Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про вільну торгівлю

Верховна Рада України

Закон № 133/96-ВР від 23.04.1996

<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

    Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом
       Республіки Молдова про вільну торгівлю
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 24, ст. 93 )
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Угоду між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про
вільну торгівлю ( 498_029 ), підписану в м. Кишиневі 29 серпня
1995 року, ратифікувати.
 
 
 Голова Верховної Ради України              О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 23 квітня 1996 року
     N 133/96-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн