Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР з питань фінансів і штатів

Рада Міністрів УРСР

Постанова № 388 від 19.12.1988

<< Главная страница       
   РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР


          
   П О С Т А Н О В А

          
від 19 грудня 1988 р. N 388

          
      Київ


      Про визнання такими, 
що втратили чинність,

      рішень Уряду УРСР з питань 
фінансів і штатів   У зв'язку з Законом  СРСР 
 "Про  державне  підприємство
(об'єднання)" (  

v7284400-87  )  та  з  
метою систематизації
законодавства, відповідно до постанови Ради 
Міністрів СРСР від 18
червня 1988 р. N 758     
 Рада   Міністрів Української РСР
п о с т а н о в л я 
є:


   1. Визнати такими, що втратили 
чинність, рішення Уряду УРСР з
питань фінансів і штатів згідно з 
переліком, що додається.


   2. Довести до відома, що 
Рада Міністрів СРСР постановою від
18 червня 1988 р. N 758 визнала 
 такими, що втратили чинність,
рішення Уряду 
СРСР з питань фінансів і штатів згідно з переліком,
що 
додається.   Заступник Голови

   Ради Міністрів УРСР     
         
 Є.КАЧАЛОВСЬКИЙ


   Керуючий Справами

   Ради Міністрів УРСР     
           
  В.ПЄХОТА


   Інд. 18          
           
  ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

          
         постановою Ради 
Міністрів УРСР

          
         від 19 грудня 
1988 р. N 388          
     ПЕРЕЛІК

  рішень Уряду УРСР з питань фінансів і штатів, що 
втратили

          
     чинність


   1. Постанова Раднаркому УРСР 
від 3 червня 1926 р. "Доповідь
Народнього Комісаріату Фінансів УСРР 
про зв'язок строків оплати по
держподатках та інших оплат й висновок 
Укрдержплану в цій справі"
(Протокол N 25/442, пункт 4).


   2. Постанова Раднаркому УРСР від 3 
червня 1926 р. "Про зміну
постанови РНК УСРР з 
 17 грудня 1925 року щодо 
оподаткування
аптекоуправлінь" (Протокол N 25/442, пункт 44).


   3. Постанова Раднаркому УРСР від 3 
червня 1926 р. "Про зміни
порядку фінансування округових контор 
зв'язку" (Протокол N 25/442,
пункт 56).


   4. Постанова Раднаркому УРСР 
 від 26 серпня 1926 р. 
 "Про
оподаткування єдиним сільськогосподарським податком 
 господарств
осіб,  що  займаються  в межах 
 міської смуги м. Бердянська
виноградарством та 
садівництвом" (Протокол N 41/458, пункт 37).


   5. Постанова Раднаркому 
 УРСР від 26 серпня 1926 р. 
 "Про
оподаткування сільськогосподарським податком земель під 
 дворищами
та будівлями та про пільги по 
сільськогосподарському податку для
колективних господарств" (Протокол N 
41/458, пункт 45).


   6. Постанова Раднаркому 
 УРСР від 23  вересня  1926  
р.
"Пропозиції НКФінансів про заходи щодо зміцнення надходжень 
деяких
неподаткових прибутків рентного прибутку й прибутку по 
реалізації
8 % гарантійної позики" (Протокол N 46/463, пункт 
52).


   7. Постанова Раднаркому 
 УРСР від 20 січня 1927 р. 
 "Про
порядок концентрації в Електробанкові грошових надходжень 
 у фонд
будування Дніпрельстану" (Протокол N 4/483, пункт 
18).


   8. Постанова Раднаркому 
 УРСР від 3 лютого 1927 г. 
 "Про
порядок застосування постанови РНК СРСР від 1 вересня 1925 р. 
 про
податкові пільги для аптекоуправлінь, аптек і магазинів 
сангігієни
на Україні" (Протокол N 6/485, пункт 48).


   9. Постанова Раднаркому УРСР 
 від 10 лютого 1927 р. "Про
дозвіл 
кредитувати поодинокі господарства незаможного селянства з
бідняцького 
фонду в межах до 30 %" (Протокол N 7/486, пункт 60).


   10. Постанова Раднаркому УРСР від 24 
лютого 1927 р. "В справі
заходів що до використання зберігань населення 
шляхом втягнення їх
до кооперації, ощадних кас, внутрішніх державних 
позик і т. інш."
(Протокол N 9/488, пункт 5).


   11. Постанова Раднаркому 
 УРСР від 5 травня 1927 р. "Про
обкладання 
аптек промисловим і прибутковим податками за відпуск їм
їх речей, що їх 
оподатковується" (Протокол N 20/499, пункт 23).


   12. Постанова Раднаркому УРСР від 5 
травня 1927 р. "Про зміну
постанови РНК УСРР з 24 
 лютого 1927 р. в справі заходів що до
використання 
 зберігань  населення  шляхом  втягнення  їх  
до
кооперації, ощадних кас, внутрішніх державних позик і т. 
 інш."
(Протокол N 20/499, пункт 25).


   13. Постанова Раднаркому 
 УРСР від 21 липня 1927 р. "Про
передачу 
 до  держбюджету  АМСРР  надходжень  від  
повернення
заборгованості  кооперації  АМСРР по 
 довготермінових позиках,
виданих з коштів Уряду УСРР" (Протокол N 
37/516, пункт 15).


   14. Постанова Раднаркому УРСР від 
 25 серпня 1927 р. "Про
цільовий податок 
 на  заходи  що  до  боротьби  з  
 дитячою
безпритульністю УСРР" (Протокол N 43/522, пункт 
20).


   15. Постанова Раднаркому УРСР від 
 15 грудня 1927 р. "Про
зарахування 
належного бюджетовим установам УСРР та АМСРР дивіденда
по акціях 
Укрсельбанку" (Протокол N 60/539, пункт 8).


   16. Постанова Раднаркому УРСР від 
 23 лютого 1928 р. "Про
заборону 
 державним установам і підприємствам та 
кооперативним
організаціям бути за членів товариств взаємного 
 кредиту і про
повернення їм членських внесків і 
забезпечень" (ЗУ УРСР, 1928 р.,
N 4, ст. 49).


   17. Постанова Раднаркому УРСР від 
 12 квітня 1928 р. "Про
встановлення 
лихварського відсотку" (Протокол N 18/560, пункт 8).


   18. Постанова Раднаркому 
 УРСР від 14 червня 1928 р. "Про
встановлення 
ставок податку з обертання цінностей по 
 операціях
акційних  товариств у справі 
 постачання населення знаряддями
сільськогосподарського 
виробництва" (Протокол N 30/572, пункт 44).


   19. Постанова Раднаркому УРСР від 
 30 червня 1928 р. "Про
встановлення 
лихварського відсотку" (Протокол N 32/574, пункт 22).


   20. Постанова Раднаркому 
 УРСР від 3 липня 1928 р. 
 "Про
переведення 2 % відрахування з суми недоплат, що реально 
надійшли
з приватних осіб і організацій  по  
податках:  промисловому,
прибутковому,  поверхприбутковому 
 і з обертання цінностей на
покриття витрат, 
сполучених з притяганням тимчасових робітників та
з їх роз'їздами 
по ліквідації недоплатності" (Протокол N 53/575,
пункт 18).


   21. Постанова Раднаркому 
 УРСР від 29 грудня 1928 р. "Про
систему 
державного страхування і про Коопстрах" (Протокол N 62/66,
пункт 4 
"б").


   22. Постанова Економнаради 
 УРСР від 6 березня 1929 р. "Про
систему 
сільськогосподарського кредиту та про дальший 
 напрямок
роботи" (Протокол N 9/576, пункт 3).


   23. Постанова Раднаркому 
 УРСР від 16 квітня 1929 р. "Про
систему 
сільськогосподарського кредиту і про дальший 
 розвиток
роботи в цій справі" (Протокол N 23/627, пункт 
5).


   24. Постанова Раднаркому 
 УРСР від 21 травня 1929 р. "Про
розподіл 
 зисків  в  системі  сільськогосподарського  
кредиту"
(Протокол N 27/631, пункт 12).


   25. Постанова Економнаради 
 УРСР від 11 червня 1929 р. "Про
затвердження списка 
 акційних (пайових) товариств, що 
 повинні
уміщувати амортизаційний капітал та 
 відрахувати 10 % чистого
прибутку до установ 
довгореченцевого кредиту" (Протокол N 16/583,
пункт 7).


   26. Постанова Раднаркому УРСР від 2 
липня 1929 р. "Про зміни
в законодавстві УСРР у зв'язку з виданням 
постанови ЦВК і РНК СРСР
з 13 лютого 1929 р. "Про систему 
сільськогосподарського кредиту"
(Протокол N 33/637, пункт 24).


   27. Постанова ВУЦВК і Раднаркому 
УРСР від 5 квітня 1930 р.
"Про зміни в 
 законодавств і УСРР у зв'язку з виданням постанови
ЦВК і РНК Союзу РСР 
"Про розподіл зисків державних промислових
трестів 
 і про порядок, як вносити відрахування з них зисків 
на
прибуток держави" (ЗЗ УРСР, 1930 р., N 10, ст. 102).


   28. Постанова Раднаркому УРСР 
 від 12 липня 1930 р. 
 "Про
раціоналізацію грошового обігу та касове обслуговування 
народнього
господарства" (Протокол N 22/675, пункт 10).


   29. Постанова Раднаркому УРСР від 
 21 жовтня 1930 р. "Про
порядок  
оподаткування  ловецьких колгоспів у районах 
 малого
рибальства" (ЗЗ УРСР, 1930 р., N 25, ст. 234).


   30. Постанова Раднаркому УРСР від 
 23 квітня 1931 р. "Про
зміну арт. 
 1 постанови "Про порядок оподаткування 
 ловецьких
колгоспів у районах малого рибальства" (ЗЗ УРСР, 1931 
р., N 15,
ст. 137).


   31. Постанова Раднаркому 
 УРСР від 12 серпня 1931 р. "Про
зміну Устави "Про 
місцеві фінанси УСРР" (Протокол N 24/718, пункт
1).


   32. Постанова Раднаркому 
 УРСР від 1 квітня 1932 р. "Про
мережу 
 Всеукраїнського  кооперативного  банку  
(Українбанку)"
(Протокол N 10/740, пункт 14).


   33. Постанова Раднаркому 
 УРСР віл 21 січня 1933 р. "Про
зміцнення 
фінансово-бюджетної дисципліни" (Протокол N 3/760, пункт
9).


   34. Постанова Ради 
 Міністрів УРСР від 28 листопада 1945 р.
N 1870 "Про 
 заходи  по  посиленню  боротьби  з  
венеричними
захворюваннями на Україні".


   35. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 17 липня 1946 р. N 1235
"Про перелік видів майна, що не 
підлягає вилученню у громадян по
погашенню недоїмок по податках і 
неподаткових платежах".


   36. Постанова Ради 
 Міністрів УРСР від 15 серпня 1946 р.
N 1439 
    "Про    заборону  
   розширення    
 штатів
адміністративно-управлінського апарату  радянських,  
 державних,
господарських, кооперативних і громадських 
організацій" (ЗП УРСР,
1946 р., N 17, ст. 134).


   37. Постанова Ради 
 Міністрів УРСР від 13 вересня 1946 р.
N 1626 "Про 
заходи до поліпшення податкової роботи в 
 областях
УРСР" (ЗП УРСР, 1946 р., N 18, ст. 142).


   38. Розпорядження Ради 
 Міністрів УРСР від 4 квітня 1947 р.
N 291.


   39. Розпорядження Ради Міністрів 
УРСР від 12 квітня 1947 р.
N 367.


   40. Розпорядження Ради 
 Міністрів УРСР від 12 квітня 1947 р.
N 369 (ЗП УРСР, 1947 р., N 7, 
ст. 40).


   41. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 6 травня 1947 р. N 637
"Про  порядок проведення 
 прибуткового податку з населення і
реєстрації 
 кустарних і  ремісничих  промислів  на  
території
Ізмаїльської, Закарпатської та західних областей Української 
РСР"
(ЗП УРСР, 1947 р., N 11, ст. 59).


   42. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 21 травня 1947 р. N 711
"Про типові штати міськвиконкомів міст 
районного підпорядкування"
(ЗП УРСР, 1947 р., N 10, ст. 54).


   43. Розпорядження Ради Міністрів 
УРСР від 11 липня 1947 р.
N 756.


   44. Постанова Ради 
 Міністрів УРСР від 1 листопада 1947 р.
N 2031 "Про 
типові штати житлово-комунальних відділів підприємств
і  
будівництв  і  штатні  нормативи  управлінь 
 будинками та
гуртожитками місцевих Рад 
 депутатів,  трудящих,  підприємств,
будівництв, 
 державних, кооперативних і громадських організацій"
(ЗП 
УРСР, 1947 р. N 21, ст. 140).


   45. Розпорядження Ради 
 Міністрів УРСР від 13  листопада
1947 р. N 
1403.


   46. Постанова Ради 
 Міністрів УРСР від 25 листопада 1947 р.
N 2189 "Про 
встановлення списку курортних і дачних місцевостей, в
яких 
 державне мито за прописку паспортів повинно стягуватися 
в
розмірі 10 карбованців" (ЗП УРСР, 1947 р., N 22, ст. 151).


   47. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 28 травня 1948 р. N 932
"Про передачу в 
 розпорядження виконкомів обласних Рад депутатів
трудящих 
десятипроцентних відрахувань від мірчука".


   48. Постанова Ради Міністрів 
 УРСР від 26 червня 1948 р.
N 1233 
 "Про заходи усунення занедбаності в роботі 
фінансових
органів УРСР по стягненню сільськогосподарського 
податку".


   49. Постанова Ради Міністрів 
 УРСР від 26 серпня 1948 р.
N 1819 
"Про відрахування у фонд директора" (ЗП УРСР, 1948 
р.,
N 16, ст. 69).


   50. Розпорядження Ради Міністрів 
УРСР від 23 жовтня 1948 р.
N 1314.


   51. Постанова Ради 
 Міністрів УРСР від 23 листопада 1948 р.
N 2751 "Про заходи 
 щодо розвитку добровільного страхування 
 по
Українській РСР".


   52. Розпорядження Ради 
 Міністрів УРСР від 5 лютого 1949 р.
N 109.


   53. Постанова Ради Міністрів УРСР 
 від 23 березня 1949 р.
N 596 "Про 
 порядок обліку шрифтів і наборних матеріалів 
 у
друкарнях Управління в справах поліграфії та видавництв при 
 Раді
Міністрів УРСР".


   54. Розпорядження Рада 
 Міністрів УРСР від 10 травня 1949 р.
N 528 (ЗП УРСР, 1949 р., N 9, 
ст. 33).


   55. Розпорядження Ради Міністрів 
УРСР від 1 липня 1949 р.
N 786.


   56. Розпорядження Ради 
 Міністрів УРСР від 1 липня 1949 р.
N 788 (ЗП УРСР, 1949 
р., N 13, ст. 49).


   57. Розпорядження Ради Міністрів 
УРСР від 27 липня 1949 р.
N 920.


   58. Постанова Ради 
 Міністрів УРСР від 31 грудня 1949 р.
N 3937 
 "Про порядок обліку шрифтів і набірних 
 матеріалів у
друкарнях міністерств і відомств 
УРСР".


   59. Постанова Ради 
 Міністрів УРСР від 15 березня 1950 р.
N 593 "Про 
штати для міських будинків культури системи Комітету в
справах 
культурно-освітніх установ при Раді Міністрів УРСР".


   60. Постанова Ради 
 Міністрів УРСР від 22 травня 1950 р.
N 1523 
"Про заходи по посиленню контролю за виконанням державного
бюджету 
Української РСР".


   61. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 9 червня 1950 р. N 1674
"Про передачу в розпорядження виконкомів 
 обласних Рад депутатів
трудящих десятипроцентних 
відрахувань від мірчука".


   62. Постанова Ради Міністрів 
 УРСР від 29 червня 1950 р.
N 1915 
 "Про поліпшення роботи місцевих Рад по виконанню 
сільських
бюджетів".


   63. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 1 липня 1950 р. N 1937
"Про централізування десятипроцентних 
відрахувань від мірчука".


   64. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 13 липня 1950 р. N 2077
"Про затвердження мережі нотаріальних контор 
по Українській РСР".


   65. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 8 грудня 1950 р. N 3855
"Про зловживання і порушення фінансової 
дисципліни при витрачанні
операційних коштів на переселення у 
Львівській, Станіславській і
Тернопільській областях і у використанні 
 довгострокового кредиту
на  переселенські  заходи 
 в  Херсонській, Дніпропетровській,
Миколаївській та 
Одеській областях".


   66. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 16 липня 1951 р. N 1764
"Про часткову зміну мережі 
 нотаріальних контор по Українській
РСР".


   67. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 19 липня 1951 р. N 1823
"Про виконання постанови 
 Ради Міністрів Союзу РСР від 10 лютого
1948 року N 246 "Про пільги та 
переваги для вчителів початкових і
семирічних  шкіл"  в 
 частині будівництва жилих будинків 
 при
сільських школах".


   68. Постанова Ради Міністрів 
 УРСР від 6 вересня 1951 р.
N 2447 
 "Про типові штати адміністративно-управлінського персоналу
бюро 
технічної інвентаризації системи Міністерства 
 комунального
господарства УРСР".


   69. Розпорядження Ради 
 Міністрів УРСР від 8 жовтня 1951 р.
N 1303.


   70. Пункт 38 постанови Ради 
 Міністрів УРСР від 22 лютого
1952 р. 
 N 410 "Про державний бюджет Української РСР на 1952 рік",
а також пункт 
29 цієї постанови в частині віднесення витрат 
 на
придбання  бюджетними  установами  
 м'якого  інвентаря  та
обмундирування на операційні 
затрати.


   71. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 7 січня 1953 р. N 45
"Про заходи по 
 забезпеченню виконання кредитного та касового
планів 
Держбанку на I квартал 1953 року".


   72. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 23 лютого 1953 р. N 423
"Про заходи по поліпшенню 
торгового обслуговування робітників і
службовців радгоспів".


   73. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 22 липня 1953 р. N 1493
"Про затвердження структури 
 та штатного розпису Міністерства
фінансів 
УРСР".


   74. Розпорядження Ради Міністрів 
УРСР від 20 серпня 1953 р.
N 959.


   75. Постанова Ради 
 Міністрів УРСР від 30 жовтня 1953 р.
N 2302 
"Про незадовільний стан штатно-кошторисної дисципліни 
 на
окремих підприємствах і в організаціях УРСР".


   76. Постанова Ради 
 Міністрів УРСР від 14 листопада 1953 р.
N 2413  "Про 
 типові  штати  і  ставки  заробітної  
 плати
адміністративного, учбово-допоміжного та обслуговуючого 
персоналу
початкових, семирічних і середніх шкіл" (ЗП УРСР, 1953 р., N 
21 -
22, ст. 90).


   77. Постанова Ради 
 Міністрів УРСР від 23 грудня 1953 р.
N 2676 
"Про додаткове відкриття нотаріальних контор".


   78. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 7 червня 1954 р. N 747
"Про     
використання     затвердженої    
 чисельності
адміністративно-управлінського персоналу  по 
 Міністерствах  і
відомствах УРСР".


   79. Пункт 18 розділу 
 "На вирішення міністрів і керівників
відомств УРСР" постанови 
Ради Міністрів УРСР від 17 червня 1955 р.
N  766 "Про 
 передачу деяких питань на вирішення 
 міністрів,
керівників відомств і виконкомів обласних, міських і 
районних Рад
депутатів трудящих" (ЗП УРСР, 1955 р., N 11 - 12, ст. 
57).


   80. Постанова Ради 
 Міністрів УРСР від 28 жовтня 1955 р.
N 1315 
"Про зміну порядку фінансування обласних архівних відділів
Міністерства 
внутрішніх справ УРСР та міських і районних державних
архівів".


   81. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 6 січня 1956 р. N 26
"Про доповнення списку 
курортних і дачних місцевостей УРСР, у яких
державне мито за прописку 
паспортів осіб, що приїжджають протягом
лікувального або 
 дачного сезону для лікування або відпочинку,
належить 
справляти в розмірі 10 карбованців" (ЗП УРСР, 1956 р.,
N 1 
- 2, ст. 5).


   82. Постанова Ради 
 Міністрів УРСР від 12 жовтня 1956 р.
N 1273 
 "Про планування чисельності адміністративно-управлінського
персоналу" 
(ЗП УРСР, 1956 р., N 19 - 20, ст. 203).


   83. Розпорядження Ради 
 Міністрів УРСР від 13 травня 1957 р.
N 431 (ЗП УРСР, 1957 р., N 9, 
ст. 110).


   84. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 10 липня 1957 р. N 693
"Про затвердження структури 
 і штатної чисельності центрального
апарату Міністерства фінансів 
УРСР і про внесення змін у штати
місцевих фінансових 
органів".


   85. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 23 липня 1957 р. N 821
"Про  впорядкування  
витрачання  фондів  заробітної  
 плати
підприємствами, установами та організаціями Української 
РСР".


   86. Розпорядження Ради 
 Міністрів УРСР від 5 жовтня 1957 р.
N 1084.


   87. Пункт 1 постанова Ради 
 Міністрів УРСР від 11 грудня
1957 р. N 
 1393 "Про затвердження структури і штатів управлінь та
відділів 
(груп) капітального будівництва виконкомів обласних 
 і
міських Рад депутатів трудящих".


   88. Розпорядження Ради 
 Міністрів УРСР від 29 січня 1958 р.
N 89 (ЗП УРСР, 1958 р., N 
1, ст. 18).


   89. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 28 листопада 1958 р.
N 1663 "Про внесення 
 змін в типові штати управлінь, відділів і
груп капітального 
будівництва виконкомів обласних і міських Рад
депутатів 
трудящих".


   90. Постанова Ради 
 Міністрів УРСР від 14 вересня 1959 р.
N 1442 "Про 
недоліки в плануванні і використанні власних оборотних
коштів у 
 раднаргоспах, міністерствах і відомствах 
Української
РСР".


   91. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 12 січня 1960 р. N 47
"Про перенесення для 
 колгоспів Київської області строку сплати
прибуткового податку з 
колгоспів".


   92. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 1 лютого 1960 р. N 106
"Про перенесення для колгоспів 
Запорізької області строків сплати
прибуткового податку з 
колгоспів".


   93. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 7 липня 1960 р. N 1076
"Про стан і заходи по поліпшенню 
економічної і контрольної роботи
Міністерства фінансів УРСР і його місцевих 
фінорганів".


   94. Постанова Ради Міністрів 
 УРСР від 23 серпня 1960 р.
N 1417 
 "Про  серйозні  недоліки  у створенні та 
 витрачанні
спеціальних фондів на підприємствах Української 
РСР".


   95. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 6 червня 1961 р. N 760
"Про скорочення штатів та 
внесення змін в структуру центрального
апарату Міністерства фінансів УРСР і 
його місцевих фінансових і
страхових 
органів".


   96. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 13 квітня 1962 р. N 398
"Про скорочення і упорядкування витрачання 
фонду заробітної плати
працівників нештатного (неспискового) 
складу".


   97. Пункт 10 постанови 
 Ради Міністрів УРСР від 8 грудня
1962 р. N 1390 
"Про державний бюджет Української РСР на 1963 рік".


   98. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 2 жовтня 1963 р. N 1128
"Про затвердження структури 
 і штатної чисельності центрального
апарату Міністерства фінансів 
УРСР".


   99. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 25 лютого 1964 р. N 188
"Про  передачу  вирішення  
питання  про  видачу  позичок  з
республіканського 
бюджету Міністру фінансів УРСР"  (ЗП  
УРСР,
1964 р., N 2, ст. 24).


   100. Постанова Ради 
 Міністрів УРСР від 13 травня 1964 р.
N 478 
 "Про надання завідуючим обласними і 
 Київським міським
фінансовими відділами права затверджувати та 
вносити зміни в штати
підвідомчих фінорганів" (ЗП УРСР, 1964 р., N 5, ст. 
60).


   101. Пункт "в" постанови Ради 
Міністрів УРСР від 29 березня
1965  р.  N  
320 "Про передачу деяких питань на 
 вирішення
Міністерства фінансів УРСР" (ЗП УРСР, 1965 р., N 3, ст. 
33).


   102. Постанова Ради Міністрів УРСР 
 від 28 грудня 1965 р.
N 1239 "Про порядок 
уцінки овочів, фруктів, винограду і ягід".


   103. Постанова Ради 
 Міністрів УРСР від 21 березня 1966 р.
N 230 "Про 
затвердження структури і штату центрального 
 апарату
Міністерства фінансів Української РСР".


   104. Пункт 21 і 
 підпункт "б" пункту 35 постанови 
 Ради
Міністрів УРСР від 9 грудня 1966 р. N 890 "Про 
 Державний бюджет
Української РСР на 1967 рік".


   105. Розпорядження Ради 
 Міністрів УРСР від 7 лютого 1967 р.
N 89 (ЗП УРСР, 1967 р., N 2, 
ст. 19).


   106. Пункт 21 постанови Ради 
 Міністрів УРСР від 7 жовтня
1967 р. N 655 
"Про Державний бюджет Української РСР на 1968 рік".


   107. Пункт 22, підпункт 
 "в" пункту 41 і пункт 44 постанови
Ради Міністрів УРСР від 25 
листопада 1968 р. N 601 "Про Державний
бюджет Української РСР на 1969 
рік".


   108. Пункт 21 постанови 
 Ради Міністрів УРСР від 11 грудня
1969 р. N 661 "Про 
Державний бюджет Української РСР на 1970 рік".


   109. Пункти 18 і 
 36 постанови Ради Міністрів УРСР 
 від
20 грудня 1972 р. N 581 "Про Державний бюджет 
Української РСР на
1973 рік".


   110. Розпорядження Ради Міністрів 
УРСР від 23 серпня 1974 р.
N 686.


   111. Пункт 16 постанови 
 Ради Міністрів УРСР від 13 вересня
1979 р. N 448 ( 
448-79-п 
) "Про передачу додатково на вирішення
міністерств і 
 відомств УРСР, виконкомів обласних, Київської 
і
Севастопольської міських Рад народних депутатів 
 деяких питань
господарського будівництва" (ЗП УРСР, 1979 р., N 9, 
ст. 66).


   112. Постанова Ради 
 Міністрів УРСР від 25 вересня 1982 р.
N 473 "Про 
 типову структуру і штатну  чисельність  
управлінь
(відділів)  капітального будівництва при 
 міськвиконкомах, які
виконують функції єдиного замовника по 
будівництву жилих будинків,
об'єктів  культурно-побутового  
призначення  і  комунального
господарства".


   113. Постанова Ради Міністрів УРСР 
 від 12 червня 1986 р.
N 219 "Про 
 розширення прав керівників об'єднань, підприємств 
і
організацій промисловості  по  затвердженню штатів" 
 (ЗП УРСР,
1986 р., N 9, ст. 45).


   114. Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 13 лютого 1987 р. N 45
"Про уточнення порядку встановлення 
 нормативів фонду заробітної
плати  керівних, 
 інженерно-технічних працівників і 
 службовців
об'єднань, підприємств і організацій".          
           
  ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

          
         постановою Ради 
Міністрів СРСР

          
         від 18 червня 
1988 р. N 758          
     ПЕРЕЛІК

     рішень Уряду СРСР з питань 
фінансів і штатів,

          
  що втратили чинність

          
     (Витяг)   1. Постанова Ради Міністрів СРСР 
від 7 квітня 1947 р. N 912
"Про порядок 
 установлення штатів торговельних і 
заготівельних
підприємств районної місцевої промисловості" 
 (розпорядження Ради
Міністрів УРСР від 17 квітня 1947 р. N 
388).


   2. Розпорядження Ради 
 Міністрів СРСР від 14 липня 1947 р.
N 9078 
(розпорядження Ради Міністрів УРСР від 2 серпня 1947 
р.
N 856).


   3. Постанова Ради 
 Міністрів СРСР від 29 вересня 1947 р.
N 
3424 "Про типові штати лазень і пралень місцевих Рад 
 депутатів
трудящих і штатні нормативи перукарень державних, 
 громадських і
кооперативних організацій" (постанова Ради 
 Міністрів УРСР від
1 листопада 1947 р. N 2032 - ЗП УРСР, 
1947 р., N 21, ст. 141).


   4. Розпорядження Ради Міністрів 
СРСР від 1 листопада 1947 р.
N 16122 (розпорядження 
 Ради Міністрів УРСР від 18 листопада
1947 
р. N 1433).


   5. Постанова Ради Міністрів 
СРСР від 3 лютого 1948 р. N 178
"Про  затвердження  
типових  штатів  і  посадових  
 окладів
адміністративно-управлінського  персоналу  
заново  створюваних
майстерень по виробництву товарів широкого 
 вжитку і побутовому
обслуговуванню, що 
 знаходяться у віданні відділів робітничого
постачання 
(ВРП)" (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 25 лютого
1948 р. N 146 - ЗП 
УРСР, 1948 р., N 5, ст. 16).


   6. Постанова Ради Міністрів СРСР 
від 23 грудня 1948 р. N 4753
"Про затвердження такс на деревину, що 
відпускається на корені"
(постанова Ради Міністрів УРСР від 31 
грудня 1948 р. N 3090).


   7. Постанова Ради Міністрів СРСР 
від 26 березня 1950 р. N 127
"Про встановлення нових цін на привіс 
 від відгодівлі, нагулу і
дорощування худоби" 
 (постанова Ради Міністрів УРСР від 12 квітня
1950 р. N 
937).


   8. Постанова Ради Міністрів СРСР 
від 30 травня 1950 р. N 2259
"Про штатні нормативи обслуговуючого 
персоналу відомчих телефонних
станцій" (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 
10 червня 1950 р.
N 624).


   9. Постанова Ради Міністрів СРСР 
від 14 липня 1950 р. N 2937
"Про  типові  штати  
адміністративно-господарського  персоналу
диспансерів" (постанова 
 Ради Міністрів УРСР від 28 липня 1950 р.
N 2320).


   10. Постанова Ради Міністрів СРСР 
від 14 липня 1950 р. N 3110
"Про типові штати учбових 
 господарств технікумів Міністерства
сільського господарства СРСР" 
(розпорядження Ради Міністрів УРСР
від 2 серпня 1950 р. N 
837).


   11. Розпорядження Ради 
 Міністрів СРСР від 4 вересня 1950 р.
N 14078 (розпорядження Ради 
Міністрів УРСР від 21 вересня 1950 р.
N 1095).


   12. Пункт 3 
 розпорядження Ради Міністрів СРСР від 24 лютого
1951 р. N 
2171 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 6 березня
1951 р. N 
240).


   13. Розпорядження Ради 
 Міністрів СРСР від 11 червня 1952 р.
N 14556 (розпорядження Ради 
Міністрів УРСР від 20 червня 1952 р.
N 784).


   14. Постанова Ради 
 Міністрів СРСР від 26 серпня 1952 р.
N 3879 
"Про заходи по реорганізації справи заготівель і заводської
первинної обробки 
льону і конопель" (постанова Ради Міністрів УРСР
від 6 вересня 1952 р. N 
2895).


   15. Розпоряджання Ради Міністрів 
СРСР від 17 лютого 1953 р.
N 3534 (розпорядження Ради 
 Міністрів УРСР від 23 лютого 1953 р.
N 313).


   16. Пункт 26 постанови Ради 
 Міністрів СРСР від 14 грудня
1957 р. N 
 1410 "Про Державний бюджет СРСР на 1958 рік" (підпункт
"б" пункту 
16 постанови Ради Міністрів УРСР від 17 січня 1958 р.
N 
35).


   17. Постанова Ради 
Міністрів СРСР від 18 січня 1962 р. N 56
"Про використання рештки 
коштів, призначених на обробку зерна та
насіння олійних 
 культур" (розпорядження Ради Міністрів УРСР від
29 січня 
1962 р. N 128).


   18. Пункт 42 постанови Ради 
 Міністрів СРСР від 7 грудня
1963 р. N 
 1210 "Про план розвитку народного господарства СРСР на
1964 - 
1965 роки" (підпункт "ж" пункту 63 постанови Ради Міністрів
УРСР від 24 
грудня 1963 р. N 1380).


   19. Пункт 25 
 постанови Ради Міністрів СРСР від 7 
грудня
1964 р. N 1000 "Про план розвитку народного господарства 
 СРСР на
1965 рік" (абзац другий підпункту 
 9 пункту 41 постанови Ради
Міністрів УРСР від 12 грудня 1964 р. N 
1250).


   20. Постанова Ради Міністрів СРСР 
 від 12 березня 1968 р.
N 155 "Про 
порядок відшкодування додаткових затрат по будівництву
кооперативних жилих 
 будинків у зв'язку з введенням нових оптових
цін і тарифів" - ЗП 
СРСР, 1968 р., N 5, ст. 26 (розпорядження Ради
Міністрів УРСР від 23 березня 
1968 р. N 250).


   21. Постанова Ради Міністрів СРСР 
від 4 липня 1969 р. N 508
"Про джерела 
 фінансування витрат, зв'язаних з виплатою 
премій
робітникам-переможцям у Всесоюзному  соціалістичному 
 змаганні
робітників провідних професій" (розпорядження Ради 
Міністрів УРСР
від 18 липня 1969 р. N 
669).

<< Главная страницаУкраина онлайн