Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питань науково-технічного прогресу, якості продукції та деяких інших питань

Рада Міністрів УРСР

Постанова № 335 від 31.10.1988

<< Главная страница       
   РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР


          
   П О С Т А Н О В А

          
від 31 жовтня 1988 р. N 335

          
      Київ


      Про визнання такими, 
що втратили чинність,

    деяких рішень Уряду УРСР з питань 
науково-технічного

    прогресу, якості продукції та деяких 
інших питань   У зв'язку  з  Законом  СРСР 
 "Про державне підприємство
(об'єднання)"  ( 

v7284400-87 )  і  з 
 метою  систематизації
законодавства, відповідно до 
постанови Ради Міністрів СРСР від
4 червня 1988 
 р. N 712  Рада  Міністрів  Української 
 РСР
п о с т а н о в л я є:


   1. Визнати такими, що втратили 
чинність, рішення Уряду УРСР з
питань науково-технічного прогресу, 
 якості продукції, обліку і
звітності, діяльності 
підприємств і організацій республіканського
та місцевого 
 підпорядкування згідно з переліками N 1-4, 
 що
додаються.


   2. Довести до відома, що Рада 
Міністрів СРСР постановою від
4 червня 1988 р. N 
 712 визнала такими, що втратили чинність,
рішення Уряду 
СРСР з питань науково-технічного прогресу, 
 якості
продукції,  обліку  і  звітності,  
діяльності  підприємств і
організацій республіканського 
підпорядкування згідно з переліком,
що додається.      Голова

   Ради Міністрів УРСР     
           
  В.МАСОЛ


   Заст. Керуючого Справами

    Ради Міністрів УРСР   
           
  В.НЕСМІХ


   Інд. 25          
           
  ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

          
         постановою Ради 
Міністрів УРСР

          
         від 31 жовтня 
1988 р. N 335


          
    ПЕРЕЛІК N 1

    рішень Уряду УРСР, що втратили 
чинність, з питань

          
науково-технічного прогресу   1. Постанова Ради Міністрів УРСР від 
23 липня 1949 р. N 2037
"Про механізацію обліку і обчислювальних 
робіт у республіканському
господарстві УРСР".


   2. Постанова Ради 
 Міністрів УРСР від 14 листопада 1951 р.
N 3381 "Про 
недоліки в системі оплати праці 
 інженерно-технічних
працівників науково-дослідних 
 інститутів і конструкторських бюро
міністерств і відомств 
УРСР".


   3. Розпорядження Ради 
 Міністрів УРСР від 21 травня 1957 р.
N 478.


   4. Постанова Ради Міністрів 
УРСР від 30 січня 1960 р. N 110
"Про    дальший 
   розвиток    механізації   
  обліку,
проектно-конструкторських і інженерно-технічних 
робіт".


   5. Постанова Ради Міністрів УРСР від 
14 березня 1960 р. N 346
"Про  стан  винахідництва  і 
 раціоналізації на підприємствах
Дніпропетровського та 
Одеського раднаргоспів" (ЗП УРСР, 1960 р.,
N 3, ст. 
33).


   6. Постанова Ради Міністрів УРСР від 
23 січня 1961 р. N 52
"Про недоліки у 
 виконанні постанови Ради Міністрів УРСР 
 від
30 січня 1960 року N 110 "Про дальший розвиток механізації 
обліку,
проектно-конструкторських і інженерно-технічних робіт".


   7. Постанова Ради Міністрів УРСР від 
29 квітня 1961 р. N 591
"Про  перевод  галузевих 
 науково-дослідних і конструкторських
організацій на 
господарський розрахунок" (ЗП УРСР, 1961 р., N 4,
ст. 
64).


   8. Підпункт "б" пункту 2 постанови 
Ради Міністрів УРСР від
19 вересня 1961 р. 
 N 1364 "Про зміну та визнання такими, 
 що
втратили силу, рішень Уряду Української 
 РСР  у  зв'язку  з
переведенням  галузевих 
 науково-дослідних  і конструкторських
організацій на 
господарський розрахунок" (ЗП УРСР, 1961 р., N 9,
ст. 
118).


   9. Постанова Ради Міністрів УРСР від 
27 грудня 1962 р. N 1446
"Про хід виконання постанов Ради Міністрів УРСР 
від 30 січня 1960
р. N 110 і від 23 
 січня 1961 р. N 52 про дальший розвиток
механізації 
   обліку,    проектно-конструкторських 
   та
інженерно-технічних робіт".


   10. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 25 червня 1965 р. N 618
"Про заходи по підвищенню 
ефективності використання електронних
цифрових обчислювальних машин в 
Українській РСР".


   11. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 28 січня 1969 р. N 78
"Про заходи по 
поліпшенню продажу радянських ліцензій за кордон,
закупки іноземних ліцензій 
і зразків нових виробів та використання
їх у народному господарстві 
республіки" в частині продажу ліцензій
при здійсненні прямих закордонних 
виробничих і науково-технічних
зв'язків відповідно до 
постанови Ради Міністрів СРСР від 27 липня
1987 р. N 846, а також 
закупки іноземних ліцензій і зразків нових
виробів  за  рахунок 
 валютних фондів міністерств, відомств,
підприємств 
та організацій.


   12. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 27 травня 1971 р. N 232
"Про заходи по дальшому розвитку економічного 
і науково-технічного
прогнозування в Українській РСР".


   13. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 22 серпня 1977 р. N 440
"Про підвищення  ролі  і 
 ефективності  роботи  наукових  і
експериментальних 
 підрозділів  на  промислових  
підприємствах
республіки".


   14. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 17 липня 1984 р. N 298
"Про заходи по створенню і 
 впровадженню в народне господарство
ресурсо-  
 та  енергозберігаючих  технологій,  більш  
повному
використанню вторинних ресурсів і відходів, поліпшенню 
екологічної
обстановки".          
           
  ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

          
         постановою Ради 
Міністрів УРСР

          
         від 31 жовтня 
1988 р. N 335


          
    ПЕРЕЛІК N 2

       рішень Уряду УРСР, що 
втратили чинність,

          
 з питань якості продукції   1. Постанова Ради Міністрів 
УРСР від 7 липня 1951 р. N 1669
"Про виробництво 
 магнітофонів на  підприємствах  Міністерства
місцевої 
промисловості УРСР".


   2. Розпорядження Ради 
Міністрів УРСР від 5 листопада 1951 р.
N 1459.


   3. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 18 березня 1953 р. N 606
"Про  внесення зміни до 
 загальносоюзного стандарту "Газ 
 для
комунально-побутового споживання".


   4. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 15 серпня 1959 р. N 1229
"Про збільшення виробництва і заготівель 
зерна круп'яних і бобових
культур і поліпшення якості крупи".


   5. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 10 лютого 1962 р. N 137
"Про збільшення виробництва 
широкомовних радіоприймачів і радіол
на напівпровідникових 
приладах".


   6. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 18 травня 1977 р. N 299
"Про  роботу  міністерств 
 і  відомств УРСР по впровадженню
комплексних 
 систем управління якістю продукції і  
проведенню
атестації промислових виробів".


   7. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 21 травня 1980 р. N 341
"Про поліпшення роботи міністерств і 
відомств УРСР по підвищенню
якості продукції 
 відповідно до вимог листопадового (1979 
р.)
Пленуму ЦК КПРС і грудневого (1979 р.) 
 Пленуму ЦК Компартії
України".          
           
  ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

          
         постановою Ради 
Міністрів УРСР

          
         від 31 жовтня 
1988 р. N 335


          
    ПЕРЕЛІК N 3

     рішень Уряду УРСР з питань обліку 
та звітності,

          
  що втратили чинність   1. Постанова ВУЦВК і 
Раднаркому УРСР від 13 вересня 1927 р.
"Про порядок одержання звітних 
відомостей від державних органів,
кооперативних  
організацій  та  акційних  товариств з 
 участю
державного й кооперативного  капіталу"  
(Протокол  N  47/526,
пункт 2 "б").


   2. Постанова Раднаркому УРСР від 21 
травня 1934 р. N 445 "Про
скорочення звітності".


   3. Постанова Раднаркому УРСР від 7 
квітня 1935 р. N 344 "Про
квартальні обслідування 
 динаміки елементів вартості будівництва
республіканського 
значення".


   4. Постанова Раднаркому УРСР від 
 19 липня 1935 р. N 860
"Затвердження 
скороченої звітності системи Українського товариства
"Друзі 
Дітей".


   5. Постанова Раднаркому УРСР від 
 19 липня 1935 р. N 862
"Затвердження 
звітності по Народному комісаріату освіти УСРР".


   6. Постанова Економнаради 
 УРСР від 20 серпня 1935 р. N 39
"Про систему 
 звітності по НКМісцевпрому УСРР" (Протокол 
 УЕН,
N 8/736).


   7. Постанова Раднаркому УРСР від 21 
листопада 1935 р. N 1575
"Про підготування до парникової кампанії 
1936 р.".


   8. Постанова Раднаркому УРСР від 29 
червня 1936 р. N 839 "Про
облік урожайності по Київській і Чернігівській 
областях".


   9. Постанова Раднаркому УРСР від 11 
липня 1936 р. N 912 "Про
зміни в звітності по Народному комісаріату 
освіти УСРР".


   10. Постанова Раднаркому УРСР від 
4 листопада 1938 р. N 1509
"Про  планування  і  
використання продукції, що виробляється
промисловою 
 кооперацією та кооперацією інвалідів з 
 державної
сировини".


   11. Постанова Раднаркому 
 УРСР від 9 березня 1944 р. N 190
"Про 
 налагодження обліку праці в наркоматах, 
 громадських  і
кооперативних підприємствах, установах та 
організаціях УРСР".


   12. Постанова Раднаркому 
 УРСР від 25 березня 1944 р. N 279
"Про стан обліку і 
статистичної звітності у наркоматах, відомствах
і на підприємствах 
УРСР".


   13. Розпорядження Ради Міністрів 
УРСР від 6 листопада 1947 р.
N 1357.


   14. Постанова Ради Міністрів УРСР 
 від 21 вересня 1948 р.
N 2097 "Про 
введення індивідуального обліку норм виробітку кожним
робітником на 
підприємствах Міністерства місцевої промисловості,
Укрпромради, 
Укоопінради і Укоопромлісспілки".


   15. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 6 липня 1949 р. N 1810
"Про порядок планування обліку і 
звітності по бавовняній, льняній,
шерстяній і шовковій пряжі".


   16. Постанова Ради 
 Міністрів УРСР від 20 вересня 1949 р.
N 2721 "Про 
приписки та порушення в колгоспній звітності".


   17. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 1 грудня 1949 р. N 3533
"Про впорядкування в колгоспах обліку 
колгоспного населення".


   18. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 29 липня 1950 р. N 2332
"Про закупки і використання грибів та 
 дикоростучих ягід урожаю
1950 року".


   19. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 4 червня 1951 р. N 1272
"Про  виконання  
 будівельними  організаціями  
 Міністерства
житлово-цивільного  будівництва  УРСР 
 непланових,  а  також
незабезпечених кошторисно-технічною 
документацією і коштами робіт
та завишення звітних даних про виконання 
плану".


   20. Постанова Ради 
 Міністрів УРСР від 24 жовтня 1951 р.
N 3131 
 "Про  впорядкування  обліку  перевезень  вантажів 
 у
контейнерах".


   21. Постанова Ради 
 Міністрів УРСР від 19 грудня 1951 р.
N 3743 
"Про поліпшення обліку керівних кадрів колгоспів".


   22. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 9 травня 1952 р. N 1346
"Про облік робітників і службовців за 
статевим і віковим складом,
за стажем роботи, тарифними розрядами і 
професіями".


   23. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 15 листопада 1952 р.
N 3773 "Про 
 організацію обліку спеціалістів, які мають 
середню
спеціальну освіту".


   24. Розпорядження Ради Міністрів 
УРСР від 10 лютого 1953 р.
N 227.


   25. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 30 липня 1954 р. N 1096
"Про перепис худоби за станом на 1 жовтня 
1954 року".


   26. Постанова Ради Міністрів 
 УРСР від 2 вересня 1954 р.
N 1317 
 "Про факти запровадження незаконної звітності 
окремими
міністерствами і відомствами УРСР".


   27. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 7 липня 1956 р. N 775
"Про поліпшення роботи 
Статистичного управління УРСР та обласних
статистичних 
управлінь".


   28. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 30 січня 1960 р. N 98
"Про  заходи  по 
 зниженню затрат на перевозку вантажів 
 для
будівництва і про  впорядкування  
зберігання  та  витрачання
будівельних матеріалів".


   29. Розпорядження Ради 
Міністрів УРСР від 26 березня 1962 р.
N 375.


   30. Пункти 2 і 3 постанови Ради 
Міністрів УРСР від 17 грудня
1963 р. N 1361 "Про поліпшення 
трудовлаштування підлітків".


   31. Пункт 19 постанови 
 Ради Міністрів УРСР від 8 травня
1964 р. N 
 451 "Про поліпшення охорони природи,  
раціональне
використання і відтворення природних багатств 
 Української РСР"
(ЗП УРСР, 1964 р., N 5, ст. 59).


   32. Пункт 2, підпункт "а" 
пункту 15 постанови Ради Міністрів
УРСР від 30 
 листопада 1964 р. N 1205 "Про заходи по 
усуненню
серйозних недоліків в організації 
 бухгалтерського  обліку  і
посиленню  його  
ролі  у  здійсненні  контролю  в 
 народному
господарстві" (ЗП УРСР, 1964 р., N 11, ст. 
 156), а також абзац
другий  пункту  1  цієї  
постанови в частині покладення на
машинолічильні 
 станції  ЦСУ  УРСР  обробки  
обліково-звітної
документації централізованих бухгалтерій.


   33. Пункт 4 постанови 
 Ради Міністрів УРСР від 25 червня
1965 р. N 
618 "Про заходи по підвищенню ефективності використання
електронних цифрових 
обчислювальних машин в Українській РСР".


   34. Пункт 2 постанови 
 Ради Міністрів УРСР від 17 липня
1965 р. 
 N 687 "Про поліпшення роботи спеціалізованих колгоспів по
відгодівлі 
великої рогатої худоби і свиней".


   35. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 23 травня 1969 р. N 327
"Про поліпшення організації 
 роботи  в  органах  
соціального
забезпечення".


   36. Останній абзац пункту 3 
постанови Ради Міністрів УРСР від
29 вересня 1970 р. N 520 "Про 
заходи по прискоренню будівництва
об'єктів,  які 
 споруджуються на базі комплектного 
 імпортного
устаткування".


   37. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 6 серпня 1971 р. N 368
"Про заходи по дальшому поліпшенню 
організації обліку і звітності
в народному господарстві" (ЗП УРСР, 1971 
р., N 8, ст. 76), крім
підпункту "і" пункту 5.


   38. Пункт 9 постанови 
 Ради Міністрів УРСР від 20 червня
1977 р. N 
326 "Про заходи по захисту повітряного басейну 
 від
забруднення  шкідливими  викидами  промислових 
 підприємств і
автотранспорту".


   39. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 16 серпня 1982 р. N 420
"Про поліпшення обліку і 
 звітності по витрачанню та економії
матеріальних ресурсів" 
(ЗП УРСР, 1982 р., N 9, ст. 78).


   40. Пункт 5 постанови 
 Ради Міністрів УРСР від 1 жовтня
1984 
р.  N 395 "Про заходи по дальшому 
 розвитку державного
страхування і підвищенню  якості 
 роботи  страхових  органів"
(ЗП УРСР, 1984 р., N 11, ст. 
74).


   41. Розпорядження  Ради 
 Міністрів УРСР від 27 листопада
1984 р. N 
630.


   42. Пункт 2 Змін, затверджених 
постановою Ради Міністрів УРСР
від 9 червня 1987 р. N 213 (ЗП УРСР, 1987 
р., N 10, ст. 64).          
           
  ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

          
         постановою Ради 
Міністрів УРСР

          
         від 31 жовтня 
1988 р. N 335


          
    ПЕРЕЛІК N 4

       рішень Уряду УРСР, що 
втратили чинність,

     з питань діяльності 
підприємств і організацій

     республіканського та 
місцевого підпорядкування   1. Постанова Раднаркому УРСР 
 від 25 лютого 1933 р. 
 "Про
встановлення лімітного тарифу на гужове 
транспортування місцевих
будматеріалів по м. Харкову" (ЗЗ УРСР, 1933 р., N 
11, ст. 137).


   2. Пункт 10 постанови Ради 
Міністрів УРСР від 29 квітня 1940
р. N 517 "Про державний бюджет 
УРСР на 1940 рік".


   3. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 18 квітня 1947 р. N 518
"Про затвердження тарифів на 
 перевезення вантажів і пасажирів
транспортом 
 Управління по транспортному освоєнню малих річок при
Раді 
Міністрів Української РСР" (ЗП УРСР, 1947 р., N 8, ст. 44).


   4. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 11 лютого 1948 р. N 208
"Про хід відбудови 
 промисловості пластичних мас Міністерства
місцевої 
промисловості УРСР".


   5. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 21 серпня 1948 р. N 1779
"Про  хід впровадження 
 середньопрогресивних норм використання
устаткування, 
 сировини, палива і електроенергії на підприємствах
Міністерства 
місцевої промисловості УРСР".


   6. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 21 квітня 1950 р. N 1112
"Про затвердження плати за провіз пасажирів 
на переправі через р.
Південний Буг у м. Вінниці" (ЗП УРСР, 1950 р., N 
8, ст. 20).


   7. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 29 травня 1950 р. N 1580
"Про затвердження плати за провіз пасажирів 
на переправі через р.
Стир у м. Луцьку" (ЗП УРСР, 1950 р., N 9-10, ст. 
29).


   8. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 29 травня 1950 р. N 1634
"Про роботу Головсільмашу 
 Міністерства місцевої промисловості
УРСР".


   9. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 24 березня 1951 р. N 584
"Про доповнення і часткову зміну постанови 
Ради Міністрів УРСР від
18 квітня 1949 року N 836".


   10. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 4 жовтня 1951 р. N 2889
"Про заходи по зниженню 
 втрат у виробництві і  мобілізації
внутрішніх 
 ресурсів  на  підприємствах Міністерства 
 місцевої
промисловості Української РСР".


   11. Постанова Ради Міністрів 
 УРСР від 14 травня 1952 р.
N 1377 
"Про зниження тарифів на перевезення будівельних матеріалів
флотом Управління 
по транспортному освоєнню малих річок при Раді
Міністрів 
УРСР".


   12. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 4 червня 1952 р. N 1618
"Про дальший розвиток в 1952-1955 
 роках перевезень вантажів у
контейнерах  в 
 прямому  водному  і  в  прямому  
змішаному,
залізнично-водному сполученнях".


   13. Підпункт "г" пункту 11 
постанови Ради Міністрів УРСР від
7 липня 1952 р. 
 N 2141 "Про заходи щодо поліпшення 
якості
верхнього одягу та головних уборів", а також підпункт "з" пункту 
2
цієї постанови в частині виплати заохочення 
художникам-модельєрам
підприємствами  Міністерства  місцевої 
  промисловості  УРСР,
Укрпромради і 
Укоопінради.


   14. Постанова Ради 
 Міністрів УРСР від 14 березня 1953 р.
N 594 "Про 
підготовку Управління по транспортному освоєнню малих
річок при 
Раді Міністрів УРСР до навігації 1953 року".


   15. Постанова Ради 
 Міністрів УРСР від 27 червня 1953 р.
N 1266 
"Про незадовільне виконання плану поставки 
 торговельним
організаціям товарної продукції Міністерствами місцевої і 
паливної
промисловості УРСР, легкої і харчової 
 промисловості УРСР та
Укрпромрадою".


   16. Постанова Ради 
 Міністрів УРСР від 23 березня 1954 р.
N 363 "Про 
заходи по забезпеченню проведення річковим транспортом
навігації 1954 
року".


   17. Постанова Ради Міністрів 
УРСР від 9 липня 1954 р. N 957
"Про розвиток судноплавства і 
збільшення перевозок на малих річках
Української РСР".


   18. Постанова Ради 
 Міністрів УРСР від 14 серпня 1954 р.
N 1187 
 "Про хід виконання плану поставки лісових 
 матеріалів
Міністерством лісової промисловості УРСР в 1954 
році".


   19. Постанова Ради 
 Міністрів УРСР від 4 вересня 1954 р.
N 1346 
"Про заходи по розширенню виробництва 
 навчально-наочного
приладдя для шкіл Української РСР".


   20. Постанова Ради Міністрів 
УРСР від 7 липня 1955 р. N 826
"Про зниження тарифів на перевозку 
 вантажів і пасажирів флотом
Управління річкового 
транспорту при Раді Міністрів УРСР" (ЗП УРСР,
1955 р., N 13-14, ст. 
64).


   21. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 4 листопада 1955 р.
N 1346 "Про встановлення 
тарифів на перевозки пасажирів і вантажів
по озеру Кагул та річці Південний 
Буг флотом Управління річкового
транспорту при Раді Міністрів 
УРСР" (ЗП УРСР, 1955 р., N 21-22,
ст. 121).


   22. Розпорядження Ради 
 Міністрів УРСР від 26  листопада
1956 р. N 
1164 (ЗП УРСР, 1956 р., N 21-22, ст. 230).


   23. Розпорядження  Ради 
 Міністрів УРСР від 29 листопада
1956 р. N 
1181.


   24. Постанова Ради Міністрів 
 УРСР від 12 жовтня 1956 р.
N 1268 
 "Про тарифи на перевозку вантажів річковим 
транспортом"
(ЗП УРСР, 1956 р., N 19-20, ст. 202).


   25. Постанова Ради Міністрів 
 УРСР від 13 грудня 1956 р.
N 1476 
 "Про тарифи на вантажно-розвантажувальні роботи в портах і
пристанях, 
 на буксировку суден та інших плавучих об'єктів і про
збори 
 на  експедиційні  операції  по  Головному  
управлінню
Дніпровського річкового пароплавства при Раді 
 Міністрів УРСР"
(ЗП УРСР, 1956 р., N 23-24, ст. 
235).


   26. Розпорядження  Ради 
 Міністрів УРСР від 16 листопада
1957 р. N 
1287 (ЗП УРСР, 1957 р., N 15, ст. 218).


   27. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 10 листопада 1958 р.
N 1596 "Про заходи 
 по впорядкуванню і благоустрою автомобільних
шляхів, що 
пролягають через сільські населені пункти" (ЗП УРСР,
1958 р., N 
11, ст. 208).


   28. Постанова Ради 
 Міністрів УРСР від 7 січня 1959 р. N 25
"Про заходи 
 по поліпшенню будівництва  і  ремонту  
місцевих
автомобільних шляхів" (ЗП УРСР, 1959 р., N 1, ст. 5).


   29. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 1 червня 1959 р. N 803
"Про заходи боротьби  
з  приписками  невиконаних  робіт  на
автомобільному 
транспорті і розкраданням автомобільного бензину".


   30. Постанова Ради 
 Міністрів УРСР від 19 грудня 1959 р.
N 1953 
"Про упорядкування і розвиток сітки бензозаправних станцій
загального 
користування в 1960-1965 роках".


   31. Постанова Ради 
 Міністрів УРСР від 29 листопада 1960 р.
N 1913  "Про 
 організацію  нормативно-дослідної  роботи  
 в
промисловості місцевого підпорядкування УРСР".


   32. Постанова Ради Міністрів 
УРСР від 23 січня 1961 р. N 49
"Про збільшення випуску, 
 розширення асортименту і поліпшення
якості товарів 
побутової хімії і дитячих колясок".


   33. Постанова Ради 
 Міністрів УРСР від 12 вересня 1961 р.
N 1300 "Про 
заходи по дальшому збільшенню виробництва, розширенню
асортименту 
 і поліпшенню якості товарів побутової хімії 
 на
1962-1965 роки".


   34. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 9 травня 1962 р. N 512
"Про розширення використання 
зрідженого газу для побутових потреб
населення в 1962-1965 рр." (ЗП УРСР, 
1962 р., N 5, ст. 71).


   35. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 6 грудня 1962 р. N 1366
"Про  заходи  по дальшому 
 укрупненню вантажних автомобільних
господарств і 
 розвитку  централізованих  перевозок  
вантажів
автомобільним транспортом" (ЗП УРСР, 1962 р., N 12, ст. 
172).


   36. Пункти  26 і 
 27 постанови Ради Міністрів УРСР 
 від
24 червня 1965 р. N 602 "Про 
 заходи по поліпшенню  роботи
підприємств побутового 
 обслуговування  населення"  (ЗП  УРСР,
1965 р., N 6, 
ст. 76).


   37. Підпункт "л" пункту 3 
постанови Ради Міністрів УРСР від
5 листопада 1967 р. N 
731 ( 
731-67-п ) "Про заходи по 
 поліпшенню
експлуатації житлового фонду і об'єктів комунального 
господарства"
(ЗП УРСР, 1967 р., N 11, ст. 155).


   38. Абзац перший 
 пункту 4 постанови Ради Міністрів УРСР від
1 березня 1968 р. 
 N 109 "Про заходи по поліпшенню обслуговування
населення міським 
 пасажирським транспортом" (ЗП УРСР, 1968 р.,
N 3, ст. 
32).


   39. Пункт 9, абзац третій 
пункту 14, підпункт "є" пункту 17
постанови Ради 
 Міністрів УРСР від 25 вересня 1968 р. N 494 "Про
заходи по 
дальшому розвитку народних художніх промислів" (ЗП УРСР,
1968 р., N 9, 
ст. 124), а також пункт 15 і підпункт "б" пункту 17
цієї постанови в частині 
 підприємств, об'єднань і організацій,
переведених на 
повний господарський розрахунок і самофінансування.


   40. Розпорядження Ради 
 Міністрів УРСР від 20 травня 1969 р.
N 458 (ЗП УРСР, 1969 р., N 5, 
ст. 65).


   41. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 25 лютого 1970 р. N 113
"Про заходи по дальшому 
 розвитку матеріально-технічної бази і
поліпшенню побутового 
обслуговування населення" (ЗП УРСР, 1970 р.,
N 3, ст. 31).


   42. Абзац четвертий пункту 1, 
 пункт 5 та підпункт 1 пункту 8
постанови Ради Міністрів УРСР від 18 
листопада 1971 р. N 511 "Про
заходи по дальшому 
 розвитку контейнерних і пакетних 
перевезень
вантажів".


   43. Абзац другий 
 підпункту "б" пункту 1 постанови 
 Ради
Міністрів УРСР від 13 серпня 1973 р. N 366 "Про 
додаткові заходи
по поліпшенню використання вантажного автомобільного 
транспорту в
Українській РСР" (ЗП УРСР, 1973 р., N 8, ст. 
63) в частині прав,
передбачених підпунктами "а", "в" і 
 "ж" пункту 14 постанови
ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР 
від 5 серпня 1968 р. N 598 (ЗП СРСР,
1968 р., N 15, ст. 99).


   44. Підпункт "б" пункту 2, 
 абзац третій пункту 6, підпункт
"б" і абзац 
 другий підпункту "в" пункту 11 постанови 
 Ради
Міністрів УРСР від 14 липня 1977 р. N 364 "Про заходи по 
посиленню
боротьби з приписками при перевезеннях 
 вантажів автомобільним
транспортом, з втратами і розкраданням 
автомобільного бензину та
інших пально-мастильних  матеріалів 
 і  по  поліпшенню роботи
автозаправних 
станцій".


   45. Пункт 2 і підпункт 5 пункту 6 
 постанови Ради Міністрів
УРСР від 17 лютого 1981 
р. N 96 "Про заходи по дальшому розвитку
виробництва товарів народного 
споживання з місцевої сировини і
відходів на 
підприємствах республіканських міністерств і відомств
УРСР та споживчої 
кооперації" (ЗП УРСР, 1981 р., N 4, ст. 25).


   46. Пункт 3 постанови Ради 
 Міністрів УРСР від 13 вересня
1985 р. 
 N 347 "Про заходи по розширенню платних послуг населенню,
що надаються 
підприємствами й організаціями, для яких надання цих
послуг не є 
основною діяльністю" (ЗП УРСР, 1985 р., N 10, ст. 78).          
           
  ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

          
         постановою Ради 
Міністрів СРСР

          
          від 4 
червня 1988 р. N 712


          
     ПЕРЕЛІК

       рішень Уряду СРСР, що 
втратили чинність,

   з питань науково-технічного прогресу, якості 
продукції,

   обліку і звітності, діяльності підприємств і 
організацій

        
 республіканського підпорядкування          
     (Витяг)


   1. Постанова Ради Міністрів СРСР 
від 23 серпня 1948 р. N 3181
"Про впорядкування обліку роботи вантажних 
автомобілів" (постанова
Ради Міністрів УРСР від 11 вересня 1948 р. N 
1996).


   2. Постанова Ради Міністрів СРСР 
від 17 серпня 1950 р. N 3576
"Про найменування сортів бавовни радянської 
 селекції" (постанова
Ради Міністрів УРСР від 31 серпня 1950 р. N 
2646).


   3. Постанова Ради 
 Міністрів СРСР від 10 вересня 1950 р.
N 
3896 "Про затвердження Державного загальносоюзного 
 стандарту
"Газ  для  комунально-побутового  
споживання" (постанова Ради
Міністрів УРСР від 20 вересня 1950 р. 
N 2890).


   4. Постанова Ради Міністрів СРСР 
від 18 січня 1951 р. N 141
"Про затвердження Державного 
загальносоюзного стандарту "Приймачі
радіомовні  лампові.  
 Класифікація.   Основні   
параметри"
(розпорядження Ради Міністрів УРСР від 15 лютого 1951 р. N 
171).


   5. Пункт 1 і підпункт 
"в" пункту 6 постанови Ради Міністрів
СРСР від 3 листопада 1951 р. 
 N 4354 "Про поліпшення статистики
бюджетів 
 робітників, службовців і колгоспників" (абзаци другий і
третій 
вступної частини постанови Ради  Міністрів  УРСР 
 від
21 листопада 1951 р. N 3457).


   6. Розпорядження Ради 
 Міністрів СРСР від 4 вересня 1951 р.
N 16193 (розпорядження 
Ради Міністрів УРСР від 29 вересня 1951 р.
N 1251).


   7. Розпорядження Ради Міністрів 
СРСР від 9 серпня 1957 р.
N 2253 
 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 27 серпня 1957 р.
N 
909 - ЗП УРСР, 1957 р., N 12, ст. 174).


   8. Постанова Ради 
 Міністрів СРСР від 13 листопада 1957 р.
N 1283 
 "Про розширення прав директорів  науково-дослідних 
 і
проектних  інститутів" - ЗП СРСР, 1957 
 р., N 15, ст. 143
(розпорядження Ради Міністрів 
УРСР від 6 грудня 1957 р. N 1378 -
ЗП УРСР, 1957 р., N 16, ст. 
236).


   9. Пункт 14 постанови 
 Ради Міністрів СРСР від 16 липня
1959 
р.  N  793  "Про  посилення боротьби з 
 аварійністю на
автомобільному транспорті" (останній абзац 
 пункту 12 постанови
Ради Міністрів УРСР від 7 вересня 1959 
р. N 1377).


   10. Постанова Ради Міністрів 
 СРСР від 29 грудня 1961 р.
N 1159 
"Про виключення з середньоспискової чисельності працівників
підприємств і 
будов підлітків, які проходять виробниче навчання"
(розпорядження 
Ради Міністрів УРСР від 9 січня 1962 р. N 37).


   11. Пункт 7 розпорядження ВРНГ 
СРСР Ради Міністрів СРСР від
16 січня 1965 
 р. N 5 (підпункт "в" пункту 3 розпорядження Ради
Міністрів УРСР 
від 15 лютого 1965 р. N 143).


   12. Постанова Ради Міністрів СРСР 
від 5 вересня 1966 р. N 725
"Про порядок  проектування  
і  будівництва  підприємств,  що
споруджуються по 
 іноземних ліцензіях та на базі 
комплектного
імпортного устаткування" (постанова Ради 
 Міністрів  УРСР  від
1 жовтня 1966 р. N 
746 - ЗП УРСР, 1966 р., N 10, ст. 104) в
частині 
  закупки  комплектного  імпортного  
 устаткування,
технологічних процесів, ліцензій і 
 технічної документації за
рахунок валютних фондів 
міністерств і відомств, підприємств 
 та
організацій.


   13. Абзац другий пункту 9, 
 пункт 14 постанови Ради Міністрів
СРСР від 30 вересня 1966 р. N 794 
"Про заходи по дальшому розвитку
місцевої промисловості і художніх 
промислів", а також пункт 2 цієї
постанови  в  частині  
підприємств, об'єднань і організацій,
переведених на повний 
господарський розрахунок і самофінансування
(абзац перший підпункту 
"г", підпункт "д" пункту 22 постанови
ЦК 
Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 4 листопада 1966 р.
N 835 - ЗП 
УРСР, 1966 р., N 11, ст. 112, а також підпункт 
"а"
пункту 22 цієї постанови у відповідній частині).


   14. Пункти 4 і 9 постанови Ради 
Міністрів СРСР від 19 травня
1967 р. N 449 
 "Про заходи по поліпшенню патентно-ліцензійної
роботи в 
країні", а також пункт 6 цієї постанови в частині продажу
ліцензій  при 
 здійсненні  прямих  закордонних виробничих 
 та
науково-технічних зв'язків відповідно до постанови Ради 
 Міністрів
СРСР від 27 липня 1987 р. 
 N 846, а також закупки іноземних
ліцензій за 
 рахунок валютних фондів міністерств і 
 відомств,
підприємств і організацій (підпункт "в" 
пункту 6 постанови Ради
Міністрів УРСР від 10 липня 1967 р. N 440 - ЗП УРСР, 
1967 р., N 7,
ст. 74 у відповідній частині).


   15. Пункт 2 постанови Ради 
 Міністрів СРСР від 18 жовтня
1968 р. 
 N 821 "Про поліпшення використання досягнень 
технічної
естетики в народному господарстві" - ЗП СРСР, 
 1968 р., N 20,
ст. 142 (підпункт 2 пункту 
4 постанови  Ради Міністрів УРСР від
28 листопада 1968 р. N 
609).


   16. Розпорядження Ради 
Міністрів СРСР від 14 березня 1969 р.
N 546 (розпорядження Ради Міністрів 
УРСР від 20 жовтня 1971 р.
N 886).


   17. Пункт 2 постанови Ради 
Міністрів СРСР від 4 червня 1974
р. N 465 "Про 
заходи по поліпшенню організації ремонту побутових
машин і приладів, що 
належать громадянам" - ЗП СРСР, 1974 р.,
N 13, 
 ст. 73 (підпункт 2 пункту 4 постанови Ради Міністрів 
УРСР
від 5 липня 1974 р. N 358).


   18. Пункт 4 
 розпорядження Ради Міністрів СРСР від 24 липня
1974 р. 
 N 1881 (пункт 4 розпорядження Ради Міністрів УРСР 
 від
5 серпня 1974 р. N 619).


   19. Розпорядження Ради Міністрів 
СРСР від 22 жовтня 1979 р.
N 2385 (розпорядження Ради 
Міністрів УРСР від 2 листопада 1979 р.
N 673).


   20. Пункт 2, абзаци третій і 
четвертий підпункту "б" пункту 4
Змін і доповнень, затверджених 
постановою Ради Міністрів СРСР від
22 лютого 1985 р. N 181 "Про зміну, 
доповнення та визнання такими,
що втратили чинність, деяких рішень 
Уряду СРСР" - ЗП СРСР, 1985
р., N 8, ст. 29 (пункт 2, 
абзаци третій і четвертий підпункту "б"
пункту 3 Змін і доповнень, 
 доведених постановою Ради Міністрів
УРСР від 26 
 березня 1985 р. N 124 - ЗП УРСР, 1985 р., 
 N 5,
ст. 32).


<< Главная страницаУкраина онлайн