Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про комісії для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни, відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

Кабінет Міністрів України

Постанова № 458 від 26.04.1996

<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 26 квітня 1996 р. N 458
                Київ
 
     Про комісії для розгляду питань, пов'язаних із
     встановленням статусу учасника війни, відповідно
     до Закону України "Про статус ветеранів війни,
         гарантії їх соціального захисту"
 
     { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 497 ( 497-2002-п ) від 11.04.2002
      N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006 }
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Уряду Автономної Республіки Крим, місцевим  державним
адміністраціям і виконавчим комітетам Рад, Міністерству оборони,
Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки, Службі зовнішньої
розвідки, Державному комітетові у справах охорони державного
кордону, Національній гвардії, Штабу Цивільної оборони створити
відповідно республіканську, обласні, міські, районні, районні в
містах та відомчі комісії для розгляду питань, пов'язаних із
встановленням статусу учасника війни відповідно до пункту 2 статті
9  Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" ( 3551-12 ). { Абзац перший пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 726 ( 726-2006-п ) від
25.05.2006 }
   Включити до складу зазначених комісій фахівців органів праці
та  соціального захисту населення, органів Пенсійного фонду,
органів  Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ,
Міністерства фінансів, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки,
медико-соціальних  експертних  комісій,  управлінь  сільського
господарства та продовольства, архівних органів, представників рад
ветеранів війни та праці. У разі потреби до складу комісій можуть
залучатися фахівці органів інших відомств і служб. { Абзац другий
пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 497
(  497-2002-п ) від 11.04.2002, N 726 ( 726-2006-п ) від
25.05.2006 }
   Рекомендувати органам, що створюють ці комісії, затвердити
головами  комісій  керівників відповідних органів соціального
захисту населення, а міністерствам і відомствам, зазначеним в
абзаці  першому цього пункту, - заступників керівників, які
займаються соціальними питаннями.
 
   2. Міністерству  соціального захисту населення затвердити
Типове положення про комісії для розгляду питань, пов'язаних із
встановленням  статусу учасника війни, передбачивши в ньому,
зокрема, що:
   а) комісії розглядають за зверненням громадян справи з питань
встановлення статусу учасника війни за місцем перебування їх на
пенсійному обліку, за місцем роботи, а для осіб, які не є
пенсіонерами, - за місцем проживання;
   б) комісії розглядають документи, заслуховують  пояснення
громадян, які їх подали, свідків, представників державних органів,
громадських організацій, рад ветеранів, досліджують інші докази та
у 10-денний термін з дня подання документів приймають відповідні
рішення, про що інформують громадян, які подали заяви, надають
допомогу  громадянам у розшуку документів та інших доказів,
необхідних для встановлення статусу учасника війни;
   в) у разі виникнення спірних питань передають у відповідну
вищестоящу комісію матеріали для розгляду зі своїми пропозиціями і
рекомендаціями;
   г) республіканська, обласні, Київська та  Севастопольська
міські комісії у 20-денний термін з дня одержання документів
приймають рішення зі спірних питань;
   д) рішення комісії оформляється протоколом, який підписується
головою та секретарем комісії; комісії несуть відповідальність за
прийняті рішення;
   е) рішення  комісій  надсилаються  для виконання органам
соціального захисту населення за місцем перебування громадян на
пенсійному обліку або за місцем їх проживання. Витяги з рішень
комісій щодо встановлення статусу учасника війни зберігаються в
особистих   пенсійних справах громадян і в окремих справах
загального діловодства як обов'язкові документи;
   є) за поданням комісій органи соціального захисту населення,
відповідні служби міністерств і відомств видають ветеранам війни
документи про право на пільги, передбачені Законом України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", які
надаються з моменту прийняття рішення комісією;
   ж) комісії   здійснюють   свою   діяльність   під
організаційно-методичним  керівництвом Міністерства соціального
захисту населення.
 
   3. Уряду   Автономної   Республіки   Крим,  державним
адміністраціям, виконавчим комітетам Рад затвердити положення про
республіканську,  обласні, міські, районні, районні у містах
комісії, а Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ,
Службі безпеки, Службі зовнішньої розвідки, Державному комітетові
у справах охорони державного кордону, Національній гвардії, Штабу
Цивільної оборони - про відомчі комісії.
{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 726
( 726-2006-п ) від 25.05.2006 }
 
   4. Для  встановлення статусу учасника війни особам, які
народилися до 31 грудня 1932 р. включно і не мають можливості
подати документи, що підтверджують факт роботи в період війни,
Міністерству соціального захисту населення разом з Міністерством
оборони,   Міністерством  внутрішніх справ, Службою безпеки,
Службою  зовнішньої  розвідки, Міністерством фінансів скласти
орієнтовний перелік причин, які можуть бути визнані поважними, та
надіслати їх комісіям для використання в роботі.
{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 726
( 726-2006-п ) від 25.05.2006 }
 
 
   Прем'єр-міністр України           Є.МАРЧУК
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд.26

<< Главная страницаУкраина онлайн