Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження форми державної статистичної звітності з питань зовнішньоекономічної діяльності

Державний комітет статистики України (Держкомстат)

Наказ № 118 від 22.04.1996, нечин.

<< Главная страница

         МIНIСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            22.04.1996 N 118
 
   { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
                     комітету статистики
    N 255 ( v0255202-07 ) від 27.07.2007 }
 
   Про затвердження форми державної статистичної звітності
       з питань зовнішньоекономічної діяльності
 
   1. Затвердити форму державної статистичної звітності по
зовнішньоекономічній  діяльності  N 12-ЗЕЗ "Звіт про валютні
витрати, які пов'язані з утриманням дипломатичного представництва
України за кордоном" і ввести їх в дію, починаючи зі звіту за
I квартал 1996 р.
 
   2.  Управлінню статистики зовнішньоекономічної діяльності
(Хропатий Б.Ф.) забезпечити методологічне керівництво збором та
розробкою статистичної звітності і своєчасне подання інформації
Національному банку України для складання платіжного балансу
України.
 
   3. Економічному  управлінню (Єрофєєва Н.В., Пишнюк М.I.)
забезпечити відповідне фінансування та необхідну кількість паперу
для виготовлення бланків.
 
   4. Скасувати наказ Мінстату України від 25.07.95 р. N 187 в
частині затвердження форми  державної  статистичної  звітності
N 12-ЗЕЗ "Звіт про представницькі та інші витрати України за
кордоном".
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Заступник Міністра                 I.А.Iванченко
 
 
         ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВIТНIСТЬ
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦                    КОДИ                                    ¦
¦------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦     ¦      ¦     ¦   ¦      ¦     ¦       ¦       ¦        ¦ ¦ ¦
¦---------+------------+---------+------+-----------+---------+--------------+--------------+----------------+--+--¦
¦ форми ¦організації-¦території¦галузі¦  виду  ¦ форми ¦організаційно-¦міністерства, ¦ вищестоящої  ¦ ¦КС¦
¦документа¦ складача - ¦за СПАТО ¦ за ¦економічної¦власності¦правової форми¦  іншого  ¦ організації  ¦ ¦ ¦
¦ за ЗКУД ¦ ідентифі- ¦     ¦ ЗКГНГ¦ діяльності¦ за КФВ ¦господарювання¦ центрального ¦ідентифікаційний¦ ¦ ¦
¦     ¦каційний код¦     ¦   ¦ за КВЕД ¦     ¦  за КОПФГ  ¦  органу  ¦ код за ЄДРПОУ ¦ ¦ ¦
¦     ¦ за ЄДРПОУ ¦     ¦   ¦      ¦     ¦       ¦ виконавчої ¦        ¦ ¦ ¦
¦     ¦      ¦     ¦   ¦      ¦     ¦       ¦влади за СПОДУ¦        ¦ ¦ ¦
¦---------+------------+---------+------+-----------+---------+--------------+--------------+----------------+--+--¦
¦  1  ¦   2   ¦  3  ¦  4 ¦   5   ¦  6  ¦    7   ¦   8    ¦    9    ¦10¦11¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                 Форма N 12-ЗЕЗ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
              наказом Міністерства статистики
                   України
                 від 22.04.96 р. N 118
  ------------------
  ¦ Країна ¦    ¦    Поштова - квартальна (річна)
  ¦ Код  ¦    ¦
  ------------------    Подає 30 числа після звітного
             періоду Міністерство закордонних
               справ України Міністерству
                 статистики України.
 
   Орган, який відповідає за збір даних. У відповідності до
Закону України "Про державну статистику" ( 2614-12  )  Ваше
Міністерство  повинне  надіслати заповнену форму Міністерству
статистики України.
   Конфіденційність. Органи державної статистики зобов'язуються
забезпечити конфіденційність наданої Вами інформації.
   Мета збору  даних.  Ця  інформація буде використана для
складання зовнішньоторговельного і платіжного балансів України.
   Просимо зберігати копію цієї форми, на випадок виникнення
питань у працівників органів державної статистики при зведенні
даних.
   Дякуємо Вам за своєчасне подання достовірних даних, які
дозволять скласти торговельний і платіжний баланси України.
 
 
                  Міністерство статистики України
 
 
                ЗВIТ
     про валютні витрати, які пов'язані з утриманням
    дипломатичного представництва України за кордоном
        _________________________________
          назва закордонної установи
 
          за _____ квартал 199_ року
 
------------------------------------------------------------------
¦ Найменування статей  ¦ N ¦    Валюта   ¦ Вартість  ¦
¦            ¦рядка¦-------------------¦(тис. одиниць¦
¦            ¦   ¦найменування¦ код ¦ у валюті  ¦
¦            ¦   ¦      ¦   ¦ контракту) ¦
¦------------------------+-----+------------+------+-------------¦
¦      А      ¦ Б ¦   В   ¦  Г ¦   1   ¦
¦------------------------+-----+------------+------+-------------¦
¦Витрати, які пов'язані з¦ 1 ¦      ¦   ¦       ¦
¦утриманням       ¦   ¦      ¦   ¦       ¦
¦дипломатичного     ¦   ¦      ¦   ¦       ¦
¦представництва за    ¦   ¦      ¦   ¦       ¦
¦кордоном, - всього   ¦   ¦      ¦   ¦       ¦
¦------------------------+-----+------------+------+-------------¦
¦в т.ч. по статтях:   ¦   ¦      ¦   ¦       ¦
¦------------------------+-----+------------+------+-------------¦
¦"Заробітна плата"    ¦ 2 ¦      ¦   ¦       ¦
¦(Ст. 1)         ¦   ¦      ¦   ¦       ¦
¦------------------------+-----+------------+------+-------------¦
¦"Медична допомога"   ¦ 3 ¦      ¦   ¦       ¦
¦(Ст. 2)         ¦   ¦      ¦   ¦       ¦
¦------------------------+-----+------------+------+-------------¦
¦"Канцелярські та    ¦ 4 ¦      ¦   ¦       ¦
¦господарські витрати"  ¦   ¦      ¦   ¦       ¦
¦(Ст. 3)         ¦   ¦      ¦   ¦       ¦
¦------------------------+-----+------------+------+-------------¦
¦"Відрядження та службові¦ 5 ¦      ¦   ¦       ¦
¦роз'їзди" (Ст. 4)    ¦   ¦      ¦   ¦       ¦
¦------------------------+-----+------------+------+-------------¦
¦"Придбання обладнання та¦ 6 ¦      ¦   ¦       ¦
¦інвентарю" (Ст. 12)   ¦   ¦      ¦   ¦       ¦
¦------------------------+-----+------------+------+-------------¦
¦"Капітальні вкладення" ¦ 7 ¦      ¦   ¦       ¦
¦(Ст. 13)        ¦   ¦      ¦   ¦       ¦
¦------------------------+-----+------------+------+-------------¦
¦"Капітальний ремонт   ¦ 8 ¦      ¦   ¦       ¦
¦будівель та споруд"   ¦   ¦      ¦   ¦       ¦
¦(Ст. 16)        ¦   ¦      ¦   ¦       ¦
¦------------------------+-----+------------+------+-------------¦
¦"Iнші витрати" - всього ¦ 9 ¦      ¦   ¦       ¦
¦(Ст. 18)        ¦   ¦      ¦   ¦       ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник
 
 Головний бухгалтер
 
 "___" ____________ 199_ року
 
 Прізвище і номер телефону
 виконавця

<< Главная страницаУкраина онлайн