Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Порядку оформлення відстрочок по платежах до Пенсійного фонду України та строку сплати відстрочених сум платежів, пені і фінансових санкцій

Міністерство фінансів України (Мінфін)

Наказ № 84/40 від 29.04.1996

<< Главная страница


 

         
 МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

          
  ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ


          
     Н А К А З

 N 84/40 від 29.04.96 
        Зареєстровано в 
Міністерстві

   м.Київ       
       юстиції України

          
          14 травня 
1996 р.
 vd960429 vn84/40       
    за N 228/1253   Про затвердження Порядку 
 оформлення відстрочок по

   платежах до Пенсійного фонду України та 
строку сплати

   відстрочених сум платежів, пені і 
фінансових санкцій   На виконання ст.28 Закону 
 України "Про Державний бюджет
України на 1996 рік" ( 

96/96-ВР ) Н А К А З У Є М О:


   1. Затвердити Порядок 
 оформлення відстрочок по платежах до
Пенсійного фонду України 
та строк сплати відстрочених сум платежів
пені і фінансових санкцій 
(додається).

   2. Зареєструвати Порядок у 
Міністерстві юстиції України.

 Перший 
заступник
 Міністра фінансів України      
      
 С.А.Буковинський

 Голова правління
 Пенсійного фонду 
України           
     Б.О.Зайчук


          
           
 Затверджено

          
       наказом  
 Міністерства  фінансів

          
       України і Пенсійного фонду 
України

          
       від 29.04.96 р. N 
84/40


          
     Порядок

   оформлення відстрочок за платежами до 
Пенсійного фонду

   України та строк сплати відстрочених сум 
платежів пені

          
  і фінансових санкцій


   Міністерство фінансів України, 
 Пенсійний фонд України на
виконання ст.28 
 Закону України "Про Державний бюджет України на
1996 рік" ( 
 
96/96-ВР ) встановлюють такий 
 порядок оформлення
відстрочки за платежами до 
 Пенсійного фонду України та строк
сплати відстрочених сум 
платежів, пені і фінансових санкцій.


   1. Підприємства всіх форм власності, 
які на 1 січня 1996 року
при заповненні форм бухгалтерської звітності у 
графі "Галузь" (вид
діяльності) відобразили промислову, транспортну, 
агропромислову та
будівельну діяльність  відповідно  до  
класифікатора  галузей
народного господарства  і 
 мають  заборгованість  по  сплаті
обов'язкових 
страхових внесків, інших платежів до Пенсійного фонду
на 1 січня 1996 року, 
 а також сум пені та фінансових санкцій, що
були нараховані їм 
станом на 1 січня  1996 року і також 
 не
сплачені, мають право на відстрочення строку 
сплати зазначених
платежів до 1 грудня 1996 року без нарахування 
пені.

   2. Рішення  про  
 відстрочку  приймається  щодо  
 сум
заборгованості, не сплаченої на дату 
 винесення рішення,  без
нарахування  пені. 
 Відстрочка надається, починаючи з 1 січня
1996 
року.

   3. Для  одержання  
відстрочки платники подають заяви до
відповідних 
районних і міських органів Пенсійного фонду України за
місцем реєстрації на 
повну суму коштів, які не надійшли згідно із
затвердженими тарифами 
відрахувань.

   4. Зазначені в пункті 3 органи 
розглядають заяву, приймають
рішення протягом 5 днів та 
повідомляють платника.

   5. У разі непогашення 
 платником вказаної заборгованості у
строк по 30 листопада 
1996 року включно, з 1 грудня 1996 року суми
несплачених внесків вважаються 
недоїмкою і органи Пенсійного фонду
до таких  платників  
 вживають  заходи,  передбачені  чинним
законодавством 
по стягненню недоїмки та пені.

   6. Про наявність недоїмки 
 за платежами, у  тому  числі
відстроченої, 
відповідно до положень ст.28 Закону "Про Державний
бюджет України 
на 1996 рік" ( 
96/96-ВР ) підвідомчі 
 управління
повідомляють Пенсійний фонд України 
 щоквартально до 30 числа,
наступного за звітним періодом 
місяця.


   7. Оскільки статтею 28 
Закону "Про Державний бюджет України
на 1996 рік" припинено до 1 січня 
1997 року дію пункту 3 статті 4
Декрету Кабінету Міністрів 
 України від 21 січня 1993 року N 

8-93
"Про стягнення не 
 внесених у строк податків і 
 неподаткових
платежів" та пункту 5 статті 11 Закону "Про систему 
оподаткування"
( 
1251-12 ) щодо строків сплати донарахованих сум 
пені, фінансових
санкцій, Пенсійний фонд України визначає такий порядок їх 
сплати.

   7.1. Підприємства,  
установи  та  організації  всіх форм
власності та 
господарювання за місцем своєї реєстрації у 1996 році
погоджують строки 
 сплати донарахованих за результатами перевірок
сум пені та 
 фінансових санкцій з органами Пенсійного 
 фонду.
Платежі вносяться  рівними щомісячними 
 частинами, починаючи з
місяця, наступного за 
 терміном прийняття рішення, не пізніше
20 
числа.

   7.2. При підбитті 
 підсумків у картках особових 
 рахунків
платників враховується сума пені за 
 результатами перевірок і
розподіляється однаковими  
частинами,  починаючи  з  місяця,
наступного за 
звітним.


          
 Умовний приклад розрахунку


   Акт перевірки підписано 1 квітня 1996 року. 
 За результатами
документальної перевірки нараховано пені на 
донараховані внески в
сумі 50 млн.крб., а також 
 нараховано пені за несвоєчасну сплату
внесків станом на 1 квітня 1996 
року - 70 млн.крб.

   Рішення  про строки  сплати 
 120 млн.крб. (50 млн.крб. +
+ 70 млн.крб.) 
 приймається  райміськвідділами Пенсійного 
 фонду
одночасно з нарахуванням пені. Оскільки 
 у квітні 1996 року
розстрочка надається на 8 місяців 
(12 місяців - 4 = 8), кошти
сплачуються 
 платниками у такі строки і враховуються у 
картках
особових рахунків платників:
 
————————————————————————————————————————————————————— 
 |Строк 
сплати|Пеня на донараховані|Пеня за несвоєчасну|
 |    
   |   внески     | сплату 
платежів  
|
 |————————————|————————————————————|———————————————————|
 | 
      |  50:8=6,25   
 |  70:8=8,75   |
 |  20,05 
  |    6,25     |  
  8,75    |
 |  20,06  
 |    6,25     |   
 8,75    |
 |  20,07  | 
   6,25     |    
8,75    |
 |  20,08  |  
  6,25     |    8,75 
    |
 |  20,09  |  
  6,25     |    8,75 
    |
 |  20,10  |  
  6,25     |    8,75 
    |
 |  20,11  |  
  6,25     |    8,75 
    |
 |  20,12  |  
  6,25     |    8,75 
    |
 
————————————————————————————————————————————————————— 


   7.3. На суми пені, не 
внесеної у встановлені строки, пеня не
нараховується. Якщо платник 
 не подав своєчасно до установи банку
платіжних доручень на 
 перерахування зазначених сум пені, 
 вони
стягуються за  розпорядженням  міських  і 
 районних відділів
Пенсійного фонду в безспірному 
порядку.

   7.4. При  наявності 
 у  платника  недоїмки  за 
 кількома
попередніми строками сплати, незалежно 
 від виду платежу  (за
страховими внесками, 
 пільговими пенсіями, нарахованою пенею), з
коштів, що 
надійшли від платника, зазначені види 
 заборгованості
погашаються в календарній послідовності їх 
виникнення.


   8. Зазначений порядок застосовується 
з 1 січня 1996 року.

<< Главная страницаУкраина онлайн