Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність"

Верховна Рада України

Закон № 3784-XII від 23.12.1993

<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

 
      Про внесення змін до статті 5 Закону України
       "Про оперативно-розшукову діяльність"
 
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 11, ст.52 )
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Абзац другий частини першої статті 5 Закону України "Про
оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1992 р., N 22, ст.303; 1993 р., N 11, ст.83)
викласти в такій редакції:
 
   "органів внутрішніх справ - кримінальною та  спеціальною
міліцією, спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою
злочинністю, оперативно-розшуковими   підрозділами   Державної
автомобільної інспекції, оперативно-режимними підрозділами місць
позбавлення волі".
 
   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                   Л.КРАВЧУК
 
 м. Київ, 23 грудня 1993 року
   N 3784-XII

<< Главная страницаУкраина онлайн