Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін і доповнень до Положення про особливості контролю за дотриманням антимонопольного законодавства інвестиційними фондами та інвестиційними компаніями

Антимонопольний комітет

Розпорядження № 61-Р від 26.04.1996

<< Главная страница






 

         
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ


          
 Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 N 61-р від 26.04.96   
       Зареєстровано в 
Міністерстві

   м.Київ       
       юстиції України

          
          20 травня 
1996 р.
 vd960426 vn61-р       
     за N 235/1260



  Про внесення змін і доповнень до Положення про 
особливості

  контролю за дотриманням антимонопольного 
  законодавства

    інвестиційними фондами та інвестиційними 
компаніями



   Відповідно до абзацу шостого 
 статті 8 Закону України "Про
Антимонопольний комітет України" ( 

3659-12 ) та статті 3 
 Указу
Президента України від 28 березня 1995 року N 
265/95 
"Про внесення
змін і доповнень до Положення про 
 інвестиційні  фонди  та
інвестиційні компанії" 
затвердити зміни і доповнення до Положення
про  особливості  
контролю  за  дотриманням  антимонопольного
законодавства 
інвестиційними фондами та інвестиційними компаніями,
затвердженого 
розпорядженням Антимонопольного комітету України від
18 листопада 1994 
 року N 13-р ( 
z0297-94 ) та зареєстрованого в
Міністерстві 
юстиції України 9 грудня 1994 року за N 297/507, 
 що
додаються.

 Голова Комітету     
           
      О.Завада


          
           
  Затверджено

          
        розпорядженням 
Антимонопольного

          
        комітету України від 26 
квітня

          
        N 61-р


          
   Зміни і доповнення

   до Положення про особливості контролю за 
 дотриманням

   антимонопольного законодавства 
інвестиційними фондами

    та інвестиційними компаніями (надалі 
- Положення)

          
 ( 
z0297-94 )


   1. У тексті пунктів 2, 3 і 4 
 Положення слово "повідомлення"
замінити словами "подання 
інформації до" у відповідних відмінках.

   2. У назві розділу II та у першому 
абзаці пункту 6 Положення
слово "повідомлення"  замінити 
 словами "подання інформації" у
відповідних 
відмінках.

   3. У назві розділу III, IV і V 
 та у тексті четвертого і
п'ятого абзаців 
пункту 6, пунктах 7, 8, 9, 10 і 12 Положення слово
"повідомлення" 
 замінити  словом  "інформація"  у  
відповідних
відмінках.

   4. Пункт 14 Положення викласти в 
такій редакції:

   "14. За ухилення від виконання 
 або несвоєчасне виконання
розпоряджень Антимонопольного 
 комітету України про припинення
порушень 
антимонопольного законодавства, за неподання, несвоєчасне
подання та подання 
завідомо недостовірних даних накладається штраф
у розмірі, передбаченому 
чинним законодавством".

<< Главная страница



Украина онлайн