Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про ратифікацію Угоди про взаємне визнання пільг і гарантій для учасників та інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій на території інших держав, сімей загиблих військовослужбовців

Верховна Рада України

Закон № 144/96-ВР від 26.04.1996

<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

     Про ратифікацію Угоди про взаємне визнання пільг
     і гарантій для учасників та інвалідів Великої
     Вітчизняної війни, учасників бойових дій на
  території інших держав, сімей загиблих військовослужбовців
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 25, ст. 102 )
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
 
   Угоду про взаємне визнання пільг і гарантій для учасників та
інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій на
території інших  держав, сімей  загиблих  військовослужбовців
( 997_048 ), підписану в м. Москві 15 квітня  1994  року
державами  -  учасницями  Співдружності  Незалежних  Держав,
ратифікувати.
 
 
 
 Голова Верховної Ради України              О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 26 квітня 1996 року
     N 144/96-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн