Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питань продажу по дрібному опту товарів ринкового фонду

Рада Міністрів УРСР

Постанова № 365 від 25.11.1988

<< Главная страница       
   РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР


          
   П О С Т А Н О В А

         
 від 25 листопада 1988 р. N 365

          
      Київ


      Про визнання такими, 
що втратили чинність,

      деяких рішень Уряду 
УРСР з питань продажу

       по дрібному опту 
товарів ринкового фонду   У зв'язку з постановою Ради 
 Міністрів СРСР від 5 лютого
1988 р. N 155 "Про 
вдосконалення порядку продажу по дрібному опту
товарів ринкового фонду 
установам, організаціям і підприємствам"
(ЗП СРСР, 1988 р., 
 N 8, ст. 21), відповідно до постанови Ради
Міністрів 
 СРСР від 4 серпня 1988 р. N 958 
 Рада Міністрів
Української РСР п о с т а н о в л я 
є:


   1. Визнати такими, що втратили 
чинність, рішення Уряду УРСР
згідно з переліком, що 
додається.


   2. Довести до відома, що 
Рада Міністрів СРСР постановою від
4 серпня 1988 р. N 958 
 визнала такими, що втратили чинність,
рішення 
Уряду СРСР згідно з переліком, що додається.     Голова

   Ради Міністрів УРСР     
           
  В.МАСОЛ


   Керуючий Справами

   Ради Міністрів УРСР     
           
  В.ПЄХОТА


   Інд. 23          
           
  ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

          
         постановою Ради 
Міністрів УРСР

          
         від 25 листопада 
1988 р. N 365


          
     ПЕРЕЛІК

       рішень Уряду УРСР, що 
втратили чинність   1. Постанова Ради Міністрів УРСР від 
28 лютого 1948 р. N 268
"Про  заборону  
 державним,  кооперативним  і  
 громадським
підприємствам,  установам  та  
організаціям провадити купівлю
промислових товарів і матеріалів 
за готівку".


   2. Постанова Ради Міністрів УРСР від 
19 квітня 1948 р. N 604
"Про закупку лікарнями, 
 санаторіями, будинками відпочинку  й
дитячими 
закладами  незернових сільськогосподарських продуктів"
(ЗП 
УРСР, 1948 р., N 8, ст. 30).


   3. Розпорядження Ради 
 Міністрів УРСР від 1 жовтня 1948 р.
N 
1223.


   4. Підпункт "б" пункту 
 5 постанови Ради Міністрів УРСР від
5 вересня 1949 р. N 2507 
"Про заходи по забезпеченню виконання
плодоконсервними 
заводами Міністерства харчової промисловості УРСР
плану переробки плодів і 
овочів урожаю 1949 року та поліпшення
збуту 
консервів".


   5. Пункт 9 постанови Ради Міністрів 
УРСР від 1 червня 1950 р.
N 1653 "Про заходи по 
 поліпшенню споживчою кооперацією УРСР
торгівлі будівельними 
матеріалами".


   6. Постанова Ради Міністрів УРСР від 
7 травня 1951 р. N 1042
"Про виробництво спортивного інвентаря в 
1951 році".


   7. Розпорядження Ради Міністрів УРСР 
від 1 листопада 1954 р.
N 1183.


   8. Постанова Ради Міністрів УРСР від 
14 березня 1956 р. N 279
"Про забезпечення колективів художньої 
самодіяльності товарами та
виробами театральної техніки".


   9. Підпункт "г" пункту 
 7 постанови Ради Міністрів УРСР від
17 квітня 1956 р. N 
 433 "Про поліпшення роботи санаторіїв 
 і
будинків відпочинку".


   10. Пункт 2 постанови Ради Міністрів 
УРСР від 8 січня 1957 р.
N 9 "Про заходи поліпшення та 
впорядкування постачання сільського
господарства" (ЗП УРСР, 1957 р., N 1-2, 
ст. 2).


   11. Розпорядження Ради 
 Міністрів УРСР від 28 лютого 1957 р.
N 159 (ЗП УРСР, 1957 р., N 
3-4, ст. 45).


   12. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 7 березня 1959 р. N 317
"Про порядок матеріально-технічного 
 постачання науково-дослідних
установ  Академії 
 будівництва і архітектури УРСР" в 
 частині
порядку, передбаченого підпунктом "в" пункту 
 2 постанови Ради
Міністрів УРСР від 27 серпня 1958 р. N 
1182.


   13. Розпорядження Ради 
 Міністрів УРСР від 4 липня 1959 р.
N 887.


   14. Пункт 9 постанови 
 Ради Міністрів УРСР від 21 червня
1960 р. N 
964 "Про стан і заходи по поліпшенню науково-дослідної
роботи та 
впровадження в народне господарство закінчених наукових
робіт вищими учбовими 
закладами Міністерства вищої і середньої
спеціальної 
освіти УРСР".


   15. Розпорядження Ради Міністрів 
УРСР від 7 червня 1961 р.
N 656.


   16. Пункт 6 постанови Ради 
 Міністрів УРСР від 19 квітня
1962 р. 
 N 419 "Про кредитний і касовий плани Держбанку СРСР 
по
Українській РСР на II квартал 1962 року".


   17. Пункт 3 постанови 
 Ради Міністрів УРСР від 10 вересня
1962 р. N 1039 
"Про заходи по підвищенню технічного рівня 
 і
ефективності геологорозвідувальних робіт".


   18. Абзац третій пункту 14 постанови 
Ради Міністрів УРСР від
12 вересня 1962 р. 
 N 1063 "Про заходи по поліпшенню якості і
розширенню 
асортименту швейних виробів в Українській РСР".


   19. Пункти 4 і 9 постанови Ради 
Міністрів УРСР від 24 червня
1965 р. N 602 
 "Про заходи по поліпшенню роботи 
підприємств
побутового обслуговування населення" (ЗП УРСР, 
 1965 р., N 6,
ст. 76).


   20. Абзац другий пункту 5 постанови 
 Ради Міністрів УРСР і
Укрпрофради від 7 травня 
1967 р. N 291 "Про забезпечення колгоспів
республіки спеціальним одягом з 
тканин різних видів просочення"
(ЗП УРСР, 1967 р., N 5, ст. 
48).


   21. Розпорядження Ради Міністрів 
УРСР від 29 вересня 1967 р.
N 1080 (ЗП УРСР, 1967 р., N 9, ст. 
109).


   22. Пункт 12 постанови 
 Ради Міністрів УРСР від 7 жовтня
1967 р. N 
653 "Про розповсюдження газет, журналів, книг та інших
друкованих 
видань підприємствами зв'язку" (ЗП УРСР, 1967 р., N 10,
ст. 
118).


   23. Пункт 8 постанови 
 Ради Міністрів УРСР від 5 листопада
1967 р. N 731 ( 

731-67-п ) "Про заходи по поліпшенню 
експлуатації
житлового фонду і об'єктів комунального 
господарства" (ЗП УРСР,
1967 р., N 11, ст. 155).


   24. Пункт 2 і 
 підпункт 1 пункту 8 постанови Ради Міністрів
УРСР від 25 
 квітня 1968 р. N 211 "Про заходи 
 по зміцненню
матеріально-фінансової бази сільських 
 і селищних Рад народних
депутатів" (ЗП УРСР, 1968 р., N 5, 
ст. 59).


   25. Розпорядження Ради 
 Міністрів УРСР від 25 червня 1968 р.
N 625 (ЗП УРСР, 1968 р., N 6, 
ст. 91).


   26. Пункт 16 постанови Ради 
Міністрів УРСР від 25 вересня
1968 р. 
 N 494 "Про заходи по дальшому розвитку народних художніх
промислів" (ЗП 
УРСР, 1968 р., N 9, ст. 124).


   27. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 2 червня 1972 р. N 259
"Про зміну пункту 9 постанови Ради 
Міністрів УРСР від 24 червня
1965 р. N 
 602 "Про заходи по поліпшенню роботи 
підприємств
побутового обслуговування населення" (ЗП УРСР, 1972 р., 
 N 6, ст.
44).


   28. Пункт 1 
 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 12 травня
1984 р. N 
220.          
           
  ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

          
         постановою Ради 
Міністрів СРСР

          
          від 4 
серпня 1988 р. N 958


          
     ПЕРЕЛІК

       рішень Уряду СРСР, що 
втратили чинність          
     (Витяг)


   1. Розпорядження Ради Міністрів 
СРСР від 7 січня 1949 р.
N 263 
(розпорядження Ради Міністрів УРСР від 18 січня 1949 р. N 40
- ЗП УРСР, 1949 
р., N 1-2, ст. 1).


   2. Пункт 10 постанови Ради 
 Міністрів СРСР від 12 квітня
1956 р. N 456 
"Про заходи щодо поліпшення науково-дослідної роботи
у вищих учбових 
закладах" (пункт 10 вступної частини постанови
Ради 
Міністрів УРСР від 16 червня 1956 р. N 
 657 - ЗП УРСР,
1956 р., N 11-12, ст. 119).


   3. Пункт 4 постанови Ради Міністрів 
СРСР від 1 серпня 1958 р.
N 851 "Про заходи по поліпшенню 
матеріально-технічного постачання
науково-дослідних установ 
 Академії наук СРСР, академій  наук
союзних 
 республік і Міністерства вищої освіти СРСР" (підпункт "в"
пункту 2 
постанови Ради Міністрів УРСР від 27 серпня 1958 
 р.
N 1182).


   4. Постанова Ради 
 Міністрів СРСР від 16 вересня 1958 р.
N 
1049  "Про  порядок  матеріально-технічного 
  постачання
науково-дослідних    установ 
    Всесоюзної    
 академії
сільськогосподарських  наук  імені В.І. 
 Леніна  і  академій
сільськогосподарських наук 
союзних республік" (розпорядження Ради
Міністрів УРСР від 7 жовтня 1958 р. 
 N 1258) в частині порядку,
передбаченого пунктом 4 
постанови Ради Міністрів СРСР від 1 серпня
1958 р. N 851.


   5. Розпорядження Ради Міністрів 
СРСР від 22 липня 1968 р.
N 1530 
 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 30 липня 1968 
р.
N 737 - ЗП УРСР, 1968 р., N 8, ст. 115).


   6. Пункт 10 постанови Ради 
 Міністрів СРСР від 10 жовтня
1968 р. 
 N 790 "Про заходи по поліпшенню організації 
технічного
обслуговування і ремонту транспортних 
 засобів,  що  належать
громадянам" - ЗП СРСР, 1968 
р., N 19, ст. 137 (підпункт 8 пункту
15 постанови Ради Міністрів УРСР 
від 30 січня 1969 р. N 87 - ЗП
УРСР, 1969 р., 
 N 2, ст. 17) в частині поширення 
пункту 10
постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 26 
 серпня 1967 р.
N 822.


   7. Пункт 12 постанови 
 Ради Міністрів СРСР від 17 січня
1969 р. 
 N 39 "Про заходи по поліпшенню організації 
 масового
відпочинку і культурного обслуговування 
 населення" (підпункт 6
пункту 8 постанови Ради Міністрів УРСР від 
 20 березня 1969 р.
N 189).


   8. Пункт 14 постанови 
 Ради Міністрів СРСР від 11 серпня
1970 р. N 
 653 "Про заходи по  поліпшенню  умов  
роботи  і
матеріально-технічного забезпечення судів, 
 органів прокуратури і
нотаріальних контор" (підпункт 
 7 пункту 12  постанови  Ради
Міністрів УРСР 
 від 17 вересня 1970 р. N 501 - ЗП УРСР, 1970 р.,
N 9, ст. 
103).


   9. Пункт 6 постанови 
 Ради Міністрів СРСР від 5 
 березня
1971 р. N 157 "Про заходи по зміцненню 
матеріально-фінансової бази
виконкомів районних і міських Рад народних 
депутатів" - ЗП СРСР,
1971 р., N 5, ст. 37 (підпункт 2 пункту 7 
постанови Ради Міністрів
УРСР від 26 квітня 1971 р. N 189 - ЗП УРСР, 1971 р., 
N 5, ст. 44).


   10. Пункт 11 постанови Ради 
 Міністрів СРСР від 18 серпня
1978 р.  
 N  707  "Про  заходи  по 
 дальшому  зміцненню
навчально-матеріальної бази загальноосвітніх 
шкіл для поліпшення
трудового навчання учнів" 
 (підпункт 4 пункту 11 постанови Ради
Міністрів УРСР від 26 
вересня 1978 р. N 474 - ЗП УРСР, 1978 р.,
N 10, ст. 
75).


   11. Абзац другий 
 пункту 7 постанови Ради Міністрів СРСР від
25  травня  
1984  р.  N  495  "Про  заходи  по  
зміцненню
матеріально-технічної  бази  об'єднаних, 
 окружних, районних і
міських газет" (підпункт 6 пункту 5 
постанови Ради Міністрів УРСР
від 19 червня 1984 р. N 
257).


<< Главная страницаУкраина онлайн