Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія про трудову діяльність і соціальний захист громадян України та Республіки Вірменія, які працюють за межами своїх держав

Верховна Рада України

Закон № 152/96-ВР від 26.04.1996

<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

      Про ратифікацію Угоди між Урядом України та
    Урядом Республіки Вірменія про трудову діяльність
 і соціальний захист громадян України та Республіки Вірменія,
        які працюють за межами своїх держав
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 26, ст. 113 )
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
 
   Угоду між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія про
трудову діяльність і соціальний захист громадян України  та
Республіки  Вірменія,  які працюють за межами своїх держав,
підписану  17  червня  1995 року в м. Києві ( 051_628 ),
ратифікувати.
 
 
 
 Голова Верховної Ради України            О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 26 квітня 1996 року
     N 152/96-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн