Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення доповнень до Закону України "Про плату за землю"

Верховна Рада України

Закон № 3708-XII від 16.12.1993

<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

         Про внесення доповнень до 
       Закону України "Про плату за землю"
 
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1993, N 51, ст.479 )
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Частину першу статті 16 Закону України "Про плату за землю"
( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 38,
ст.560) викласти у такій редакції:
 
   "Земельний податок сплачується рівними частками:
   - землекористувачами, які є юридичними особами, - щомісячно
до 15 числа наступного за звітним місяця;
   - землекористувачами - виробниками          товарної
сільськогосподарської продукції та фізичними особами - до 15
серпня і 15 листопада".
 
 
 Президент України                   Л.КРАВЧУК
 
 м. Київ, 16 грудня 1993 року
   N 3708-XII

<< Главная страницаУкраина онлайн