Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Грузія про вільну торгівлю

Верховна Рада України

Закон № 168/96-ВР від 05.05.1996

<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

      Про ратифікацію Угоди між Урядом України та
      Урядом Республіки Грузія про вільну торгівлю
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 26, ст. 119 )
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
 
   Угоду між Урядом України та Урядом Республіки Грузія про
вільну торгівлю,  підписану  в м. Тбілісі 9 січня 1995 року
( 268_600 ), ратифікувати.
 
 
 Голова Верховної Ради України              О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 5 травня 1996 року
     N 168/96-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн