Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження форм торгового патенту та Порядку заповнення торгового патенту

Міністерство фінансів України (Мінфін)

Наказ № 33 від 25.04.1996

<< Главная страница


 

          
 МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

       ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА 
ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ


          
      Н А К А З

 N 33 від 
25.04.96          
 Зареєстровано в Міністерстві

   м.Київ       
       юстиції України

          
          7 травня 
1996 р.
 vd960425 vn33        
     за N 221/1246        Про 
затвердження форм торгового патенту

        та Порядку 
заповнення торгового патенту      ( Із змінами, внесеними 
згідно з Наказом 

          
    Держ.подат. адміністрації

       N 107 ( 

z0195-98 ) від 13.03.98 )
 
    Відповідно до  Закону України 
 від 23 березня 1996 року
N 

98/96-ВР "Про  патентування  деяких 
 видів  підприємницької
діяльності" Н А К А З У 
Ю:


   1. Затвердити  форму  
торгового  патенту  на  здійснення
діяльності з 
роздрібної торгівлі, діяльності по обміну готівкових
валютних  
цінностей та діяльності з надання послуг у 
 сфері
грального бізнесу, форму  торгового  
патенту  на  здійснення
діяльності з роздрібної 
 торгівлі, що видається безплатно, та
Порядок 
заповнення торгового патенту (додаються).

   2. Начальнику  управління 
 розробки  проектів законів та
інструкцій по 
прямих податках Радюку В.В. і начальнику юридичного
управління 
 Лонюку І.І. подати форми торгового патенту та Порядок
заповнення 
торгового патенту до Міністерства юстиції України для
державної 
реєстрації.

   3. Начальнику  управління 
 справами  Коваленку  В.В.  у
п'ятиденний 
 термін після державної реєстрації замовити необхідну
кількість 
бланків торгового патенту на здійснення діяльності 
 з
роздрібної торгівлі, діяльності по обміну 
 готівкових валютних
цінностей та діяльності з надання послуг у сфері 
грального бізнесу
та  торгового патенту на здійснення 
 діяльності з роздрібної
торгівлі, що видається 
безплатно, та забезпечити доставку бланків
державним податковим 
 інспекціям в Автономній Республіці Крим,
областях, по 
мм.Києву та Севастополю.

   4. Контроль за виконанням 
 цього наказу покласти на першого
заступника начальника 
 Головної державної податкової інспекції
України 
О.І.Шитрю.

 Заступник Міністра фінансів,
 начальник Головної 
державної
 податкової інспекції України     
         
В.Н.Ільїн          
           
   Затверджено

          
          наказом 
 Головної державної

          
          податкової 
інспекції України

          
          від 25 
квітня 1996 року N 33        Порядок 
заповнення торгового патенту   1. Заповнення реквізитів 
 торгового  патенту  на  право
здійснення  
торговельної  діяльності,  діяльності  з  
надання
побутових послуг, діяльності по обміну  
готівкових  валютних
цінностей, а також діяльності з надання послуг у 
 сфері грального
бізнесу провадиться на підставі оформленої 
відповідно до частини
четвертої статті 2 Закону України "Про 
патентування деяких видів
підприємницької діяльності" ( 
 
98/96-ВР ) заявки на 
 придбання
торгового патенту.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно 
з Наказом Держ.подат.
адміністрації N 107 ( 

z0195-98 ) від 13.03.98 )

   2. Торговий патент  
заповнюється  уповноваженою  на  те
посадовою  
 особою   державного  податкового  
 органу  за
місцезнаходженням суб'єктів або 
місцезнаходженням їх структурних
(відокремлених) підрозділів. 
Суб'єктам підприємницької діяльності,
що провадять торговельну діяльність або 
надають побутові послуги
(крім  пересувної  
 торговельної  мережі),  торговий  патент
заповнюється 
 за місцезнаходженням пункту продажу товарів 
 або
пункту з надання побутових послуг, а 
суб'єктам підприємницької
діяльності, що здійснюють торгівлю 
 через пересувну торговельну
мережу, - за 
 місцем реєстрації цих суб'єктів. Торгові 
патенти
підписуються керівником державного податкового органу, а 
 у разі
його відсутності - заступником керівника 
державного податкового
органу.
( Пункт 2 в редакції Наказу Держ.подат. 
адміністрації N 107
( 
z0195-98 ) від 13.03.98 )

   3. Записи у торговому 
патенті здійснюються кульковою ручкою
пастою темного кольору українською 
мовою або іншою мовою згідно зі
статтею 11 Закону  України 
 "Про  мови в  Українській РСР"
( 
8312-11 
).

   4. У тексті торгового 
 патенту підчистки і  необумовлені
виправлення 
 не допускаються.

   Виправлення  помилок  повинно  
бути  обумовлено  написом
"виправлено" та підтверджено 
 підписами відповідальної особи, що
підписала торговий 
 патент та печаткою державного 
 податкового
органу. ( Пункт 4 із змінами, 
 внесеними згідно з  Наказом
Держ.подат. адміністрації 
N 107 ( 
z0195-98 ) від 13.03.98 )


   5. На  підставі письмової 
 заяви суб'єкта підприємницької
діяльності щодо зміни 
 місця розташування до торгового 
 патенту
вносяться відповідні записи, завірені 
 підписом відповідальної
особи та печаткою державного податкового 
органу.
( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Держ.подат.
адміністрації N 107 ( 

z0195-98 ) від 13.03.98 )


   6. У разі втрати 
 торгового патенту державним податковим
органом 
видається безплатно дублікат торгового патенту 
 на
підставі письмової заяви суб'єкта підприємницької 
діяльності та
довідки органів Міністерства внутрішніх справ 
 України, органів
державного пожежного нагляду 
 або інших уповноважених державних
органів.
( Пункт 6 із 
змінами, внесеними згідно з Наказом Держ.подат.
адміністрації N 107 ( 

z0195-98 ) від 13.03.98 )        
           
     Додаток N 1

Торговий патент видано 
_____          
Затверджено
(назва державної податкової      
наказом Головної державної
____________________________  
    податкової інспекції України
інспекції її адреса, 
номер      від 25 квітня 1996 року N 
33
____________________________
телефону для довідок)         
 Торговий патент N ____________

    на право здійснення діяльності з 
роздрібної торгівлі


          
        Дійсний з 
"___"________199__ р.

          
           
 по "___"________199__ р.   Виданий безплатно суб'єкту підприємницької 
діяльності _______

          
           
         
(назва
__________________________________________________________________

        підприємства, 
організації, 
установи
__________________________________________________________________

         або 
прізвище, ім'я, по батькові)
Місце державної реєстрації суб'єкта 
підприємницької діяльності 
___
__________________________________________________________________

        (дата, номер 
свідоцтва, ким видано)

Місцезнаходження юридичної особи 
_________________________________
__________________________________________________________________

Місцезнаходження 
 структурного (відокремленого) підрозділу (пункту
роздрібного продажу 
товарів) 
_____________________________________
__________________________________________________________________

Марка 
транспортного засобу, його номерний знак 
___________________
__________________________________________________________________

        (для 
пересувної торговельної мережі)


   Надає право власнику на 
 здійснення операцій по роздрібній
торгівлі виключно такими видами 
товарів вітчизняного виробництва:


   - хліб і булочні вироби;

   - борошно пшеничне та житнє;

   - сіль, цукор, олія соняшникова і 
кукурудзяна;

   - яловичина та свинина;

   - молоко і молочна продукція, крім молока і 
вершків згущених
з добавками і без них;

   - картопля і плодоовочева продукція;

   - мило господарське, а також 
сірники (незалежно від країни
походження);

   - комбікорми для продажу населенню;

   - проїзні квитки;

   - періодичні видання друкованих засобів масової 
інформації;

   - вугілля, вугільні брикети, паливо 
 пічне  побутове, гас
освітлювальний і газ скраплений, 
 торф паливний кусковий, торф'яні
брикети і дрова для продажу 
населенню;

   - продукти дитячого харчування.


   Безплатний торговий патент не 
 дає права на  здійснення
роздрібної торгівлі 
товарами, які не зазначені у цьому переліку.

 Начальник 
державної
 податкової інспекції ___________________   
 _________________

    М.П.     
   (прізвище)        
  (підпис)

 "___"____________199__ р.        
           
     Додаток N 2

Торговий патент видано 
______          
Затверджено
(назва державної податкової      
наказом Головної державної
____________________________  
    податкової інспекції України
інспекції її адреса, 
номер      від 25 квітня 1996 року N 
33
____________________________
телефону для довідок)          
  Торговий патент N _____

      на право 
 здійснення діяльності у сфері

      роздрібної торгівлі, 
діяльності по обміну

      готівкових валютних 
цінностей, діяльності

      з надання послуг у 
сфері грального бізнесу

          
 (необхідне підкреслити)


          
         Дійсний з 
"__"_______199__ р.

          
           
  по "__" ______199__ р.   Виданий суб'єкту підприємницької діяльності 
_________________

          
           
   (назва 
підприємства,
__________________________________________________________________

   організації, установи або прізвище, ім'я, 
по батькові)
Місце державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності 
___
__________________________________________________________________

        (дата, номер 
свідоцтва, ким видано)

Місцезнаходження юридичної особи 
_________________________________
__________________________________________________________________

Місцезнаходження 
 структурного (відокремленого) підрозділу (пункту
роздрібного продажу 
товарів, обмінного пункту, грального місця),
для якого придбано 
торговий патент 
_______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Марка 
транспортного засобу, його номерний знак 
___________________
__________________________________________________________________

        (для 
пересувної торговельної мережі)


   Надає право власнику патенту на 
здійснення підприємницької
діяльності у сфері 
_______________________________________________

          
   (вид діяльності)
Назва виду послуг (грального місця) у 
сфері грального бізнесу 
____
__________________________________________________________________


Внесено 
плату за виданий торговий патент __________________ крб.

Начальник 
державної
податкової інспекції  ___________________   
   _____________
М.П.      
      (прізвище)     
     (підпис)

 "___"____________199__ 
р.

<< Главная страницаУкраина онлайн