Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін до наказу Міністерства економіки від 20.12.95 N 187 "Про нормативи відрахувань за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету"

Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України (Мінекономіки)

Наказ № 53 від 25.04.1996

<< Главная страница


 

         
 МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ


          
     Н А К А З

 N 53 від 25.04.96 
         
 Зареєстровано в Міністерстві

   м.Київ       
       юстиції України

          
          12 травня 
1996 р.
 vd960425 vn53        
     за N 225/1250    Про внесення змін до наказу 
Міністерства економіки

    від 20.12.95 N 187 "Про 
нормативи відрахувань за

    геологорозвідувальні роботи, 
виконані за рахунок

          
  Державного бюджету"   Н А К А З У Ю:


   Внести у Нормативи  відрахувань 
 за  геологорозвідувальні
роботи, виконані  за  
рахунок Державного бюджету, затверджені
наказом 
Мінекономіки від 20.12.95 N 187 ( 
z0471-95 ), такі зміни:

   1. У рядку "Природний 
газ" у графі 3 "Норматив відрахувань"
цифру "14,6" замінити на цифру 
"9";

   у рядку  "Радіоактивні  метали" 
 у  графі  3  "Норматив
відрахувань" цифру "17,5" 
замінити на цифру "3".

   2. Скасувати дію наказу 
Міністерства економіки від 01.04.96
N 39 відповідно до 
 п.13 Положення про  державну  
реєстрацію
нормативних актів міністерств, інших органів державної 
виконавчої
влади, органів господарського управління та контролю, що 
зачіпають
права, свободи і законні інтереси громадян або мають 
міжвідомчий
характер, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
 від
28.12.92 N 731 ( 
731-92-п ).

 В.о. Міністра  
           
       А.І.Даниленко


          
           
  Затверджено

          
         наказом 
Міністерства економіки

          
         від 25.04.96 р. N 
53


          
     Нормативи

    відрахувань за геологорозвідувальні 
роботи, виконані

    за рахунок Державного бюджету, на 
 природний газ і

          
  радіоактивні 
метали

 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 

|       |    
 Одиниця виміру     |Норматив відра- |
| 
       |     
           
 |хувань     
 |
|——————————————|————————————————————————————————|————————————————|
|Природний 
газ |в % від вартості видобутої міне-|   9,0   
 |
|Радіоактивні |ральної сировини за цінами її ре|   
 3,0    |
|метали    |алізації 
без урахування плати за|        
 |
|       |користування 
надрами при видобу-|        
 |
|       |ванні корисних 
копалин, рентної |        |
| 
       |плати і податку на добавлену 
вар|        |
|   
     |тість      
        |    
    
 |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 


 Начальник відділу ціноутворення на
 продукцію 
паливно-енергетичного
 комплексу, хімічної та 
металургійної
 промисловості       
           
   Л.М.Міхеєва

<< Главная страницаУкраина онлайн