Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про трудову діяльність і соціальний захист громадян України та Республіки Білорусь, які працюють за межами своїх держав

Верховна Рада України

Закон № 151/96-ВР від 26.04.1996

<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

   Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом
   Республіки Білорусь про трудову діяльність і соціальний
     захист громадян України та Республіки Білорусь,
        які працюють за межами своїх держав
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 26, ст. 112 )
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Угоду між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про
трудову діяльність і соціальний захист громадян України  та
Республіки Білорусь ( 112_005 ), які працюють за межами своїх
держав, підписану 17 червня 1995 року в м. Києві, ратифікувати.
 
 
 
 Голова Верховної Ради України            О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 26 квітня 1996 року
     N 151/96-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн