Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про заходи щодо посилення контролю за ввезенням підакцизних товарів та їх транзитним переміщенням

Кабінет Міністрів України

Постанова № 464 від 29.04.1996

<< Главная страница


 

          
   П О С Т А Н О В А

          
від 29 квітня 1996 р. N 464

          
      Київ


       Про заходи щодо 
посилення контролю за

        ввезенням 
підакцизних товарів та їх

          
 транзитним переміщенням


  ( Додатково див. Постанову ВР N 

363/96-ВР від 12.09.96 )


     ( Із змінами, внесеними згідно з 
Постановою КМ

      N 1336 ( 

1336-98-п ) від 25.08.98 )


   З метою   забезпечення  
  належного   контролю   
за
зовнішньоекономічною діяльністю, пов'язаною із  
ввезенням  на
внутрішній ринок та переміщенням транзитом через 
територію країни
підакцизних    товарів,  
   Кабінет  Міністрів   України
п о с т а 
н о в л я є:


   1. Установити, що митне 
оформлення підакцизних товарів, які
імпортуються, 
 здійснюється лише за умови подання  
імпортером
платіжного доручення та витягу банку про перерахування 
акцизного
збору і податку на добавлену вартість до бюджету.

   2. Державному митному 
комітетові:

   внести відповідні зміни та доповнення до 
нормативних актів в
частині провадження діяльності та 
 порядку ліцензування митних
ліцензійних складів, 
 передбачивши обов'язковий перелік типових
документів 
митного оформлення транзитних вантажів і 
спеціальних
ліцензій на зберігання підакцизних товарів;

   запровадити у  тримісячний  термін 
 загальнодержавну митну
систему електронного 
 оперативного  контролю  за  переміщенням
підакцизних 
 товарів через митний кордон країни та 
спеціальну
звітність про таке переміщення, включаючи рух зазначених 
 товарів
через митні ліцензійні склади;

   запровадити обов'язкову лабораторну 
 перевірку спирту, який
ввозиться на територію і 
 вивозиться з території України  в
цистернах, 
 бочках та іншій промисловій тарі під 
 час кожного
перетину цією продукцією митного кордону країни;

   подавати до Міністерства зовнішніх 
 економічних зв'язків і
торгівлі  відповідні 
 матеріали  щодо  порушення  
суб'єктами
зовнішньоекономічної  діяльності  та  
 іноземними  суб'єктами
господарської діяльності 
вимог, передбачених статтею 109 Митного
кодексу України ( 
1970-12 
);

   забезпечити подання митними 
 органами відповідним органам
державнорї  податкової 
 служби  інформації  про  
 порушення
перевізниками-резидентами  України  зобов'язань 
 про  доставку
вантажу до митниць  призначення, 
 а  також  інформації  про
експортно-імпортні 
 операції, що  здійснюються  резидентами  
і
нерезидентами України, за  формою,  погодженою 
 з  Державною
податковою адміністрацією. ( Абзац пункту 2 із 
змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1336 ( 

1336-98-п ) від 25.08.98 )


   3. Міністерству внутрішніх 
 справ разом з Державним митним
комітетом здійснити у 
березні - квітні 1996 р. перевірки з метою:

   визначення достовірності інформації 
 про  право  власності
іноземних суб'єктів господарської 
діяльності на підакцизні товари,
що надійшли для зберігання на митні 
ліцензійні склади;

   виявлення фактів  розвантаження  
підакцизних  товарів  на
території України, які були 
оформлені як транзит і перевозилися в
1995 році транспортними засобами, 
зареєстрованими в Україні;

   виявлення працівників митниць, 
 відбитки особистих печаток
яких стоять на провізних 
відомостях не вивезеного за межі України
транзитного вантажу.

   4. Головній державній 
 податковій інспекції у двотижневий
термін 
 затвердити порядок складання протоколу опису 
імпортних
алкогольних напоїв і тютюнових виробів без 
 акцизних марок та
рішення про їх вилучення.

   5. Контроль за виконанням цієї 
постанови покласти на Першого
віце-прем'єр-міністра України 
 та віце-прем'єр-міністрів згідно з
розподілом 
обов'язків.   Прем'єр-міністр України    
       Є.МАРЧУК


       
 Міністр

   Кабінету Міністрів України    
      В.ПУСТОВОЙТЕНКО


   Інд.52

<< Главная страницаУкраина онлайн