Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін і доповнень до Інструкції "Про порядок обчислення і сплати податку на добавлену вартість"

Міністерство фінансів України (Мінфін)

Наказ № 98 від 25.12.1995

<< Главная страница


 

         
 МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

      ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА 
ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ


          
     Н А К А З

 N 98 від 25.12.95 
         
 Зареєстровано в Міністерстві

   м.Київ       
       юстиції України

          
          28 грудня 
1995 р.
 vd951225 vn98        
     за N 483/1019       Про 
 внесення змін і доповнень до

       Інструкції 
 "Про порядок обчислення і

       сплати податку 
на добавлену вартість"   Керуючись статтею 8 Закону України "Про 
 державну податкову
службу в Україні" ( 
509-12 
), Н А К А З У Ю:


   1. Внести зміни і 
 доповнення до Інструкції "Про порядок
обчислення 
і сплати податку на добавлену вартість", затвердженої
наказом 
 Головної державної податкової інспекції України 
 від
10 лютого 1993  року N 3 ( 
z0018-93 
)  і  зареєстрованої в
Міністерстві юстиції 
 України 31 березня 1993 року за N 18 (зі
змінами 
 внесеними  наказами  від  31 травня 1994 
 року N 44
( 
z0140-94 ), від 30 червня 1994 року N 
56 ( 
z0154-94 ), від
12 серпня 1994 
року N 76 ( 
z0198-94 ), згідно з додатком.

   2. Начальнику  управління 
 розробки  проектів законів та
інструкцій по 
непрямих податках Фліссак Н.П. у п'ятиденний термін
подати цей наказ 
для державної реєстрації.

 Заступник Міністра 
фінансів,
 начальник Головної державної
 податкової інспекції 
України           
   В.Н.Ільїн


        
           
      Додаток

          
          до наказу 
Головної державної

          
          податкової 
інспекції України

          
          від 25 
грудня 1995 року N 98         Зміни і 
доповнення до Інструкції

         "Про 
порядок обчислення і сплати

         
 податку на добавлену вартість"

          
    ( 
z0018-93 )   1. У пункті 59:

   1) у підпункті "а" цифру і слова "1 млн.крб." 
замінити цифрою
і словами "5 млрд.крб.";

   2) у підпункті "б":

   слова і цифри "від 300 тис.крб. 
 до 1 млн.крб." замінити
словами і цифрами "понад 1 
млрд.крб. до 5 млрд.крб.";

   абзац другий викласти в такій редакції:

   "У такі ж строки незалежно від середньомісячної 
суми платежу,
податок на  добавлену  вартість  
 сплачується  підприємствами
транспорту (крім 
 підприємств залізничного транспорту та управлінь
залізниць, які 
підпорядковані Укрзалізниці) і зв'язку";

   доповнити підпункт новим абзацом третім в такій 
редакції:

   "Підприємства залізничного  
 транспорту  та   управління
залізниць, які 
 підпорядковані Укрзалізниці, сплачують 
 (подають
декларації) податок на добавлену вартість 
 25-го числа місяця,
наступного за звітним".

   3) у підпункті "в" слова 
 і цифри "від 30 тис.крб. до
300 тис.крб." 
замінити словами і цифрами "до 1 млрд.крб. включно";

   4) підпункт "г" виключити. У зв'язку 
 з цим підпункт "д"
вважати підпунктом 
"г".


   2. У пункті 67:

   1) цифри і слова "500 тис.крб." замінити 
 цифрами і словами
"100 мінімальних розмірів заробітної 
плати";

   2) у другому реченні слова "з дня створення" 
замінити словами
"з початку діяльності".

<< Главная страницаУкраина онлайн