Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін до статті 23 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу"

Верховна Рада України

Закон № 129/96-ВР від 19.04.1996

<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

      Про внесення змін до статті 23 Закону України
   "Про загальний військовий обов'язок і військову службу"
 
  ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 26, ст. 108 )  
 
  ( Вводиться в дію Постановою ВР 
   N 130/96-ВР від 19.04.96, ВВР, 1996, N 26, ст. 109 )
 
 
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
 
   Пункт "а" частини першої статті 23 Закону України "Про
загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст.385, N 36,
ст.527; 1993 р., N 49, ст.457) викласти в такій редакції:
 
   "а) для солдатів і сержантів, які проходять  строкову
військову службу в Збройних Силах України, Національній гвардії
України, Прикордонних військах України, внутрішніх  військах
Міністерства внутрішніх справ  України,  інших  військових
формуваннях та Службі безпеки України, - 18 місяців (для осіб, які
мають вищу освіту, - 12 місяців); для матросів і старшин, які
проходять строкову військову службу на кораблях, суднах і в
берегових частинах бойового забезпечення Військово-Морських Сил
України та в морських частинах Прикордонних військ України, - 24
місяці (для осіб, які мають вищу освіту, - 18 місяців); для
солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять військову
службу за контрактом, - 3 роки".
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 19 квітня 1996 року
     N 129/96-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн