Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питань матеріально-технічного забезпечення і деяких інших питань

Рада Міністрів УРСР

Постанова № 299 від 26.09.1988

<< Главная страница


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 26 вересня 1988 р. N 299
                Київ
 
    Про визнання такими, що втратили чинність, деяких
    рішень Уряду УРСР з питань матеріально-технічного
        забезпечення і деяких інших питань
 
 
   У зв'язку  з  Законом  СРСР  "Про державне підприємство
(об'єднання)" ( v7284400-87  )  та  з  метою  систематизації
законодавства, відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 4
червня 1988  р.  N  714  Рада  Міністрів  Української  РСР
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Уряду УРСР з
питань матеріально-технічного забезпечення, торгівлі, транспорту і
зв'язку згідно з переліками N 1-3, що додаються.
 
   2. Довести до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від
4 червня 1988 р. N 714 "Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких рішень Уряду  СРСР  з  питань  матеріально-технічного
забезпечення і деяких інших питань" визнала такими, що втратили
чинність, рішення Уряду СРСР згідно з переліком, що додається.
 
 
    Заступник Голови
   Ради Міністрів УРСР              Є.КАЧАЛОВСЬКИЙ
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
   Інд. 18
 
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                   від 26 вересня 1988 р. N 299
 
              ПЕРЕЛІК N 1
    рішень Уряду УРСР, що втратили чинність, з питань
        матеріально-технічного забезпечення
 
 
   1. Постанова Економради УРСР від 9 квітня 1941 р. N 176 "Про
план постачання народного господарства УРСР на 1941 рік та II-й
квартал 1941 року устаткуванням, що виділено УРСР".
 
   2. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 1 листопада 1946 р.
N 1047.
 
   3. Постанова Ради Міністрів УРСР від 19 квітня 1949 р. N 856
"Про посилення збирання відпрацьованих тракторних підшипників і
про порядок  поставки  реставрованих  підшипників  сільському
господарству".
 
   4. Постанова Ради Міністрів УРСР від 2 червня 1949 р. N 1402
"Про заходи по прискоренню оборотності оборотних коштів  на
підприємствах Міністерства місцевої промисловості УРСР".
 
   5. Постанова Ради Міністрів УРСР від 10 лютого 1950 р. N 309
"Про недоліки в плануванні потреби і розподілу фондованих сировини
та матеріалів в системі Міністерства місцевої промисловості УРСР".
 
   6. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 2 серпня 1950 р.
N 846.
 
   7. Постанова Ради Міністрів УРСР від 28 жовтня 1950 р. N 3318
"Про  постачання фондових матеріалів проектними організаціями
Управління в справах архітектури при Раді Міністрів УРСР".
 
   8. Постанова Ради Міністрів УРСР від 30 грудня 1950 р. N 4136
"Про  план  ремонту  сільськогосподарських машин, двигунів і
локомобілів колгоспів  Української  РСР  в  зимовий  період
1950-1951 року".
 
   9. Постанова Ради Міністрів УРСР від 8 лютого 1951 р. N 271
"Про роботу постачальницьких органів окремих  міністерств  і
відомств УРСР".
 
   10. Постанова Ради Міністрів УРСР від 29 листопада 1951 р.
N 3512 "Про заходи по збільшенню випуску відновлених підшипників і
посиленню збору відпрацьованих підшипників".
 
   11. Пункт 6 постанови Ради Міністрів УРСР від 17 серпня
1954 р. N 1215 "Про поліпшення використання вторинної сировини у
народному господарстві Української РСР".
 
   12. Постанова Ради Міністрів УРСР від 7 грудня 1955 р. N 1456
"Про поліпшення планування та організації використання промислових
відходів і вторинної сировини в народному господарстві Української
РСР".
 
   13. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 17 квітня 1958 р.
N 410.
 
   14. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 17 грудня 1959 р.
N 1754.
 
   15. Підпункти "б"-"д" пункту 11 та підпункт 4 пункту 15
постанови Ради Міністрів УРСР від 11 травня 1960 р. N 688 "Про
додаткові заходи по економії міді  і  нікелю  в  народному
господарстві УРСР у 1960-1965 роках".
 
   16. Постанова Ради Міністрів УРСР від 28 грудня 1960 р.
N 2050  "Про  реорганізацію  системи  збуту  і  постачання
львівсько-волинського і бурого вугілля в Українській РСР".
 
   17. Постанова Ради Міністрів УРСР від 15 квітня 1964 р. N 371
"Про заходи по впорядкуванню планування збору і використання
вторинної сировини у народному господарстві" (ЗП УРСР, 1964 р.,
N 4, ст. 49), крім пункту 8.
 
   18. Постанова Ради Міністрів УРСР від 12 жовтня 1964 р.
N 1061 "Про поліпшення комплектування устаткування підприємств, що
будуються і реконструюються" (ЗП УРСР, 1964 р., N 10, ст. 136).
 
   19. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 16  листопада
1964 р. N 1739.
 
   20. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 24 лютого 1966 р.
N 179.
 
   21. Підпункти 1 і 2 пункту 8 постанови Ради Міністрів УРСР
від 10 червня 1967 р. N 372 "Про заходи по забезпеченню економного
витрачання чорних металів у промисловості і будівництві".
 
   22. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 23 лютого 1968 р.
N 160.
 
   23. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28 липня 1970 р.
N 638.
 
   24. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 15 лютого 1973 р.
N 81.
 
   25. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 25 березня 1977 р.
N 178.
 
   26. Пункт 5 постанови Ради Міністрів УРСР від 26 липня
1977 р. N 394 "Про підготовку народного господарства республіки до
роботи в осінньо-зимовий період 1977/78 року та додаткові заходи
по економії паливно-енергетичних ресурсів".
 
   27. Пункт 5 і підпункт 1 "г" пункту 22 постанови Ради
Міністрів УРСР від 10 квітня 1980 р. N 229 "Про заходи по дальшому
поліпшенню  використання  вторинної  сировини  в  народному
господарстві" (ЗП УРСР, 1980 р., N 4, ст. 35).
 
   28. Абзац перший пункту 3 розпорядження Ради Міністрів УРСР
від 10 квітня 1980 р. N 201.
 
   29. Постанова Ради Міністрів УРСР від 6 квітня 1981 р. N 167
"Про роботу міністерств і відомств УРСР по виконанню завдань по
економії  та  залученню  в господарський оборот матеріальних
ресурсів".
 
   30. Пункт 1 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 6 серпня
1982 р. N 424.
 
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                   від 26 вересня 1988 р. N 299
 
              ПЕРЕЛІК N 2
  рішень Уряду УРСР з питань торгівлі, що втратили чинність
 
 
   1. Постанова Української Економічної Ради від 4 вересня
1923 р. "Положення про Всеукраїнські З'їзди представників біржової
торгівлі" (ЗП УРСР, 1923 р., відділ ІІ, N 15/17, ст. 76).
 
   2. Постанова Економнаради УРСР від 15 березня 1927 р. "Про
заборону включати штрафи за простой вагонів в собівартість краму"
(протокол N 18/471, пункт 22).
 
   3. Постанова Раднаркому УРСР від 28 травня 1929 р. "Про
заходи обмеження торгівлі спиртовими напоями" (ЗП УРСР, 1929 р.,
N 15, ст. 107).
 
   4. Постанова Економнаради УРСР від 10 лютого 1930 р. "Про
фінансовий стан  робітничої  кооперації"  (протокол  N 4/602,
пункт 7).
 
   5. Постанова Економнаради УРСР від 10 лютого 1930 р. "Про
боротьбу з товченкою та безакційним продажем махорки" (протокол
N 4/602, пункт 11).
 
   6. Постанова Раднаркому УРСР від 8 січня 1931 р. N 138 "Про
стан заготівлі та постачання сировини шкірпромисловості та про
заходи щодо її підсилення".
 
   7. Постанова Раднаркому УРСР від 15 січня 1931 р. N 155 "Про
стан дитячих інтернатів".
 
   8. Постанова Економнаради УРСР від 30 травня 1931 р. "Про
дитяче постачання" (протокол N 14/645, пункт 22).
 
   9. Постанова Раднаркому УРСР від 11 грудня 1931 р. "Про зміну
редакції арт. 5 постанови РНК УСРР з 08.01.31 р. N 138 "Про стан
заготівлі та постачання сировини шкірпромисловості та про заходи
щодо її підсилення" (протокол N 34/728, пункт 13).
 
   10. Постанова Раднаркому УРСР від 11 грудня 1931 р. "Про
порядок забезпечення перерозподілу обігових коштів у системі
української споживчої кооперації" (протокол N 34/728, пункт 21).
 
   11. Постанова Економнаради УРСР від 27 квітня 1932 р. "Про
розгорнення радянської торгівлі" (протокол N 11/776, пункт 20).
 
   12. Постанова Раднаркому УРСР від 11 травня 1932 р. "Про
утворення Всеукраїнської Академії споживчої кооперації" (протокол
N 15/745, пункт 19).
 
   13. Постанова Економнаради УРСР від 27 травня 1932 р. "Про
перебіг виконання в II кварталі плану роздрібного крамообігу"
(протокол N 14/679, пункт 21).
 
   14. Постанова Економнаради УРСР від 15 червня 1932 р. "Про
організацію  та  розгортання  радгоспно-колгоспної  торгівлі"
(протокол N 17/681, пункт 21).
 
   15. Постанова Раднаркому УРСР від 2 жовтня 1932 р. "Про стан
громадського харчування на Україні" (протокол N 29/749, пункт 23).
 
   16. Постанова Раднаркому УРСР від 25 жовтня 1932 р. "Про план
організації та дислокацію гуртових баз промисловості, споживчої
кооперації та держторгівлі" (протокол N 32/752, пункт 23).
 
   17. Постанова Раднаркому УРСР від 26 жовтня 1933 р. N 889
"Про стан крамообігу".
 
   18. Постанова Раднаркому УРСР від 4 листопада 1934 р. N 1218
"Про подавання Заготзерно та збутовими організаціями звітних
відомостей".
 
   19. Постанова Раднаркому УРСР від 23 квітня 1935 р. N 434
"Про організацію баз Шовкозбуту в Києві та Харкові".
 
   20. Постанова Раднаркому УРСР від 3 березня 1938 р. N 238
"Про виробництво й торгівлю спортвиробами".
 
   21. Постанова Раднаркому УРСР від 11 травня 1938 р. N 670
"Про  організацію  республіканських  контор "Укрметизбудторг",
"Укртекстильшвейторг" і "Укркультторг" (ЗЗ УРСР, 1938 р., N 28,
ст. 116).
 
   22. Постанова Раднаркому УРСР від 22 червня 1938 р. N 888
"Про заборону  використання  торговельних  приміщень  не  за
призначенням " (ЗЗ УРСР, 1938 р., N 34, ст. 139).
 
   23. Постанова Раднаркому УРСР від 31 січня 1939 р. N 57 "Про
позапланові  капіталовкладення  Київського  місцевого  торгу
"Київ-Паливо".
 
   24. Постанова Раднаркому УРСР від 19 травня 1939 р. N 488
"Про стан підготовки матеріально-технічної бази до заготівель
плодоовочів урожаю 1939 року" (ЗП УРСР, 1939 р., N 15, ст. 75).
 
   25. Постанова Раднаркому УРСР від 10 квітня 1940 р. N 448
"Про норми продажу продовольчих товарів в одні руки".
 
   26. Постанова Раднаркому УРСР від 21 липня 1944 р. N 845 "Про
організацію в системі споживчої кооперації УРСР підприємств по
виробництву товарів широкого вжитку та побутового обслуговування
населення".
 
   27. Постанова Раднаркому УРСР від 11 лютого 1946 р. N 165
"Про план розвитку торговельної мережі магазинів у містах і селах
УРСР на 1946 рік" (ЗП УРСР, 1946 р., N 3-4, ст. 18).
 
   28. Постанова Ради Міністрів УРСР від 13 травня 1946 р. N 833
"Про заходи по упорядкуванню обліку товарів, що надходять в УРСР
по поставках ЮНРРА, та контролю за відвантаженням їх одержувачам".
 
   29. Постанова Ради Міністрів УРСР від 4 лютого 1947 р. N 140
"План авансового розподілу фарфоро-фаянсового посуду виробництва
Міністерства місцевої промисловості УРСР на I квартал 1947 року".
 
   30. Постанова Ради Міністрів УРСР від 29 березня 1947 р.
N 390 "Про заходи до поліпшення роботи хлібопекарських підприємств
та організації торгівлі хлібом".
 
 31. Постанова  Ради Міністрів УРСР від 17 червня 1948 р.
N 1091 "Про затвердження положення  про  комісійну  торгівлю
споживчої  кооперації  сільськогосподарськими  продуктами  на
колгоспних ринках".
 
   32. Постанова Ради Міністрів УРСР від 26 липня 1948 р. N 1485
"Про стан торгівлі овочами в містах Української РСР".
 
   33. Постанова Ради Міністрів УРСР від 28 серпня 1948 р.
N 1870 "Про хід організації фірмових і спеціалізованих магазинів
по Українській РСР".
 
   34. Постанова Ради Міністрів УРСР від 6 червня 1949 р. N 1436
"Питання торгівлі овочами і картоплею в м. Києві".
 
   35. Постанова Ради Міністрів УРСР від 30 липня 1949 р. N 2086
"Про організацію мережі столів розкрою текстильних тканин для
індивідуального пошиття вдома".
 
   36. Постанова Ради Міністрів УРСР від 2 вересня 1949 р.
N 2499 "Про роботу Укрриболовспоживспілки".
 
   37. Постанова Ради Міністрів УРСР від 28 жовтня 1949 р.
N 3136 "Про заходи по поліпшенню торговельного обслуговування
населення  гірських  районів  Станіславської,  Дрогобицької,
Чернівецької і Закарпатської областей".
 
   38. Постанова Ради Міністрів УРСР від 4 листопада 1949 р.
N 3235  "Про розширення в містах УРСР торгівлі будівельними
матеріалами для ремонту квартир".
 
   39. Постанова Ради Міністрів УРСР від 26 листопада 1949 р.
N 3453 "Про зниження оптових цін на промислову продукцію по ряду
міністерств і тарифів на електроенергію та вантажні залізничні
перевезення".
 
   40. Постанова Ради Міністрів УРСР від 23 грудня 1949 р.
N 3816 "Про поліпшення якості і розширення виробництва зимового
спортивного інвентаря в Українській РСР в 1950 році".
 
   41. Постанова Ради Міністрів УРСР від 31 грудня 1949 р.
N 3928 "Про стан торгівлі в Закарпатській області".
 
   42. Постанова Ради Міністрів УРСР від 25 березня 1950 р.
N 765 "Про посилення контролю за роботою торговельних організацій
Міністерства торгівлі УРСР".
 
   43. Постанова Ради Міністрів УРСР від 7 квітня 1950 р. N 887
"Про  впорядкування  справи розфасовки та продажу анілінових
барвників для потреб населення Української РСР".
 
   44. Постанова Ради Міністрів УРСР від 17 червня 1950 р.
N 1785 "Про заходи по поліпшенню в системі Укоопспілки торгівлі
лісом, що призначається для будівництва в колгоспах".
 
   45. Постанова Ради Міністрів УРСР від 17 липня 1950 р. N 2108
"Про недоліки і заходи по поліпшенню торгівлі в сільських районах
західних і Закарпатської областей Української РСР".
 
   46. Постанова Ради Міністрів УРСР від 30 грудня 1950 р.
N 4144 "Про організацію зоомагазинів у містах Української РСР".
 
   47. Постанова Ради Міністрів УРСР від 6 квітня 1951 р. N 703
"Про поліпшення роботи  споживчої  кооперації  по  закупівлі
сільськогосподарських   продуктів   і   посилення  привозу
сільськогосподарських продуктів на міські колгоспні ринки".
 
   48. Постанова Ради Міністрів УРСР від 12 квітня 1951 р. N 767
"Про поліпшення торгівлі будівельними матеріалами в містах і селах
Української РСР".
 
   49. Постанова Ради Міністрів УРСР від 16 квітня 1951 р. N 772
"Про  упорядкування  роботи торговельних організацій УРСР по
використанню товарів широкого вжитку виробництва місцевої та
кооперативної промисловості".
 
   50. Постанова Ради Міністрів УРСР від 21 вересня 1951 р.
N 2685 "Про стан торгового обслуговування населення гірських
районів Дрогобицької та Закарпатської областей Української РСР
споживчою кооперацією".
 
   51. Постанова Ради Міністрів УРСР від 6 жовтня 1951 р. N 2925
"Про  організацію  торгівлі  телевізійними  приймачами  та
обслуговування населення м. Києва по встановленню, настройці і
ремонту телевізійних приймачів".
 
   52. Постанова Ради Міністрів УРСР від 3 липня 1952 р. N 2055
"Про якість овочів, що завозяться в міста і промцентри для
торгівлі і громадського харчування".
 
   53. Постанова Ради Міністрів УРСР від 17 липня 1952 р. N 2262
"Про торгівлю будівельними матеріалами в Українській РСР".
 
   54. Постанова Ради Міністрів УРСР від 23 серпня 1952 р.
N 2695  "Про  роботу фірмової роздрібної торговельної мережі
Міністерства мебльової промисловості і столярських виробів УРСР".
 
   55. Постанова Ради Міністрів УРСР від 9 квітня 1953 р. N 764
"Про розгортання торгівлі ранніми овочами та зеленню в містах
УРСР".
 
   56. Постанова Ради Міністрів УРСР від 24 червня 1953 р.
N 1245 "Про незадовільний хід будівництва тваринницьких приміщень
у колгоспах Української РСР у 1953 році".
 
   57. Постанова Ради Міністрів УРСР від 9 липня 1953 р. N 1403
"Про структуру і штати центрального апарату Міністерства торгівлі
УРСР".
 
   58. Постанова Ради Міністрів УРСР від 23 вересня 1953 р.
N 2017 "Про санітарний стан міст, робітничих селищ і заходи по
боротьбі с гострими кишковими інфекційними захворюваннями та
харчовим отруєнням".
 
   59. Постанова Ради Міністрів УРСР від 26 жовтня 1953 р.
N 2270 "Про заходи по поліпшенню торгівлі в містах і селах
західних областей Української РСР".
 
   60. Постанова Ради Міністрів УРСР від 31 грудня 1953 р.
N 2785 "Про структуру і штати апарату Міністерства торгівлі УРСР".
 
   61. Постанова Ради Міністрів УРСР від 25 січня 1954 р. N 92
"Про заходи по забезпеченню виконання плану реалізації пива,
морозива та безалкогольних напоїв у І кварталі 1954 року".
 
   62. Постанова Ради Міністрів УРСР від 8 лютого 1954 р. N 171
"Про план  контрактації  гіркого  стручкового  перцю  врожаю
1954 року".
 
   63. Постанова Ради Міністрів УРСР від 22 лютого 1954 року
N 225 "Про стан зустрічного продажу промислових товарів споживчою
кооперацією здавальникам тваринницької сировини".
 
   64. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 15 квітня 1954 р.
N 365.
 
   65. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 29 квітня 1954 р.
N 394.
 
   66. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 6 травня 1954 р.
N 423.
 
   67. Постанова Ради Міністрів УРСР від 11 травня 1954 р. N 637
"Про поліпшення торгівлі сільськогосподарськими продуктами, що
приймаються на комісію від колгоспів і колгоспників організаціями
споживчої кооперації УРСР".
 
   68. Постанова Ради Міністрів УРСР від 23 вересня 1954 р.
N 1490 "Про хід виконання постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК КП
України від 2 грудня 1953 року N 2536 в частині дальшого розвитку
торгової  мережі  в  містах, робітничих селищах і сільській
місцевості".
 
   69. Постанова Ради Міністрів УРСР від 2 жовтня 1954 р. N 1539
1954 року".
 
   70. Постанова Ради Міністрів УРСР від 22 грудня 1954 р.
N 1936 "Про порушення порядку продажу товарів підприємствам,
установам і організаціям по дрібному опту".
 
   71. Постанова Ради Міністрів УРСР від 26 лютого 1955 р. N 218
"Про заходи по поліпшенню використання скляної тари, що була у
вжитку".
 
   72. Постанова Ради Міністрів УРСР від 6 квітня 1955 р. N 436
"Про   заходи   по   поліпшенню   комісійної   торгівлі
сільськогосподарськими продуктами в Українській РСР".
 
   73. Постанова Ради Міністрів УРСР від 26 січня 1956 р. N 129
"Про бронювання з торгових фондів  картоплі  для  тривалого
зберігання".
 
   74. Пункт 11 постанови Ради Міністрів УРСР від 8 вересня
1956 р. N 1104 "Про стан і заходи до поліпшення книжкової торгівлі
в Українській РСР".
 
   75. Постанова Ради Міністрів УРСР від 13 квітня 1957 р. N 354
"Про стан торгівлі на селі та заходи по її поліпшенню".
 
   76. Постанова Ради Міністрів УРСР від 7 серпня 1958 р. N 1048
"Про виробництво малогабаритних меблів".
 
   77. Постанова Ради Міністрів УРСР від 14 листопада 1958 р.
N 1613 "Про організацію виробництва і продажу населенню посуду та
інвентаря  для консервування харчових продуктів у герметично
закритій тарі в домашніх умовах".
 
   78. Абзац другий постанови Ради Міністрів УРСР від 4 липня
1959 р. N 1008 в частині затвердження змін, що вносяться в
постанови Уряду Української РСР.
 
   79. Постанова Ради Міністрів УРСР від 26 серпня 1959 р.
N 1311 "Про реорганізацію оптової торгівлі споживчої кооперації і
будівництво міжрайонних оптових баз".
 
   80. Постанова Ради Міністрів УРСР від 3 січня 1960 р. N 4
"Про  забезпечення  потреб сільського господарства республіки
високоякісним ручним садово-городнім інструментом та інвентарем".
 
   81. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 1 березня 1960 р.
N 236.
 
   82. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 31 березня 1960 р.
N 432 (ЗП УРСР, 1960 р., N 3, ст. 41).
 
   83. Постанова Ради Міністрів УРСР від 18 квітня 1960 р. N 577
"Про поліпшення постачання (продажу) матеріалів і устаткування
міжколгоспним будівельним організаціям та для потреб сільської
електрифікації" (ЗП УРСР, 1960 р., N 4, ст. 55).
 
   84. Постанова Ради Міністрів УРСР від 13 вересня 1960 р.
N 1538 "Про дальше упорядкування затвердження оптових цін на
промислову  та  сільськогосподарську  продукцію і тарифів на
електричну і теплову енергію та вантажні перевозки, а також про
порядок відображення змін оптових цін і тарифів у господарських і
фінансових планах" (ЗП УРСР, 1960 р., N 9, ст. 153).
 
   85. Постанова Ради Міністрів УРСР від 18 жовтня 1960 р.
N 1689 "Про хід виконання завдань на 1960 рік по поліпшенню
побутового обслуговування населення Харківським і  Львівським
облвиконкомами та Укоопспілкою", крім пункту 7.
 
   86. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 10 березня 1961 р.
N 215.
 
   87. Постанова Ради Міністрів УРСР від 14 травня 1961 р. N 860
"Про хід виконання постанови ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР
від 22 березня 1960 р. N 402 "Про заходи по збільшенню виробництва
і поліпшенню якості харчових продуктів з картоплі, кукурудзи,
овочів, фруктів і винограду та по розширенню торгівлі цими
продуктами".
 
   88. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 14 липня 1962 р.
N 1130.
 
   89. Постанова Ради Міністрів УРСР від 6 квітня 1963 р. N 415
"Про поліпшення організації торгівлі продовольчими товарами в м.
Києві".
 
   90. Постанова Ради Міністрів УРСР від 25 квітня 1963 р. N 505
"Про організацію виконання постанови Верховної Ради Української
РСР "Про стан і заходи по дальшому поліпшенню торгівлі та
громадського харчування в Українській РСР".
 
   91. Пункт 5 і підпункт "а" і другий абзац підпункту "б"
пункту 8 постанови Ради Міністрів УРСР від 24 лютого 1964 р. N 186
"Про організацію і поліпшення громадського харчування і торгівлі
для робітників, зайнятих на будівництві в сільській і віддалених
від населених пунктів місцевостях" (ЗП УРСР, 1964 р., N 2,
ст. 23).
 
   92. Постанова Ради Міністрів УРСР від 17 липня 1964 р. N 736
"Про заходи по поліпшенню реалізації натуральних виноградних вин".
 
   93. Постанова Ради Міністрів УРСР від 6 лютого 1965 р. N 140
"Про заходи по усуненню недоліків у торговому обслуговуванні
населення республіки та забезпеченню виконання плану товарообороту
в 1965 році".
 
   94. Постанова Ради Міністрів УРСР від 8 березня 1965 р. N 248
"Про дальше збільшення виробництва м'ясних, рибних, овочевих
півфабрикатів і харчових концентратів та поліпшення постачання
ними підприємств громадського харчування і торгової мережі", крім
абзаца першого пункту 2.
 
   95. Підпункт "а" пункту 2 і пункт 4 постанови Ради Міністрів
УРСР від 3 травня 1965 р. N 442 "Про заходи по дальшому розширенню
хлібопекарної бази в системі споживчої кооперації для випікання
хліба на селі" (ЗП УРСР, 1965 р., N 5, ст. 54).
 
   96. Постанова Ради Міністрів УРСР від 5 червня 1965 р. N 541
"Про забезпечення постачання населення міст і промислових центрів
республіки ранніми овочами".
 
   97. Постанова Ради Міністрів УРСР від 25 червня 1965 р. N 617
"Про заходи по поліпшенню  роботи  консервної  промисловості
Української РСР".
 
   98. Постанова Ради Міністрів УРСР від 22 грудня 1965 р.
N 1218 "Про дальше удосконалення структури управління торгівлею та
усунення паралелізму в роботі торгових організацій Української
РСР".
 
   99. Постанова Ради Міністрів УРСР від 16 вересня 1966 р.
N 702 "Про стан і заходи по поліпшенню використання дерев'яної
тари в народному господарстві Української РСР".
 
   100. Постанова Ради Міністрів УРСР від 24 жовтня 1966 р.
N 801 "Про утворення спеціального фонду поточного регулювання
оптових цін" (ЗП УРСР, 1966 р., N 10, ст. 105).
 
   101. Пункти 6 і 9 постанови Ради Міністрів УРСР від 2 лютого
1967  р.  N  77  "Про  стан  торгового  обслуговування
робітників-будівельників Української РСР".
 
   102. Пункт 2 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 7 березня
1967 р. N 176.
 
   103. Постанова Ради Міністрів УРСР від 28 листопада 1968 р.
N 608 "Про заходи по дальшому вдосконаленню оптових цін на
продукцію важкої промисловості".
 
   104. Постанова Ради Міністрів УРСР від 15 березня 1973 р.
N 129 "Про структуру центрального апарату Міністерства торгівлі
УРСР".
 
   105. Постанова Ради Міністрів УРСР від 28 вересня 1973 р.
N 460 "Про заходи по дальшому поліпшенню практики встановлення і
застосування цін в системі споживчої кооперації", крім підпункту
"є" пункту 2.
 
   106. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 11 липня 1973 р.
N 466.
 
   107. Пункт 11 постанови Ради Міністрів УРСР від 7 грудня
1973 р. N 572 "Про поліпшення забезпечення культурно-освітніх і
лікувально-оздоровчих  закладів  меблями та нестандартизованим
обладнанням".
 
   108. Пункт 7 постанови Ради Міністрів УРСР від 18 січня
1982 р. N 27 "Про заходи по збільшенню виробництва, розширенню
асортименту і поліпшенню якості меблів в одинадцятій п'ятирічці на
підприємствах Міністерства лісової і деревообробної промисловості
УРСР".
 
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                   від 26 вересня 1988 р. N 299
 
              ПЕРЕЛІК N 3
       рішень Уряду УРСР, що втратили чинність,
         з питань транспорту і зв'язку
 
 
   1. Постанова Раднаркому УРСР від 28 березня 1941 р. N 400
"Про поширення постанови РНК УРСР від 29 червня 1939 р. N 669 "Про
класифікацію автогужових шляхів УРСР і норми смуги відводу земель
для них" на території Львівської, Станіславської, Тарнопольської,
Дрогобичської,  Волинської,  Ровенської,  Чернівецької  та
ізмаїльської областей УРСР".
 
   2. Постанова Раднаркому УРСР від 15 серпня 1944 р. N 1025
"Про технічний клас і напрямок траси шляху "Київ - Полтава -
Харків".
 
   3. Постанова Раднаркому УРСР від 10 серпня 1945 р. N 1229
"Про встановлення шляхових знаків на шляхах УРСР республіканської
підпорядкованості та про впорядкування завідування цією мережею
шляхів" (ЗП УРСР, 1945 р., N 11-12, ст. 94).
 
   4. Постанова Ради Міністрів УРСР від 3 червня 1946 р. N 996
"Про заходи по зміцненню авторемонтної бази по Міністерству
автотранспорту Української РСР".
 
   5. Постанова Ради Міністрів УРСР від 21 вересня 1946 р.
N 1658  "Про  стан  забезпечення транспортно-побутових потреб
трудящих міста Києва  Міністерством  автотранспорту  УРСР  і
виконкомом Київської міської Ради депутатів трудящих".
 
   6. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 30 січня 1947 р.
N 52.
 
   7. Постанова Ради Міністрів УРСР від 5 листопада 1947 р.
N 2094 "Про заходи по поліпшенню охорони та посиленню боротьби з
розкраданням вантажів на залізничному, річковому і морському
транспорті".
 
   8. Постанова Ради Міністрів УРСР від 6 липня 1948 р. N 1314
"Про залучення автомашин Міністерства автомобільного транспорту
УРСР на вивозку зерна врожаю 1948 року".
 
   9. Постанова Ради Міністрів УРСР від 9 серпня 1949 р. N 2210
"Про часткову зміну п. 3 постанови Ради Міністрів УРСР від
21 вересня  1946  року  N  1658  "Про  стан  забезпечення
транспортно-побутових потреб трудящих міста Києва Міністерством
автотранспорту УРСР і виконкомом Київської міської Ради депутатів
трудящих".
 
   10. Постанова Ради Міністрів УРСР від 14 листопада 1949 р.
N 3332 "Про поліпшення обслуговування пасажирів на залізницях".
 
   11. Постанова Ради Міністрів УРСР від 14 лютого 1952 р. N 304
"Про забезпечення виконання рішень Уряду про порядок зважування та
обміру вантажів при перевезеннях їх по залізницях".
 
   12. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 17 січня 1953 р.
N 68.
 
   13. Постанова Ради Міністрів УРСР від 10 квітня 1953 р. N 768
"Про проведення  Дніпровським річковим пароплавством навігації
1953 року".
 
   14. Постанова Ради Міністрів УРСР від 7 вересня 1954 р.
N 1397 "Про дальший розвиток в УРСР централізованих перевезень
вантажів автомобільним транспортом".
 
   15. Постанова Ради Міністрів УРСР від 26 грудня 1956 р.
N 1550 "Про впорядкування використання легкових автомобілів по
деяких міністерствах, відомствах і установах УРСР", крім пункту 4.
 
   16. Постанова Ради Міністрів УРСР від 28 серпня 1958 р.
N 1192 "Про дальше збільшення перевозок вантажів по залізницях
маршрутами і про поліпшення системи преміювання за організацію цих
перевозок" (ЗП УРСР, 1958 р., N 9, ст. 173).
 
   17. Постанова Ради Міністрів УРСР від 29 вересня 1958 р.
N 1406 "Про організацію міжміських централізованих  перевозок
вантажів автомобільним транспортом загального користування на
магістральних автомобільних шляхах" (ЗП УРСР, 1958 р., N 10, ст.
188).
 
   18. Постанова Ради Міністрів УРСР від 25 листопада 1959 р.
N 1803 "Про масове застосування контейнерів при транспортуванні
продукції галузей важкої індустрії".
 
   19. Постанова Ради Міністрів УРСР від 11 лютого 1960 р. N 185
"Про централізацію  управління  автомобільним  транспортом  в
м. Києві" (ЗП УРСР, 1960 р., N 2, ст. 18).
 
   20. Постанова Ради Міністрів УРСР від 7 липня 1960 р. N 1087
"Про заходи по поліпшенню транспортного використання водних шляхів
Української РСР".
 
   21. Постанова Ради Міністрів УРСР від 31 серпня 1960 р.
N 1424 "Про заходи  по  дальшому  поліпшенню  обслуговування
населення, підприємств і установ УРСР засобами поштового зв'язку і
Союздруку".
 
   22. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 16 березня 1961 р.
N 244.
 
   23. Постанова Ради Міністрів УРСР від 6 травня 1963 р. N 543
"Про масове застосування контейнерів і піддонів при перевозках
вантажів і впровадження їх в технологічні процеси виробництва".
 
   24. Постанова Ради Міністрів УРСР від 15 червня 1963 р. N 722
"Про заходи по організації в системі Міністерства автомобільного
транспорту і шосейних шляхів УРСР спеціалізованих автомобільних
господарств "Сільгосптранс".
 
   25. Постанова Ради Міністрів УРСР від 15 липня 1963 р. N 818
"Про  затвердження Положення про порядок виконання перевозок
вантажів колгоспам, радгоспам та іншим  сільськогосподарським
підприємствам  і  організаціям  транспортом  спеціалізованих
автомобільних   господарств   "Сільгосптранс"   Міністерства
автомобільного транспорту  і шосейних шляхів УРСР" (ЗП УРСР,
1963 р., N 8, ст. 65).
 
   26. Постанова Ради Міністрів УРСР від 28 грудня 1964 р.
N 1281  "Про  заходи  по  модернізації  і розвитку вагового
господарства, поліпшенню технології і автоматизації  процесів
зважування вантажів на залізницях і під'їзних коліях промислових
підприємств".
 
   27. Постанова Ради Міністрів УРСР від 29 липня 1965 р. N 737
"Про поліпшення організації науково-дослідних робіт в галузі
автомобільного транспорту і шляхового господарства" (ЗП УРСР,
1965 р., N 7, ст. 105).
 
   28. Постанова Ради Міністрів УРСР від 5 січня 1966 р. N 19
"Про  управління  автомобільним  транспортом  Міністерства
автомобільного транспорту і шосейних шляхів УРСР".
 
   29. Постанова Ради Міністрів УРСР від 23 травня 1966 р. N 415
"Про утворення обласних виробничо-технічних управлінь зв'язку
Міністерства зв'язку УРСР".
 
   30. Підпункти "а", "б", "в" пункту 4, пункти 5, 6, 7 в
частині колгоспних листонош, а також пункт 11 постанови Ради
Міністрів УРСР від 13 жовтня 1967 р. N 656 "Про поштовий зв'язок в
сільській місцевості" (ЗП УРСР, 1967 р., N 10, ст. 119).
 
   31. Постанова Ради Міністрів УРСР від 8 грудня 1968 р. N 625
"Питання організації Міністерства автомобільного транспорту УРСР
та Міністерства будівництва і експлуатації автомобільних шляхів
УРСР".
 
   32. Постанова Ради Міністрів УРСР від 25 грудня 1968 р. N 657
"Про структуру і  штати  центрального  апарату  Міністерства
автомобільного транспорту УРСР".
 
   33. Постанова Ради Міністрів УРСР від 5 лютого 1969 р. N 98
"Про удосконалення управління міжміськими перевозками вантажів на
автомобільних шляхах загального користування".
 
   34. Пункт 2 постанови Ради Міністрів УРСР від 24 грудня
1969 р. N 682 "Про зміну та визнання такими, що втратили силу,
рішень Уряду Української РСР в зв'язку з постановою Ради Міністрів
УРСР від 27 червня 1969 р. N 401 "Про Статут автомобільного
транспорту УРСР" (ЗП УРСР, 1970 р., N 1, ст. 5).
 
   35. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 16 грудня 1971 р.
N 1070.
 
   36. Постанова Ради Міністрів УРСР від 14 листопада 1974 р.
N 526 "Про дальше удосконалення управління місцевим шляховим
господарством в Українській РСР", крім пункту 4.
 
   37. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 21 червня 1976 р.
N 419.
 
   38. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 8 травня 1985 р.
N 292 ( 292-85-р ).
 
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
                  постановою Ради Міністрів СРСР
                   від 4 червня 1988 р. N 714
 
               ПЕРЕЛІК
       рішень Уряду СРСР, що втратили чинність
 
               (Витяг)
 
   1. Постанова Ради Міністрів СРСР від 29 вересня 1951 р.
N 3693 "Про зниження норм природного убутку ваги вантажів при
перевезеннях їх залізничним, морським і річковим транспортом"
(розпорядження Ради Міністрів УРСР від 13 жовтня 1951 р. N 1344 -
ЗП УРСР, 1951 р., N 19-20, ст. 70).
 
   2. Пункт 8 постанови Ради Міністрів СРСР від 25 червня
1955 р. N 1185 "Про заходи по поліпшенню використання наукової і
технічної літератури, патентів і каталогів зарубіжних країн"
(підпункт 7 пункту 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 25 липня
1955 р. N 898).
 
   3. Абзаци третій і четвертий пункту 2  постанови  Ради
Міністрів СРСР від 28 лютого 1964 р. N 172 "Про впорядкування
відпуску та оплати пального і мастильних матеріалів для заправки
автомобілів в путі слідування при міжміських перевозках" (абзаци
шостий і сьомий вступної частини постанови Ради Міністрів УРСР від
8 квітня 1964 р. N 346 - ЗП УРСР, 1964 р., N 4, ст. 47).
 
   4. Абзац третій пункту 3 постанови ВРНГ СРСР Ради Міністрів
СРСР від 17 березня 1964 р. N 15 "Про заходи по поліпшенню
планування виробництва і поставки технологічного устаткування для
підприємств, що реконструюються чи будуються, які виробляють
мінеральні добрива" (абзац четвертий підпункту "а" пункту 1
розпорядження Ради Міністрів УРСР від 31 березня 1964 р. N 334).
 
   5. Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 28 січня 1965 р.
N 129 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 5 лютого 1965 р.
N 100).
 
   6. Пункти 2 і 9 постанови Ради Міністрів СРСР від 28 серпня
1969  р.  N 705 "Про заходи по розширенню використання на
підприємствах по виробництву товарів народного споживання і в
сфері обслуговування населення праці пенсіонерів, інвалідів та
осіб, зайнятих у домашньому господарстві" - ЗП СРСР, 1969 р.,
N 23, ст. 132 (підпункти 1 і 3 пункту 7 постанови Ради Міністрів
УРСР від 30 вересня 1969 р. N 551 - ЗП УРСР, 1969 р., N 10,
ст. 127).
 
   7. Пункт 8 постанови Ради Міністрів СРСР від 9 червня 1970 р.
N 411 "Про заходи по збільшенню збору і використання вторинної
сировини в народному господарстві" (підпункт 3 пункту 11 постанови
Ради Міністрів УРСР від 27 липня 1970 р. N 383) в частині
підприємств,  об'єднань і організацій, переведених на повний
господарський розрахунок і самофінансування.
 
   8. Останній абзац пункту 4, пункти 7, 8 і 10 постанови Ради
Міністрів СРСР від 5 червня 1981 р. N 528 "Про впорядкування
розміщення замовлень на виробництво технологічного устаткування в
ув'язці з строками здачі його в монтаж" - ЗП СРСР, 1981 р., N 19,
ст. 113 (останній абзац пункту 3, підпункти 2, 3 і 5 пункту 6
постанови Ради Міністрів УРСР від 27 червня 1981 р. N 346 -
ЗП УРСР, 1981 р., N 9, ст. 73).
 
   9. Абзаци другий і третій пункту 5 постанови Ради Міністрів
СРСР від 14 січня 1986 р. N 65 "Про вдосконалення порядку розробки
і погодження технічної документації при створенні і поставці на
виробництво нової (модернізованої) продукції машинобудування" -
ЗП СРСР, 1986 р., N 13, ст. 83 (абзаци другий і третій підпункту 4
пункту 1 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 3 лютого 1986 р.
N 55).
 
   10. Пункт 12 постанови Ради Міністрів СРСР від 27 березня
1986  р.  N  398 "Про переведення об'єднань, підприємств і
організацій окремих міністерств і відомств на матеріально-технічне
постачання в порядку оптової торгівлі" - ЗП СРСР, 1986 р., N 18,
ст. 94 (підпункт 5 пункту 9 постанови Ради Міністрів УРСР від
28 квітня 1986 р. N 160 - ЗП УРСР, 1986 р., N 7, ст. 35).
 


<< Главная страницаУкраина онлайн