Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про усунення зловживань у процесі залучення суб'єктами підприємницької діяльності грошових коштів громадян

Верховна Рада України

Постанова № 491/95-ВР від 22.12.1995

<< Главная страница


 

          
   П О С Т А Н О В А

          
  ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ


      Про усунення зловживань у 
процесі залучення

       суб'єктами 
підприємницької діяльності

          
 грошових коштів громадян


    ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1996, N 
2, ст. 5 )
 

    ( Із змінами, внесеними згідно з 
Постановою Президії ВР

     N 

67/96-ПВ від 05.02.96 )   Верховна Рада України п о с т а н о в л я 
є:


   1. Встановити, що до 
законодавчого врегулювання діяльності
небанківських 
 фінансових установ забороняється залучення грошових
коштів громадян (за 
винятком випуску і розміщення цінних паперів
відповідно  
 до  чинного  законодавства  України)  
суб'єктами
підприємницької діяльності, для яких цей 
 вид діяльності  не
передбачений спеціальним законодавством 
України.

   Заборонити довірчим товариствам у процесі 
 своєї діяльності
залучати грошові кошти громадян.

   Зазначені суб'єкти  підприємницької  
 діяльності  повинні
виконати свої зобов'язання відповідно 
до умов договорів, укладених
з громадянами до набрання чинності 
цією Постановою.

   2. Кабінету Міністрів України 
 разом з Національним банком
України до 15 січня 
1996 року розробити та подати на 
 розгляд
Верховної Ради України пропозиції щодо законодавчого 
 врегулювання
діяльності небанківських фінансових установ. ( 
 Строк виконання
пункту 2 продовжено до 20 
лютого 1996 року згідно з Постановою
Президії ВР N 

67/96-ПВ від 05.02.96 )

   3. Встановити, що до 
 введення в дію Закону України про
довірчі 
товариства, а також затвердження порядку 
 ліцензування
діяльності  довірчих  товариств,  
типового договору довірчого
товариства з довірителем майна 
 та типового договору довірчого
товариства з 
комерційним банком державна реєстрація новостворених
довірчих товариств не 
здійснюється.

   4. Ця Постанова набирає чинності з 
дня її прийняття.


 Голова Верховної Ради України  
           
  О.МОРОЗ

 м.Київ, 22 грудня 1995 року

     N 
491/95-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн