Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про План рахунків

Національний банк

Лист № 332 від 25.12.1995

<< Главная страница

          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
    Департамент бухгалтерського обліку та розрахунків
 
               Л И С Т
 
 N 332 від 25.12.95
   м.Київ
 
 vd951225 vn332
                 Кримському  республіканському,
                 обласним       управлінням
                 Національного банку України
                 Промінвестбанку
                 Банку "Україна" АК
                 Укрсоцбанку
                 Ощадбанку
                 Комерційним банкам
                 Асоціації українських банків
                 ОПЕРУ НБУ
                 Центру міждержавних розрахунків
                 Центральній розрахунковій палаті
                 Центральному сховищу
 
 
 
            Про План рахунків
 
 ( Зміни в текст не внесено. Додатково див. Листи Нацбанку
   N 340       ( v0340500-96 ) від 04.01.96 
   N 12-111/206    ( v_206500-96 ) від 14.02.96 
   N 12-111/419    ( v_419500-96 ) від 30.03.96
   N 12-111/580-2404 ( v2404500-96 ) від 30.04.96 
   N 120       ( v0365500-96 ) від 27.05.96 
   N 12-112/798    ( v_798500-96 ) від 20.06.96
   N 13-111/1077   ( v1077500-96 ) від 11.07.96
   N 13-312/349-3955 ( v3955500-96 ) від 17.07.96 
   N 204       ( v0204500-96 ) від 02.08.96 
   N 12-111/1178   ( v1178500-96 ) від 27.08.96 
   N 245       ( v0386500-96 ) від 23.09.96 
   N 11-115/1581-6806 ( v6806500-96 ) від 18.11.96
   N 309       ( v0309500-96 ) від 27.11.96 
   N 12-111/1649   ( v1649500-96 ) від 16.12.96 
   N 326       ( v0326500-96 ) від 20.12.96 
   N 354       ( v0420500-97 ) від 31.12.96 
   N 12-211/45    ( v1_45500-97 ) від 16.01.97  
   
                 Постанову Нацбанку
   N 319 ( z0478-97 ) від 14.10.97 )
 
 
   Надсилаємо План рахунків бухгалтерського обліку в банках
України станом на 1 січня 1996 року.
   План рахунків  складений  на  основі  Плану  рахунків
бухгалтерського обліку в банках України (лист від 22.03.95 р.
N 240 ( v0240500-95 ) з урахуванням доповнень до нього (N 240-1
( v2401500-95 ) від 28.04.95 р., N 250 ( v0250500-95 ) від
24.05.95 р., N 253 ( v0253500-95 ) від 29.05.95 р., N 258
( v0258500-95 ) від 05.06.95 р., N 266 ( v0266500-95 ) від
21.06.95 р., N 269 ( va269500-95 ) від 29.06.95 р., N 274
( v0274500-95 ) від 24.07.95 р., N 17010/716 ( v_716500-95 )
з поясненням N 17010/718 ( v_718500-95 ) від 29.08.95 р., N 291
( v0291500-95 ) від 12.09.95 р., N 292 ( v0292500-95 ) від
26.09.95 р., N 313 ( v0313500-95 ) від 25.10.95 р., N 319
( v0319500-95 ) від 09.11.95 р., N 326-5993 ( v5993500-95 )
від 12.12.95 р.).
   Лист від 22.03.95 р. N 240 та доповнення до нього вважати
недійсними.
 
 Заступник Голови Правління              В.М.Кравець
 
                План
     рахунків бухгалтерського обліку в банках України
 
                   станом на 01 січня 1996 року
 
            А. Балансові рахунки
------------------------------------------------------------------
|N балансових  |      Найменування статей     |Характе-|
|рахунків    |                    |ристика |
|---------------|                    |    |
|першого|другого|                    |    |
|порядку|порядку|                    |    |
|-------+-------+---------------------------------------+--------|
|  1  |  2  |          3         |  4  |
------------------------------------------------------------------
                Розділ I
 
              Фонди банків
 
  01       Фонди банків
 
      010  Статутний фонд               П
      011  Резервний фонд               П
      012  Спеціальні фонди              П
      013  Фонд основних засобів та нематеріальних
         активів                  П
      015  Фонд зношення основних засобів та нема-
         теріальних активів             П
      016  Фонди економічного стимулювання      П
      017  Кошти компенсації втрат від знецінення
         в 1992 р. статутних фондів банків стро-
         ком до 30.04.1997 р.            П
    *) 018  Результати переоцінки           А-П
    **) 019  Резерви страхування активних операцій
         комерційних банків             П
 
   *) облік ведеться за субрахунками:
    а) переоцінка іноземної валюти;
    б) переоцінка цінних паперів
 
   **) облік ведеться за субрахунками:
    01 - резерв по кредитних ризиках;
    02 - резерв по ризику цінних паперів
 
              Розділ II
 
      Грошові білети та монета, випущені в обіг
 
  02       Грошові білети і монета, випущені в
          обіг
 
      020  Банківські білети, випущені в обіг    П НБУ
      021  Монета, випущена в обіг         П НБУ
      023  Гроші, вилучені з обігу і випущені в
         обіг до розподілу за валютами      А-П НБУ
 
              Розділ III
 
             Грошові кошти
 
  03       Грошові кошти в касах банків
 
      033  Інші грошові кошти             А
      034  Власні акції, викуплені в акціонерів   А КБ
      035  Каса установ Національного банку     А НБУ
      036  Каса комерційних банків          А КБ
 
  04       Приписні каси, підкріплення, надлишки
          кас у дорозі
 
      040  Приписні каси               А
      041  Грошові кошти Національного банку Укра-
         їни у дорозі               А НБУ
      044  Грошові кошти комерційних банків у до-
         розі                   А КБ
 
              Розділ IV
 
  05       Дорогоцінні метали
 
      050  Дорогоцінні метали             А
      051  Монетарні метали              А
 
               Розділ V
 
         Іноземна валюта та розрахунки за
           іноземними операціями
 
  06       Іноземна валюта в касах банків і у
          дорозі
 
      060  Готівкова вільно конвертована валюта та
         платіжні документи у вільно конвертова-
         ній валюті                 А
      061  Готівкова вільно конвертована валюта у
         дорозі                   А
      062  Готівкова неконвертована валюта у доро-
         зі                     А
      063  Готівкова неконвертована валюта та пла-
         тіжні документи у неконвертованій валю-
         ті                     А
 
      Кредитні і розрахункові операції резидентів
  (підприємств, організацій та населення) в іноземній валюті
 
          а) рахунки до запитання:
 
  07   070  Рахунки нефінансових державних підпри-
         ємств у вільно конвертованій валюті    П
  06   065  Рахунки нефінансових державних підпри-
         ємств у неконвертованій валюті       П
  18   180  Рахунки нефінансових недержавних під-
         приємств у вільно конвертованій валюті   П
      185  Рахунки нефінансових недержавних під-
         приємств у неконвертованій валюті     П
  13   135  Рахунки центрального Уряду у вільно
         конвертованій валюті            П
      136  Рахунки центрального Уряду у неконвер-
         тованій валюті               П
      137  Рахунки інших фінансових (небанківсь-
         ких) підприємств у вільно конвертованій
         валюті                   П
      138  Рахунки інших фінансових (небанківсь-
         ких) підприємств у неконвертованій ва-
         люті
  73   732  Державний валютний фонд Уряду (у вільно
         конвертованій валюті)          П НБУ
  14   145  Рахунки місцевих органів виконавчої
         влади у вільно конвертованій валюті    П
      146  Рахунки місцевих органів виконавчої
         влади у неконвертованій валюті       П
  13   139  Рахунки домашніх господарств у вільно
         конвертованій валюті            П
  14   140  Рахунки домашніх господарств у некон-
         вертованій валюті             П
  17   178  Рахунки некомерційних організацій, що
         обслуговують домашні господарства у ві-
         льно конвертованій валюті         П
      179  Рахунки некомерційних організацій, що
         обслуговують домашні господарства у не-
         конвертованій валюті            П
 
          б) депозитні рахунки
 
  63   630  Депозити у вільно конвертованій валюті
         резидентів строком до 6 місяців      П
      631  Депозити у вільно конвертованій валюті
         резидентів строком від 6 місяців до
         1 року                   П
      632  Депозити у вільно конвертованій валюті
         резидентів строком більше року       П
      636  Депозити у неконвертованій валюті рези-
         дентів строком до 6 місяців        П
      637  Депозити у неконвертованій валюті рези-
         дентів строком від 6 місяців до 1 року   П
      638  Депозити у неконвертованій валюті рези-
         дентів строком більше 1 року        П
 
          в) короткострокові кредити
 
  97   977  Короткострокові кредити, надані нефіна-
         нсовим державним підприємствам у вільно
         конвертованій валюті            А
      978  Короткострокові кредити, надані нефіна-
         нсовим державним підприємствам у некон-
         вертованій валюті             А
  24   240  Короткострокові кредити, надані нефіна-
         нсовим недержавним підприємствам у ві-
         льно конвертованій валюті         А
  24   241  Короткострокові кредити, надані нефіна-
         нсовим недержавним підприємствам у не-
         конвертованій валюті            А
      242  Короткострокові кредити, надані іншим
         фінансовим (небанківським) підприємст-
         вам у вільно конвертованій валюті     А
      243  Короткострокові кредити, надані іншим
         фінансовим (небанківським) підприємст-
         вам у неконвертованій валюті        А
      244  Короткострокові кредити, надані цент-
         ральному Уряду у вільно конвертованій
         валюті                   А
      245  Короткострокові кредити, надані цент-
         ральному Уряду у неконвертованій валюті  А
  66   665  Кредити, надані Міністерству фінансів
         України у вільно конвертованій валюті   А
      666  Кредити, надані Міністерству фінансів
         України у неконвертованій валюті      А
  24   246  Короткострокові кредити, надані місце-
         вим органам виконавчої влади у вільно
         конвертованій валюті            А
      247  Короткострокові кредити, надані місце-
         вим органам виконавчої влади у неконве-
         ртованій валюті              А
      248  Короткострокові кредити, надані домаш-
         нім господарствам у вільно конвертова-
         ній валюті                 А
      249  Короткострокові кредити, надані домаш-
         нім господарствам у неконвертованій ва-
         люті                    А
  22   223  Короткострокові кредити, надані некоме-
         рційним організаціям, що обслуговують
         домашні господарства у вільно конверто-
         ваній валюті                А
      224  Короткострокові кредити, надані некоме-
         рційним організаціям, що обслуговують
         домашні господарства у неконвертованій
         валюті                   А
 
          г) довгострокові кредити
 
  34   345  Довгострокові кредити, надані нефінан-
         совим державним підприємствам у вільно
         конвертованій валюті            А
      346  Довгострокові кредити, надані нефінан-
         совим державним підприємствам у некон-
         вертованій валюті             А
      343  Довгострокові кредити, надані нефінан-
         совим недержавним підприємствам у віль-
         но конвертованій валюті          А
      344  Довгострокові кредити, надані нефінан-
         совим недержавним підприємствам у не-
         конвертованій валюті            А
  44   442  Довгострокові кредити, надані іншим фі-
         нансовим (небанківським) підприємствам
         у вільно конвертованій валюті       А
      443  Довгострокові кредити, надані іншим фі-
         нансовим (небанківським) підприємствам
         у неконвертованій валюті          А
      444  Довгострокові кредити, надані централь-
         ному Уряду у вільно конвертованій валю-
         ті                     А
      445  Довгострокові кредити, надані централь-
         ному Уряду у неконвертованій валюті    А
      446  Довгострокові кредити, надані місцевим
         органам виконавчої влади у вільно кон-
         вертованій валюті             А
      447  Довгострокові кредити, надані місцевим
         органам виконавчої влади у неконверто-
         ваній валюті                А
      448  Довгострокові кредити, надані домашнім
         господарствам у вільно конвертованій
         валюті                   А
      449  Довгострокові кредити, надані домашнім
         господарствам у неконвертованій валюті   А
  32   323  Довгострокові кредити, надані некомер-
         ційним організаціям, що обслуговують
         домашні господарства у вільно конверто-
         ваній валюті                А
      324  Довгострокові кредити, надані некомер-
         ційним організаціям, що обслуговують
         домашні господарства у неконвертованій
         валюті                   А
 
          д) пролонговані кредити і
          несплачена в строк заборгованість
 
  11   111  Несплачена в строк заборгованість рези-
         дентів за кредитами у вільно конверто-
         ваній валюті                А
      112  Несплачена в строк заборгованість рези-
         дентів за кредитами у неконвертованій
         валюті                   А
  66   661  Пролонговані кредити, видані резидентам
         у вільно конвертованій валюті       А
      662  Пролонговані кредити, видані резидентам
         у неконвертованій валюті          А
 
          е) кошти в розрахунках
 
  07   071  Невиплачені перекази із-за кордону у
         вільно конвертованій валюті резидентів   П
  06   068  Невиплачені перекази із-за кордону у
         неконвертованій валюті резидентів     П
  07   077  Дебітори за акредитивами з іноземних
         операцій                  А
      078  Кредитори за акредитивами з іноземних
         операцій                  П
  87   870  Кошти, зарезервовані з метою погашення
         кредитів, що надані іноземними держава-
         ми в неконвертованій валюті        П
      877  Кошти, зарезервовані з метою погашення
         кредитів, що надані іноземними держава-
         ми у вільно конвертованій валюті      П
 
          ж) операції з цінними паперами
 
  19   190  Операції з цінними паперами резидентів
         у вільно конвертованій валюті       А-П
  18   187  Операції з цінними паперами резидентів
         у неконвертованій валюті         А-П
 
       Кредитні і розрахункові операції банків
            у іноземній валюті
 
          а) рахунки до запитання
 
  15   156  Кореспондентські рахунки банків - рези-
         дентів в банках України у вільно кон-
         вертованій валюті             А-П
      157  Кореспондентські рахунки банків - рези-
         дентів в банках України у неконвертова-
         ній валюті                А-П
      152  Розрахунки між установами одного банку
         у вільно конвертованій валюті       А-П
      155  Розрахунки між установами одного банку
         у неконвертованій валюті         А-П
      150  Рахунки банків - резидентів для обліку
         валютної позиції за власною вільно кон-
         вертованою валютою            А-П
      151  Рахунки банків - резидентів для обліку
         валютної позиції за власною неконверто-
         ваною валютою               А-П
 
          б) операції за виданими і
          отриманими кредитами
 
  65   657  Міжбанківські кредити, надані та одер-
         жані на внутрішньому валютному ринку
         резидентами у вільно конвертованій ва-
         люті                   А-П
      659  Міжбанківські кредити, надані та одер-
         жані на внутрішньому валютному ринку
         резидентами у неконвертованій валюті   А-П
  44   440  Розрахунки між установами одного банку
         за перерахуванням кредитних ресурсів у
         вільно конвертованій валюті        А-П
      441  Розрахунки між установами одного банку
         за перерахуванням кредитних ресурсів у
         неконвертованій валюті          А-П
  17   177  Розрахунки Національного банку України
         з міжнародними організаціями у вільно
         конвертованій валюті           А НБУ
 
          в) депозитні рахунки
 
  15   158  Міжбанківські депозити резидентів на
         внутрішньому валютному ринку у вільно
         конвертованій валюті           А-П
  11   117  Міжбанківські депозити резидентів на
         внутрішньому валютному ринку у некон-
         вертованій валюті             А-П
 
          г) інші розрахунки
 
  11   115  Вільно конвертована валюта, що купуєть-
         ся (продається) на внутрішньому валют-
         ному ринку за рахунок валютної позиції А-П НБУ
      116  Вільно конвертована валюта, що купуєть-
         ся (продається) на зовнішньому валютно-
         му ринку за рахунок валютної позиції  А-П НБУ
  07   074  Розрахунки з іноземними державами за
         клірингами у вільно конвертованій валю-
         ті                    А-П
  97   974  Розрахунки з іноземними державами за
         клірингами у неконвертованій валюті    А-П
  07   076  Дебітори і кредитори банку за операція-
         ми з клієнтами у вільно конвертованій
         валюті                  А-П
  97   976  Дебітори і кредитори банку за операція-
         ми з клієнтами у неконвертованій валюті  А-П
  09   096  Дебітори і кредитори за господарськими
         операціями банку у вільно конвертованій
         валюті                  А-П
      097  Дебітори і кредитори за господарськими
         операціями банку у неконвертованій ва-
         люті                   А-П
  07   079  Дебітори та зобов'язання банку за вида-
         ними гарантіями та акцептами       А-П
  73   733  Офіційний валютний резерв Національного
         банку України (у вільно конвертованій
         валюті)                 П НБУ
      734  Валютні резерви комерційних банків (у
         вільно конвертованій валюті)       П КБ
 
     Розрахунки з нерезидентами у іноземній валюті
 
          а) рахунки до запитання
 
  07   072  Рахунки в банках-нерезидентах у вільно
         конвертованій валюті            А
  97   972  Рахунки в банках-нерезидентах у некон-
         вертованій валюті             А
  07   073  Рахунки банків-нерезидентів у вільно
         конвертованій валюті в банках України   П
  97   973  Рахунки банків-нерезидентів у неконвер-
         тованій валюті в банках України      П
  06   064  Рахунки нерезидентів у вільно конверто-
         ваній валюті                П
      066  Рахунки нерезидентів у неконвертованій
         валюті                   П
  09   098  Розрахунки банку з філіями, розташова-
         ними за межами України у вільно конвер-
         тованій валюті              А-П
      099  Розрахунки банку з філіями, розташова-
         ними за межами України у неконвертова-
         ній валюті                А-П
 
          б) депозитні рахунки
 
  15   159  Міжбанківські депозити нерезидентів на
         внутрішньому валютному ринку у вільно
         конвертованій валюті           А-П
  11   118  Міжбанківські депозити нерезидентів на
         внутрішньому валютному ринку у неконве-
         ртованій валюті              А-П
  63   633  Депозити у вільно конвертованій валюті
         нерезидентів строком до 6 місяців     П
      634  Депозити у вільно конвертованій валюті
         нерезидентів строком від 6 місяців до
         1 року                   П
      635  Депозити у вільно конвертованій валюті
         нерезидентів строком більше року      П
      639  Депозити у неконвертованій валюті нере-
         зидентів строком до 6 місяців       П
  73   730  Депозити у неконвертованій валюті нере-
         зидентів строком від 6 місяців до
         1 року                   П
      735  Депозити у неконвертованій валюті нере-
         зидентів строком більше 1 року       П
  64   645  Міжбанківські депозити резидентів на
         зовнішньому валютному ринку у вільно
         конвертованій валюті           А-П
      646  Міжбанківські депозити резидентів на
         зовнішньому валютному ринку у неконвер-
         тованій валюті              А-П
 
          в) короткострокові кредити
 
  07   075  Розрахунки з іноземними банками за
         одержаними та наданими кредитами у
         вільно конвертованій валюті        А-П
  97   975  Розрахунки з іноземними банками за
         одержаними та наданими кредитами у не-
         конвертованій валюті           А-П
  65   658  Міжбанківські кредити, надані та одер-
         жані на внутрішньому валютному ринку
         нерезидентами у вільно конвертованій
         валюті                  А-П
  66   660  Міжбанківські кредити, надані та одер-
         жані на внутрішньому валютному ринку
         нерезидентами у неконвертованій валюті  А-П
  65   655  Кредити, надані нерезидентам (юридичним
         та фізичним особам) у вільно конверто-
         ваній валюті                А
      656  Кредити, надані нерезидентам (юридичним
         та фізичним особам) у неконвертованій
         валюті                   А
 
          г) довгострокові кредити
 
  34   347  Довгострокові кредити, надані нерезиде-
         нтам (юридичним, крім банків, та фізич-
         ним особам) у вільно конвертованій ва-
         люті                    А
      348  Довгострокові кредити, надані нерезиде-
         нтам (юридичним, крім банків, та фізич-
         ним особам) у неконвертованій валюті    А
 
          д) пролонговані кредити і
          несплачена в строк заборгованість
 
  66   663  Пролонговані кредити, видані нерезиден-
         там у вільно конвертованій валюті     А
      664  Пролонговані кредити, видані нерезиден-
         там у неконвертованій валюті        А
  11   113  Несплачена в строк заборгованість нере-
         зидентів за кредитами у вільно конвер-
         тованій валюті               А
      114  Несплачена в строк заборгованість нере-
         зидентів за кредитами у неконвертованій
         валюті                   А
 
          е) кошти в розрахунках
 
  06   067  Невиплачені перекази із-за кордону у
         вільно конвертованій валюті нерезиден-
         тів                    П
      069  Невиплачені перекази із-за кордону у
         неконвертованій валюті нерезидентів    П
 
          ж) операції з цінними паперами
 
  18   186  Операції з цінними паперами нерезиден-
         тів у неконветованій валюті        А-П
      189  Операції з цінними паперами нерезиден-
         тів у вільно конвертованій валюті     А-П
 
    Незавершені розрахунки між банками держав колишнього
          Союзу РСР в іноземній валюті
   (відкриваються в установах Національного банку України)
 
  86   865  Сквитовані відповідні авізо
         1990-1991 року              А-П
      866  Сквитовані відповідні авізо 1992 року   А-П
  83   834  Міждержавні розрахунки установ банків
         України з кредитними установами Бєлару-
         сі                    А-П
      835  Міждержавні розрахунки установ банків
         України з кредитними установами Казах-
         стану                   А-П
      836  Міждержавні розрахунки установ банків
         України з кредитними установами Узбеки-
         стану                   А-П
      837  Міждержавні розрахунки установ банків
         України з кредитними установами Таджи-
         кистану                  А-П
      838  Міждержавні розрахунки установ банків
         України з кредитними установами Туркме-
         нії                    А-П
      839  Міждержавні розрахунки установ банків
         України з кредитними установами Кирги-
         зії                    А-П
  84   843  Міждержавні розрахунки установ банків
         України з кредитними установами Молдови  А-П
      844  Міждержавні розрахунки установ банків
         України з кредитними установами Вірме-
         нії                    А-П
      848  Міждержавні розрахунки установ банків
         України з кредитними установами Азер-
         байджану                 А-П
      849  Міждержавні розрахунки установ банків
         України з кредитними установами Грузії  А-П
  85   853  Міждержавні розрахунки установ банків
         України з кредитними установами Латвії  А-П
      854  Міждержавні розрахунки установ банків
         України з кредитними установами Литви   А-П
      855  Міждержавні розрахунки установ банків
         України з кредитними установами Естонії  А-П
      857  Міждержавні розрахунки установ банків
         України з кредитними установами Прид-
         ністров'я                 А-П
      858  Міждержавні розрахунки установ банків
         України з кредитними установами Росії   А-П
 
              Розділ VI
 
         Розрахунки за придбані об'єкти
              приватизації
 
  09   090  Позабюджетні рахунки Державного фонду
         приватизації                П
      091  Позабюджетні рахунки Фонду приватизації
         Автономної Республіки Крим         П
      092  Позабюджетні рахунки Фонду приватизації
         адміністративно-територіальних одиниць   П
  11   110  Фінансові посередники, визначені Фондом
         державного майна для акумулювання при-
         ватизаційних коштів            П
 
              Розділ VII
 
         Розрахунки з Державним бюджетом
          та бюджетними організаціями
 
  08   080  Доходи, що розподіляються між бюджетами  А-П
  10   100  Доходи Державного бюджету України     А-П
  12   120  Поточні бюджетні рахунки установ і ор-
         ганізацій, що утримуються з Державного
         бюджету України              П
      121  Бюджетні рахунки для покриття заборго-
         ваності підприємствам Мінвуглепрому,
         Мінпрому та Міненерго           П
      122  Кошти Державного бюджету цільового при-
         значення                  П
      123  Бюджетні рахунки для фінансування дер-
         жавного контракту "Урожай-95"       П
      124  Видатки Державного бюджету України    А НБУ
      125  Бюджетні позички для фінансування дер-
         жавного контракту на поставку у держав-
         ні ресурси сільгосппродукції і сировини  П
      126  Бюджетні рахунки для фінансування дер-
         жавного контракту на поставку у держав-
         ні ресурси сільгосппродукції і сировини  П
      127  Бюджетні рахунки для розрахунків за
         державним контрактом на поставку у дер-
         жавні ресурси сільгосппродукції і сиро-
         вини                    П
      128  Погашення бюджетної позички, наданої
         для фінансування держконтракту на
         сільгосппродукцію в 1994 р.        П
 
           Кошти місцевих бюджетів
 
  13   130  Кошти районних, міських, селищних та
         сільських бюджетів             П
      132  Кошти обласних бюджетів          П
      134  Кошти бюджету Автономної Республіки
         Крим                    П
 
  14       Поточні рахунки та депозити
 
      141  Поточні рахунки установ та організацій,
         що утримуються з Державного бюджету    П
      142  Поточні рахунки установ та організацій,
         що утримуються з місцевих бюджетів     П
      143  Державний інноваційний фонд        П
      144  Депозити                  П
      147  Кошти бюджету для погашення заборгова-
         ності за зовнішніми боргами        П
      149  Позабюджетний фонд сприяння виробництву
         та впровадженню приладів обліку спожи-
         вання газу в побуті            П
 
  15      Інші розрахунки з державним бюджетом
 
      153  Розрахунки з Міністерством фінансів Ук-
         раїни за державними облігаціями колиш-
         нього Союзу РСР              А-П
      154  Розрахунки з Міністерством фінансів Ук-
         раїни за державними облігаціями України  А-П
 
              Розділ VIII
 
        Розрахунки з кредитними установами
 
  16       Розрахунки з кредитними установами
 
      160  Транзитний кореспондентський рахунок
         для сум, що не були підтверджені протя-
         гом робочого дня             А-П
      161  Кореспондентські рахунки комерційних
         банків в Національному банку України   А-П
      162  Кореспондентські рахунки установ Націо-
         нального банку у регіональній розрахун-
         ковій палаті               А-П
      163  Рахунки Української державної страхової
         комерційної організації "Укрдержстрах"   П
      164  Кореспондентські рахунки Ощадного банку
         в Національному банку України       А-П
      165  Кореспондентські рахунки Укрексімбанку
         в Національному банку України       А-П
      166  Кореспондентські рахунки Промінвестбан-
         ку в Національному банку України     А-П
      167  Кореспондентські рахунки банку "Украї-
         на" в Національному банку України     А-П
      168  Кореспондентські рахунки Укрсоцбанку в
         Національному банку України        А-П
      169  Кореспондентські рахунки банків-рези-
         дентів                  А-П КБ
  17   170  Кореспондентські рахунки банків-нерези-
         дентів                   П
 
             Розділ VIII.1
 
  17       Рахунки міжнародних фінансових
          організацій
 
      171  Міжнародний валютний фонд        П НБУ
      172  Європейський банк реконструкції та роз-
         витку                  П НБУ
      173  Міжнародний банк реконструкції та роз-
         витку (Світовий банк)          П НБУ
      174  Багатостороннє агентство з гарантій ін-
         вестицій                 П НБУ
 
              Розділ IX
 
            Капітальні вкладення
 
  18       Фінансування капітальних вкладень
 
      181  Фінансування капітальних вкладень за
         рахунок Державного бюджету         П
      182  Кошти місцевих бюджетів для фінансуван-
         ня капітальних вкладень, операційних та
         інших витрат                П
      183  Інші кошти для фінансування капітальних
         вкладень                  П
      184  Фінансування капітальних вкладень за
         рахунок власних коштів підприємств     П
      188  Фінансування капітальних вкладень за
         окремими рішеннями Уряду          П
 
               Розділ X
 
        Операції банків з цінними паперами
 
  19       Операції з цінними паперами
 
      191  Вкладення в акції акціонерних товариств  А
      192  Вкладення в акції підприємств       А
      193  Вкладення в недержавні боргові зобов'я-
         зання                   А
      194  Вкладення в державні боргові зобов'я-
         зання                   А
      195  Враховані банками векселі в портфелі
         банку                   А КБ
      196  Враховані банками векселі у кореспон-
         дентів                  А КБ
      197  Опротестовані векселі           А КБ
      198  Операції з лотерейними білетами     А-П ОБ
      199  Боргові зобов'язання, що обертаються на
         ринку                   П
  80   800  Операції з цінними паперами колишнього
         Союзу                  А-П ОБ
 
              Розділ XI *)
 
         Кредитні і розрахункові операції
       підприємств, організацій та громадян:
 
  20       Паливної промисловості - розрахун-
          кові рахунки
 
      200  Державного комітету нафтової, газової
         та нафтопереробної промисловості      П
      205  Міністерства вугільної промисловості
         України                  П
      206  Українського концерну торф'яної промис-
         ловості                  П
      208  Державного комітету України по геології
         та використанню надр            П
 
   *) розрахункові рахунки відкриваються на парних рахунках,
   наприклад, 200;
    позичкові рахунки відкриваються на непарних рахунках,
   наприклад, 210;
 
      209  Підприємств, організацій та інших утво-
         рень з недержавною власністю паливної
         галузі                   П
 
  22       Енергетичної промисловості -
          розрахункові рахунки
 
      221  Міністерства енергетики і електрифіка-
         ції України                П
      222  Державного комітету України по викори-
         станню ядерної енергії           П
      229  Підприємств, організацій та інших утво-
         рень з недержавною власністю енергетич-
         ної галузі                 П
 
  26       Машинобудівної промисловості -
          розрахункові рахунки
 
      260  Міністерства машинобудування, військо-
         во-промислового комплексу і конверсії
         України                  П
      263  Міністерства промисловості України     П
      267  Акціонерної компанії "Авто"        П
      269  Підприємств, організацій та інших утво-
         рень з недержавною власністю машинобу-
         дівної галузі               П
 
  28       Будівельних галузей -
          розрахункові рахунки
 
      280  Української державної будівельної кор-
         порації "Укрбуд"              П
      281  Державного комітету України у справах
         містобудування і архітектури        П
      282  Української державної корпорації по бу-
         дівництву метрополітенів "Укрметроту-
         нельбуд"                  П
      286  Української державної корпорації по
         транспортному будівництву "Укртрансбуд"  П
      288  Української державної корпорації по ви-
         конанню монтажних та спеціальних буді-
         вельних робіт "Укрмонтажспецбуд"      П
      289  Підприємств, організацій та інших утво-
         рень з недержавною власністю будівель-
         них галузей                П
 
  30       Лісового господарства -
          розрахункові рахунки
 
      301  Міністерства лісового господарства
         України                  П
      309  Підприємств, організацій та інших утво-
         рень з недержавною власністю лісового
         господарства                П
 
  34       Інших міністерств і відомств -
          розрахункові рахунки
 
      340  Міністерства оборони України        П
      341  Міністерства внутрішніх справ України   П
      342  Підприємств і організацій банків      П
 
  36       Інших галузей - розрахункові
          рахунки
 
      361  Міністерства охорони здоров'я України   П
      363  Українського національного інформацій-
         ного агентства               П
      366  Українського державного концерну місце-
         вої промисловості             П
      367  Асоціацій, концернів, консорціумів та
         інших великих організаційних структур
         соціального комплексу           П
      369  Підприємств, організацій та інших утво-
         рень з недержавною власністю інших га-
         лузей                   П
 
  38       Міністерств та відомств агропро-
          мислового комплексу - розрахункові
          рахунки
 
      381  Державного комітету України по хлібо-
         продуктах                 П
      382  Міністерства рибного господарства
         України                  П
      383  Міністерства сільського господарства і
         продовольства України           П
      384  Української академії аграрних наук     П
      385  Державного комітету України з питань
         садівництва, виноградарства та винороб-
         ної промисловості "Укрсадвинпром"     П
      386  Поточні рахунки для проведення кампанії
         "Урожай-96"                П
      387  Державного комітету України по водному
         господарству                П
      389  Підприємств, організацій та інших утво-
         рень з недержавною власністю        П
 
  40       Агропромислового комплексу -
          розрахункові рахунки
 
      400  Колективних сільськогосподарських під-
         приємств з недержавною власністю      П
      401  Окремі поточні рахунки для розрахунків
         з населенням за прийняті від них сіль-
         ськогосподарські продукти формувань з
         державною власністю            П
      402  Сільськогосподарських формувань з не-
         державною власністю - окремі поточні
         рахунки для розрахунків з населенням за
         прийняті від нього сільськогосподарські
         продукти                  П
      404  Державного комітету України по харчовій
         промисловості               П
      405  Фермерських господарств           П
      406  Агроформування з державною власністю    П
      407  Риболовецьких формувань з недержавною
         власністю                 П
      408  Заготівельних організацій         П
      409  Асоціацій, концернів, консорціумів та
         інших великих організаційних структур
         агропромислового комплексу, що не вхо-
         дять в міністерства цього комплексу    П
 
  42       Транспорту і зв'язку - розрахункові
          рахунки
 
      420  Державного департаменту авіаційного
         транспорту України "Укравіатранс"     П
      421  Міністерства транспорту України      П
      422  Доходні рахунки Міністерства транспорту
         України                  П
      423  Департаменту морського та річкового
         флоту Міністерства транспорту України
         (м.Одеса)                 П
      424  Державної акціонерної судноплавної ком-
         панії "Укррічфлот"             П
      425  Української державної корпорації авто-
         мобільного транспорту           П
      426  Державної авіакомпанії "Авіалінії Укра-
         їни"                    П
      428  Міністерства зв'язку України        П
      429  Підприємств, організацій та інших утво-
         рень з недержавною власністю транспорту
         і зв'язку                 П
 
  46       Споживчої кооперації та інших
          кооперативів - розрахункові
          рахунки
 
      460  Центральної спілки споживчих товариств
         України                  П
      461  Кооперативів по виробництву товарів на-
         родного споживання, наданню послуг і
         інших видів діяльності           П
      465  Центрів науково-технічної творчості мо-
         лоді                    П
      466  Товариств (об'єднань) кооперативів     П
      467  Акціонерних товариств і товариств з об-
         меженою відповідальністю          П
      468  Малих підприємств України         П
 
  48       Зовнішніх економічних зв'язків
          України - розрахункові рахунки
 
      480  Міністерства зовнішніх економічних
         зв'язків і торгівлі України        П
      489  Підприємств, організацій та інших утво-
         рень з недержавною власністю, що займа-
         ються зовнішньоекономічними зв'язками і
         торгівлею                 П
 
  50       Житлово-комунального господарства і
          побутового обслуговування населення -
          розрахункові рахунки
 
      500  Українського союзу об'єднань підпри-
         ємств і організацій побутового обслуго-
         вування населення             П
      507  Управлінь по житлово-комунальному і
         промисловому будівництву при виконкомах
         місцевих Рад народних депутатів      П
      508  Державного комітету України по житлово-
         комунальному господарству         П
      509  Підприємств, організацій та інших утво-
         рень з недержавною власністю житлово-
         комунального господарства і побутового
         обслуговування               П
 
  52       Постачальницькі і збутові організації
          - розрахункові рахунки
 
      521  Державної акціонерної компанії "Укрре-
         сурси"                   П
      529  Постачальницьких і збутових підпри-
         ємств, організацій та інших утворень з
         недержавною власністю           П
 
  54       Державних комітетів по охороні
          природи - розрахункові рахунки
 
      541  Міністерства охорони навколишнього при-
         родного середовища та ядерної безпеки
         України                  П
      542  Державного комітету України по гідроме-
         теорології                 П
      549  Підприємств, організацій та інших утво-
         рень з недержавною власністю державних
         комітетів по охороні природи        П
 
  56       Інших підприємств і організацій
          агропромислового комплексу
 
      561  Української кооперативно-державної кор-
         порації по агропромисловому будівництву
         "Украгропромбуд"              П
      564  Українського державного концерну по ма-
         теріально-технічному і сервісному за-
         безпеченню агропромислового комплексу
         "Украгротехсервіс"             П
      565  Агропромислових формувань         П
      567  Підприємств торгівлі і громадського
         харчування агропромислового комплексу
         (крім споживчої кооперації)        П
      569  Підприємств, організацій та інших утво-
         рень з недержавною власністю        П
 
  58       Будівельних міністерств, відомств і
          міністерств будівельних матеріалів
          - розрахункові рахунки
 
      581  Української державної корпорації проми-
         словості будівельних матеріалів "Укр-
         будматеріали"               П
      587  Управлінь промисловості будівельних ма-
         теріалів місцевих Рад народних депута-
         тів                    П
      589  Підприємств, організацій та інших утво-
         рень з недержавною власністю будівель-
         них міністерств, відомств і міністерств
         будівельних матеріалів           П
 
  60       Інших галузей - розрахункові рахунки
 
      601  Міністерства культури України       П
      602  Орендних підприємств, що не входять до
         складу галузевих і територіальних орга-
         нів державного управління         П
      603  Рахунки юридичних осіб - нерезидентів у
         карбованцях                П
      604  Колективів за участю іноземних інвесто-
         рів, що діють на основі договорів (кон-
         трактів)                  П
      606  Підприємств і організацій інших мініс-
         терств і відомств             П
      607  Житлово-будівельних й інших будівельних
         кооперативів                П
      609  Асоціацій, концернів, консорціумів та
         інших організаційних структур, що не
         підпорядковані міністерствам народного-
         сподарського комплексу           П
 
     Рахунки орендарів на груповій та індивідуальній
         оренді і селянських господарств
 
  64   640  Орендарів на груповій оренді в промис-
         ловості                  П
      327  Орендарів на індивідуальній оренді в
         промисловості               П
      641  Орендарів на груповій оренді в сільсь-
         кому господарстві             П
      328  Орендарів на індивідуальній оренді в
         сільському господарстві          П
      642  Орендарів на груповій оренді в інших
         галузях                  П
      329  Орендарів на індивідуальній оренді в
         інших галузях               П
      643  Кошти селянських господарств        П
      644  Підприємців, що здійснюють свою діяль-
         ність зі створенням юридичної особи    П
  71   712  Позичкові рахунки підприємців, які
         здійснюють свою діяльність без створен-
         ня юридичної особи             А
      715  Підприємців, які здійснюють свою діяль-
         ність без створення юридичної особи    П
      716  Кредити громадянам на споживчі цілі    А
  62   620  Несплачена в строк заборгованість за
         короткостроковими позичками до закінче-
         ння дії договору              А
      621  Несплачена в строк заборгованість за
         короткостроковими позичками після за-
         кінчення дії договору           А
      622  Сумнівна до повернення несплачена за-
         боргованість за короткостроковими по-
         зичками                  А
      623  Пролонговані короткострокові позички    А
      625  Несплачені в строк проценти за коротко-
         строковими позичками до закінчення дії
         договору                  А
      626  Несплачені в строк проценти за коротко-
         строковими позичками після закінчення
         дії договору                А
      627  Сумнівні до повернення несплачені про-
         центи за короткостроковими позичками    А
 
  72       Кошти в розрахунках
 
      720  Акредитиви                 П
      721                       П
      722  Розрахункові чекові книжки         П
      723  Акцептовані платіжні доручення       П
      724  Поточні рахунки уповноважених       П
      725  Розрахунки за разовими заліками      А-П
      726  Кошти, отримані в рахунок Урядового
         кредиту фінансової стабілізації      П
      727  Заборгованість комерційних банків перед
         Національним банком України за розра-
         хунками                  А-П
      728  Суми, не стягнені банками за гарантія-
         ми, наданими підприємствам та організа-
         ціям                    А
      729  Інкасована грошова виручка        А-П
 
              Розділ XII
 
          Централізовані розрахунки
 
  67       Рахунки для операцій централізованого
          характеру
 
      670  Кошти для надання тимчасової фінансової
         допомоги                  П
      671  Рахунки для перерозподілу коштів      П
      673  Міністерства зв'язку з переказних
         операцій                  П
 
              Розділ XIII
 
       Кошти і операції громадських організацій
 
  69       Поточні рахунки фондів соціального
          страхування, профспілкових органі-
          зацій, фонду зайнятості населення
 
      691  Кошти Фонду соціального страхування    П
      692  Кошти Державного фонду охорони праці    П
      693  Кошти Фонду охорони праці         П
      695  Поточні рахунки профспілкових організа-
         цій                    П
      696  Поточні субрахунки, транзитні і центра-
         лізовані рахунки профспілкових органі-
         зацій по профвнесках            П
      697  Умовні транзитні рахунки профспілкових
         організацій за профвнесками для обліку
         сум надходжень за минулий місяць в пе-
         ріод з 1 по 10 число нового місяця     П
      699  Кошти держфонду сприяння зайнятості на-
         селення                  П
 
  70       Поточні рахунки інших громадських
          організацій
 
      700  Поточні рахунки громадських організацій  П
      701  Інші поточні рахунки            П
      702  Фонд культури               П
      704  Фонд милосердя і здоров'я         П
      705  Фонд миру                 П
      706  Екологічний фонд              П
      707  Дитячий фонд                П
 
              Розділ XIV
 
        Внески, депозити, рахунки громадян
 
      711  Вклади громадян до запитання        П
      680  Вклади громадян строком до 1 місяця    П
      681  Вклади громадян строком від 1 до 12 мі-
         сяців                   П
      682  Вклади громадян строком більше 1 року   П
      713  Вклади і депозити державних підпри-
         ємств, організацій до 1 місяця       П
      683  Вклади і депозити державних підпри-
         ємств, організацій строком від 1 до
         12 місяців                 П
      684  Вклади і депозити державних підпри-
         ємств, організацій строком більше року   П
      714  Вклади і депозити кооперативів і під-
         приємців строком до 1 місяця        П
      685  Вклади і депозити кооперативів і під-
         приємців строком від 1 до 12 місяців    П
      686  Вклади і депозити кооперативів і під-
         приємців строком більше року        П
      703  Ощадні сертифікати комерційних банків,
         реалізовані юридичним особам        П
      717  Ощадні сертифікати комерційних банків,
         реалізовані фізичним особам        П
      710  Кошти фізичних осіб за трастовими
         операціями банку              П
      719  Кошти юридичних осіб за трастовими опе-
         раціями банку               П
      687  Депозитні кошти комерційних банків
         строком на 30 днів            А-П
      688  Депозитні кошти комерційних банків
         строком на 90 днів            А-П
      689  Попередній імпортний депозит        П
      731  Фонд резервування процентів за вкладами
         населення                 П
      752  Фонд резервування процентів за вкладами
         і депозитами юридичних осіб        П
      718  Індексація грошових заощаджень населен-
         ня                    А-П ОБ
      753  Строкові депозити організацій, які фі-
         нансуються з Державного бюджету      П
      754  Строкові депозити організацій, які фі-
         нансуються з місцевих бюджетів       П
      755  Строкові депозити державних цільових
         фондів                   П
 
              Розділ XV
 
         Довгострокові вклади і кредити
 
  74       Кошти для довгострокового кредиту-
          вання
 
      740  Кошти довгострокового кредитування за
         рахунок бюджету              П
      741  Кошти фонду розвитку виробництва, науки
         і техніки державних підприємств      П
      742  Кошти колективних сільських господарств
         на капітальні вкладення          П
      743  Кошти міжгосподарських підприємств (ор-
         ганізацій) на капітальні вкладення     П
      744  Кошти фонду фінансування капітальних
         вкладень споживчої кооперації       П
      746  Кошти фонду соціального розвитку      П
      747  Особовий рахунок виконкомів для обліку
         коштів на соціальне і культурне будів-
         ництво та інші цілі            П
      749  Кошти позабюджетного фонду виконкомів   П
 
  76       Довгострокові кредити підприємствам
          і організаціям агропромислового
          комплексу:
 
      760  Державно-кооперативним і кооперативно-
         державним будівельним організаціям аг-
         ропромислового комплексу          А
      761  Агропромисловим формуванням        А
      762  Державним сільськогосподарським підпри-
         ємствам агропромислового комплексу     А
      763  Промисловим та іншим державним органі-
         заціям агропромислового комплексу     А
      764  Сільськогосподарським формуванням з не-
         державною власністю            А
      765  Сільськогосподарським міжгосподарським
         підприємствам агропромислового комплек-
         су                     А
      766  Державним підприємствам, об'єднанням і
         організаціям міністерств і відомств, що
         входять до агропромислового комплексу
         (крім тих, що обліковуються на рахунках
         760-765)                  А
      767  Орендарям на груповій і індивідуальній
         оренді в сільському господарстві      А
      768  Орендарям на груповій і індивідуальній
         оренді в інших галузях           А
      769  Кредити під цільові програми, що рефі-
         нансуються Національним банком України   А
 
           Довгострокові кредити
 
  77   770  Державним підприємствам, об'єднанням і
         організаціям, включаючи підприємства,
         які працюють на орендних відносинах, що
         не входять до складу галузевих і регіо-
         нальних органів державного управління
         (крім тих, що обліковуються на рахунках
         771, 773-777)               А
      771  Спільним підприємствам, міжнародним
         об'єднанням і організаціям         А
      772  Орендарям на груповій і індивідуальній
         оренді в промисловості           А
      773  Комунальним підприємствам         А
      774  Риболовецьким формуванням з недержавною
         власністю                 А
      775  Кредити підприємствам і організаціям
         усіх форм власності за рахунок бюджет-
         них коштів                 А
      776  Споживчої кооперації            А
      777  Кооперативам і малим підприємствам,
         створеним громадянами           А
      778  Державним підприємствам, організаціям,
         колективним сільськогосподарським гос-
         подарствам, переселенцям, членам садів-
         ницьких товариств і населенню на будів-
         ництво житлових будинків          А
      779  Житлово-будівельним кооперативам і ін-
         дивідуальним позичальникам через під-
         приємства і організації за рахунок їх
         власних коштів               А
  78   780  Несплачена в строк заборгованість за
         довгостроковими позичками до закінчення
         дії договору                А
      781  Несплачена в строк заборгованість за
         довгостроковими позичками після закін-
         чення дії договору             А
      782  Сумнівна до повернення заборгованість
         за несплаченими довгостроковими позич-
         ками                    А
      783  Пролонговані довгострокові позички     А
      785  Несплачені в строк проценти за довгост-
         роковими позичками до закінчення дії
         договору                  А
      786  Несплачені в строк проценти за довгост-
         роковими позичками після закінчення дії
         договору                  А
      787  Сумнівні до повернення несплачені про-
         центи за довгостроковими позичками     А
      788  Довгострокові кредити, надані за рішен-
         нями законодавчих органів і Уряду Укра-
         їни підприємствам і організаціям усіх
         форм власності за рахунок власних кош-
         тів комерційних банків           А
 
              Розділ XVII
 
  80       Розрахунки з Міністерством фінансів
          України
 
      801  Емісійні кошти за кредитами, наданими
         Міністерству фінансів України на цільо-
         ві програми               А НБУ
      802  Проценти за пільговим кредитом, що під-
         лягають відшкодуванню          А НБУ
      803  Внутрішній державний борг        А НБУ
      804  Заборгованість Мінфіну України перед
         НБУ до затвердження бюджету за поперед-
         ній рік                 А НБУ
      805  Кредити, надані Міністерству фінансів  А НБУ
 
              Розділ XVIII
 
            Розрахунки з банками
 
      806  Кошти від реалізації іноземної валюти,
         отриманої за кредитами міжнародних ор-
         ганізацій                П НБУ
      808  Тимчасова фінансова допомога, надана
         установам банків              А
      809  Тимчасова фінансова допомога, отримана
         установами банків             П
  81   811  Кредити Національного банку України,
         надані комерційним банкам за рахунок
         інших ресурсів (крім емісії)        А
      812  Кредити, отримані комерційними банками
         від Національного банку України за ра-
         хунок інших ресурсів (крім емісії)     П
      813  Кошти, перераховані комерційними банка-
         ми у Фонд страхування депозитів      П
      815  Накопичувальний рахунок для проведення
         розрахунків під час припинення діяльно-
         сті банку                 А-П
      816  Кредити Національного банку України,
         куплені на цільових кредитних аукціонах
         для підприємств агропромислового комп-
         лексу та державної кредитної підтримки
         підприємств і організацій         П
    *) 818  Спеціальний фонд валютних ризиків     П
      819  Фонд створення валютних резервів      П
 
   *) облік ведеться за субрахунками:
    01 - резерв валютних ризиків;
    02 - резерв ризику валютної курсової різниці;
    03 - резерв ризику по переоцінці внесків до статутного
    фонду в валюті
 
 
     Позики на різні цілі, які видаються за рахунок
         фондів спеціального призначення
 
  82   820  Позики на різні цілі            А
      821  Кредити Національного банку України для
         здійснення цільових державних програм   П КБ
      822  Кредити Національного банку України,
         надані комерційним банкам за рахунок
         емісії                  А НБУ
      823  Кредити за рахунок емісії Національного
         банку, отримані комерційними банками   П КБ
      825  Кошти, перераховані банками підприємст-
         вам, організаціям, установам, коопера-
         тивам для участі в їх господарській
         діяльності                 А
      826  Міжбанківський (міждержавний) кредит,
         одержаний в банку-кореспонденті      П
      827  Міжбанківський (міждержавний) кредит,
         наданий банку-кореспонденту        А
      828  Кредити, надані комерційними банками
         іншим банкам               А КБ
      829  Кредити, отримані комерційними банками
         від інших комерційних банків       П КБ
  87   878  Кредити, надані Національному банку ко-
         мерційними банками            А КБ
      879  Кредити, отримані Національним банком
         від комерційних банків          П НБУ
  89   893  Розрахунки між установами одного банку
         по перерахуванню кредитних ресурсів   А-П КБ
      896  Емісійні кошти, направлені на покупку
         валюти в Офіційний валютний резерв На-
         ціонального банку України        А НБУ
      897  Несплачена в строк заборгованість за
         наданими комерційними банками міжбан-
         ківськими кредитами            А
      898  Пролонговані міжбанківські кредити, на-
         дані комерційними банками іншим банкам   А
      899  Несплачені в строк відсотки за міжбан-
         ківськими кредитами            А
      824  Несплачені в строк проценти комерційни-
         ми банками за кредитами Національного
         банку                   А
 
              Розділ XIX
 
        Централізовані рахунки по пенсіях
 
  80   807  Кошти Пенсійного фонду           П
  81   814  Кошти централізованого фонду соціально-
         го страхування колгоспників, колективів
         сільськогосподарських підприємств     П
      817  Кошти для виплати тимчасової допомоги
         на неповнолітніх дітей           П
 
              Розділ XX
 
           Розрахунки між банками
 
       Розрахунки між банками в межах України
 
         Початкові міжфіліальні обороти
 
  83   830  Початкові міжфіліальні обороти поточно-
         го року                 А-П НБУ
      831  Початкові міжфіліальні обороти минулого
         року                  А-П НБУ
 
         Відповідні міжфіліальні обороти
 
  84   840  Відповідні міжфіліальні обороти поточ-
         ного року                А-П НБУ
      841  Відповідні міжфіліальні обороти минуло-
         го року                 А-П НБУ
  86   864  Відповідні міжфіліальні обороти 1992 р. А-П НБУ
 
      Сквитовані відповідні міжфіліальні обороти
 
  85   850  Сквитовані відповідні міжфіліальні обо-
         роти поточного року            А-П
      851  Сквитовані відповідні міжфіліальні обо-
         роти минулого року            А-П
 
       Суми, що не квитуються за табуляграмами
         Центральної розрахункової палати
 
  86   860  Суми, що не квитуються за табуляграмами
         Центральної розрахункової палати за по-
         точний рік                А-П
      861  Суми, що не квитуються за табуляграмами
         Центральної розрахункової палати за ми-
         нулий рік                 А-П
 
  87       Розрахунки між установами банків
          через розрахункові палати
 
      872  Внутрішньорегіональні взаємні розрахун- На бала-
         ки між установами комерційних банків,  нсі РП
         що обслуговуються однією Розрахунковою  А-П
         палатою
      873  Початкові операції банку за взаємними  На бала-
         міжрегіональними розрахунками      нсі РКЦ,
                             РП та
                             ЦРП
                              А-П
      874  Відповідні операції за взаємними міжре- На бала-
         гіональними розрахунками        нсі РКЦ,
                             РП та
                             ЦРП
                              А-П
      875  Відповідні операції комерційного банку На бала-
         за взаємними міжрегіональними розрахун- нсі РП
         ками                   А-П
      876  Рахунок міжрегіональних розрахунків   На бала-
         регіональних палат           нсі ЦРП
 
  88       Розрахунки між установами Націо-
          нального банку за емісійними
          операціями
 
      881  Розрахунки між установами Національного
         банку за емісійними операціями     А-П НБУ
 
  89       Розрахунки між установами одного
          банку
 
      890  Розрахунки між установами одного банку
         поточного року (початкові)       А-П КБ
      891  Розрахунки між установами одного банку
         минулого року (початкові)        А-П КБ
      892  Відповідні обороти за розрахунками між
         установами банків поточного року    А-П КБ
      894  Внутрішньосистемні відповідні обороти
         минулого року              А-П КБ
      895  Сквитовані авізо по розрахунках між ус-
         тановами одного банку          А-П КБ
 
              Розділ XXI
 
  90       Дебітори і кредитори
 
      902  Суми, перераховані за взаємними розра-
         хунками до з'ясування           А-П
      903  Дебітори і кредитори банку за операція-
         ми з клієнтами              А-П
      904  Дебітори і кредитори за господарськими
         операціями банку             А-П
      907  Розрахунки за факторінговими операціями  А-П
      908  Транзитні обороти при безпосередній ко-
         респонденції МФО і каси          А-П
      909  Розрахунки за прийняті платежі від на-
         селення                  П
 
              Розділ XXII
 
        Основні кошти і господарські витрати
 
  92       Основні засоби банку
 
      920  Будівлі й споруди             А
      921  Господарський інвентар           А
      923  Капітальні витрати на орендовані банком
         будівлі                  А
      924  Машини, обладнання, транспортні та інші
         засоби для здачі в оренду (лізинг)     А
      925  Нематеріальні активи            А
 
  93       Розрахунки по капітальних вкладен-
          нях банку
 
      931  Будівельні та інші матеріали        А
      932  Дебітори і кредитори за капітальними
         вкладеннями                А-П
      933  Капітальні вкладення, що здійснюються
         установами банків             А
      936  Фінансування капітальних вкладень, що
         здійснюються в установах банків      П
      937  Обладнання, що потребує монтажу      А
 
        Видатки і доходи майбутніх періодів
 
  93   939  Еквівалент валютної позиції банку     А-П
  94   940  Господарські матеріали           А
      941  Витрати майбутніх періодів         А
      942  Малоцінні та швидкозношувані предмети   А
      943  Доходи майбутніх періодів         П
 
              Розділ XXIII
 
             Відвернені кошти
 
  95       Відвернені кошти
 
      950  Відвернені кошти за рахунок прибутку
         банків поточного року           А
      951  Відвернені кошти за рахунок прибутку
         минулого року               А
 
              Розділ XXIV
 
           Доходи і видатки банків
 
  96       Доходи банків
 
      960  Операційні і різні доходи отримані     П
      961  Операційні і різні доходи неотримані    П
      969  Штрафи, пені, неустойки одержані      П
 
  97       Видатки банків
 
      970  Сплачені операційні і різні видатки    А
      971  Витрати на утримання апарату управління  А
      979  Нараховані, але несплачені операційні і
         різні видатки               А
 
  98       Прибутки і збитки
 
      980  Прибутки і збитки звітного року      А-П
      981  Прибутки і збитки до звітного року    А-П
------------------------------------------------------------------
 
           Б. Позабалансові рахунки
------------------------------------------------------------------
| Номери |           Найменування           |
|рахунків |                           |
------------------------------------------------------------------
               Розділ I
 
       Резервні фонди грошових білетів і монети
          Національного банку України
 
 9001   Гроші у сховищах
 9002   Зношені гроші
 9003   Резервні фонди Національного банку України
 9004   Резервні фонди Національного банку України в дорозі
 9011   Дозволи на перерахування із фондів в оборотну касу
 9015   Вилучені з обігу купони
 9016   Вилучені з обігу купони в дорозі
 9017   Гроші, що підлягають знищенню
 9901   Резервні фонди банку у сховищах
 9902   Резервні фонди банку, відіслані установам банків
 9903   Наявна рублева готівка зразка 1961-1992 р.
 
              Розділ II
 
              Забезпечення
 
 9921   Зобов'язання за короткостроковими позиками
 9922   Облігації займів, прийняті під заставу за позиками
 9924   Машини, обладнання, транспортні  та  інші  засоби,
      передані в оренду
 
              Розділ IV
 
       Документи за розрахунковими операціями
 
 9701   Розрахункові документи за заборгованістю відіслані
 9702   Платіжні вимоги, що підлягають акцепту
 9703   Акцептовані платіжні вимоги, що підлягають оплаті або
      оформлені векселями
 9704   Прострочена заборгованість за банківськими позичками,
      оформлена векселями
 9705   Відсотки за безнадійними боргами
 9706   Заборгованість за відсотками, що підлягає стягненню
      згідно з чинним законодавством
 9707   Розрахункова та несформована сума страхового фонду від
      кредитних рахунків
 9925   Гарантії, поручительства, видані банком
 9927   Розрахункові документи для оплати
 9928   Розрахункові документи по факторингових операціях
 9929   Розрахункові документи обов'язкові до сплати
 9930   Реєстри чеків, що чекають оплати
 9931   Акредитиви до оплати
 
               Розділ V
 
      Документи і цінності по іноземних операціях
 
 9030   Векселі на користь Багатостороннього агентства  за
      гарантіями інвестицій
 9031   Векселі на користь Міжнародного валютного фонду
 9032   Векселі на користь Світового банку
 9033   Векселі на користь Європейського банку реконструкції
 9034   Цінні папери в іноземній валюті
 9934   Документи  і  цінності  за  іноземними  операціями
      комерційного банку
 9936   Документи і цінності, відіслані на інкасо
 9937   Документи і цінності, прийняті і надіслані на інкасо
 9938   Забезпечення за рахунками іноземних кореспондентів
 9939   Платіжні документи в іноземній валюті  і  товарні
      документи у іноземних кореспондентів
 9940   Акредитиви в іноземній валюті
 
              Розділ VI
 
      Документи по довгостроковому кредитуванню
 
 9941   Зобов'язання за довгостроковими позиками
 
              Розділ VII
 
     Неоплачений статутний фонд комерційних банків
 
 9945   Неоплачені  суми  статутного  фонду  акціонерів
      (засновників) банку
 
              Розділ VIII
 
          Різні цінності і документи
 
 9953   Цінності на Монетно-банкнотному дворі
 9956   Цінності на Монетно-банкнотному дворі
 9957   Нерозібрані посилки з цінностями
 9959   Бланки суворої звітності
 9960   Різні цінності і документи
 9961   Різні цінності і документи, відіслані і видані під звіт
 9962   Гарантії іноземних банків зі строками дії до одного
      року
 9963   Кошти на будівництво, передані в порядку дольової
      участі
 9967   Валютні кошти підприємств, організацій, міністерств,
      відомств і Кабінету Міністрів Украіни
 
              Розділ IX
 
           Борги, списані у збиток
 
 9971   Борги, списані у збиток
 
               Розділ X
 
              Цінні папери
 
 9036   Векселі Міністерства фінансів України
 9801   Оплачені виграшні цінності та ті, що вийшли в тиражі
      погашення
 9802   Оплачені виграшні цінності та ті, що вийшли в тиражі
      погашення цінності в дорозі
 9972   Бланки акцій, облігацій, сертифікатів та лотерейних
      білетів, відправлених і виданих під звіт
 9973   Бланки акцій, облігацій, сертифікатів та лотерейних
      білетів комерційних банків для розповсюдження
 9974   Облік цінних паперів, випущених банком
 9975   Облік  виданих  комерційним  банкам  депозитних
      сертифікатів під залучені на депозитні рахунки кошти
 9976   Депозитні сертифікати Національного банку України
 9977   Бланки акцій підприємств (кооперативів), відіслані і
      видані під звіт
 9978   Бланки акцій підприємств (кооперативів) у Центральному
      сховищі
 9980   Бланки акцій підприємств (кооперативів)
 9982   Бланки акцій, видані  підприємствам,  організаціям,
      комерційним банкам
 9983   Одержані дозволи на випуск акцій
 9984   Бланки акцій у дорозі
 9985   Акції,   продані  підприємствами,  кооперативами,
      організаціями, комерційними банками
 9986   Акції за дорученням
 9987   Акції на зберіганні
 9993   Бланки облігацій позик в Центральному сховищі
 9994   Бланки облігацій позик, відіслані і видані під звіт
 9995   Бланки облігацій позик
 9996   Облігації позик, продані підприємствам, об'єднанням,
      організаціям, банкам
 9997   Бланки облігацій і акцій, одержаних для знищення
 9998   Облігації на зберіганні
 9991   Інвестиційні сертифікати на зберіганні
 
              Розділ XI
 
          Документи по приватизації
 
 9153   Компенсація грошових заощаджень сертифікатами
 9154   Сума нарахованої компенсації грошових заощаджень в
      установах Ощадного банку
 9251   Розрахунки з емісії приватизаційних житлових чеків
 9252   Розрахунки  з  емісії  приватизаційних  майнових
      сертифікатів
 9253   Майнові сертифікати в установах Ощадного банку
 9254   Житлові чеки в установах Ощадного банку
 9354   Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним
      фондом приватизації
 9255   Земельні бони в установах Ощадного банку
 9353   Розрахунки майновими сертифікатами з  позабюджетним
      Державним фондом приватизації
 9355   Розрахунки земельними бонами з позабюджетним Фондом
      приватизації Автономної Республіки Крим
 9453   Розрахунки майновими сертифікатами з  позабюджетним
      Фондом приватизації Автономної Республіки Крим
 9454   Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним
      фондом приватизації Автономної Республіки Крим
 9553   Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетними
      фондами  приватизації  адміністративно-територіальних
      одиниць
 9554   Розрахунки житловими чеками з позабюджетними фондами
      приватизації адміністративно-територіальних одиниць
 9555   Розрахунки земельними бонами з позабюджетними фондами
      приватизації адміністративно-територіальних одиниць
 9653   Розрахунки установ  Ощадного  банку  за  майновими
      сертифікатами
 9654   Розрахунки установ Ощадного банку за житловими чеками
 9655   Розрахунки установ Ощадного банку за земельними бонами
 9753   Бланки приватизаційних майнових сертифікатів
 9853   Приватизаційні майнові сертифікати у дорозі
 9946   Майнові  сертифікати,  акумульовані  на  рахунках
      фінансових посередників
 9947   Житлові чеки, акумульовані на рахунках  фінансових
      посередників
 9948   Земельні бони, акумульовані на рахунках фінансових
      посередників
 9965   Різні цінності і документи за придбаними об'єктами
      приватизації, відправлені
 
 Головний бухгалтер                   П.М.Сенищ

<< Главная страницаУкраина онлайн