Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про організацію ліцензування, атестації та акредитації підготовки військових фахівців

Міністерство оборони України (Міноборони)

Наказ № 93/123 від 18.04.1996

<< Главная страница


 

          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ


          
     Н А К А З

 N 93/123 від 18.04.96 
        Зареєстровано в 
Міністерстві

   м.Київ       
       юстиції України

          
          8 травня 
1996 р.
 vd960418 vn93/123       
    за N 223/1248      Про організацію 
ліцензування, атестації та

      акредитації підготовки 
військових фахівців   З метою виконання Указу 
 Президента України від 12 вересня
1995 року N 
832/95 
"Про Основні напрями реформування вищої освіти
в  Україні"  
з  питань  вдосконалення системи акредитації 
 і
організації ліцензійної, атестаційної та акредитаційної роботи 
 у
Міністерстві  оборони України згідно з 
 положеннями постанови
Кабінету Міністрів України від 
 12 лютого  1996  року N 200
( 

200-96-п ) "Про ліцензування, атестацію та 
акредитацію закладів
освіти", Н А К А З У Є М О:


   1. Створити при Державній 
 акредитаційній комісії Експертну
раду з підготовки військових 
фахівців.

   2. Призначити головою Експертної ради 
з підготовки військових
фахівців при Державній акредитаційній комісії 
начальника Головного
управління військової  освіти  
Міністерства  оборони  України
генерал-лейтенанта Горшколєпова 
Володимира Борисовича, якому:

   до 28.04.96  р.  організувати  
розробку  та  подання на
затвердження Міністру освіти 
 України  проект  Положення  про
Експертну раду з 
підготовки військових фахівців;

   до 10.05.96 р.  подати  на 
 затвердження  до  Державної
акредитаційної комісії  
пропозиції  щодо  персонального складу
Експертної ради з 
підготовки військових фахівців;

   до 30.04.96  р.  організувати  
розробку  та  подання на
затвердження Міністру  
оборони  України,  за  погодженням  
 з
Міністерством освіти України, проект Положення про фахову раду 
зі
спеціальностей напряму 6.1401 "Військові науки";

   до 01.05.96  р.  організувати  
розробку  та  подання на
затвердження першому заступнику 
Міністра оборони України графік
ліцензування, атестації 
 та акредитації у 1996-1997 році напрямів
(спеціальностей) з 
підготовки військових фахівців.

   3. Першому  заступнику 
 Міністра оборони України, першому
заступнику 
Міністра  освіти  України  з  метою  
 вироблення
обгрунтованих пропозицій щодо подальшої 
 структурної інтеграції
освіти, підвищення якості підготовки 
 фахівців для Збройних Сил
України і оптимізації 
 витрат на їх навчання шляхом розміщення
частини 
державного замовлення  у  вищих  навчальних  
закладах
України різних рівнів акредитації:

   до 10.05.96 р. створити і 
 організувати роботу  спільної
робочої групи  щодо 
 вивчення  питання  подальшої структурної
інтеграції 
освіти, підготовки  військових  фахівців  у  
вищих
навчальних закладах України;

   до 01.11.96  р.  провести  
спільне  засідання  колегій
Міністерства оборони 
 України та Міністерства освіти України, на
якому розглянути 
 підсумки роботи спільної  робочої  групи  
і
підготувати необхідні  пропозиції  щодо  подальшої 
 структурної
інтеграції освіти, розміщення частини 
 державного замовлення на
підготовку фахівців для 
 Збройних Сил України у вищих навчальних
закладах 
України.

   4. Контроль  за  
виконанням  наказу  покласти на 
 перших
заступників Міністра оборони України та Міністра освіти 
України.

   5. Наказ розіслати згідно з 
розрахунком розсилки.

 Міністр оборони України   
           
    В.Шмаров

 Міністр освіти України  
           
   М.Згуровський

<< Главная страницаУкраина онлайн