуття

          
      1989 року

Київська взуттєва 
фабрика іме-  -"-    -     
  1,4  9,1
ні 10-річчя Комсомолу України
Виробниче 
взуттєве об'єднання  -"-       
    -   3,9
"Київ"


          
  Шкіряна промисловість

Львівське виробниче шкіряне  
січень -  розширення асортименту і
об'єднання "Рассвет"   
   лютий   поліпшення якості

          
      1989 року шкіряних 
товарів

Бердичівське виробниче шкіряне  -"-    
-"-
об'єднання імені Ілліча,
Житомирська область

Одеське виробниче 
шкіряне    -"-    -"-
об'єднання 
імені В.І. Леніна

Івано-Фрнківське виробниче    -"- 
   -"-
шкіряне об'єднання імені
40-річчя 
Жовтня

Київське виробниче шкіряне  лютий -   
 -"-
об'єднання імені М.В. Фрунзе березень

          
      1989 року

Костянтинівський 
екстрактово-  -"-    -"-
шкіряний комбінат, 
Донецька
область

Вознесенське виробниче    
 1989 -   70 млн. кв. дм
шкіряне об'єднання імені  
  1990 роки шкір хромового
XXVI з'їзду КПРС   
          
дублення


          
 Бавовняна промисловість

Кремінецька фабрика "Ватин", 1989 - 
  10 млн. кв. м  -  32
Тернопільська область 
    1990 роки прикладних і

          
           
прокладочних

          
           
матеріалів

Ровенська фабрика нетканих    -"-  
 7,5 млн. кв. м -  30
матеріалів імені 50-річчя 
        прикладних 
і
Радянської України         
   прокладочних

          
           
матеріалів


          
  Шовкова промисловість

Дарницький шовковий комбі-  
 1989 -   2,5 млн. кв. м -  32,5
нат імені 
60-річчя Великої  1990 роки меблевих
Жовтневої 
соціалістичної         
тканин
революції


     Примітка.  
 Перелік підприємств, строки виконання

          
  робіт та обсяги збільшення виробництва

          
  продукції можуть бути уточнені

          
  Мінлегпромом УРСР після підписання

          
  контрактів з інофірмами на поставку

          
  устаткування.   Керуючий Справами

   Ради Міністрів УРСР     
           
  К.БОЙКО        
           
    Додаток N 2

          
        до постанови Ради 
Міністрів УРСР

          
        від 12 вересня 1938 р. N 
273


          
     КІЛЬКІСТЬ

       філіалів, створюваних 
у 1989-1990 роках

       при 
підприємствах Мінлегпрому УРСР по

      виробництву 
трикотажних і швейних виробів,

       взуття та інших 
товарів, попит на які

          
   не задовольняється


          
           
        
(одиниць)
------------------------------------------------------------------

          
           | 
 1989 рік | 1990 
рік
------------------------------------------------------------------


   Всього по Мінлегпрому УРСР    
    24      
19


   в тому числі по галузях:


   трикотажна      
           7 
      3


   швейна       
           10 
     10


   взуттєва      
           
 5      5


   бавовняна      
           1 
      -


   текстильно-галантерейна    
      1      
 1    Керуючий Справами

   Ради Міністрів УРСР     
           
  К.БОЙКО        
           
    Додаток N 3

          
        до постанови Ради 
Міністрів УРСР

          
         від 12 вересня 
1988 р. N 273


          
     КІЛЬКІСТЬ

     кооперативів, що створюються 
в 1989-1990 роках

       при 
підприємствах Мінлегпрому УРСР по

      виробництву 
трикотажних і швейних виробів,

       взуття та інших 
товарів, попит на які не

          
   задовольняється          
           
        
(одиниць)
------------------------------------------------------------------

          
           
 | 1989 рік |  1990 
рік
------------------------------------------------------------------


   Всього по Мінлегпрому УРСР    
    46      
53


    в тому числі по 
галузях:


   текстильна      
          10  
    12


   трикотажна      
           4 
      6


   шкіряно-взуттєва     
         9   
   11


   швейна       
           15 
     17


   інші галузі легкої промисловості   
   8      
 7   Керуючий Справами

   Ради Міністрів УРСР     
           
  К.БОЙКО        
           
    Додаток N 4

          
        до постанови Ради 
Міністрів УРСР

          
         від 12 вересня 
1988 р. й 273


          
     ЗАВДАННЯ

       Мінлегпрому 
УРСР, Мінмісцевпрому УРСР,

      облвиконкомам і Київському 
міськвиконкому по

       додатковому 
залученню у 1988-1989 роках

          
   робітничих кадрів          
           
        
(чоловік)
------------------------------------------------------------------

          
    |  Для підпри-  |  Для 
підприємств

    Області     
  |  ємств легкої  |  місцевої про-

          
    |  промисло-   |  
мисловості

          
    |  вості     
 |
------------------------------------------------------------------
Вінницька 
           
1300          
57
Волинська          
  1400         
 75
Ворошиловградська        
2210         
 180

Дніпропетровська       
  4050         
 250
Донецька         
    1800        
  180
Житомирська        
    920        
  138

Закарпатська       
    1040        
  70
Запорізька        
    1410        
  30
Івано-Франківська       
  480         
 130

Київська        
     300       
   122
Кіровоградська      
    180        
  293
Кримська        
     810       
   163

Львівська      
      1550     
     85
Миколаївська    
       510     
     52
Одеська     
        1150   
       96

Полтавська  
          480  
        34
Ровенська  
           240 
         100
Сумська 
           
 1770         
 108

Тернопільська        
   240         
 96
Харківська         
   2520         
 240
Херсонська         
   180         
 117

Хмельницька        
    720        
  125
Черкаська        
     460       
   183
Чернівецька       
     450       
   138
Чернігівська      
     780       
   230

м. Київ       
      2000     
     67   Керуючий Справами

   Ради Міністрів УРСР     
           
  К.БОЙКО        
           
    Додаток N 5

          
        до постанови Ради 
Міністрів УРСР

          
         від 12 вересня 
1988 р. N 273


          
      ОБСЯГИ

      виробництва непродовольчих 
товарів народного

     споживання по промисловості 
республіканського

        
 підпорядкування на 1989-1990 роки


          
         (млн. крб. в 
роздрібних 
цінах)
------------------------------------------------------------------

          
           
 | 1989 рік | 1990 
рік
------------------------------------------------------------------


   Всього       
           
5276    5590

в тому числі:

Мінмісцевпром 
УРСР           
    2425,3   2563

Мінпобут УРСР 
           
     1160    
 1223

МВС УРСР        
           
 246     254

Мінбудматеріалів УРСР  
           
 720     757

Держкомвидав УРСР   
           
  278     291

Укоопспілка  
           
      143     
175

Мінбуд УРСР         
          40,6 
    48

Мінжитлокомунгосп УРСР    
          23  
    25,8

Українське товариство глухих  
         75   
   78

Українське товариство сліпих    
       42     
 43

Київський міськвиконком      
       37     
 39

Українське товариство
мисливців і рибалок   
           
 18,9    20

Мінкультури УРСР   
           
   17     17,8

Мінторг 
УРСР           
        8,3    
 88

Центральний комітет ДТСААФ
Української РСР   
           
    8,29    9

Міносвіти 
УРСР           
       8,72    
 9,4

Деражкомспорт УРСР       
         7,2   
  8,3

Мінтранс УРСР       
           
 7,71    8,8

Мінвуз УРСР   
           
      1,53    
 1,7

Мінзв'язку УРСР       
           2,5 
    2,5

Музичне товариство
Української РСР 
           
      1,1     
1,2

Спілка театральних діячів України      
   3,4     4

Міншляхбуд УРСР 
           
      0,85    
 1

Мінводгосп УРСР        
          0,6  
   0,7

_______________
Примітка. Обсяги 
 виробництва можуть уточнюватися при 
 розробці

     річних планів Держпланом 
УРСР.   Керуючий Справами

   Ради Міністрів УРСР     
           
  К.БОЙКО

<< Главная страницаУкраина онлайн