Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Положення про строки сплати акцизного збору і подання розрахунку акцизного збору

Міністерство фінансів України (Мінфін)

Наказ № 99 від 25.12.1995, нечин.

<< Главная страница       
   МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

      ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА 
ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ


          
     Н А К А З

 N 99 від 25.12.95 
         
 Зареєстровано в Міністерстві

   м.Київ       
       юстиції України

          
          29 грудня 
1995 р.
 vd951225 vn99        
     за N 488/1024     ( Наказ втратив чинність на 
підставі Наказу ДПА

      N 111 ( 

z0295-01 ) від 19.03.2001 )


       Про 
затвердження Положення про строки

       сплати 
 акцизного  збору і подання

          
 розрахунку акцизного збору


      ( Із змінами, 
внесеними згідно з Наказами 

          
Державної податкової адміністрації

       N 42 ( 

z0076-97 ) від 19.02.97 

       N 217 ( 

z0284-99 ) від 20.04.99 )   Відповідно до Декрету Кабінету 
 Міністрів України від 26
грудня 1992 року N 
18-92 
"Про акцизний збір" і Закону України від
15 вересня 1995 року "Про акцизний 
збір на алкогольні напої та
тютюнові вироби" 
 ( 
329/95-вр ) та керуючись Законом України 
"Про
державну податкову службу в Україні" ( 
509-12 
), Н А К А З У Ю:


   1. Затвердити Положення про строки 
сплати акцизного збору і
подання розрахунку акцизного збору 
(додається).

   2. Начальнику управління 
 розробки  проектів  законів  та
інструкцій по 
 непрямих  податках  Фліссак Н.П. і 
 начальнику
юридичного управління Лонюку І.І. подати 
 вказане Положення до
Міністерства юстиції України для 
державної реєстрації.

   3. Начальнику  управління 
  справами  Коваленку В.В.  у
п'ятиденний 
термін після державної реєстрації Положення про строки
сплати акцизного 
 збору і подання розрахунку акцизного 
 збору
забезпечити його тиражування та надсилання 
державним податковим
інспекціям усіх рівнів.

   4. Скасувати листи і 
 методичні вказівки Головної державної
податкової інспекції України 
згідно з переліком, що додається.

 Заступник Міністра 
фінансів,
 начальник Головної державної
 податкової інспекції 
України           
   В.Н.Ільїн          
           
  Затверджений

          
          наказом 
 Головної державної

          
          податкової 
інспекції України

          
          від 25 
грудня 1995 р. N 99


          
     Перелік

     методичних вказівок і листів 
Головної державної

      податкової інспекції 
України, що скасовані


   1. Лист Головної 
 державної податкової інспекції України від
29 грудня 1993 року N 
34-100/200 ( 
v_200225-93 );

   2. Лист Головної 
 державної податкової інспекції України від
27 січня 1994 року N 
10-100/200 ( 
v_200225-94 );

   3. Методична вказівка Головної 
державної податкової інспекції
України від 10 лютого 1994 року N 4 ( 

v0004225-94 );

   4. Методична вказівка Головної 
державної податкової інспекції
України від 22 лютого 1994 року N 5 ( 

v0005225-94 ).           
           
 Затверджено

          
          наказом 
 Головної державної

          
          податкової 
інспекції України

          
          від 
25.12.1995 р. N 99          
     Положення

        про 
 строки сплати акцизного збору

        і 
подання розрахунку акцизного збору


   1. Суми акцизного збору, що 
підлягають сплаті, визначаються
платниками самостійно 
 відповідно до чинного законодавства  
і
сплачуються до бюджету в такі строки:

   а) підприємствами-виробниками,  що  
реалізують  алкогольні
напої, включаючи спирт питний 
 або етиловий, пиво, - на третій
робочий день після 
здійснення обороту з реалізації;

   б) підприємствами-виробниками, що реалізують 
тютюнові вироби,
- щомісячно, до 16 числа наступного за звітним місяця, 
виходячи з
фактичного обсягу реалізації тютюнових виробів за минулий 
місяць;

   в) власниками (замовниками) 
 алкогольних напоїв, включаючи
спирт питний або етиловий, 
пиво і тютюнових виробів, виготовлених
в межах України з 
 використанням давальницької сировини, - 
 не
пізніше дня одержання готової продукції;

   г) підприємствами, крім зазначених у 
підпунктах "а-в" пункту
1 цього Положення, у яких середньомісячні суми 
акцизного збору за
минулий рік складали понад 25 
 (двадцять п'ять) тис.грн., -
щодекадно 15-го, 
 25-го числа поточного місяця,  5-го  
числа
наступного  за  звітним  місяця,  
 виходячи  з  фактичного
оподатковуваного 
обороту за відповідну декаду; ( Підпункт 
 "г"
пункту 1 із змінами, внесеними згідно 
 з Наказом  Державної
податкової адміністрації N 42 ( 

z0076-97 ) від 19.02.97 )

   д) підприємствами, крім зазначених у 
підпунктах "а-в" пункту
1 цього Положення, у яких середньомісячні суми 
акцизного збору за
минулий рік складали до 25 (двадцяти п'яти) тис.грн. 
 включно, а
також особами, які займаються 
 підприємницькою діяльністю без
створення юридичної особи і 
мають постійне місце проживання на
території України, 
- щомісячно не пізніше 15 числа наступного за
звітним місяця з 
фактичного оподатковуваного обороту за минулий
місяць. У 
такий же строк сплачується до бюджету 
 різниця між
сумами акцизного збору, нарахованими за 
 місячним розрахунком, і
сумами акцизного збору, сплаченими 
декадними платежами, а також -
платежами, сплаченими згідно з 
підпунктами "а" і "в" пункту 1
цього Положення. 
( Підпункт "д" пункту 1 із змінами, внесеними
згідно 
 з Наказом Державної  податкової  адміністрації 
 N 42
( 
z0076-97 ) від 19.02.97 )


   2. Новостворені підприємства, 
 крім зазначених у підпунктах
"а-в" пункту 1 цього Положення, 
а також підприємства, які раніше
не були платниками 
 акцизного збору, сплачують акцизний 
 збір
виходячи з фактичного оподатковуваного обороту за кожний 
 місяць.
Після тримісячного строку з початку 
 реалізації  підакцизних
товарів (продукції) акцизний 
 збір сплачується ними у строки,
встановлені 
підпунктами "г" і "д" пункту 1 цього Положення.
( Пункт 2 із 
 змінами, внесеними згідно з Наказом 
 Державної
податкової адміністрації N 42 ( 

z0076-97 ) від 19.02.97 )

   3. При визначенні 
 розміру  середньомісячного  платежу  в
розрахунки 
 беруться лише суми акцизного збору, 
 обчислені за
минулий календарний рік, а у випадках, 
 передбачених пунктом 2
цього Положення, - за минулі 
три місяці. Суми, які нараховано у
зв'язку з перерахунком 
акцизного збору за минулі роки, та суми
акцизного 
збору нараховані за імпортні товари за 
деклараціями,
зазначеними у додатку N 3 до Інструкції про порядок 
 обчислення і
сплати податку на добавлену вартість та акцизного 
збору за товари,
ввезені з-за  меж митних кордонів 
 України, і товари (роботи,
послуги), що 
 експортуються за межі митних кордонів 
 України,
затвердженої  наказом Головної державної 
 податкової інспекції
України від 31 травня 
 1994 року N 44 і зареєстрованої  
в
Міністерстві юстиції України 29 червня 1994 
 року за N 140/349
( 
z0140-94 ), а також суми нарахованої пені 
та фінансових санкцій
в розрахунок не беруться.

   4. Платники щомісячно не пізніше 15 
числа місяця наступного
за звітним складають і 
подають до державних податкових інспекцій
за місцем свого 
 знаходження (реєстрації) розрахунки акцизного
збору 
за формою згідно з додатком N 1 до цього Положення. Вказівки
про 
 порядок складання платниками розрахунку акцизного 
 збору
наведені в додатку N 2.

   Суб'єкти  підприємницької діяльності, 
 що отримують спирт
етиловий  неденатурований, 
 призначений для переробки на іншу
підакцизну 
 продукцію, і зобов'язані видати органам 
 державної
податкової служби податковий вексель 
 відповідно до постанови
Кабінету Міністрів  України 
 від 27 лютого 1999 року N 275
( 

275-99-п ), щомісячно не пізніше 15 числа 
місяця, наступного за
звітним, складають і подають до 
 органів державної податкової
служби за їх 
 місцезнаходженням (місцем реєстрації) 
 Розрахунок
акцизного збору за формою згідно 
 з додатком 3. Вказівки про
порядок складання платниками 
Розрахунку акцизного збору наведено в
додатку 4. ( Пункт 4 доповнено абзацом 
згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 217 ( 

z0284-99 ) від 20.04.99 )

   5. Строки подання розрахунку 
акцизного збору, а відповідно і
строки сплати (доплати) 
 акцизного збору, які припадають  на
вихідний 
 (неробочий) або святковий день, переносяться на 
перший
робочий день після вихідного або святкового дня.

   6. При поданні платником розрахунку 
 акцизного збору поштою
датою  подання  слід 
 вважати  дату  відправлення 
 розрахунку
рекомендованою  кореспонденцією  (за  
поштовим  штемпелем  і
квитанцією).

   7. Розрахунки акцизного 
 збору, складені не за встановленою
формою,  не  
підписані  керівником  і  головним  
бухгалтером
підприємства-платника, а у відповідних 
 випадках громадянином -
суб'єктом  підриємницької  
діяльності  -  не  приймаються  і
повертаються 
 державними податковими інспекціями платникам 
 для
доопрацювання.

   8. Строки сплати і 
 подання декларації про акцизний 
 збір
суб'єктами підприємницької діяльності, що 
імпортують підакцизні
товари (продукцію), та форму 
 декларації про  акцизний  збір
визначено 
 Інструкцією про порядок обчислення і сплати податку на
добавлену 
вартість та акцизного збору за товари, ввезені з-за меж
митних  
кордонів  України,  і  товари (роботи, послуги), 
 що
експортуються за межі митних кордонів 
 України,  затвердженою
наказом Головної державної 
 податкової інспекції України від 31
травня 1994 року N 44 і 
 зареєстрованою в Міністерстві юстиції
України 29 
червня 1994 року за N 140/349 ( 
z0140-94 ).

  9. Сплата акцизного збору 
 громадянами України, іноземними
громадянами та особами 
без громадянства, які ввозять (пересилають)
предмети  (товари)  
на митну територію України, здійснюється
одночасно із 
сплатою інших митних платежів, тобто до або під час
подання 
митної декларації (проведення митних процедур).

   10.  У зв'язку із 
запровадженням з 1 січня 1999 року єдиної
валюти євро та 
припиненням існування валюти екю, ставки акцизного
збору, які 
відповідно до законодавства обраховуються за офіційним
курсом гривні 
 до екю, з 1 січня 1999 року 
обраховуються за
офіційним курсом гривні до євро. ( Положення доповнено 
пунктом 10
згідно  з  Наказом Державної податкової 
 адміністрації N 217
( 

z0284-99 ) від 20.04.99 )


        
           
    Додаток N 1

          
         до Положення про 
строки сплати

          
         акцизного  
збору і  подання

          
         розрахунку 
акцизного збору

          
         ( Додаток в 
 редакції  наказу

          
         Державної  
    податкової

          
         адміністрації 
України N 42

          
         ( 

z0076-97 ) від 19.02.97 )

Штамп 
підприємства      Одержано"___"_________ 199_ 
р.
_______________________   Вхідний N _________
N 
тел. ________________   Штамп і підпис особи, 
відповідальної
До державної податкової   за прийняття 
розрахунку
адміністрації в _______   
 _______________________
_______________________

ідентифікаційний 
код платника
———————————————————
———————————————————


          
 Розрахунок акцизного збору

      
____________________________________________

      (назва підприємства, його 
підпорядкованість)

      за 
 _____________________________ 199 __ р.

          
   (місяць)


      Розділ 
I. Обчислення суми акцизного збору


   Курс 1 ЕКЮ на 1-й день ______ кварталу ________ 
грн.

   Днем реалізації на підприємстві прийнято день 
_______________

   
_____________________________________________________________

       (відвантаження, 
надходження коштів на 
р/рах.)
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 N 
|Код товару|Назва товарів|Одиниця виміру |Обороти з реалізації (одержання) 
підакциз- |Ставки акцизного збору|Сума акцизного збору,
п/п|за Гармо- |згідно 
з вка-|товару     |них товарів (продукції)   
        |у твердих ставках  
 |    грн.
  |нізованою |заним 
кодом, |        |    
           
       |або у відсотках   
 |
  |системою |їх фактична |   
     |       
           
    |        
    |
  |опису   |місткість, 
 
|———————————————+———————————————————————————————————————————+——————————————————————+—————————————————————
 
 |кодування |об'єм цилін- |для об-|для ви-|  оподатковувані  
 | неоподатковувані  |з одиниці |в перера- 
|нарахована|несплачена
  |товарів  |дра та інші 
 |числен-|значен-|—————————————————————+—————————————————————|виміру  
 |хунку на |     |через от-
 
 |     |показники  |ня ак- |ня 
обо-|по твердих|по ставках|по твердих|по ставках|згідно з  |одиницю  
|     |римання
  |   
   |       |цизного|роту з 
|ставках  |акцизного |ставках  |акцизного |законом  
 |виміру то-|     |пільг
  | 
     |       
|збору |реалі- |акцизного |збору у  |акцизного |збору у  |(%, 
ЕКЮ)  |вару   |     
 |(умовно
  |     |  
     |(шт., |зації |збору  
 |відсотках |збору   |відсотках |     
 |(ЕКЮ)   |     
 |нарахова-
  |     |  
     |л, кг, |(шт., |    
  |     |     
 |     |      | 
     |     
 |на)
  |     |   
    |куб.см,|л, кг, |     
 |     |     | 
     |      |  
    |     |
 
 |     |      
 |грн.) |грн.) |     |  
    |     |   
   |      |    
  |     
 |
———+——————————+—————————————+———————+———————+——————————+——————————+——————————+——————————+———————————+——————————+——————————+——————————
 1 
|  2   |   3    |  4 
 |  5  |  6   |  7  
 |  8   |  9   |  
 10   |  11  |  12  
 |  
 13
———+——————————+—————————————+———————+———————+——————————+——————————+——————————+——————————+———————————+——————————+——————————+——————————
———+——————————+—————————————+———————+———————+——————————+——————————+——————————+——————————+———————————+——————————+——————————+——————————
———+——————————+—————————————+———————+———————+——————————+——————————+——————————+——————————+———————————+——————————+——————————+——————————
———+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+——————————
 
 |           
           
           
           
          
 Всього:  
|
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


    Розділ II. 
Результати перерахунку акцизного збору

        (заповнюється 
платником у грн.)


   1. Суми, сплачені в 
рахунок платежів, що підлягали сплаті за
звітний  місяць  
щоденними або декадними платежами

   Всього       
      _________________________ грн.
у 
тому числі:

   1.1. Щоденними 
платежами    _________________________ грн.

   1.2. За першу 
декаду
(з 1 по 10 число включно)      
_________________________ грн.

   1.3. За другу 
декаду
(з 11 по 20 число включно)     
 _________________________ грн.

   1.4. За третю 
декаду
(з 21 числа до кінця звітного
місяця)    
           
_________________________ грн.


   2. Сума, що підлягає 
доплаті за цим Розрахунком (позитивне
значення різниці 
 між підсумком графи 12 розділу I та підсумком
пункту 1 
розділу II Розрахунку) _____________________________ грн.
(платіжний документ 
_________________ дата ________ N _____)


   3. Підлягає заліку 
 чи відшкодуванню з бюджету 
 переплата
(підсумок пункту 1 розділу II мінус підсумок графи 
 12 розділу I
Розрахунку) 
_________________________________________________ грн.


       
 Розділ III. Зменшення акцизного збору

        при експорті 
підакцизних товарів при

         
 розрахунках за іноземну валюту


   1. Сума  акцизного 
 збору,  яка підлягає відображенню 
 в
особовому рахунку платника та зарахуванню 
 в рахунок чергових
платежів чи відшкодуванню з 
бюджету*:
_____________________________________________________________ 
грн.

          
  (цифрами та прописом)

_______________

   * До розрахунку платником 
 обов'язково додається письмова
заява з документальним 
 підтвердженням  здійснення  експортної
операції:

   а) довідки установ банків про надходження 
 валюти та копії
платіжних документів;

   б) копії  вантажних  митних  
декларацій  з  відповідним
підтвердженням митних  
органів  про фактичний перетин митного
кордону 
України;

   в) документів, підтверджуючих придбання 
товару (розрахункові
документи: доручення, вимоги-доручення, 
вимоги);

   г) копії платіжних документів з відміткою 
установи банку про
сплату акцизного збору підприємством-виготовлювачем 
 підакцизного
товару та підтвердженням податковим органом за 
місцем реєстрації
платника про сплату цих сум до бюджету;

   д) копії ліцензій та документів на 
отримання квот на товари,
що підлягають квотуванню і ліцензуванню.

   Відмітка працівника державної 
 податкової адміністрації про
проведення сум акцизного збору за 
особовим рахунком платника:

   До розрахунку повинна додаватись розшифровка 
оборотів, які не
підлягають оподаткуванню (сума обороту, назва підакцизного 
товару,
кількість та вартість пільгової продукції, 
 назва та реквізити
споживача, напрям реалізації, пункт і 
стаття законодавчого акта,
яким встановлена така пільга). Розшифровка, 
підписана керівником і
головним бухгалтером та завірена печаткою, 
 додається на окремому
аркуші.


   нараховано (графа 12 розділу I) 
________________________ грн.

          
          (цифрами 
та прописом)
по строку ______________

       
 (дата)

   зменшено (пункт 1 розділу III) 
_________________________ грн.

          
          (цифрами 
та прописом)
по строку ______________

       
 (дата)

"___"________ 199_ р.   Працівник по обліку 
____________________
 (дата проведення)     
         (прізвище та 
підпис)


   Відмітка інспектора державної податкової 
адміністрації про:

   результати попередньої перевірки 
____________________________
__________________________________________________________________

     (зміст порушення, дата 
попередньої перевірки)

   необхідність передачі на проведення 
документальної перевірки
(з виявлених порушень) 
___________________________________________

          
          (дата 
передачі)

   дата проведення документальної перевірки та 
 її результат (з
виявлених порушень) 
______________________________________________


          
    Інспектор ______________________________

          
           
(прізвище та підпис)


   "___"______________ 199_ р.

   (дата складання розрахунку)


   Керівник підприємства __________________ 
(прізвище та підпис)

   Головний бухгалтер _____________________ 
(прізвище та підпис)        
           
    Додаток N 2

          
         до Положення про 
строки сплати

          
         акцизного  
збору і  подання

          
         розрахунку 
акцизного збору

          
         ( Додаток в 
 редакції  наказу

          
         Державної  
    податкової

          
         адміністрації 
України N 42

          
         ( 

z0076-97 ) від 19.02.97 )


          
     Вказівки

         про 
порядок складання платниками

          
 розрахунку акцизного збору


   Розрахунок акцизного збору 
 складається платником самостійно
на  підставі даних  
нагромаджувальних  відомостей  реалізації
підакцизних товарів 
(продукції).

   У нагромаджувальних  відомостях 
  підакцизних   товарів
(продукції)  окремо 
 по  кожній назві (найменуванню) 
 товарів
(продукції) з урахуванням характеристики цього товару 
 (підгрупи,
групи) на підставі первинних 
 документів (товарно-транспортних
накладних, платіжних, 
 банківських, касових  документів  тощо)
накопичуються 
 дані про кількість реалізованих товарів (підгрупи,
групи), 
 ціна реалізації, вартість за відпускними  
цінами  з
урахуванням  акцизного збору, а 
 виготовлених з використанням
давальницької сировини - 
 дані про кількість одержаної готової
продукції 
та її вартість.

   Підсумки у відомостях здійснюються у 
 строки, необхідні для
подачі податкової 
 звітності та сплати акцизного збору за певний
період.

   Розрахунок акцизного збору складається в такому 
порядку:

   1. У графі 2 "Код товару за 
Гармонізованою системою опису та
кодування товарів" 
 вказується код товарів (продукції), на які
Законами 
України від 6 лютого 1996 року N 

30/96-вр "Про ставки
акцизного 
збору і ввізного мита на тютюнові вироби", від 7 травня
1996 року N 

178/96-вр "Про ставки акцизного збору і ввізного 
 мита
на спирт етиловий та алкогольні напої", від 24 
травня 1996 року
N 
216/96-вр "Про ставки акцизного збору і ввізного 
мита на деякі
транспортні засоби та шини 
 до них" та від 11 липня 1996 року
N 

313/96-вр "Про ставки акцизного збору і ввізного 
мита на деякі
товари (продукцію)" установлено ставки акцизного 
збору.

   2. У графі 3 "Назва 
 товару згідно з вказаним кодом, їх
фактична 
місткість спирту, об'єм циліндра та інші 
 показники"
вказується назва (найменування) згрупованих 
 підакцизних товарів
(продукції), яка заповнюється 
 відповідно до назви (найменувань)
товарів (продукції), 
 передбачених вказаними законами в залежності
та із зазначенням 
конкретної характеристики, властивої для кожного
товару (групи або 
 підгрупи) (фактична місткість спирту, 
 об'єм
циліндра, місткість тетраетилсвинцю та інше).

   Наприклад:

   Підприємством реалізовано  широкий  
асортимент алкогольних
напоїв з різним вмістом спирту:

   горілка "Українська", "Княжий келих", 
 "Золоті ворота" - 40
відсотків вмісту спирту;

   "Українська" - 45 відсотків вмісту 
спирту;

   код виробів за Гармонізованою системою опису - 
2208.90310;


   ликер "Вишневий", "Лимонний" - 25 відсотків 
вмісту спирту;

   "Кофейний" - 30 відсотків вмісту 
спирту;

   код виробів за Гармонізованою системою 
 опису - 2208.90550,
2208.90790.


   Тоді в графі 3 проводиться наступний 
запис:

   горілка - 40% спирту;

   горілка - 45% спирту;

   лікер - 25% спирту;

   лікер - 30% спирту.

   3. У графі 4 "Одиниця виміру 
товару для обчислення акцизного
збору (шт., л, куб.см, 
 кг, грн.)" вказується безпосередньо та
одиниця виміру, 
 яка приведена до одиниці виміру 
 підакцизного
товару, передбаченого зазначеними законами, і яка 
використовується
для обчислення акцизного збору (по 
 алкогольних напоях -  л,
автомобілі - куб.см, сигари 
- 100 шт., сигарети - 1000 шт., бензин
- кг, та інші).

   4. У графі 5 "Одиниця виміру 
товару для визначення обороту з
реалізації (шт., л, грн.)" 
 проставляється  кількісна  одиниця
виміру, аналогічна 
 кількісній одиниці, по якій ведеться 
облік
реалізації продукції на підприємстві (алкогольні 
 напої -  л,
автомобілі - шт., сигари, сигарети - шт., 
бензин - кг та інші).


   5. У графах 6, 7, 8, 
 9 - "Обороти з реалізації (одержання)
підакцизних товарів  
  (продукції),   оподатковувані   
 та
неоподатковувані" проставляються відповідно оподатковувані 
 та(чи)
неоподатковувані обороти  у  відповідних 
  величинах  виміру
(кількісних, сумарних), по яких на 
підприємстві ведеться окремий
облік реалізації підакцизної 
 продукції і обчислення акцизного
збору яких 
проводиться відповідно за твердими ставками акцизного
збору та за 
ставками акцизного збору у відсотках:

   5.1. У графі 6 "Обороти з 
реалізації (одержання) підакцизних
товарів (продукції), 
 оподатковувані, по твердих ставках акцизного
збору" проставляються 
обороти продукції в кількісних 
 величинах
виміру;

   5.2. У графі 7 "Обороти з 
реалізації (одержання) підакцизних
товарів (продукції), 
 оподатковувані, по ставках акцизного збору у
відсотках" проставляються 
обороти продукції у сумарних величинах
виміру.

   Наприклад:

   Підприємством реалізовано аудіокасети без записів 
в кількості
10000 шт. та ювелірних виробів на суму 200000 грн., тоді в графу 
6
заноситься 10000, а в графу 7 відповідно 200000;

   5.3. У графі 8 "Обороти з 
реалізації (одержання) підакцизних
товарів (продукції),  
 неоподатковувані,  по  твердих  ставках
акцизного 
збору" проставляються обороти продукції в 
 кількісних
величинах виміру, які на підставі 
 діючих законодавчих норм не
підлягають оподаткуванню 
 акцизним збором за твердими ставками
акцизного 
збору, передбаченими для його обчислення;

   5.4. У графі 9 "Обороти з 
реалізації (одержання) підакцизних
товарів (продукції), 
 неоподатковувані, по ставках акцизного збору
у відсотках" 
проставляються обороти продукції в сумарних величинах
виміру, які на 
 підставі діючих законодавчих норм не 
підлягають
оподаткуванню акцизним збором за ставками, 
 передбаченими  для
обчислення акцизного збору у 
відсотках.


   6. В обов'язковому  
порядку  до  зазначеного  розрахунку
додається 
розшифровка-підтвердження  неоподатковуваних оборотів,
розмір 
яких повинен бути еквівалентним вказаному в графі 8 та(або)
9. Розшифровка 
 обов'язково  повинна  містити  інформацію 
 про
найменування підакцизного товару (продукції), його 
 кількість та
вартість, назва  та  реквізити  
споживача,  напрям реалізації
підакцизних товарів, 
 обгрунтування неоподатковуваних оборотів із
посиланням на 
 конкретні статті та пункти законодавчих 
 актів.
Розшифровка має бути підписана керівником та головним 
 бухгалтером
підприємства - платника акцизного збору.

   7. У графі 10 "Ставки акцизного 
збору у твердих ставках або у
відсотках з  одиниці  виміру 
 згідно  з  законом, (%, ЕКЮ)"
проставляється 
та ставка  акцизного  збору,  яка  
встановлена
зазначеними законами для обчислення акцизного збору на продукцію 
у
відповідній одиниці виміру.

   8. У графі 11 "Ставки акцизного 
збору у твердих ставках або у
відсотках в перерахунку на 
 одиницю  виміру  товару  (ЕКЮ)"
проставляється 
 ставка акцизного збору в ЕКЮ або у 
відсотках,
розмір якої перераховано відповідно до фактичної  
характеристики
реалізованої продукції (вмісту спирту, 
 об'єму циліндра двигуна
автомобіля, розміру екрана 
 телевізора та інших характеристик,
властивих 
конкретній продукції).

   Наприклад:

   а) по горілці (код 2208.90310) 
 при встановленій законом
ставці акцизного збору 3 ЕКЮ за 
 1 л 100-відсоткового спирту в
графі 11 
проставляється 1,2 ЕКЮ, тобто проводиться перерахунок на
фактичну 
місткість (40%) спирту.

   Для цього необхідно скласти пропорцію:

        3 ЕКЮ - 1 л 
100-відсоткового спирту

        X ЕКЮ - 
1 л 40-відсоткового спирту

        тоді: X = (3 х 
40) : 100 = 1,2 ЕКЮ;

   б) по сигарах при повній ставці 
акцизного збору 5 ЕКЮ з 100
штук в 11 графі проставляється 0,05 ЕКЮ, 
 тобто знаходимо ставку
акцизного збору на штуку сигар (5 ЕКЮ : 
100 штук).

   в) по сигаретах при повній ставці акцизного 
 збору 2 ЕКЮ з
1000 штук в 11 графі 
проставляється 0,002 ЕКЮ, тобто знаходимо
ставку акцизного збору на 
штуку сигарет (2 : 1000).

   9. У графі 12 
 "Сума акцизного збору (грн.) 
 нарахована"
проставляється сума акцизного збору,  
обчислена,  виходячи із
фактичних обсягів реалізації 
продукції:

   а) по товарах (продукції), на 
 які встановлені фіксовані
ставки акцизного збору в 
 ЕКЮ, сума акцизного збору обчислюється,
виходячи із фактичних обсягів 
реалізації (графа 6), помножених на
тверду ставку акцизного 
 збору в перерахунку на одиницю виміру
(графа 11), 
 що скоригована на курс ЕКЮ, встановлений Національним
банком України 
 у національній валюті України станом на 1-й день
кварталу, 
в якому здійснюється реалізація цієї продукції.

   Наприклад:

   фактичні обсяги реалізації горілки "Українська" 
500 л;

   ставка акцизного збору, перерахована на вміст 
спирту, складає
1,2 ЕКЮ;

   курс 1 ЕКЮ на перший день 
кварталу, тоді нарахована сума
акцизного збору складає 1440 грн. (500 л 
х 1,2 ЕКЮ х курс 1 ЕКЮ на
1 день кварталу), тобто: графа 6 х графа 11 х курс 
1 ЕКЮ на 1 день
кварталу);

   б) по  товарах  (продукції),  
на які встановлені ставки
акцизного збору у відсотках 
до оборотів з реалізації, нарахована
сума акцизного збору обчислюється, 
 виходячи із фактичних обсягів
реалізації з урахуванням акцизного 
збору (графа 7), помножених на
відсоткову ставку акцизного збору (графа 
10).

   Наприклад:

   фактично реалізовано ювелірних виробів на суму 
200000 грн. з
урахуванням акцизного збору;

   ставка акцизного збору встановлена 35 відсотків 
до обороту;

   тоді нарахована сума акцизного збору складе 70000 
грн.

   (200000 грн. х 35%) : 100, тобто (графа 7 х графа 
10).

   10. У графі 13 "Сума 
 акцизного збору (грн.), не сплачена
через 
отримання пільг (умовно нарахована)" проставляється 
сума
акцизного збору, яка обчислюється  виходячи із 
неоподатковуваних
оборотів (графа 8 та(або) 9) в порядку, зазначеному у 
пункті 9.

   11. Заповнюється розділ II 
"Результати перерахунку акцизного
збору", в якому  
шляхом порівняння підсумку нарахованої суми
акцизного 
збору (графа 12 розділу I "Обчислення суми 
 акцизного
збору") з підсумком суми сплаченого 
 акцизного збору (пункт 1
розділу II "Результати 
перерахунку акцизного збору") визначається
сума акцизного 
 збору, яка підлягає сплаті  до  бюджету 
 чи
зарахуванню в рахунок чергових платежів.

   12. Розділ  III 
 "Зменшення акцизного збору при 
 експорті
підакцизних товарів  при  розрахунках  
за  іноземну  валюту"
заповнюється у разі 
необхідності.


        
           
     Додаток 3

          
         до Положення про 
строки сплати

          
         акцизного  
збору  і подання

          
         розрахунку 
акцизного збору


 Штамп підприємства     
     
 Одержано
 ___________________________________  
"___"____________ ____ року
 N тел. _______     
        Вхідний N 
___________
 До державної податкової інспекції в  Штамп і підпис 
особи,
 ___________________________________  відповідальної 
за

          
          прийняття 
розрахунку
 Ідентифікаційний код 
платника
 -------------------------
 -------------------------


          
 Розрахунок акцизного збору

      
___________________________________________

          
  (назва підприємства)

     за _______________________________ 
________ року

          
     (місяць)


        
Розділ I. Обчислення акцизного збору

   (курс на 1-й день ___ кварталу: 1 євро = 
______ 
грн.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 
N | Код товару за| Назва|Місткість|Ємкість|Кількість| Оподатковуваний| 
 Ставки |Нарахована сума акцизного збору  
 |
|з/п|Гармонізованою|товару| спирту | пляшки| пляшок | 
 оборот (л)  |акцизного |      (грн.) 
         |
|  
|системою опису|   |  (%)  | (л) | 
    |        
 | збору  |-----------------------------------|
|  | 
та кодування |   |     |   
 |     |       
  | згідно |  за  |у зв'язку|інші 
 |Всього|
|  |  товарів  |   
 |     |    |   
  |        |з 
законом |векселями,|  зі  |нараху-|   |
| 
 |       |   | 
    |    |     
|----------------|(в євро за|  строк | зміною |вання | 
   |
|  |       
 |   |     |    
|     |всього|в перера-| одиницю | оплати 
 | курсу |    |   |
| 
 |       |   | 
    |    |     
|   |хунку на | виміру |  яких  | 
 НБУ та |    |   |
|  |  
      |   |   
  |    |     |  
  |100-від- |продукції)| настав у | ставок |   
 |   |
|  |      
  |   |     |   
 |     |   |сотковий |  
    | звітному |акцизного|    |  
  |
|  |       | 
   |     |    | 
    |   |спирт  |  
    | місяці | збору |  
  |   
 |
|---+--------------+------+---------+-------+---------+------+---------+----------+----------+---------+-------+------|
| 
1 |   2    |  3 |  4 
  |  5  |  6  |  7 | 
   8 |  9   |  10  
 |  11  |  12 | 13 
 |
|---+--------------+------+---------+-------+---------+------+---------+----------+----------+---------+-------+------|
|---+--------------+------+---------+-------+---------+------+---------+----------+----------+---------+-------+------|
|---+--------------+------+---------+-------+---------+------+---------+----------+----------+---------+-------+------|
|---------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+-------+------|
| 
           
           
           
    РАЗОМ:|     |  
   |    |   
 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    Розділ II. 
Результати перерахунку акцизного збору


   1. Суми, сплачені в 
рахунок платежів, що підлягали сплаті за
звітний місяць, щоденними 
платежами, при придбанні марок акцизного
збору  для  маркування 
 готової  продукції,  виготовленої  з
використанням 
 спирту етилового, отриманого  під  
зобов'язання
сплатити акцизний збір за податковим векселем, у зв'язку зі 
зміною
валютного (офіційного) курсу НБУ та ставок акцизного збору, 
 інші
платежі, всього _____________ грн. 
 у тому числі:

 1.1. Щоденними платежами    
        _____________ 
грн.
 1.2. При придбанні марок акцизного 
збору    _____________ грн.

 1.3. У зв'язку зі зміною валютного курсу НБУ  
_____________ грн.
 та ставок акцизного збору.

 1.4. Інші платежі     
          
 _____________ грн.

 2. Сума, що 
 підлягає доплаті за розрахунком (позитивне значення
різниці 
 між підсумком графи 13 розділу I та підсумком пункту 
1
розділу II розрахунку) _____________ грн. 
 (платіжний документ
___________ дата _____ N ____)


 3. Переплата (підсумок пункту 1 
 розділу II мінус підсумок
графи 13 
 розділу I розрахунку) підлягає заліку чи поверненню 
з
бюджету  тільки за умови підтвердження 
 наявності суми зайво
внесеного податку результатами 
обов'язкової перевірки ________грн.


    Розділ III. 
Зменшення акцизного збору при експорті

   підакцизних товарів при розрахунках за 
іноземну валюту


   1. Сума  акцизного 
 збору,  яка підлягає відображенню 
 в
особовому рахунку платника та зарахуванню в 
 рахунок погашення
податкових 
векселів*:
_____________________________________________________________ 
грн.

         
 (цифрами та літерами)
____________
 * До розрахунку платником 
обов'язково додається письмова заява з
  документальним 
підтвердженням здійснення експортної операції, а
  саме:
 
 а) довідкою установи банку про надходження коштів в 
 іноземній

   валюті на розрахунковий рахунок 
векселедавця;
  б) копією вантажної митної декларації з відміткою 
 прикордонної

   митниці  про  перетин 
 товаром митного кордону України,

   скріпленою особовою номерною печаткою 
працівника митниці;


   До Розрахунку повинна додаватися розшифровка 
оборотів, які не
підлягають оподаткуванню (сума обороту, 
назва товару, місткість
спирту етилового, обсяги продукції 
- всього та в перерахунку на
100-відсотковий  (абсолютований)  
спирт,  назва  та реквізити
споживача, напрям 
 реалізації, пункт і стаття законодавчого акта,
яким  встановлена 
 зазначена  пільга). Розшифровка, 
 підписана
керівником і головним бухгалтером та завірена печаткою, 
додається
на окремому аркуші.

 "___"____________________ року 
 Керівник   ____________________
 (дата складання 
розрахунку)   підприємства (прізвище та підпис)


          
       Головний   
____________________

          
       бухгалтер  
 (прізвище та підпис)


   Відмітка працівника податкового 
 органу про проведення сум
акцизного збору за особовим рахунком 
платника:

 нараховано  _________________________ грн. за 
    _________
 (гр. 13    
 (цифрами та літерами)    строком   
(дата)
 розділу I)

 зменшено   
 _________________________ грн. за    
 _________
 (пункт 1    (цифрами та 
літерами)    строком   
(дата)
 розділу III)


"___" ____________________ року 
Працівник за обліком _____________

   (дата проведення)     
        (прізвище та 
підпис)

( Положення доповнено Додатком 3 
 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 217 ( 

z0284-99 ) від 20.04.99 )


        
           
     Додаток 4

          
         до Положення про 
строки сплати

          
         акцизного  
збору  і подання

          
         розрахунку 
акцизного збору


          
     Вказівки

    про порядок складання 
розрахунку акцизного збору

    суб'єктами підприємницької 
 діяльності, які видають

    податковий вексель відповідно до постанови 
Кабінету

     Міністрів України від 27 лютого 
1999 року N 275


   1. У графі 2 "Код товару за 
Гармонізованою системою опису та
кодування товарів" 
 вказується код товарів, на які Законом України
від 7 травня 1996 року N 

178/96-вр "Про ставки акцизного збору 
 і
ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої" (зі 
змінами
та доповненнями, внесеними Законами України від 18 
 лютого 1997
року N 

74/97-вр, від 12 червня 1997 
року N 
339/97-вр, від 12
лютого 1998 року 
 N 
121/98-вр, від 11 грудня 1998 року N 
311-XIV
( 
311-14 ) встановлено ставки акцизного 
збору.

   2. У графі 3 "Назва товару" 
вказується назва (найменування)
згрупованих  
 підакцизних  товарів.  Наприклад,  
підприємство
реалізувало широкий асортимент алкогольних напоїв, у т.ч. 
горілку
"Княжий келих" та "Золоті ворота" 40% 
 вмісту спирту, лікери
"Полуничний", "Вишневий" 30% 
 вмісту спирту. Код виробів  за
Гармонізованою 
 системою опису та кодування товарів - 2208.90550,
2208.90790. 
Тоді в графі 3 проводиться такий запис: в одному рядку
- горілка, в другому 
рядку - лікер.

   3. У графі 4 "Місткість спирту" 
вказується місткість спирту в
конкретній продукції. Наприклад, 40%, 30% 
тощо.

   4. У графі 5 "Ємкість пляшки" 
 вказується ємкість пляшки в
літрах. Наприклад: 
0,5 л, 0,7 л тощо.

   5. У графі 6 "Кількість пляшок" 
вказується кількість пляшок
конкретного найменування 
продукції. Наприклад, 100, 50 тощо.

   6. У  графі  7  
 "Оподатковуваний  оборот"  
 вказується
оподатковуваний оборот у літрах (графа 6 х 
графу 5). Наприклад:
100 х 0,5 = 50 літрів.

   7. У  графі 8 
 "Оподатковуваний оборот у перерахунку 
 на
100-відсотковий спирт"  зазначається  
оподатковуваний  оборот,
перерахований на 100-відсотковий 
 спирт (гр. 7 х гр. 4: 100).

   Наприклад: 50 х 40 : 100 = 20 літрів 
100-відсоткового

          
           
(абсолютованого) спирту.

   8. У графі 9 "Ставки акцизного 
збору згідно із законом (в
євро за одиницю виміру 
продукції)" проставляється ставка акцизного
збору в євро, яка діє 
згідно з законом для обчислення акцизного
збору на 
 одиницю виміру продукції. Наприклад: 2 євро за 1 
літр
100-відсоткового спирту.

   9. У графі 10 "Нарахована 
сума акцизного збору за векселями,
строк оплати яких настав" зазначається 
сума нарахованого акцизного
збору по векселях, строк 
 оплати яких настав у звітному місяці
незалежно від дати видачі 
векселя.

   10. У графі 11 "Нарахована 
сума акцизного збору у зв'язку зі
зміною курсу НБУ та ставок 
 акцизного збору" вказується сума,
нарахована у 
 зв'язку зі зміною курсу Національного банку України
або ставок 
акцизного збору.

   Якщо податковий  вексель видається 
 в одному кварталі, а
погашається в іншому, то 
його погашення провадиться з урахуванням
валютного (офіційного) курсу 
Національного банку, що діє на перший
день відповідних кварталів, та 
ставок акцизного збору на момент
здійснення операцій з продажу 
підакцизної продукції.

   Наприклад, підприємство видало податковий вексель 
у березні з
терміном погашення в червні. Кількість 
 спирту етилового, яка
міститься в готовій 
 продукції (у перерахунку на 100-відсотковий
спирт) і на 
 яку оформлено податковий вексель, становить 9379,5
літрів. 
 Ставка акцизного збору - 2 євро. Курс 1 євро на 01.01.99
становив 
 3,99 грн., станом на 01.04.99 - 4,25 грн. Сума акцизного
збору, що 
зазначається у векселі, становить 74848,4 грн. (9379,5 х
2,0 х 
 3,99). Витрачено спирту на виробництво готової продукції в
першому 
 кварталі 6000 літрів. Підлягає сплаті акцизного збору 
в
рахунок погашення податкового векселя 47880 грн. 
(6000 х 2,0 х
3,99).  Кількість спирту, яка буде 
 використана в наступному
кварталі, дорівнює 3379,5 
літрів (9379,5 - 6000). Підлягає сплаті
акцизного  збору  в 
 рахунок погашення податкового векселя 
 в
наступному кварталі 28725,75 грн. (3379,5 х 2,0 х 
4,25). Всього
підлягає сплаті в рахунок погашення податкового 
векселя 76605,75
грн. (47880 + 28725,75). За 
 рахунок зміни курсу НБУ виникла
різниця між сумою 
акцизного збору, зазначеною у векселі, та сумою
акцизного  збору, 
 яку потрібно сплатити в рахунок 
 погашення
векселя, яка становить 1757,35 грн. Ця сума вказується в 
графі 11.

   11. У графі 12 
 "Нарахована сума акцизного збору - 
інші
нарахування" вказуються нараховані суми акцизного збору, 
 які не
підтверджуються виданим податковим векселем на 
сплату цих сум до
бюджету, наприклад, у разі  продажу 
 підакцизної  продукції,
виготовленої зі спирту етилового, 
 придбаного без сплати акцизного
збору до введення в дію 
постанови Кабінету Міністрів України від
27 лютого 1999 року N 275 ( 

275-99-п ), тобто до 4 березня 
 1999
року.

   При цьому слід звернути увагу, що 
сплата акцизного збору до
бюджету в цьому разі 
 проводиться згідно з пунктом 4 статті 7
Закону 
 України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові
вироби". 
 Зазначена норма сплати акцизного збору до 
 бюджету
застосовується і в разі продажу 
 алкогольних напоїв із вмістом
спирту  етилового від 
 1,2 до 8,5 відсотка об'ємних 
 одиниць
(слабоалкогольних напоїв), які відповідно 
 до законодавства не
підлягають маркуванню марками акцизного 
збору.

   12. У графі 13 "Нарахована сума 
 акцизного збору - всього"
зазначається  
загальна  сума  нарахованого у звітному 
 місяці
акцизного збору (гр.10 + гр.11 + гр.12).

( 
 Положення доповнено Додатком 4 згідно з 
 Наказом Державної
податкової адміністрації N 217 ( 

z0284-99 ) від 20.04.99 
)


<< Главная страницаУкраина онлайн