Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Норми втрат рідких харчових продуктів при продажу через автомати, ізотермічні ємності та інше обладнання

Органи влади СРСР

Норми № 217 від 30.12.1988

<< Главная страница

          МIНIСТЕРСТВО ТОРГIВЛI СРСР

                   Додаток 1
                   до наказу Міністерства
                   торгівлі СРСР
                   30.12.1988 N 217
 
 
               НОРМИ
         втрат рідких харчових продуктів
          при продажу через автомати,
       ізотермічні ємності та інше обладнання
 
 
------------------------------------------------------------------
¦                ¦Норми втрат у відсотках до маси¦
¦                ¦  реалізованого продукту   ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦1. Сиропу при приготуванні та продажу газованої води через:   ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦1.1. автомати          ¦       0,8       ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦1.2. різні дозатори (ручний   ¦       0,1       ¦
¦продаж)             ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦2. Квасу та пива при продажу  ¦                ¦
¦через:             ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦2.1. автомати          ¦       0,6       ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦2.2. розливний кран (ручний   ¦       0,1       ¦
¦продаж) із ізотермічних ємностей¦                ¦
¦і бочок             ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦3. Соків усіх видів при продажу ¦       0,2       ¦
¦через автомати         ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦4. Рослинної олії при продажу  ¦       0,25       ¦
¦через автомати         ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦5. Гарячих напоїв зі згущених  ¦       0,3       ¦
¦продуктів (кава, какао) при   ¦                ¦
¦продажу через автомати     ¦                ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Примітка. При особливо несприятливих умовах торгівлі квасом і
пивом  (встановлення  бочок  у  підвалі,  збільшена  довжина
трубопроводів) норми втрат для конкретних підприємств торгівлі і
громадського харчування з дозволу міністерств торгівлі автономних
республік,  управлінь  торгівлі  та  громадського  харчування
обл. (край., міськ. ) виконкомів можуть бути збільшені надалі до
усунення причин, що викликають підвищені втрати, - на 20%.
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Міністерства
                   торгівлі СРСР
                   30.12.1988 N 217
 
 
              IНСТРУКЦIЯ
        про порядок застосування норм втрат
          рідких харчових продуктів
          при продажу через автомати,
       ізотермічні ємності та інше обладнання
 
 
   1. Норми  втрат рідких харчових продуктів застосовуються
підприємствами торгівлі і громадського харчування державної і
кооперативної торгівлі, що здійснюють продаж газованої води із
сиропом, квасу, пива, соків, напоїв зі згущених  продуктів,
рослинної  олії через автомати, ізотермічні ємності та інше
обладнання.
 
   2. Норми втрат рідких харчових продуктів - сиропу, квасу,
пива,  соків,  напоїв зі згущених продуктів, рослинної олії
включають втрати, пов'язані:
   - з пуском автоматів, регулюванням і перевіркою дозування;
   - зі змочуванням бачків, систем трубопроводів автоматів й
іншого обладнання, що застосовується при продажу цих продуктів;
   - зі змочуванням банок, бідонів, бочок й іншої тари, в якій
зберігалися продукти до продажу;
   - з випаровуванням продуктів при продажу.
 
   3. До норм не включено всякого роду втрати рідких харчових
продуктів,  що  утворюються  внаслідок  псування  продуктів,
пошкодження тари, спричинені неправильним дозуванням у  тарі
(недолив) харчових продуктів, наявністю витікання через ємності,
тару, комунікації (трубопроводи) обладнання, а також різниці між
фактичною масою тари і масою, зазначеною на трафареті (заважування
тари).
 
   4. Списання з матеріально відповідальних осіб нестачі товарів
у межах встановлених норм проводиться лише після інвентаризації
товарів за фактичними розмірами на основі відповідного розрахунку,
складеного і затвердженого у встановленому порядку.
 
   5. Списання  втрат  продуктів у межах встановлених норм
проводиться на витрати обігу за покупними цінами. Різниця між
покупними та роздрібними цінами відноситься за рахунок торгових
знижок. Віднесення втрат понад встановлені норми на винних осіб
проводиться за роздрібними цінами у встановленому порядку.
 
 
                   Додаток 3
                   до наказу Міністерства
                   торгівлі СРСР
                   30.12.1988 N 217
 
 
               НОРМИ
          витрачання вуглекислого газу
        при продажу газованої води, пива,
         квасу та напоїв через автомати,
       ізотермічні ємності та інше обладнання
 
 
------------------------------------------------------------------
¦                ¦Витрачання вуглекислого газу у ¦
¦                ¦ грамах на 100 л реалізованого ¦
¦                ¦ напою, включаючи нормальний ¦
¦                ¦ залишок вуглекислого газу в ¦
¦                ¦      балоні       ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦1. При приготуванні та     ¦                ¦
¦продажу газованої води через:  ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦1.1. автомати AT-101 CM, AT-101 ¦       1280       ¦
¦M та ін., обладнанні      ¦                ¦
¦автосатуратором АСБК-4С     ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦1.2. автомати AT-101 та ін.   ¦       1100       ¦
¦                ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦2. При продажу квасу та пива  ¦                ¦
¦через:             ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦2.1. автомати AT-256, AT-255  ¦       600       ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦2.2. розливний кран (ручний   ¦       400       ¦
¦продаж) із ізотермічних ємностей¦                ¦
¦і бочок             ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦3. При продажу напоїв "Фанта", ¦                ¦
¦"Пепсі-кола", "Байкал",     ¦                ¦
¦"Тархун" та ін. через автомати ¦                ¦
¦"Постмікс":           ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦3.1. на сатурацію напою     ¦       700       ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦3.2. на витіснення сиропу з   ¦       24        ¦
¦ємності (у грамах на 1 літр)  ¦                ¦
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 4
                   до наказу Міністерства
                   торгівлі СРСР
                   30.12.1988 N 217
 
 
              IНСТРУКЦIЯ
       про порядок застосування норм витрачання
     вуглекислого газу при продажу газованої води,
        квасу, пива і напоїв через автомати,
       ізотермічні ємності та інше обладнання
 
 
   1. Норми  витрачання  вуглекислого  газу  застосовуються
підприємствами торгівлі та громадського харчування державної і
кооперативної торгівлі, що здійснюють продаж газованої води,
напоїв, квасу та пива через автомати, ізотермічні ємності та інше
обладнання, що відповідає ГОСТу, за умови дотримання керівництва з
експлуатації даного обладнання (технічний опис, інструкція з
експлуатації, інструкція з технічного обслуговування, інструкція з
монтажу, пуску, регулювання і випробування виробу на місці його
застосування,  паспорт  та  ін.,  зазначені  в  заводській
документації).
 
   2. Норми витрачання вуглекислого газу включають витрати,
пов'язані з:
   - приготуванням і продажем газованої води через автомати і
сатуратори;
   - продажем квасу і пива при підтриманні певного тиску в
ємностях;
   - щоденним  пуском  автоматів, регулюванням і перевіркою
дозування;
   - готуванням і продажем напоїв типу "Фанта", "Пепсі-кола",
"Тархун", "Байкал" та ін. через автомати "Постмікс" (на сатурацію
напоїв і на витіснення сиропу із герметичних ємностей).
 
   3. До норм не включено втрати вуглекислого газу, спричинені
неправильним  дозуванням  (недолив)  вуглекислотних  балонів,
наявністю  витікань  газу через редуктор і обладнання, його
комунікації, випадковим або навмисним пошкодженням обладнання.
 
   4. Списання норм втрат вуглекислого газу в межах  норм
витрачання проводиться на витрати обігу за покупними цінами.
Віднесення втрат понад норми на винних осіб проводиться за
покупними цінами, а при продажу газованої води (п. 1  норм
витрачання) за продажними цінами у встановленому порядку.
 
   5. При складанні розрахунку щодо витрачання вуглекислого газу
слід мати на увазі таке: згідно з паспортними даними номінальна
доза газованої води із сиропом і без сиропу, що відпускається
через автомат AT-101 CM, передбачена в об'ємі 190 мл, але з них
20 мл сиропу і 170 мл води.
 
   Приклад: Відпущено матеріально  відповідальній  особі  за
звітний період сиропу 100 л. При вартості 1 літру сиропу 1
карбованець і 1 склянки газованої води із сиропом 3 коп. (у
склянці 170 мл води і 20 мл сиропу, або 0,17 л і 0,02 л) виручка
становитиме:
   - 100 л : 0,02 л = 5000 склянок
   - 5000 х 3 коп. = 15000 коп., або 150 карбованців.
 
  Для приготування 5000 склянок газованої води із сиропом
потрібно 850 літрів води (5000 х 0,17 л = 850 л), а також 10,88 кг
вуглекислого газу:
            1280 г - на 100 л
               х - на 850 л
     х = 1280 х 850 / 100 = 10880 г, або 10,88 кг.
 
   Або при  витрачанні  1  кг вуглекислого газу може бути
приготовано газованої води без сиропу:
            1280 г - на 100 л
            1000 г - х
        х = 1000 х 100 / 1280 = 78,125 л, або
     78,125 л : 0,17 л = 459,6 склянки = 460 склянок.
 
   При продажу 460 склянок газованої води без сиропу по 1 коп.
за 1 склянку виручка становитиме:
   460 х 1 коп. = 460 коп., або 4 крб. 60 коп.
 
   Таким чином, матеріально відповідальній особі за відпущені
продукти має бути оприбутковано:
 
- за 100 л сиропу по 1 крб.           - 100 крб.
 
- за вуглекислий газ (10,88 кг х 4,6 крб.)   - 50 крб.
                         150 крб.
 
   З розрахунку видно, що різниці між вартістю реалізованої
газованої  води із сиропом і без сиропу, а також вартістю
оприбуткованих у підзвіт матеріально відповідальній особі сиропу і
вуглекислого газу немає.

<< Главная страницаУкраина онлайн