Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про застосування Указу Президента України від 5 квітня 1996 року N 243/96

Вищий арбітражний суд

Лист № 01-8/167 від 25.04.1996

<< Главная страница       
   ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ


          
     Л И С Т

 N 01-8/167 від 
25.04.96

   м.Київ

 vd960425 vn01-8/167

          
           
Арбітражним судам України      Про застосування Указу 
Президента України

         від 5 
квітня 1996 року N 
243/96     ( Із змінами, внесеними 
згідно з Листом Вищого

          
          
арбітражного суду

      N 01-8/296 ( 

v_296800-01 ) від 05.03.2001 )   Президент України 5 квітня 1996 року видав Указ N 

243/96 "Про
заходи щодо стабілізації 
фінансового стану підприємств".

   Пунктом 1  названого  Указу 
 підприємства,  установи  і
організації усіх форм власності 
(далі - підприємства) звільнено
від сплати  пені, 
 нарахованої відповідно до статті 2 
 Указу
Президента України від 16.03.95 р. N 227 ( 
227/95 
) "Про заходи
щодо нормалізації платіжної 
 дисципліни в народному господарстві
(зі змінами, внесеними Указами від 
31.03.95 р. N 277 ( 
277/95 ) та
від 09.12.95 р. N 1139 ( 
1139/95 
) за станом на 1 квітня 1996 року
з суми простроченої заборгованості на 
 користь кредиторів та не
сплаченої в 
установленому порядку на день підписання цього Указу,
крім підприємств 
 - боржників, які в договорах з 
 кредиторами
передбачили стягнення пені та її розмір.

   Абзацом 2 пункту 3 Указу 
 від 05.04.96 р. ( 
243/96 
 )
продовжений до 1 грудня 1996 року 
 строк повернення одержаних
підприємствами у 1994-1995 роках через 
державний бюджет кредитів
Національного банку України та 
бюджетних позичок, а також сплати
відсотків від сум простроченої 
заборгованості за користування цими
коштами станом на 1 квітня 1996 
року без нарахування відсотків за
користування зазначеними коштами на час 
відстрочки.

   Пунктом 5 Указу від 05.04.96 
 частину першу статті 2 Указу
Президента України від 16.03.95 
 N 227 (у редакції Указу від
31.03.95 N 
277) після другого речення доповнено реченням: "Розмір
суми пені  
не  може  перевищувати  50  відсотків  від  
суми
заборгованості".  У  зв'язку з цим третє 
 речення вважається
четвертим.

   При вирішенні спорів про 
 стягнення  пені  за  порушення
платіжної 
 дисципліни арбітражним судам слід врахувати, що Указом
від 
05.04.96 підприємства звільнені від сплати пені, 
 нарахованої
відповідно до Указів Президента України від 
 16 та 31 березня
1995  року,  а  не 
 на підставі інших актів законодавства.
( 
 Абзац п'ятий із змінами, внесеними згідно 
 з Листом Вищого
арбітражного суду N 01-8/296 ( 

v_296800-01 ) від 05.03.2001 )

   Таким чином спори про стягнення пені за 
несвоєчасне виконання
грошових зобов'язань підлягають вирішенню на загальних 
підставах.

 Заступник Голови Вищого
 Арбітражного Суду 
 України          
    А.Осетинський

<< Главная страницаУкраина онлайн