Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія про вільну торгівлю

Верховна Рада України

Закон № 167/96-ВР від 05.05.1996

<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

      Про ратифікацію Угоди між Урядом України та
     Урядом Республіки Вірменія про вільну торгівлю
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1996, N 26, ст. 118 )
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
 
   Угоду між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія про
вільну торгівлю ( 051_001 ), підписану 7 жовтня 1994 року в м.
Києві, ратифікувати.
 
 
 Голова Верховної Ради України              О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 5 травня 1996 року
     N 167/96-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн