Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про ратифікацію Договору про дружбу і співробітництво між Україною та Італійською Республікою

Верховна Рада України

Закон № 150/96-ВР від 26.04.1996

<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

        Про ратифікацію Договору про дружбу
        і співробітництво між Україною та
           Італійською Республікою
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 26, ст. 111 )
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Поданий Президентом України на ратифікацію Договір про дружбу
і  співробітництво  між Україною та Італійською Республікою,
підписаний 3 травня 1995 року в м. Римі ( 380_384 ), ратифікувати.
 
 
 Голова Верховної Ради України            О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 26 квітня 1996 року
     N 150/96-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн