Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Держави Ізраїль про торгівлю та економічне співробітництво

Верховна Рада України

Закон № 166/96-ВР від 05.05.1996

<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

      Про ратифікацію Угоди між Урядом України та
       Урядом Держави Ізраїль про торгівлю та
          економічне співробітництво
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1996, N 26, ст. 117 )
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
 
   Подану Кабінетом Міністрів України на ратифікацію Угоду між
Урядом України та Урядом Держави Ізраїль про  торгівлю  та
економічне співробітництво ( 376_516 ), підписану 11 липня 1995
року в м. Єрусалимі, ратифікувати.
 
 
 Голова Верховної Ради України              О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 5 травня 1996 року
     N 166/96-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн