Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про ратифікацію Угоди про забезпечення населення лікарськими засобами, вакцинами та іншими імунобіологічними препаратами, виробами медичного призначення і медичної техніки, що виробляються на території держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав

Верховна Рада України

Закон № 149/96-ВР від 26.04.1996

<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

   Про ратифікацію Угоди про забезпечення населення
  лікарськими засобами, вакцинами та іншими імунобіологічними
  препаратами, виробами медичного призначення і медичної
  техніки, що виробляються на території держав - учасниць
         Співдружності Незалежних Держав
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 26, ст. 110 )
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Угоду про  забезпечення  населення  лікарськими засобами,
вакцинами та іншими імунобіологічними  препаратами,  виробами
медичного призначення і медичної техніки, що виробляються на
території держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав,
підписану 24 грудня 1993 року в м. Ашгабаті ( 997_030 ),
ратифікувати з таким застереженням:
 
   "Статті 5, 6 і 8 Угоди про забезпечення населення лікарськими
засобами,  вакцинами та іншими імунобіологічними препаратами,
виробами медичного призначення і медичної техніки, що виробляються
на території держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав,
для України мають виключно рекомендаційний характер".
 
 
 Голова Верховної Ради України            О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 26 квітня 1996 року
     N 149/96-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн