Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення доповнень до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування

Верховна Рада України

Закон № 143/96-ВР від 24.04.1996

<< Главная страница

           З А К О Н  У К Р А Ї Н И

 
     Про внесення доповнень до деяких законодавчих
        актів України з питань оподаткування
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 25, ст. 101 )
 
   ( Із змінами, внесеними згідно із Законом 
    N 168/97-ВР від 03.04.97, ВВР, 1997, N 21, ст.156 ) 
 
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
 
   I. Внести  до  деяких  законодавчих  актів України такі
доповнення:
 
   ( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 168/97-ВР від 03.04.97 )
 
 
   2. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної  Ради України, 1995 р., N 4,
ст.28, N 38, ст.286):
   підпункт 3.1.2 пункту 3.1 статті 3 доповнити абзацом восьмим
такого змісту:
 
   "прибутку від реалізації інвестором належної йому частки
житла та об'єктів торгівлі та соціально-побутового призначення,
збудованих за рахунок його коштів для військовослужбовців та
членів їх сімей, які мають право на отримання житла відповідно до
чинного законодавства України";
 
   частину першу статті 10 доповнити абзацом четвертим такого
змісту:
 
   "до 100 відсотків - на відшкодування витрат підприємств та
організацій, спрямованих на інвестування будівництва і придбання
житла для військовослужбовців та членів їх сімей, які мають право
на отримання житла відповідно до чинного законодавства України".
 
   II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 24 квітня 1996 року
     N 143/96-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн