Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про державну підтримку періодичних видань у 1996 році

Президент

Указ № 148/96 від 24.02.1996

<< Главная страница


 

          
     У К А З

          
   ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


      Про державну підтримку 
періодичних видань

          
    у 1996 році    ( Із змінами, внесеними згідно з Указом 
Президента

     N 
390/96 
від 31.05.96 )   З метою  забезпечення  
конституційного права громадян на
всебічну інформацію, 
підвищення ролі преси у суспільно-політичному
житті п о с т а н о в л я 
ю:


   1. Установити, що газети 
 та журнали, зареєстровані до 1
серпня 1994 року, 
 засновниками яких є Верховна Рада 
 України,
Кабінет Міністрів України, центральні органи державної 
виконавчої
влади України, органи місцевого самоврядування, 
 творчі спілки
України, інші  об'єднання громадян, державні 
науково-дослідні
установи та навчальні заклади, трудові та 
журналістські колективи
редакцій, звільняються  від  податку 
 на добавлену вартість у
частині: ( Абзац перший 
статті 1 із змінами, внесеними згідно з 
Указом Президента N 
390/96 
від 31.05.96 )

   передплати на газети і журнали 1996 
року;

   поліграфічних матеріалів  вітчизняного 
 виробництва,  які
використовуються  для 
 друкування газет і журналів, згідно 
 з
додатком N 1;

   послуг підприємств  поліграфії,  
зв'язку, транспорту, які
забезпечують друкування, 
 перевезення та розповсюдження газет 
 і
журналів.

   2. Пільги, передбачені 
 цим Указом,  не  поширюються  на
друковані 
засоби  масової  інформації, якщо серед 
 засновників
(співзасновників) є підприємницькі структури, 
 приватні особи, а
також на  друковані  засоби 
 масової інформації рекламного та
еротичного 
характеру.

   3. Установити для підприємств 
державної форми власності, які
забезпечують друкування та 
розповсюдження преси, граничний рівень
рентабельності 3 відсотки 
 до собівартості при визначенні тарифів
на розповсюдження 
 періодичних  видань  та  20  відсотків  
до
собівартості при визначенні тарифів на поліграфічні 
послуги для
друкування газет і журналів.

   4. Звільнити  від  
обкладання ввізним митом товари, 
 які
використовуються для виготовлення газет і 
 журналів, згідно з
додатком N 2.

   5. Органам  державної  
виконавчої  влади,  уповноваженим
установлювати тарифи 
 на перевезення залізничним транспортом газет
і журналів, яким 
надаються пільги з оподаткування згідно з цим
Указом, при 
 перегляді тарифів у 1996 році залишити їх на 
рівні
тарифів, установлених на 1 вересня 1995 року.

   6. Кабінету Міністрів 
України:

   при доопрацюванні проекту Державного бюджету 
України на 1996
рік передбачити виділення коштів на 
 часткове покриття збитків
підприємств Міністерства зв'язку 
України, Міністерства України у
справах преси  та 
  інформації  та  Укрзалізниці,  
завданих
встановленням зазначених тарифних обмежень;

   затвердити у десятиденний строк 
 перелік послуг підприємств
поліграфії, зв'язку, транспорту, 
 які забезпечують  друкування,
перевезення та розповсюдження 
газет і журналів;

   визначити у десятиденний строк перелік газет 
 і регіонів, у
яких доцільно  здійснити  їх 
 децентралізоване виготовлення та
розповсюдження;

   ужити заходів щодо прискорення 
реконструкції мережі передачі
в пункти децентралізованого друкування 
 газетних шпальт на базі
комп'ютерної технології з 
урахуванням тенденцій розвитку первинної
мережі зв'язку України.

   7. Рекомендувати  обласним, 
 Київській та Севастопольській
міським державним 
адміністраціям, органам місцевого самоврядування
встановлювати для друкованих 
засобів масової інформації, державних
підприємств зв'язку, роздрібного 
розповсюдження преси додаткові
пільги щодо 
 оподаткування у межах сум, що надходять 
 до їх
бюджетів, а також встановлювати пільги по податках, що 
надходять у
місцевий бюджет.

   Рекомендувати Уряду Автономної Республіки Крим 
надати у 1996
році підтримку періодичним виданням.

   8. Цей Указ набирає чинності з дня 
його підписання.


 Президент України    
           
      Л.КУЧМА

 м.Київ, 24 лютого 
1996 року

     N 148/96


        
           
     Додаток N 1

          
         до Указу 
Президента України

          
        від 24 лютого 1996 року N 
148/96


          
     ПЕРЕЛІК

     основних поліграфічних 
матеріалів вітчизняного

      виробництва, які 
звільняються від податку на

          
   добавлену вартість

 
——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 | 
 Найменування матеріалів (товарів)  |  Код ТН ЗЕД  
    |
 
——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 
 Фарба друкарська         
      3215
  Фотоплівка  
           
     3702, 3705
  Папір газетний 
           
    4801
  Папір некрейдяний, що 
використовується
  для друкування     
           
4802
  Папір крейдяний       
         4810
 
 Папір пакувальний         
      4804
  Пластини для 
виготовлення друкарських
  форм      
           
    8442, 7606, 7607   Глава 
Адміністрації

   Президента України    
        
 Д.ТАБАЧНИК        
           
     Додаток N 2

          
         до Указу 
Президента України

          
        від 24 лютого 1996 року N 
148/96


          
     ПЕРЕЛІК

   товарів, які звільняються від обкладання 
ввізним митом

 
——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 | 
   Найменування товарів      | 
  Код ТН ЗЕД     |
 
——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 
 Фарба друкарська         
      3215
  Фотоплівка  
           
     3702, 3705
  Папір газетний 
           
    4801
  Папір некрейдяний, що 
використовується
  для друкування     
           
4802
  Папір пакувальний       
        4804
 
 Пластини для виготовлення друкарських
  форм   
           
       8442, 7606, 7607
 
 Пластини офсетні гумотканинні       
  5911
  Чохли трикотажні     
          
5909   Глава 
Адміністрації

   Президента України    
        
 Д.ТАБАЧНИК

<< Главная страницаУкраина онлайн