Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення доповнень до наказів Фонду державного майна України

Фонд державного майна

Наказ № 241 від 01.03.1996

<< Главная страница


 

         
 ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ


          
     Н А К А З

 N 241 від 01.03.96 
         Зареєстровано в 
Міністерстві

   м.Київ       
       юстиції України

          
          2 квітня 
1996 р.
 vd960301 vn241        
    за N 154/1179        Про 
внесення доповнень до наказів

         
 Фонду державного майна України   На виконання Указу Президента 
 України "Про заходи  щодо
поліпшення роботи  
 з  мобілізаційної  підготовки  
народного
господарства України"  від 14 листопада 
 1995 року  N 
1039/95,
Н А К А З У Ю:


   1. Доповнити  "Положення 
  про  застосування  
 способів
приватизації майна державних підприємств", 
 затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 04.02.93 
N 56 ( 
z0034-93 ).

   1.1. Розділ 2 
 "Викуп об'єктів приватизації  
товариствами
покупців, створеними працівниками цих об'єктів" пункт 2.4.2. 
після
слів: "умови внесення платежів;" доповнити словами 
 "зобов'язання
покупця щодо виконання визначених раніше мобілізаційних 
завдань та
заходів з мобілізаційної підготовки;".

   1.2. Розділ 3 
 "Продаж об'єктів приватизації на аукціоні"
пункт 
3.4.2. після слів: "взаємні  зобов'язання  
продавця  і
покупця;" доповнити словами "зобов'язання 
покупця щодо виконання
визначених  раніше  мобілізаційних  
завдань  та  заходів  з
мобілізаційної 
підготовки;".

   1.3. Розділ 4 "Продаж 
 об'єктів приватизації за конкурсом"
пункт 4.2.3. 
після слів: "дотримання екологічних норм чи найкращих
екологічних наслідків 
експлуатації об'єкта;" доповнити словами:
"виконання раніше 
 визначених підприємству мобілізаційних завдань
щодо створення та 
збереження мобілізаційних потужностей, а також
спеціальних 
 формувань та мобілізаційних резервів, матеріальних і
продовольчих 
ресурсів, страхового фонду документації;".

   1.4. Розділ 4 
 "Продаж об'єктів приватизації за конкурсом"
пункт 
4.4.2. після слів: "взаємні  зобов'язання  
продавця  і
покупця;" доповнити словами: "зобов'язання покупця 
щодо виконання
визначених  раніше  мобілізаційних  завдань 
 та  заходів  з
мобілізаційної 
підготовки;".


   2. Внести  такі  
доповнення  до  "Положення  про  
план
приватизації", затвердженого наказом  Фонду  
державного  майна
України від 10.11.92 N 476 ( 

v0476224-92 ).

   Розділ 5 "Пропозиції  покупців  
щодо  придбання  об'єкта
приватизації" після слів: 
 "оцінки ризику;" доповнити словами:
"план 
 виконання визначених раніше мобілізаційних завдань 
 та
заходів з мобілізаційної підготовки".


   3. Контроль за виконанням цього 
наказу покласти на заступника
Голови Фонду 
О.М.Бондаря.

 Голова Фонду       
           
    Ю.Єхануров

<< Главная страницаУкраина онлайн