Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження норм витрат на здійснення уповноваженою особою функцій з управління акціями, паями, частками господарських товариств, які перебувають у загальнодержавній власності

Міністерство фінансів України (Мінфін)

Наказ № 70/422 від 10.04.1996

<< Главная страница


 

         
 МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

         
 ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ


          
     Н А К А З

 N 70/422 від 10.04.96 
        Зареєстровано в 
Міністерстві

   м.Київ       
       юстиції України

          
          29 квітня 
1996 р.
 vd960410 vn70/422       
    за N 208/1233   Про затвердження норм витрат на здійснення 
уповноваженою

   особою функцій з управління 
акціями, паями, частками

   господарських  товариств,  які 
  перебувають    у

          
загальнодержавній власності   На виконання пункту 3 постанови 
Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 1995 року N 1056 ( 

1056-95-п ) "Про 
затвердження
Порядку  управління  акціями,  паями,  
частками господарських
товариств,  які  
 перебувають у загальнодержавній власності",
Н А К А З У Є М 
О:


   Затвердити норми витрат на здійснення 
 уповноваженою особою
функцій  з управління 
 акціями, паями, частками господарських
товариств, які 
 перебувають  у  загальнодержавній  
 власності
(додаються).

 Перший заступник Міністра фінансів 
       
 М.І.Сивульський
 N 70 від 10.04.96

 Заступник Голови 
Фонду
 державного майна України      
          
 С.П.Бабич
 N 422 від 10.04.96


          
           
 Затверджено

          
     наказом Міністерства фінансів 
України

          
     та Фонду державного майна України 
від

          
     10.04.96 N 70/422


          
      Норми

   витрат на здійснення 
 уповноваженою особою  функцій

   з  управління акціями, паями, 
 частками господарських

   товариств, які перебувають у загальнодержавній 
власності
 
——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 | Вид 
витрат   |     Норми витрат  
          
 |
 |————————————————|——————————————————————————————————————————————|
 |1. 
Витрати на  |Згідно з постановами Кабінету Міністрів Украї-|
 | 
 відрядження |ни від 20 березня 1995 року N 182 "Про нові  
|
 |        |норми 
відшкодування витрат на службові відряд-|
 |     
    |ження в межах України та на території держав- 
|
 |        |учасниць 
СНД" ( 
182-95-п ) та від 6 грудня  
 |
 |        |1995 
року N 980 "Про збільшення норм відшкоду-|
 |    
     |вання витрат на службові відрядження"  
   |
 |       
  |( 
980-95-п )      
           
 |
 |        | 
           
           
 |
 |2. Канцелярсько-|       
           
      |
 |  господарські | 
           
           
 |
 |  витрати   |41 млн.крб. на рік  
           
  |
 
——————————————————————————————————————————————————————————————— 


<< Главная страницаУкраина онлайн