Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про ратифікацію Конвенції між Україною та Угорською Республікою про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень

Верховна Рада України

Закон № 137/96-ВР від 23.04.1996

<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

    Про ратифікацію Конвенції між Україною та Угорською
    Республікою про уникнення подвійного оподаткування
    доходів і майна та попередження податкових ухилень
 
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 24, ст. 97 )
 
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
 
   Конвенцію між Україною та Угорською Республікою про уникнення
подвійного оподаткування доходів  і  майна  та  попередження
податкових ухилень ( 348_630 ), підписану 19 травня 1995 року в
м. Києві, ратифікувати.
 
 
 Голова Верховної Ради України              О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 23 квітня 1996 року
     N 137/96-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн