Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін і доповнень до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення, Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

Президія Верховної Ради УРСР

Указ № 6976-XI від 14.12.1988

<< Главная страница       
        У К А З

       ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ 
РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР


       Про внесення змін і 
доповнень до Кодексу

    Української РСР про адміністративні 
правопорушення,

    Кримінального і Кримінально-процесуального 
кодексів

          
   Української РСР   ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1988, N 52, ст. 
1184 )

 ( Указ затверджено Законом

  N 8315-XI ( 
8315-11 
) від 28.10.89, ВВР, 1989, N 45, ст. 634 )

  ( Із змінами, 
внесеними згідно з Кодексом

   N 2341-III ( 
2341-14 
) від 05.04.2001 - набуває чинності

   01.09.2001 )
   Президія Верховної    
 Ради    Української     
РСР
п о с т а н о в л я є:


   1. Внести до Кодексу 
 Української РСР про адміністративні
правопорушення ( 
80731-10 
) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984
р., додаток до N 51, 
 ст. 1122; 1985 р., N 24, ст. 553, N 
44,
ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539, N 52, ст. 
1057;
1987 р., N 12, ст. 226, N 25, ст. 453, ст. 454, 
N 35, ст. 674;
1988 р., N 33, ст. 808) такі зміни і доповнення:


   1) у статті 181:


   частину першу викласти в такій 
редакції:


   "Участь в азартних іграх (карти, 
 рулетку, "наперсток" та
інші) на гроші, речі та інші 
цінності, а так само прийняття ставок
приватними особами на спортивних та 
інших змаганнях -

    тягнуть за собою попередження 
 або накладення штрафу в
розмірі до 
 п'ятдесяти карбованців з  конфіскацією  
грального
приладдя, а також грошей, речей та інших цінностей, що є ставкою 
у
грі, або без такої";


   доповнити статтю після частини першої двома 
новими частинами
такого змісту:


  "Ті самі дії, вчинені особою, яку 
протягом року було піддано
адміністративному стягненню за одне 
 з порушень,  передбачених
частиною першою цієї статті, 
-


   тягнуть за собою накладення штрафу в 
розмірі від п'ятдесяти
до трьохсот карбованців з конфіскацією грального 
приладдя, а також
грошей, речей та інших цінностей, 
 що є ставкою у грі, або без
такої.


   Організація азартних ігор -


   тягне за собою накладення 
 штрафу в розмірі від ста до
п'ятисот 
 карбованців з конфіскацією грального приладдя, а 
також
грошей, речей та інших цінностей, що є ставкою у грі".


   У зв'язку з цим частину другу вважати частиною 
четвертою;


   2) у частинах першій і другій 
 статті 218 слова і цифри
"частиною другою 
статті 181" замінити словами і цифрами "частиною
четвертою статті 
181";


   3) у статті 219 слова і цифри "частиною 
 другою статті 181"
замінити словами і цифрами "частиною 
четвертою статті 181";


   4) у статті 221 слова і цифри 
"частиною першою статті 181"
замінити словами і цифрами "частинами 
 першою, другою і третьою
статті 181";


   5) у частині першій статті 294 слова і цифри 
"частиною першою
статті 181" замінити словами і цифрами "частинами першою, 
другою і
третьою статті 181";


   6) у пункті 1 статті 313 
 слова і цифри "частиною першою
статті 181" замінити словами і 
цифрами "частинами першою, другою і
третьою статті 181".


   ( Стаття 2 втратила чинність на 
підставі Кодексу N 2341-III
( 
2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 
01.09.2001 )


   3. Внести до 
Кримінально-процесуального кодексу Української
РСР ( 

1001-05,
 1002-05 
) такі доповнення:


   1) частину першу статті 111 
 після цифр "213" доповнити
словами і цифрами 
"частинами 1 і 2 статті 213-1";


   2) частину другу статті 112 
 після цифр "213" доповнити
словами і цифрами 
"частиною 3 статті 213-1".     Голова Президії
 Верховної 
Ради Української РСР         
  В.ШЕВЧЕНКО


    Секретар Президії
 Верховної 
Ради Української РСР         
  М.ХОМЕНКО

 м. Київ, 14 грудня 1988 р.

     N 
6976-XI

<< Главная страницаУкраина онлайн