Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Положення про Фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу

Кабінет Міністрів України

Постанова № 478 від 29.04.1996, нечин.

<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 29 квітня 1996 р. N 478
                Київ
 
   { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 617 ( 617-2006-п ) від 11.05.2006 }
 
        Про затвердження Положення про Фонд
       розвитку паливно-енергетичного комплексу
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
 
 
   Відповідно до статті 37 Закону України "Про Державний бюджет
України на 1995 рік" ( 126/95-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити   Положення   про   Фонд   розвитку
паливно-енергетичного комплексу (додається).
   Уповноважити Міністерство фінансів і Міністерство економіки
давати роз'яснення щодо застосування цього Положення.
   2. Визнати такими, що втратили чинність:
   пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня
1995 р.  N 675  (  675-95-п  )     "Про  фонд  розвитку
паливно-енергетичного комплексу" (ЗП України, 1996 р., N 1, ст.
13);
   пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого
1996 р. N 163 ( 163-96-п ) "Про загальнодержавний позабюджетний
фонд енергозбереження".
 
 
   Прем'єр-міністр України           Є.МАРЧУК
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд.37
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 29 квітня 1996 р. N 478
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про Фонд розвитку паливно-енергетичного
              комплексу
 
   1. Фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу (далі -
Фонд) утворено з метою забезпечення суспільного  виробництва
паливно-енергетичними ресурсами.
   2. Кошти Фонду використовуються для фінансування будівництва
об'єктів виробничого призначення паливно-енергетичного комплексу
(насамперед пускових), придбання обладнання для нових очисних
і підготовчих  вибоїв,  фінансування  заходів щодо технічного
переозброєння підприємств, енергозбереження.
   3. Кошти Фонду формуються за рахунок:
   відрахувань у розмірі 15 відсотків вартості обсягу реалізації
бензину та дизельного пального в роздрібній торговельній мережі;
   відрахувань у розмірі 5 відсотків обсягу реалізації метизів
та реалізації на експорт металобрухту, карбаміду і аміаку (з
віднесенням  їх  на  собівартість  продукції)  підприємств
металургійної та хімічної промисловості незалежно  від  форм
власності;
   різниці між ставками ввізного мита на продукти нафтопереробки
і вугілля кам'яне, передбаченими пунктом 3 постанови Кабінету
Міністрів України від 26 серпня 1995 р. N 675 ( 675-95-п ), і
ставками ввізного мита на зазначені продукти та вугілля, що діяли
до набрання чинності цією постановою.
   4. Платниками відрахувань у розмірі 15 відсотків вартості
обсягу реалізації бензину та дизельного пального є суб'єкти
підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію бензину та
дизельного пального в роздрібній торговельній мережі.
   Суми цих відрахувань перераховуються платниками щомісяця не
пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним, в доход державного
бюджету на розділ 45, параграф 1, символ звітності банку - 35.
   Платники зазначених  відрахувань  щоквартально у терміни,
визначені для бухгалтерської звітності, подають до державної
податкової інспекції за місцем знаходження розрахунок відрахувань
за формою додатка N 1.
   5. Платниками відрахувань у розмірі 5 відсотків  обсягу
реалізації  метизів  та  реалізації на експорт металобрухту,
карбаміду і аміаку є підприємства металургійної та хімічної
промисловості  незалежно  від  форм власності, що реалізують
зазначену продукцію.
   Суми цих відрахувань перераховуються платниками щомісяця не
пізніше ніж 15 числа місяця, що настає за звітним, в доход
державного бюджету на розділ 45, параграф 2, символ звітності
банку - 36.
   Платники зазначених  відрахувань  щоквартально у терміни,
визначені для бухгалтерської звітності, подають до державної
податкової інспекції за місцем знаходження розрахунки відрахувань
за формою додатка 2.
   6. Суми  відрахувань,  що  підлягають  перерахуванню  до
державного бюджету, визначаються платниками самостійно у порядку,
визначеному цим Положенням.
   7. Нарахування та сплата сум ввізного мита на продукти
нафтопереробки та вугілля кам'яне здійснюється згідно з діючим
порядком обкладення митом товарів, що ввозяться на митну територію
України. Суми мита перераховуються митними органами до 10 числа
кожного місяця в доход державного бюджету на розділ 8, параграф 5
Класифікації доходів і видатків державного і місцевих бюджетів,
символ звітності банку - 96.
   8. Розподіл коштів Фонду між міністерствами і відомствами
паливно-енергетичного  комплексу  здійснюється  в порядку, що
встановлюється  Кабінетом  Міністрів  України,  за  поданням
Мінекономіки.
   Мінфін фінансує  заходи  за  поданими  міністерствами  і
відомствами паливно-енергетичного комплексу платіжними дорученнями
за розділом 170 Класифікації доходів та видатків державного і
місцевих бюджетів.
   9. Міністерства  і відомства паливно-енергетичного комплексу
щомісяця до 8 числа подають Мінфіну звіт про виконання кошторису
видатків за бюджетом згідно з формою 2-МДБ, затвердженою Мінфіном.
   10. Контроль  за  цільовим  використанням  коштів  Фонду
здійснюється Мінфіном.
   11. Використання виділених коштів Фонду підприємствами та
організаціями не за цільовим призначенням  є  підставою  для
припинення їх видачі.
   12. Відповідальність  за  правильність  обчислення  і
своєчасність перерахування сум відрахувань до державного бюджету
покладається  на  платників та їх службових осіб згідно із
законодавством.
   13. Контроль за правильністю обчислення  і  своєчасністю
перерахування суми відрахувань до державного бюджету здійснюють
органи державної податкової служби згідно із законодавством, а
сплати ввізного мита на продукти нафтопереробки і вугілля кам'яне
- митні органи.
   Облік нарахованих і перерахованих сум до державного бюджету у
цілому або в розрізі окремих видів внесків на картках особистих
рахунків  платників  здійснюється  державними  податковими
адміністраціями (інспекціями).
( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336
( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
 
                     Додаток N 1
                  до Положення про Фонд розвитку
                  паливно-енергетичного комплексу
 
              РОЗРАХУНОК
      відрахувань від обсягу реалізації бензину
     та дизельного пального в роздрібній торговельній
     мережі до Фонду розвитку паливно-енергетичного
              комплексу
         за "____"____________ 199__ р.
   ________________________________________________________
              (платник)
 -----------------------------------------------------------------
    | Обсяг    | Ставка   | Підлягає |Фактично |Підлягає
    | реалізації, | відрахувань,| сплаті, |сплачено,|доплаті
 Місяць | відповідно | у відсотках | млн.крб. |млн.крб. |(повер-
    | до пункту 7 |       |     |     |ненню),
    | Положення, |       |     |     |млн.крб.
    | млн.крб.  |       |     |     |
 -----------------------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------------------
                -----
 -----------------------------------------------------------------
                -----
 -----------------------------------------------------------------
                -----
 Усього
 
 Керівник      
 __________________ _________________
           (підпис)
 (розшифрування)
 
 Головний бухгалтер 
 __________________ ________________
           (підпис)
 (розшифрування)
 ________________
   (дата)
 
    М.П.
 
                       Додаток N 2
                  до Положення про Фонд розвитку
                  паливно-енергетичного комплексу
 
              РОЗРАХУНОК
      відрахувань від обсягу реалізації метизів та
      реалізації металобрухту, карбаміду і аміаку
       підприємствами металургійної, хімічної
         промисловості до Фонду розвитку
         паливно-енергетичного комплексу
 
         за "____"____________ 199__ р.
      ____________________________________________
              (платник)
 
 -----------------------------------------------------------------
    | Обсяг    | Ставка   | Підлягає |Фактично |Підлягає
    | реалізації, | відрахувань,| сплаті, |сплачено,|доплаті
 Місяць | млн.крб.  | у відсотках | млн.крб. |млн.крб. |(повер-
    |       |       |     |     |ненню),
    |       |       |     |     |млн.крб.
 -----------------------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------------------
 -----
 -----------------------------------------------------------------
 -----
 -----------------------------------------------------------------
 -----
 Усього
 
 Керівник      _________________   __________________
                        (підпис)
 (розшифрування)
 
 Головний бухгалтер ________________   __________________
                        (підпис)
 (розшифрування)
 ________________
   (дата)
 
    М.П.

<< Главная страницаУкраина онлайн