Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про деякі питання сплати прибуткового податку з громадян

Верховна Рада України

Постанова № 146/96-ВР від 25.04.1996

<< Главная страница





            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
   Про деякі питання сплати прибуткового податку з громадян
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1996, N 25, ст. 107 )
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є :
 
   1. До прийняття Закону України про прибутковий податок з
громадян при визначенні розміру прибуткового податку з доходів
учасників бойових дій, інвалідів війни, осіб, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною, та осіб, на яких поширюється чинність
Закону  України  "Про  статус  ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" ( 3551-12 ), застосовуються норми статті 23
Закону  України "Про Державний бюджет України на 1994 рік"
( 3898-12 ).
 
   2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
 
   3. Дія цієї Постанови поширюється на правовідносини, які
виникли з 1 січня 1995 року.
 
 Голова Верховної Ради України            О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 25 квітня 1996 року
     N 146/96-ВР

<< Главная страница



Украина онлайн